Inlägg

Exformativt ledarskap #20 - Ta din sömn på allvar

Bild
Vad har sömn med ledarskap att göra? Kanske inte så mycket, eller allt! Moderna hjärnforskare har kunnat visa att sömn är viktigare än vad många tidigare trott. Det bör alltså vara av intresse för var och en att klargöra – får du den mängd sömn du behöver för att fungera optimalt? Exakt hur mycket sömn just du behöver finns det inget svar på. Däremot är det tydligt att många i vuxen ålder behöver 7-8 timmars sömn per natt, medan barn och ungdomar verkar behöva lite mer och ”gamlingar” verkar behöva lite mindre. Så ett enkelt tips för den moderna effektiva välmående ledaren är – ta din sömn på allvar ! Nedan summering från min bok " Exformativt ledarskap " är inspirerat av ett TED-talk (www.ted.com), som handlar om ” the Neuroscience of Sleep - Why Do We Sleep”, av neurovetenskapsmannen Russel Foster: Är du  nyfiken  på hur du blir en ännu mer  modern effektiv välmående ledare  - köp m in nya bok "Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept"

Exformativt ledarskap #19 - Ta en promenad

Bild
--> Är det verkligen nödvändigt att förstå hur hjärnan fungerar för att bli ditt bästa jag oftare? En modern ledare  inser vikten av att hänga med inom det relativt nya forskningsområdet  neuroledarskap . De sista åren har man gjort fantastiska framsteg vad gäller att förstå hur man använder sin hjärna på ett optimalt sätt. I dagens värld är det genom att förstå dig själv och veta hur du kan optimera dig själv som du skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Ur ett globalt perspektiv är det bara att konstatera att det finns massor av smarta välutbildade personer runt om i världen. Att bli framgångsrik utifrån att vara den som har pluggat mest och har bäst yrkeskompetens funkar inte längre. Det nya moderna tankesättet handlar om att ha den yrkeskompetens som krävs för att klara dina arbetsuppgifter. Utöver det behöver du fokusera på att ständigt vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ) , samtidigt som det är nödvändigt att vara nyfiken på hur din hjärna funge

Exformativt ledarskap #18 - vår högra hjärnhalva

Bild
--> Vi lever  i en tid av förändring. Kanske kommer kommande generationer prata om vår tid som ett paradigmskifte. Att vi har levt i informationssamhället ett bra tag nu råder det inget tvivel om. Vad inte alla har fattat är att vi faktiskt är på väg in i en ny tid – ett samhälle som försöker omfamna hur livet går till när alla har tillgång till all information samtidigt, oavsett var de befinner sig fysiskt. Via mobiltelefon eller andra mobila IT-pryttlar . Dan Pink  har beskrivit sin syn på detta samhälle i boken ” En helt ny värld  –  why right-brainers will rule the future ”. Boken beskriver hur vi i västvärlden måste utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det handlar om att använda vår högra hjärnhalva betydligt mer än tidigare. Att vi alla blir mer ”kvinnliga”, mer emotionella , mer holistiska. Detta är en utmaning i en tid då de ekonomiska styrparametrarna får allt större utrymme inom många företagsledningar. Jag tror alla mår bra av att refle

Exformativt ledarskap #16 - Märk världen

Bild
Hur viktigt är det att medvetet fokusera på sitt omedvetna? Att vara modern kräver ibland att vara modig nog att släppa taget om det konventionella och våga betrakta världen på ett delvis nytt sätt. Det finns en bok som skakade om mig ordentligt när jag läste den och det är boken ” Märk världen ” skriven av den danske författaren, filosofen och vetenskapsjournalisten Tor Nörretranders . En sak som berörde mig djupt är förklaringen av vårt medvetande och att medvetandet skapas cirka en halv sekund efter att våra sinnen och vår kropp redan har noterat det som hänt . I någon bemärkelse är det inte mitt medvetna jag som lever mitt liv utan det är snarare så att mitt medvetna jag är en betraktare av mitt mer omedvetna mig. Alltså, när jag tvekar kring vart jag är på väg så gäller det att stanna upp och våga börja lyssna på mig själv . Ibland så innebär detta att göra tvärtom mot vad mitt jag vill. Citat från boken: ”Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa ko

Exformativt ledarskap #15 - våga vara annorlunda

Bild
Hur implementerar man en effektiv företagskultur? IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan jag konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA . Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor . Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska . De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA:s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja . För att klara av att våga vara annorlunda kr