21 april 2013

Your brain at work by David Rock

Kontentan #338 summerar boken "Your brain at work - strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long" written by David Rock. Boken handlar om hur du kan använda din hjärna mer effektivt, t ex för att hålla din stress på optimal nivå, för att öka din kreativitet, för att slippa ifrån negativa känslor, för att göra nya medlemmar i din grupp till vänner och hur du enkelt kan få till stånd förändring.  


"Simply put, this intriguing book offers fascinating research about the brain´s functions, limitations, and capacities, and it teaches us how we can direct our own brain chemistry in order to achieve fulfillment and success. Well worth reading and ingesting these skills". 
Stephen R. Covey, author of The 7 habits of highly Effective people.

Några "inblickar" från boken:

Planera din dag så att du utnyttjar hjärnan bäst
Prefrontala cortex är den del av hjärnbarken som ligger längst fram. Den arbetar främst med icke-rutinmässigt tankearbete som att analysera, sätta mål, planera, lösa problem och fatta rationella beslut. Den utgör bara 4-5% av hela hjärnan men förbrukar snabbt energi.
Så prioritera:
  • skriv ner vad du behöver minnas
  • dela in dagen i olika block, t ex ett block för problemlösning, några block för mer automatiska uppgifter och möten
  • undvik att ha många bollar i luften - om du gör något viktigt, var inte samtidigt uppkopplad utan säkra att du är i en ostörd miljö.
Hjärnan fungerar bäst vid rimliga stressnivåer
Vi presterar bäst då vi upplever en positiv stress - då har vi rätt nivåer av de två hormonerna, dopamin och noradrenalin, i hjärnan. Forskning visar att stresskänslighet ofta varierar mellan könen. Östrogen hos kvinnor gör att de ofta föredrar att få saker gjorda en vecka före deadline, medan testosteronet i männen gör att de behöver en annalkande deadline för att bli produktiva. Känner du dig stressad? Ta en promenad eller bryt av med lite humor.
Hur du får ut mest av din hjärnas kreativitet
Kreativa insikter kommer lättast till oss när vi inte tänker medvetet. Det gäller att göra något annat, som att ta en promenad, för att sätta igång hjärnans omedvetna problemlösningsmaskineri. Lugn och lycka främjar också möjligheten att få nya insikter. Detta har bl. a Google tagit fasta på och skapat miljöer på sina kontor som uppmuntrar till lek och nöje.
Du blir effektivare genom att vara här och nu
Medveten närvaro (i motsats till att använda hjärnan som autopilot) hjälper dig att styra din hjärna i rätt riktning. I detta tillstånd upplever du omvärlden och vad som pågår i din hjärna så verklighetstroget som möjligt. Det handlar om att kunna granska sig själv objektivt, som om en tredje part granskade dig.
Så här håller du dig lugn vid motgångar
Vårt limbiska system avgör om en händelse ska uppfattas positivt eller negativt. Dessa äldre delar av hjärnan strävar efter att minimera fara och maximera belöningar. Det fungerar inte att undertrycka en negativ känsla. Bättre är att sätta ord på ditt tillstånd. Det hjälper dig att behålla lugnet. Hjärnan söker hela tiden mönster i tillvaron för att göra förutsägelser, baserat på tidigare erfarenheter. När vi är osäkra lägger hjärnan mer fokus på situationen och gör oss beredda på flykt. I dessa situationer kan det hjälpa att omvärdera/omtolka situationen eller att byta utgångspunkt, se situationen på ett helt nytt sätt.
Människan, ett motsägelsefullt socialt djur
Mänskligt sällskap är ett av människans starkaste behov. Att ha många sociala relationer gör dig inte bara lycklig. Det ökar både din effektivitet och din livslängd. Ändå betraktar vi instinktivt nykomlingar som fiender. Det är därför viktigt att våga bryta isen, lite småprat gör ofta att man hittar något gemensamt vilket gör att nykomlingen är på väg att bli en vän. Vi vill också bli rättvist behandlade. Vår uppskattning av rättvisa sitter djupt, det kan vara en följd av att vi förr i tiden var tvungna att kunna lita på att man skulle få en gentjänst för en tidigare gåva när man hade behov av den. Hög status ökar hjärnans förmåga att koppla samman hjärncellerna och därmed din förmåga att ta itu med stora informationsmängder eller avancerade idéer.
Hur du förändrar en grupps beteende
Metoden för att förändra en grupp består av följande tre steg:
  1. Skapa en trygg miljö. Det minskar eventuella känslor av hot
  2. Fäst gruppens uppmärksamhet på den önskade förändringen
  3. Repetera för att hålla de nya hjärnförbindelserna vid liv
Om du innan du läser boken vill höra lite mer om vad boken handlar om, kolla in när David Rock pratar i ett Google Tech Talk om "Your brain at work":

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar