21 december 2014

Sharma - Rituals of Enormously Successful Humans

Robin Sharma har gjort det igen. 
En video inspelad på Seychellerna och i Toscana med "6 Quiet Rituals of Enormously Successful Humans" - helt enkelt några magiska tips på hur man blir framgångsrik…


Transcript:

Cut your excuses in half and double your action to make success

All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end

Your limits are the lies your fears have sold to you

You have the life you´ve settled for

Genius is 10% talent and 90% discipline

Genius is a lot more about practice and dedication and grit and persistence versus being born into something special

NLWC - Next Level of World Class


6 ideas to take it to the next level

#1 Set mastery goals
- set goals based on intrinsic motivation, which is all about becoming more masterful, expressing more potential and even changing the world.

#2 Do hard things
- your limits are liars and your fears are thieves. Do not trust them.

#3 Get to know your personal story
- every visionary was first ridiculed before they were revered.

#4 Inspiration drives optimal performance
- you need to be inspired to achieve amazing things.

#5 The quality of your routines determines the caliber of your performance
- get your habits right and then your life begins to transform.

#6 Every master was once a beginner and every professional was once an amateur
- mastery is a process, maintain the apprentice mindset.

Se hela klippet här - från YouTube:

20 december 2014

GROW - framgång utifrån ett starkt ideal

Kontentan #369 summerar boken "GROW - How Ideals Power Growth and Profit at the World´s Greatest Companies" skriven av Jim Stengel. Jim genomförde under tio år en undersökning av ca 50 000 företag och bland dessa utkristalliserade sig 50 företag vars tillväxt vida överträffade de andras. Det de hade gemensamt: de byggde hela sin verksamhet kring grundläggande mänskliga känslor och värderingar.

En kort sammanfattning:
Några av bolagen som finns på denna s k Stengel 50 lista är: Apple, Coca-Cola, Google, Heineken, Jack Daniels, Lindt, Hugo Boss, Pampers, Samsung, Starbucks, IBM, Diesel… Det som är gemensamt för alla dessa bolag är att de har ett ideal som mer eller mindre förbättrar människors liv, utifrån något av följande:

 • Glädje - skapar glada upplevelser och nya möjligheter
 • Relationer - underlättar för människor att hålla kontakten
 • Upptäckter - hjälper folk att upptäcka nya saker
 • Stolthet - ökar människors självkänsla, styrka och känsla av trygghet
 • Samhällspåverkan - påverkar samhället i stort och utmanar det vi idag tar för givet
Hur gör du då?
Steg 1 - Formulera ett ideal
Du måste börja med att klart och tydligt formulera ditt ideal eller hitta ett ursprungligt ideal och anpassa det till dagens situation. Formulera det sen på ett sätt som visar företagets högre syfte och hur det kan förbättra människors liv. Ett exempel är Pizza Hut´s ideal:
Vi tror att världen vore en bättre plats om vi ägnade mer tid till att umgås med våra nära och kära, och vi finns här för att göra det möjligt
Steg 2 - Bygg verksamheten kring idealet
Omge dig med rätt människor som drar åt samma håll. Idealet ska genomsyra alla delar av verksamheten och kräver därför ständig träning. Om ett företag förvärvar ett annat är det absolut nödvändigt att klargöra vilken företagskultur och vilka ideal som ska gälla.
Steg 3 - Kommunicera ditt ideal
TILLIT, ÄRLIGHET, RESPEKT, OMTANKE, VÄRME och HUMOR är ganska ovanliga kriterier för ett företags kommunikation. Men de mest framgångsrika företagen utgår just från de nyckelorden. De kommunicerar som vi gör privat.
Kommunikation är grunden för alla relationer - och det är relationer som får företag att växa.
Steg 4 - Förbättra kundupplevelsen
Allt ditt företag gör skapar kundupplevelsen, inte bara själva produkten eller tjänsten, utan också hur folk upptäcker den, köper den, använder den och berättar om den för andra. Ett tydligt exempel är Apple. I Apples grundtanke ingår att människor ska få utlägg för kreativitet, upptäckarglädje och lust att uttrycka sig själv. Man lanserade därför konceptet Apple Store - butiker där kunderna kan strosa runt i lugn och ro, få hjälp om de behöver, provköra produkterna och lära sig att använda dem i olika sammanhang. Dessutom anställde man folk som är duktiga på sociala relationer och kan bemöta både mormor och hennes 14-årige barnbarn på ett bra sätt.
Steg 5 - Utvärdera
För att skapa ett framgångsrikt företag måste man ständigt utvärdera verksamheten och ägna stor uppmärksamhet åt varumärkesvärdet. Exempel på frågor att ställa sig med jämna mellanrum:
Är varumärket attraktivt för nya kunder?
Verkar varumärket inspirerande på anställda och samarbetspartner?
Stärker det relationerna med befintliga kunder?

Slutligen - om du följer de fem stegen så får du ett företag som konsekvent lever efter sitt ideal. Men, det gäller att inte slappna av. Ett företag som inte utvecklas får ingen tillväxt, medan kontinuerliga förbättringar gör verksamheten ännu mer framgångsrik. För säkerhets skull - bestäm dig för vad du vill lämna efter dig. Att formulera hur du vill bli ihågkommen hjälper dig att fokusera.

Slutligen via YouTube, Jim Stengel förklarar sina "beacon of light", varav en är:
Great brands and businesses are led by "artists" who care and have high EQ!

10 december 2014

Tallriksmodellen för den välmående hjärnan

De sista åren har vi lärt oss ofantligt mycket nytt om hur vår hjärna fungerar. En av de mest framstående inom neurovetenskapen är David Rock, författaren till boken "Your brain at work". David har också tillsammans med Dan Siegel definierat en tallriksmodell för hur vi kan bygga oss ett "välmående sinne" - en modell över hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sätt bli så effektiva som möjligt.


Det skrivs mer och mer om detta spännande tema i olika media. Bland annat har motivation.se publicerat en artikel om hur Försäkringskassan har använt denna tallriksmodell för att inreda sitt nya kontor vid Telefonplan. I Sverige har vetenskapsjournalist Marie Ryd skrivit en hel del artiklar om denna tallriksmodell i sitt nyhetsbrev Holone - vill du hänga med i vad den senaste forskningen säger är det Holone du ska prenumerera på...
Vill du läsa hela den vetenskapliga rapporten på engelska från NeuroLeadershipJournal, gör det här!

Så, lite kort sammanfattat handlar "Tallriksmodellen för den välmående hjärnan" om följande sju komponenter:

Sova - mycket viktigare än vad vi tidigare visste. Minnen överförs till "långtidsminnet" (lärande) - knyter ihop minnesfragment till en helhet. Ta en tupplur på 10-20 minuter är oerhört effektivt! Reparerar hjärnan kemiskt och fysiologiskt, en Control-Alt-Delete!

Motionera - bidrar till ett ökat lärande och snabbare access till arbetsminnet. Minskar stress. Hjärnan kan fortsätta utvecklas - plasticitet!

Fokusera - att kunna vara koncentrerad (sätta en mental spotlight på något) samt kunna ändra fokus effektivt. Väldigt energikrävande - impulskontroll! Omfattar vår exekutiva funktion - övervakar våra "reflexmässiga beteende".

Tid inåt - reflektion / mindfulness / meditation. Vara närvarande i nuet - fördomsfritt. Minskar upplevd stress, gör dig mer flexibel, gör att du blir bättre på att leda dig själv samt ökar din medkänsla och empati.

Slappa - att göra saker utan att ha ett tydligt mål. Är det mest effektiva sättet att lösa komplexa problem. Tillåter en integration av olika tankar från olika sammanhang. Skapar lättare nya insikter - utnyttjar vårt undermedvetna.

Leka - lika viktigt som sömn och mat. Är träning av känslor för oväntade händelser. Utsöndras dopamin i hjärnan vilket skapar nya neurala kontaktvägar = viktigt för kreativiteten. Maximera lekfullheten i ditt arbete - ger mer Flow.

Umgås - sociala band är lika viktigt för oss människor som vatten, mat och "tak över huvudet". Sociala band gör oss sedda, trygga och säkra. Ger bättre mental hälsa = minskad dödlighet.

Om du vill höra och se hur en av grundarna uttrycker sig, kolla in YouTube - Dan Siegel, när han berättar om vad the Healthy Mind Platter handlar om:

20 november 2014

Homo sapiens - en homo som gillar sol!

Jag har precis läst ut boken "Skymningssång i Kalahari" skriven av Lasse Berg. Man blir rätt ödmjuk när man får följa med Lasse på en resa genom de senaste årtusendena - allt får ett vidare perspektiv!
Innehåll: "För 10 000 år sedan ändrade mänskligheten helt livsstil, blev jordbrukare, flyttade in i städer, skapade civilisationer, fick bråttom, började slåss. Detta sedan två av det moderna livets mest avgörande påfund - beskattning och byråkrati - rullat som en tsunami över världen."

Några påstående från boken:
Någon gång för ca 100 000 år sedan kan hela världsbefolkningen ha varit nere i ca 2000 individer i samband med en klimatförsämring i Afrika. 
Allt i oss är under evolutionen gjort för ett liv i det tropiska Afrika. Om vi inte får tillräckligt med sol så kan vår tallkottkörtel inte producera tillräckligt med melatonin och då blir vi mindre välmående.

Lasse´s första bok "Gryning över Kalahari" handlar om "hur en liten grupp homo sapiens, kanske 10-20 000 individer som levde i Afrika för 150 000 år sedan, spred sig över hela jordklotet". Enormt spännande. Via en kompis kom jag över länken till "National Geographic’s Genographic Project- ett projekt som syftar till att klargöra var vi människor ursprungligen kommer ifrån samt hur vi under årtusenden befolkat jordklotet, the Human Migration. Den mest sannolika teorin just nu är att vi lämnade Afrika genom att ta oss över Röda havet för ca 60 000 år sedan, för att därefter följa kustlinjen österut mot Asien (Indien, Kina osv) samt norrut mot Mellan-östern och Europa.
Fascinerande!

Bilden nedan visar grafiskt de större flödena av människor, allt med ursprung i Afrika för väldigt länge sedan (se mer interaktiv karta här).

En annan viktig dimension av vårt ursprung är ju att Homo Sapiens inte direkt var den första människoliknande varelsen på vår jord. Nånstans kring 7 miljoner år sedan så började vi en ny gren på artträdet - Homininer. Chimpanser, Bonoboer och andra människoapor körde vidare i sina spår. 
Visste du att man hittat fossil från åtminstone ett tjugotal olika Homininer?
Den första medlemmen av släktet Homo uppstod för ca 2,5 miljoner år sedan och kallas Homo Habilis. Vår egen art, Homo Sapiens, härstammar från Homo Erectus, och dök alltså upp i Afrika för ca 200 000 år sedan (se kartläggning nedan för detaljer).

Som bonus - lyssna på mer spännande saker om människans ursprung via TED radio hour "How it all began".

Vill du veta mer om the Genographic project - kolla in en informativ film om projektet här nedan: 

15 november 2014

Fokusera på ditt eget välmående - bli mer effektiv!

Jag hittade ett TED Talk nyligen, från deras topp-20 lista, som jag inte sett tidigare. Psykolog Shawn Achor beskriver "The happy secret to better work". Shawn driver företaget Good Think Inc, som fokuserar på att sprida läran om hur lycka och välmående bidrar till framgång i livet. [bild från kantola.com]

Min summering av föreläsningen:

Hur uppstår lycka och livsglädje?
Modern forskning inom den positiva psykologin säger att 90% av din livsglädje kan förutsägas av hur din hjärna tolkar världen, dvs hur du filtrerar, analyserar och tillgodogör dig all den information som du bombarderas med i livet. Bara 10% av din livsglädje är kopplat till hur du rent objektivt har det i livet - vilket inkluderar din utbildningsnivå, yrkeskarriär, familjesituation, mängden statussymboler du äger osv.

Dessutom - det forskning visat är att bara 25% av framgången i arbetslivet kan förutsägas genom kopplingar till IQ. 75% av dem som blir framgångsrika i yrkeslivet kan förutspås genom att studera personens 
 • nivå av optimism
 • sociala nätverk
 • förmåga att se stress som en utmaning istället för ett hot
För att optimera möjligheten att bli mer framgångsrik i livet, båda för egen skulle och för våra barns skull, så måste vi ändra på formeln för hur man blir lyckliga. Förr såg formeln ut såhär:
Om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrikOch - om jag blir mer framgångsrik, så blir jag mer lycklig

Det modern forskning kommit fram till är att hjärnan fungerar annorlunda. Om vi kan få hjärnan att uppleva ett tillstånd av positivism i nuet, så skapas något vi kallar "en lyckofördel", vilket betyder att vår hjärna presterar bättre än om vi är negativa, neutrala eller stressade. Din intelligens ökar, din kreativitet ökar och din energinivå ökar. Den nya formeln för framgång blir:
Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och - om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent.

Så, hur tränar du din hjärna att bli mer positiv. Jo, det finns några enkla saker du kan göra:
 • skriv ner tre nya saker du är tacksam för under 21 dagar i följd
 • skriv ner och beskriv utförligt en positiv händelse som påverkat dig under dagen
 • fysisk träning
 • regelbunden meditation
 • dagligen vara extra snäll mot någon slumpmässigt vald person
Så. Genom att träna hjärnan, precis som vi tagit för vana att träna kroppen, kan vi skapa en kedjereaktion av positivism som skapar en verklig revolution...

Se hela föreläsningen från YouTube här nedan - 12 minuter som är mycket väl investerad tid (länk till TED-talk, där du också kan få a transcript av föreläsningen):


8 november 2014

5-årsjubileum för bloggen Hedin Exformation

Idag är det FEM år sedan mitt första blogginlägg publicerades på denna blogg (länk till första inlägget). Det känns väldigt avlägset - mycket har hänt under dessa år. Jag minns att jag var ganska ny också med Facebook år 2009 - jag har ju aldrig varit känd för att vara en "early adopter". Men, jag var ju inte direkt sist heller. Nåväl, det har varit en spännande resa. Och vad gäller bloggande så är det ju fortfarande ganska många som ännu inte riktigt förstått att det liksom hör till att blogga ;-)

Från början var ju min ambition att skriva av mig på temat Effektiv kommunikation och Ledarskap. Ordet exformation har ju blivit "mitt signum" - tack för det Tor Nörretranders. Du har utan att du känner till det varit en väldigt viktig del av mitt liv. Under åren har väl ordet exformation tappat lite i fokus. Nu skriver jag om det som jag tycker är intressant, mest om olika aspekter av modernt ledarskap, gärna något från TED.com, eller en summering från Kontentan, eller ett referat utifrån nån bra föreläsning via Talarforum osv.

Senaste året har varit lite annorlunda för mig. Tieto valde att omorganisera (läs effektivisera genom att flytta roller till lågkostnadsländer) ännu en gång och min roll försvann. Jag fick ett erbjudande om att "avgå". Jag tackade ja.
Det var med blandade känslor, men ganska snabbt valde jag att se det som en möjlighet att göra någon nytt och spännande. Redan sommaren 2013, filosoferandes en sommarkväll på stranden vid Kämpingebukten med en Carlsberg i handen tillsammans med en god vän, hade jag konstaterat att jag jobbat ungefär 20 år samtidigt som jag hade ungefär 20 år kvar till pension (typ). Alltså ungefär "mitt i arbetslivet". Nånstans så var det väl dags att "ta nästa steg". Så, i somras drog jag igång konceptet den Välmående Ledaren - hur du blir en modern effektiv välmående ledare genom insikter om din egen emotionella kompetens (EQ). På den vägen är det - följ gärna min EQ-blogg ocksåVad har hänt under året rent blogg-mässigt?


Vill du kolla in andra highlights genom åren kan du följa länkarna till respektive jubileum:
Det har varit fem bra år. Häng gärna med på de kommande fem åren (skriv in din email-adress uppe till höger så får du notis om nya blogginlägg) och låt dem bli minst lika spännande som de fem första… nu är det ju dags att skapa lite "leverage" som vi säger på engelska!

24 oktober 2014

Autentisk lycka

Martin Seligman, en av förgrundsfigurerna i den positiva psykologin, har forskat ett antal år för att kunna beskriva vad som krävs för att uppleva lycka och livsglädje. Han har kommit fram till att verklig autentisk lycka och livsglädje kombinerar tre olika typer av lycka - för att leva fullt ut:
 • det trevliga tillfredsställande livet - som fokuserar på kortsiktig njutning
 • det goda livet - som fokuserar på att att få det du eftersträvar. Kan uppnås genom att uppsöka tillstånd av Flow så ofta som möjligt.
 • det meningsfulla livet - som handlar om att söka efter tillhörighet i de större sammanhangen
I boken "Emotional Intelligence for dummies" står det beskrivet några övningar som enligt Martin ger långsiktigt ökad lycka:

 • tre goda saker i livet -  i slutet av varje dag under en vecka, skriv ner tre saker som gick bra för dig under dagen. Skriv också ner vad som orsakade att det gick bra. Dessutom, skriv ner en förklaring till varför du tror att den goda saken hände.
 • använd dina personliga karakteristiska styrkor (signature strengths) på ett nytt sätt - först identifiera dina fem viktigaste styrkor som ger dig energi. Därefter använd någon av dem på ett nytt sätt under en vecka.

Vill du lära känna dig själv bättre, så finns det ett stort antal gratistest på Martin´s hemsida Authentichappiness

Avslutningsvis, jag hittade ett bra klipp (YouTube) där Martin förklarar begreppet "authentic happiness" på ett väldigt pedagogiskt sätt:

14 oktober 2014

Inspiration via Jobs-Minchin-Luhrmann

Det finns några tal som är riktigt riktigt bra. Jag tycker personligen att Steve Jobs tal på Stanford "commencement speech 2005" är nummer ett - se min korta summering här. Sen måste jag säga att musikvideon gjorde av Baz Luhrmann "Wear sunscreen", vilken bygger på ett examenstal skrivet av Mary Schmich - om hon någon gång skulle få möjlighet att hålla ett examenstal, är helt magisk:Om man gillar "komiker", så får man inte missa Conan O´Briens tal på Dartmouth Collage examenshögtid 2011 - inspirerande:För en tid sedan så höll den australiensiske komikern Tim Minchin ett bejublat tal då han blev hedersdoktorerad på UWA, se blogginlägg från tidningen chef om innehållet. Detta är ett fantastiskt tal - bestående av nio lärdomar om livet:
 • Du behöver inte ha någon dröm 
 • Sök inte lyckan 
 • Kom ihåg – det är bara tur 
 • Träna 
 • Var hård mot dina åsikter 
 • Var en lärare 
 • Definiera dig själv genom det du älskar 
 • Respektera personer med mindre makt än du 
 • Ha inte så bråttom 
Om du vill förkovra dig i hur dessa tips relaterar till emotionell kompetens (EQ), se mitt blogginlägg på detta tema här.
Klippet via YouTube:

8 oktober 2014

Lekfullhet främjar Kreativitet och Arbetsglädje

"Konsten att vara kåt på jobbet" är titeln på en bok av psykolog och kreativitetsforskare Samuel West. Boken handlar om vikten av arbetsglädje - ordet kåt används för att täcka in begrepp som livlig, glad, levnadslustig samt fylld av livskraft och livsmod.

I nedan YouTube-klipp kan du se Samuel prata hos marknadsföreningen i Helsingborg. En härlig föreläsning - med glimten i ögat och med mycket lek… några "highlights":


Arbetsglädje har starka samband med kreativitet [surprise]

De mest innovativa företagen/arbetslagen präglas av lekfullhet som främjar kreativitet och arbetsglädje

Vad är då lek?
- se klippet så hajar du! [ett tips är att våga vara lite "silly"]
- lek handlar om vilken inställning du har på jobbet
t ex få inspiration av Fish-market i Seattle! eller Virgin

Lek främjar kreativiteten genom:
- att öka öppenheten
- att öka den inre motivationen
- att bygga relationer

Se klippet här och mys:


30 september 2014

Svenskarnas kunskap om världen sämre än chimpansernas...

Hur bra koll har du på utvecklingen generellt i världen? Hans och Ola Rosling ger i detta Ted-talk en inblick i några vanliga missuppfattningar samt verktyg för hur man kan minimera dessa felaktiga uppfattningar om tillståndet i världen...

Några frågor där svenskar just nu visar sig ha betydligt sämre kunskaper än chimpanser?
Hur ändrades antal döda i naturkatastrofer de senaste 100 åren?
Kvinnor som idag är 30 år, hur många år har de gått i skolan?
På de senaste 20 åren, hur han antalet människor som lever i extrem fattigdom ändrats?
Hur många av världens 1-åringar har vaccinerats mot mässlingen?

Angående personers medelinkomst i olika länder - visste du att världen har gått från att vara en "kamel-värld" (två olika pucklar, 1 dollar/dag och 15 dollar/dag)  till att vara en dromedar-värld (en puckel, ca 10 dollar/dag).

Så, varför har vi en så felaktig bild av världen?
 • vi har en "personlig bias" - vår uppväxt är ofta inte representativ
 • vi lär oss ofta av personer som lärt sig hur världen såg ut för flera decennier sedan 
 • nyhetsflödet präglas av sensationshysteri - media prioriterar det "ovanliga"

Så, vad göra?
Jo, vi måste göra oss av med våra värsta missuppfattningar och istället skapa "nya tumregler" att tolka världen utifrån, t ex:
Missuppfattning: Allt blir sämre och sämre
Den nya tumregeln: Det mesta blir bättre och bättre!

Missuppfattning: Världen består av fattiga och rika
Den nya tumregeln: De flesta tillhör "medelklassen"!

Missuppfattning: Först blir ett land rikt, sen sker social utveckling
Den nya tumregeln: Först sker social utveckling, därefter blir landet rikt!

Missuppfattning: Hajar är farliga
Den nya tumregeln: Hajar dödar väldigt få!

Se hela TED-talket här;

"Hans and Ola Rosling: How not to be ignorant about the world"


23 september 2014

Courage to Create Change

… var titeln på årets globala ICF coach-konferans som gick i Malmö 18-20 september. Jag lyckades signa mig som volontär (tack för det Magnus Fälth) och kunde tack vare det gå på flera av seminarierna - när jag inte fixade med "the social community", skrev ut konferensprogram, printade boardingcards osv.


Jag tänkte jag skulle dela med mig av några s k highlights:

Kelly McGonigal pratade om "Change your mind about stress". Jag gillar Kelly - hennes grundbudskap var "omfamna stress" istället för att se den som ett hot… läs mer här.

Myles Downey pratade om "Change, courage and enabling genious". Helt ärligt så lyckades han med att få publiken att "vilja hjälpa honom komma tillbaka på rätt spår". Det hjälpte dock inte - han verkade inte riktigt ha jobbat igenom sin föreläsning - det blev "för teoretiskt och tråkigt" - se YouTube-klipp här.

Alan Seale pratade via länk från staterna om "The Art of transformaction" - en kombo av transformational och transactional. Typ, lär dig något nytt - ta omedelbar action. Såg bara delar av detta seminarie och blev aldrig riktigt klok på vad det var som var nytt, men hörde av många andra att hans virtuella talk var uppskattat…

Margaret Greenberg pratade om coaching som en konstform och positiv psykologi som vetenskap - seminariet hette "Profit from the positive - 4 tools for the coach´s toolkit":

 • Quit being an expert - unna dig att vara en "Learner" som vågar misslyckas men inte ger upp i första taget
 • Put on an Explorers hat - genom att ställa frågor som skiftar perspektiv
 • Win Debates Against yourself - var tuff mot sig själv, t ex genom att förklara för dig själv: "Detta är inte sant eftersom…"
 • Recognize the Achoo! effect - inse att känslor smittar. Speciellt ledare har inte råd med att vara på dåligt humör. De bör jobba med att label it, take deep breaths, walk and talk, face it till you make it
Nova Terra (Sylviane Cannio och Julia Choukhno) pratade på temat "Dare to bond: It boosts change!". De lyckades med konststycket att genomföra en fantastiskt bra övning som visade på hur du kan skapa närhet och närvaro med din klient - genom att använda ögonkontakt. Härlig.

David Peterson från Google pratade om "Coaching leaders in turbulent times: Dealing with complexity, chaos and constant change".  Han var bra - pratade om att våga välja personer utifrån "greatest opportunity to learn" samt potentiella VUCA-ledare (Volatile-Uncertain-Complex-Ambigous). Han tyckte också man skulle våga "dancing on the edge" och pratade om "the development pipeline". Han tyckte att det ibland var bra att vara medioker - för att få andra att växa, samt att man måste våga "sub-optimize the parts to be able to optimize the whole system".

Nåväl… sammantaget kan jag tycka att detta var som konferenser är mest, dvs en härlig smältdegel av människor, nya upplevelser och insikter. För min del var det en insyn i en delvis ny värld - fast jag kände mig rätt snabbt hemmastadd här också...

Avslutningsvis, ett klipp från YouTube, Caitlin Walker pratar på TEDx om "Clean questions and metaphor models":

6 september 2014

a bookbook by IKEA

Antagligen en av de bästa marknadsföringsfilmer som har gjorts, nånsin… "Experience the power of a bookbook" by IKEA, via YouTube…

4 september 2014

EQ-i 2.0, från slideshare...

Jag hittade en mycket intressant presentation om EQ-i 2.0slideshare (se nedan) - det är otroligt vad mycket det finns när man bara vet vad man letar efter…

Hur ska man få dagens ledare (chefer/ projektledare/ föräldrar/ idrottstränare /säljare osv) att förstå fördelarna med att utveckla sina emotionella kompetenser?
Troligtvis handlar det om att du behöver inse att det finns en möjlig affärs- och verksamhetsnytta alternativt personlig nytta för just dig.

Nedan presentation ger viss inblick i detta, t ex:

Tänk på "den bästa chefen" du haft - vilka positiva egenskaper hade hen?
Var egenskaperna IQ-relaterat, såsom:

 • duktig på att göra strategier och planer
 • bra på ekonomisk uppföljning
 • levererar ständigt bra resultat
 • fokus på "bottom-line"

eller var de möjligen EQ-relaterade:

 • taktfull och diplomatisk
 • bra på att kommunicera
 • bra på att "ta folk"
 • hade integritet
 • skapade en personlig relation till medarbetaren
 • lyhörd - stödjer medarbetarnas behov
 • hanterar stress bra


AMEX genomfördes ett EQ-baserat "high potential" ledarskapsprogram. 100% svarade att de hade nytta av att förstå sina EQ-styrkor samt EQ-svagheter i sin ledarutveckling.

EQ-i är det första vetenskapligt validerade samt det mest använda testet i världen för att mäta emotionell intelligens.

By Douglas Bush from Edison company New York:


31 augusti 2014

The 4 Disciplines of Execution - 4DX

Kontentan #12/2014 summerar boken "The 4 Disciplines of Execution (4DX) - achieving your wildly important goals" skriven av gänget Chris McChesney, Sean Covey och Jim Huling. Alla författarna är knutna till företaget FranklinCovey
Denna bok beskriver en lösning som får medarbetarna att rikta sin energi mot angelägna och tydliga mål och inte bara fokusera på det som måste göras här och nu. Metoden 4DX innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta vilket skapar både engagemang, högre arbetsmoral och ansvarstagande.

mySummary av Kontentans sammanfattning:

Alla chefers stora utmaning
Många övergripande affärsmål kräver en förändring av medarbetarnas beteende. Detta är nog den största utmaning en chef kan ställas inför, men med de fyra disciplinerna för exekvering (4DX) lyckas det varje gång!

Den största fienden när det kommer till att genomföra strategier och nå nya mål är det dagliga arbetet, dvs den virvelvind av uppgifter som äter upp medarbetarnas tid och som krävs, bara för att hålla dörrarna öppna och kunderna nöjda. Lösningen heter 4DX - en fyrstegsprocess som fullkomligt kommer ändra ditt och dina medarbetares arbetssätt:
Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Disciplin 2: Använd dig av de ledande måtten
Disciplin 3: Skapa en inspirerande måltavla
Disciplin 4: Säkerställ regelbundet ansvarstagande

Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Första steget är att fokusera all energi på ett eller högst två affärsmål som verkligen kommer att göra skillnad, istället för att arbeta halvhjärtat mot ett stort antal mål. Ofta ligger det viktigaste affärsmålet utanför det dagliga arbetet. Det kan handla om en helt ny strategi eller lansering av en ny produkt.  Oavsett vilken typ av mål du väljer ska du inte bara inrikta dig på att nå det, utan också på att förändra dina medarbetares beteende så att målet blir en naturlig del av arbetet. Ett lysande exempel på ett klart och tydligt mål är när John F Kennedy 1961 inför kongressen förklarade att nationen skulle ha som mål att landa på månen och få besättningen levande tillbaka till jorden före 1960-talets utgång.

Disciplin 2: Agera på de ledande måtten
När du har formulerat ett vilt viktigt mål är det dags att bestämma vilka åtgärder som behövs för att nå målet. Fokusera  på de ledande måtten, dvs sådana mått som du själv kan påverka, jmf hur ofta jag servar bilen (ledande mått) kontra hur ofta bilen går sönder (laggande mått). Definiera kortsiktiga åtgärder, dags och veckovis, som i förlängningen leder till målet och därmed snabbt kan anpassas till nya skeenden, samtidigt som den är helt inriktad på det övergripande målet.

Disciplin 3: Ha en inspirerande måltavla
Det är viktigt att försäkra sig om att alla vet hur det går och lätt kan se om de håller på att vinna. Utforma en resultattavla som är enkel och lätt att överblicka, som är synlig, som visar både de laggande och de ledande måtten samt som slutligen visar om ni vinner eller förlorar.

Disciplin 4: Regelbundet ansvarstagande
Det sista steget handlar om att medarbetarna gör personliga åtagande till hela teamet och ser till att dessa åtagande genomförs. Ha veckomöten på 20-30 minuter där ni fastställer den närmaste veckans åtagande. Dessa möten tar endast upp åtgärder som påverkar resultattavlan, aldrig brandkårsutryckningar kopplade till det dagliga arbetet.

Så implementerar du 4DX i ditt team
Hundratals organisationer arbetar idag med 4DX. Implementationen kan vara komplex, men den lägger grunden för den beteendeförändring som krävs för att nå de utvalda, övergripande affärsmålen.

Disciplin 1:
Sätt ej omöjliga mål utan mål som utmanar medarbetarna att göra sitt allra bästa, och som är möjligt att nå med engagemang och ansträngning.

Disciplin 2:
Identifiera de idéer som har störst inverkan på det övergripande målet. Det idealiska delande måttet påverkar resultatet på ett positivt sätt - dessutom ska medarbetare ha direkt inflytande över måttet.

Disciplin 3:
Alla ska kunna se måltavlan och se förändringarna dag efter dag. Det spelar ingen roll vilket material du väljer för måltavlan (whiteboard, affisch, svart tavla…) - det viktiga är att den uppdateras.

Disciplin 4:
Det är viktigt att få medarbetarna att känna ansvar. Lösningen är veckomöten där varja medarbetare formulerar egna specifika åtagande och på så sätt för teamet närmare målet. Var noga med att fira framgångar.

4DX för  hela organisationen
Några råd från Dave Grissen (från hotellkedjan Marriott International) som har implementerat 4DX på 700 hotell i Nordamerika.

 1. Anpassa implementeringen till er interna kultur - processen fungerar i alla kulturer men beakta den interna kulturen innan ni beslutar exakt tillvägagångssätt.
 2. Inse att det är svårare att implementera 4DX-processen i en organisation som redan är framgångsrik - chefer som kämpar mot dåliga resultat är villigare att prova nytt.
 3. Se till att alla chefer tar sitt ansvar - Alla chefer måste vara med till 100% och känna att högsta chefen följer deras arbete.
 4. Skaffa den infrastruktur som krävs - utbilda interna 4DX-coacher, ta fram rätt verktyg, system och utbildning.
 5. Kom ihåg att implementeringen av 4DX ökar engagemanget - varje anställd ser hur hans eller hennes arbete påverkar resultattavlan varje vecka, vilket eldar till ökat engagemang.
Det är viktigt att implementeringen görs av närmsta chef - det skapar de hållbara resultaten. Fördelarna blir då också att du som chef tvingas lära dig det ordentligt så du kan lära ut det till andra och att du blir en förespråkare som tvingas "leva som du lär".

Såhär förklaras 4DX på YouTube:

30 augusti 2014

Framtidens ledarskap av Pia Vingestråhle

Jag har läst boken "Framtidens ledarskap - om konsten att leda människor på ett hållbart och framgångsrikt sätt" av Pia Vingestråhle. Min första spontana känsla är att detta är en oerhört lättläst bok och att jag håller med om i princip allt som Pia skriver. Spännande!

Pia har en ambition att boken ska vara praktisk och att den "ska väcka tankar och idéer kring hur du kan leda människor". Det tycker jag hon lyckas alldeles utmärkt med. Hon går igenom de olika aspekterna av det framtida hållbara ledarskapet och ger handfasta tips på hur man kan agera i olika situationer. Ibland får jag för mig att språket är "för enkelt", för icke-akademiskt och "för pratigt", för att passa min egen personlighet. Men, det säger väl mer om mig än om den här boken…

Fokus är på att beskriva en ledares relation med sina anställda. Ett kapitel handlar om olika ledarstilar och ställer frågan: Vilken chef vill du vara?
Här är det lätt att känna igen sig och få tips på hur man själv vill vara samt hur man absolut inte vill bli uppfattad. T ex får man inblick i hur "kontrollfreaken" skapar frustration, "kompisen" skapar otydlighet, "musslan" kör med en helt egen agenda, "fiskmåsen" brukar vara skrikig och skiter nedåt, "idésprutan" kastar kreativt ut nya idéer utan att fullfölja dem,  "den försiktige" fattar inga egna beslut och står inte upp för sin egen åsikt, "kritikern" som alltid vet bäst själv...

Vem vänder sig då denna bok till?
Pia skriver i inledningen att "boken vänder sig i första hand till dig som är chef, ledare eller som har personalansvar". Min bedömning är att denna bok passar bra för personer som är nya i ledarrollen alternativt de som kört fast och vill ha inspiration för att ta ett steg vidare mot ett mer modernt framtida ledarskap. För mig gav inte den här boken några direkt nyheter, men den har lyckats paketera ett synsätt på hur det framtida ledarskapet bör se ut och därför fyller den väl sin plats även i min bokhylla.

För att ni ska få en inblick i vad Pia ser som ett mer modernt framtida ledarskap kommer här min exformativa summering - små axplock kring det framtida ledarskapet som jag själv helt och hållet står bakom...

Framtidens ledare:
 • Du känner dig själv och är stabilt grundad i dina värderingar
 • Du är uppriktigt intresserad av att leda människor
 • Du ser och bekräftar dina medarbetare
 • Du är närvarande och har modet att ta tag i och lösa problem som dyker upp
 • Du arbetar för glädje på arbetsplatsen
 • Du arbetar för att dina medarbetare ska hitta sin inre drivkraft och inspiration
 • Du inser att alla människor är olika och du kommunicerar och möter alla där de befinner sig
 • Du är prestigelös och låter andra människor komma fram

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?"
CEO: "What happens if we don´t, and they stay?"

"Lagen om frivillighet" bygger på att en person som frivilligt tar tag i en uppgift oftast är både positiv och inspirerad när uppgiften ska genomföras.

Var dig själv - och var ärlig!

För att leda andra måste man först kunna leda sig själv.

Citat från Sören Kierkegaard:
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår...

Förslag - köp boken t ex på Bokus och Adlibris.

Från YouTube - en video med Pia:


25 augusti 2014

EQ hos framgångsrika ledare

Vilka emotionella kompetenser krävs för att bli en framgångsrik ledare?
Detta har Steven J. Stein beskrivit i böckerna "Emotional Intelligence for dummies" samt "The EQ edge - emotionell intelligence and your success".

I en genomarbetad studie utförd vid CCL (Center for Creative Leadership) i North Carolina, USA, har man identifierat fyra fundament som är extra viktiga om man ska bli en framgångsrik ledare.

De kan beskrivas enligt nedan:

Being centered and grounded
Framgångsrika ledare har kontroll på sig själv, har ett stabilt humör och en väldigt bra självbild/självkänsla med insikt i sina styrkor och svagheter. De balanserar sitt arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. De är tydliga med vad de står för och har bra koll på sina känslor och drivkrafter. Dessutom klarar de press bra.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är socialt ansvar, stresstolerans, impulskontroll och optimism.

Having the ability to take action
Framgångsrika ledare tar bra beslut samtidigt som de lyssnar på andras åsikter. Därefter exekverar de och ger sig inte i första taget.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självhävdelse, självständighet och optimism.

Having a participative management style
Framgångsrika ledare säkerställer att medarbetarna är involverade i planeringen av verksamheten. De är duktiga på att lyssna och att kommunicera och ser hela tiden till organisationens bästa. De ger positiv återkoppling så ofta de kan och eftersträvar konsensus kring viktiga beslut.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är empati, socialt ansvar, sociala relationer, impulskontroll och livsglädje.

Being tough minded
Framgångsrika ledare har ett spänstigt (resilient) sätt att hantera hinder och svåra situationer. De framhärdar och håller ut för att hantera press och motgångar. De klarar av att bibehålla tillförsikten trots tuffa tider.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självkänsla, stresstolerans och impulskontroll.

Så, sammantaget kan man summera att du som framgångsrik ledare bör ha följande kompetenser:
 • vara tydlig mot andra med vad du tänker
 • bry dig om dem du jobbar med
 • inte bli stressad i onödan
 • generellt vara på ett gott humör
 • effektivt kunna läsa av andras känslor och tankegångar
 • veta vad du är bra på
 • få saker gjorda
Om du utöver detta t ex har skapligt hög kognitiv kapacitet, bra industri- och marknadskännedom, teknisk kompetens samt viss finanskunskap så är du hemma…

Slutligen Enjoy, Steven Stein, pratar på TEDxUTSC:  

"Evoking reality from reality TV - what emotional intelligence can teach us"

20 augusti 2014

Hmm eller Mmm? av Dennis Westerberg

Jag har haft koll på Dennis Westerberg ett tag - via hans blogg och via ett NLP-nätverk på Facebook. Dennis är en glad påg från Furulund som blivit musiker och artist som sedermera också tagit roller som entreprenör, coach och föreläsare. Dennis har för ett tag sedan släppt en bok med titeln "Hmm eller Mmm? - nedkokat och uppklokat". Den är bra. Den är underfundig, klok och specifik. Den kräver att man ger sig själv tid att reflektera över orden, dess innebörd och dess inbördes ordning. Sylvasst, träffsäkert och konstnärligt. Helt enkelt en bok innehållande en hel del exformation.

Mina "best of" från kapitlet Dennis Filosoferar:

- När fiasko
       är uteslutet…
…saknas…
…potential…
…för..
…succé.


- Problemet 
         är sällan…
…att du inte…
…HAJJAR…
…vad som behöver…
…göras.
                                   Snarare…
                                   …att du inte…
                                   …GÖR…
                                   …det…
                                   …du…
                                   …hajjat.


                                   - Har du 
                                            tänkt på
                                    att vi gärna kallar…
…deras kultur…
…för mög…
…och vårt mög…
…för…
…kultur?

- Du kan få
   vad du vill
                      i livet…
…genom att…
…ge…
…till andra…
…just det…
…de…
…vill…
…ha.


Köp boken på bokus eller adlibris.

Se Dennis på YouTube:

8 augusti 2014

Du läcker vad du tänker, säger Christer Olsson

Jag kände att det var viktigt för mig att göra en summering av boken "Du läcker vad du tänker" skriven av Christer Olsson.
Jag har valt ut ett exformativt påstående från varje kapitel - layouten är oftast min egen:

Jag hävdar att just detta ord: "utvecklingsbenägen" är det bästa sättet att beskriva en framgångsrik människa.

Om du inte funderar och drar en slutsats av din erfarenhet, så blir du inte klokare. Skriv dagbok.

Det är i det långa loppet din förmåga att göra många små förändringar i rätt riktning som kommer att avgöra kvaliteten på ditt liv.

Fokus på dig själv. Gör ditt bästa. Och lita på att de andra gör samma sak.

Just do it!

En handling startar i ditt undermedvetna 0,38 sekunder innan ditt medvetna jag blir medveten om att du tänker utföra den.

De tankeprocesser som ledde till en klok överlevnadsstrategi för 10.000 år sedan kan vara rent kontraproduktivt idag.

Carpe diem quam minimum credula postero.

Livet består inte av måsten utan av… val!

Nästa gång du själv vill göra intryck på någon börja med att lyssna.

Exformationen står för mer än 90% av din trovärdighet. 
Fejka inte. Var dig själv. Då gör det inget att du läcker.

Lycka är något att göra, någon att älska och något att se fram emot.

En överdriven styrka blir en svaghet. Svagheter är överdrivna styrkor.

Framgång förutsätter nytänkande. Nytänkande förutsätter nya tankar.

En gång i tiden var föredragshållaren Christer Olsson en man utan tillräcklig tilltro till sin egen förmåga.

Behovet av att bli behövd är en instinkt.

Du måste väcka en känsla. Människor tycker om människor som tycker om människor.

Mina tre cirklar är: Mina relationer, mitt yrkesliv och min hälsa.

Det kan vara olikheten som gör dig intressant och attraktiv.

EQ: Entusiasm. Självkontroll. Uthållighet. Förmåga att lyssna. Intuition. Fantasi. Samarbetsförmåga. Empati. Social begåvning. Det är "känslan" som styr.

Jag älskar dig till 80%. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera.

Finns det en grundläggande respekt, så är kärleken inte så långt borta. 
Finns det ingen respekt - så är det svårt.

Acceptans vid en separation uppstår när du slutar jaga efter din historia.

Jag tänker ibland att bästa sättet att skapa den goda relationen inte är att hitta rätt person. 
Utan att lära sig älska den person man hittat.

Vi är INTE jämlika, man och kvinna. Vi ÄR olika. Dock ska vi vara helt JÄMSTÄLLDA.

Lär ditt barn att längta! Att anstränga sig för något och sedan få se och uppleva ett resultat av arbetet.

Det auktoritära icke empatiska ledarskapet är lika fel med barnen som på jobbet.

Gläd dig åt de dagar du har kvar med dina barn och gör det mesta av minutrarna. 
Då blir du den du vill ha varit för dina barn.

Med god karaktär slipper du hamna i situationer där du behöver god disciplin.

Det tar 21 dagar att skapa en vana om du upprepar en aktivitet varje dag.

Det handlar också om att vara öppen och receptiv för en föränderlig värld. 
Jag tror tricket är att vara förberedd på det oförutsägbara.

Din personlighet stadfästs till mellan 40-60% av dina gener. Den andra delen av din personlighet formas av den miljö du växer upp i. Sedan, runt 20-25 år så fossiliseras den.

Jag brukar fråga mig själv: Vad skulle en modig människa ha gjort just nu?

"I rädslan förhåller sig människan till det farliga i omvärlden, 
i ångesten förhåller hon sig till det farliga inom sig själv."

Om du vill bli på bättre humör så ska du le! 
I seriös forskning är det bevisat att musklerna i ditt ansikte hänger samman med ditt välbefinnande.

Att ge är att må bra.

Vi ska akta oss för att vara så säkra på att det som var rätt igår är lika rätt imorgon.

De oskrivna regler som styr vårt beteende är själva kittet som håller ihop vårt företag och de utgör skillnaden mellan vinst och förlust.

Vi lever i en miljö där struktur favoriseras framför kultur i de flesta bolag och det är lika synd som skadligt.

Så gott som alla som får chansen att visa att de är att lita på tar i så de blir blå för att slippa stå där med skammen att inte levt upp till förväntningarna.

Lär dig att alla andra är lika emotionella som du. Minns att dina kunder inte måste förstå vad du förstår. De måste förstå att du förstår.

Jag gillar onormala människor. Jag brukar prata om att onormala (oväntade kreativa, nyskapande) lösningar kräver onormala människor.

Boken "The 7 habits of highly effective people", skriven 1989 av Stephen R Covey är tveklöst - fortfarande - något av det bästa som skrivits i kategorin affärer, utveckling och ledarskap.

När hjärnan för möjlighet att arbeta "på egen hand" så kommer de nya och oväntade kopplingarna som de flesta av oss kallar kreativitet.

IQ x EQ x Kcal = Resultat

Är du en bra chef så uppmuntrar du dina medarbetare att ta eget ansvar - att göra dem till medansvariga. Jag pratar ofta om medarbetare som känner sig styrkta och stärkta framför de som känner sig styrda och störda.

Yttre attraktivitet är inget man ber om. Inget man får. Det är något man förtjänar.

I framgångsrika företag tar människor ansvar för att de vill. Inte för att de måste.
Good enough isn´t good enough.

I en värld där nöjda kunder nödvändigtvis inte är lojala behöver  du leverera varor, tjänster och service på en nivå som gör att kunden blir din ambassadör och rekommenderar dig till sina vänner och affärsbekanta.

Förtroende vinner man genom att visa god självkänsla med därav följande ödmjukhet, respektfullhet och empati. Addera handlingskraft, kompetens och välvilja, så kommer du nära de karaktärsdrag de flesta av oss vill se i en ledare.

Motivation är en inre drivkraft hos var och en av oss som söker efter mål eller mening i det vi gör eller ombeds göra. Att få motiverade medarbetare handlar därför om att förstå vad det verkligen är som motiverar varje enskild människa.

Det är betydligt lättare, smartare och effektivare att göra bra ännu bättre än att försöka göra dåligt bra.

Du är inte bra på allt. Det gäller att hitta Benny.

För den som inte har en hammare är inga problem en spik.

Jag gillar misstag. Det är av dem vi lär oss, utvecklas och går framåt.

Allt blir bra till slut. Och är det inte bra, så är det inte slut.

Köp gärna boken på Bokus eller Adlibris.