31 juli 2012

Sommar, sommar, sommar...

Jag skulle vilja påstå att P1´s radioprogram Sommar är en av de mest exformativa upplevelser man kan få sig till livs just nu.

Hur menar jag då?
Jo, ett radioprogram på halvannan timme innehåller ofta en hel del prat samt en del musik, dvs det sänder ut en hel del information. Programmet Sommar innehåller också en hel del prat samt en del musik. Skillnaden är att det som sägs i programmet Sommar ofta har ett helt annat djup och musiken som spelas har en personlig koppling till den som pratar. Det gör att programmet berör.
Det kommuniceras exformation...

Mental styrketräning by Röhlander

Första dagarna på semestern hade vi bokat i Sirmione, längs ner i söder vid Gardasjön. Vi hade hyrt en lägenhet på Residence Barcarola, ett nytt fräscht lägenhetskomplex. Medan barnen badade i poolen så tillbringade jag några timmar med att läsa boken "Det blir alltid som man tänkt sig - Handbok i mental styrketräning" skriven av Olof Röhlander. En lättläst bok med ett väldigt konkret budskap, Allt är träningsbart!
Jag har ju tidigare bloggat en del om vilka egenskaper som krävs för att uppnå resultat, se Hedins ledarskapsformel. Den beskriver att ett framgångsrikt resultat uppnås primärt av den mentala energi du har för att motivera dig själv (kcal), att du har bra emotionell kompetens (EQ) samt tillräcklig intelligens (IQ) för uppgiften. Det visar sig att Olofs teorier är väl överensstämmande med mina egna funderingar.

Olof fokuserar i denna bok på att beskriva vikten av det han kallar mental styrketräning. Han har också utformat några tester för att mäta den mentala styrkenivån - den mentala kvoten (MQ).

Vad är det då som krävs för att utföra mental styrketräning?
Olof menar att det finns tre saker som är återkommande i mental styrketräning. Det är Triggers, Inre mental arbetsplats samt Mental styrketräning genom beteendeförändring, flexibilitet och perspektivförflyttning.
Triggers är typiskt sånt som Stefan Holm använder sig av innan han ska hoppa, typ dra sig i linnet, "skölja munnen" och köra händerna genom håret. Allt för att trigga igång ett visst tillstånd.
En Inre mental arbetsplats är ett rum som du själv skapar med hjälp av din fantasi för att mentalt skapa din egen framtid.
Mental styrketräning genom beteendeförändring, flexibilitet och perspektivförflyttning är en attityd till tillvaron där man ska attackera problemet, prova olika tillvägagångssätt samt skapa distans och unna dig fler synsätt av en situation.

Vad är då mental styrketräning?
Olof har delat in mental styrketräning i sex olika område:
  1. Förmåga att motivera sig själv och i förlängningen även andra
  2. Bäst när det gäller, koncentrationsförmåga, fokus på rätt saker
  3. Uthållighet, envishet, förmåga att slutföra
  4. Tro på sig själv, våga stå på sig, kunna erkänna misstag
  5. Komma tillbaka, återhämta sig snabbt, vända svagheter till styrkor
  6. Förmågan att koppla bort störmoment, kontrollera sinnestillstånd, vidta åtgärder

Olof är utbildad inom NLP och beskriver också en modell från NLP som han gillar skarpt, NÖHR-modellen. NÖHR-modellen handlar om att ta reda på var du är och vart du ska för att därefter identifiera de hinder som finns och de resurser som behövs. Olofs tester kan användas för att visa var du är i ett givet ögonblick och hans mentala styrketräningsprogram kan med fördel användas som resurs för att nå dit du vill.

Jag vill också citera direkt från boken - en inspirationstavla från Olofs inspirationsrum/kontor:
Watch your thoughts - they become words
Watch your words - they become actions
Watch your actions - they become habits
Watch you habits - they become character
Watch your character - it becomes your destiny

Coolt... och lite seven habits...
Det som gjorde mig riktigt glad i slutet av denna boken är ett av Olofs boktips, nämligen "Märk världen" av Tor Nörretranders. It´s all about exformation.

Avslutningsvis, en summering av NLP´s NÖHRA-modell, med Enhager...:

12 juli 2012

Simply exformation

I googled exformation yesterday and found a new YouTube-video with the name "Exformation" - I opened it and found this:Actually it contains a great summary explanation of the extremely useful word exformation. Ze Frank relate to the Tor Nörretranders book "User illusion", tells the Victor Hugo communication story and takes it further into the exformation age of emails and smileys... Simply irresistible.
I am glad to say - it seems like I have got a new exformation friend.

The sender of this clip can also be viewed in his YouTube channel, looked into by the A show website, heard via twitter or even exformed via his Facebook-page.

11 juli 2012

Exformation Magic7 Italy 2012

Yet another exformation music video list - summer party inspiration from two weeks in Italy: PanetozAlinaIviAviciiNorlieTacabroLoreen