30 oktober 2011

Empathy Quotient - a female brain

I just took a test found in the book "A whole new mind" by Dan Pink, measuring the Empathy Quotient (EQ) using "Simon Baron-Cohen´s sixty-question intrument", which will determine whether you have a "female brain". My result was:

* Your score: 58
0 - 32 = low (most people with Asperger Syndrome or high-functioning autism score about 20)
33 - 52 = average (most women score about 47 and most men score about 42)
53 - 63 is above average
64 - 80 is very high
80 is maximum

But, to clarify things, I also did the test to check my "male brain" bona fides, measuring the Systemizing quotient (SQ). My result was:
* Your score: 17
0 - 19 = low
20 - 39 = average (most women score about 24 and most men score about 30)
40 - 50 = above average (most people with Asperger Syndrome or high-functioning autism score in this range)
51 - 80 is very high (three times as many people with Asperger Syndrome score in this range, compared to typical men, and almost no women score in this range)
80 is maximum

So, as I expected, I score low on the "male brain" and above average for a "female brain" ;-)

To end, a RSA clip about "Zero Degrees of Empathy":
Professor Simon Baron Cohen presents a new way of understanding what it is that leads individuals down negative paths, and challenges all of us to consider replacing the idea of evil with the idea of empathy-erosion.

28 oktober 2011

Tala är guld, Elizabeth Gummesson

- Idag vann jag en bok: "Tala är guld" av Elizabeth Gummesson.

Jag har varit på Talarforum´s frukostföreläsningar ett antal gånger nu (se tidigare inlägg). Denna gång var det på Elite Hotel Savoy i Malmö. Föreläsare var Elisabeth Gummesson som höll ett anförande på tema "Tala är guld" baserad på hennes bok med samma namn samt med undertiteln "Så kommunicerar du framgångsrikt i alla dina relationer". Det blev en väldigt inspirerande och varm tillställning.
Igår kväll kollade jag upp lite om denna Elizabeth. Jag fick upp ett stort antal träffar, bl a visade det sig att hon ganska nyligen startat en blogg (fotot förresten knyckt från hennes bloggpost idag).

Hennes grundtes är att basera all kommunikation på värme och respekt. Lätt att säga - svårare att genomföra. Hon blandade historier från verkliga livet med små "modeller/teorier" kring kommunikation på ett alldeles förtäffligt sätt. En ren njutning att sitta i publiken.

Talarforum lottar alltid ut en bok eller dylikt som avslutning på föreläsningen. Jag har aldrig vunnit tidigare. Däremot har min kollega Annika vunnit hela tre gånger, om jag minns rätt. Idag så var det tre böcker av Elizabeth som lottades ut. När "huvudpriset", boken Tala är guld, skulle lottas ut så sa jag till Annika:
- Gör dig beredd, för det blir väl du nu igen!

Elizabeth rör runt lite bland namnbrickorna som används som lotter, tar en namnbricka och säger:
- Nu vet jag vem som vinner boken...
Efter några sekunders paus säger hon:
- Mårten!

Jag sitter längst fram och hoppar skrattande upp - eftersom jag innerst inne kände på mig att det var min tur ;-)

På lunchen tog jag mig en Quesadilla på Barista café, medan jag ögnade igenom boken. Jag har inte läst något av Elizabeth tidigare, men boken verkar riktigt bra. Dessutom så finns det klara kopplingar mellan hennes sätt att beskriva framgångsrik kommunikation och mitt tema på denna blogg - exformation. Detta kommer jag att återkomma till framgent...

It´s all about exformation!

Avslutningsvis ett YouTube klipp:

27 oktober 2011

The nature of leadership

I Kontentan #252 (från 2007) behandlas boken "The Nature of Leadership - Reptiles, Mammals, and the challenge of Becoming a Great Leader", skriven av B. Joseph White. En riktigt bra bok som beskriver hur du blir en bättre och mer komplett ledare än den du redan är, eller rentav hur du blir en stor ledare.

I denna bok beskrivs en Ledarskapspyramid (se bild till höger ödmjukt kopierad från denna webplats) - en modell för ledarutveckling som beskriver de egenskaper som en bra/stor ledare bör ha.

En ledares grundläggande krav ska vara en önskan att leda, en tillräcklig förmåga, en vilja att prestera och en stark integritet och karaktär. Utöver det så behöver en ledare ha vissa reptila egenskaper, såsom att kunna vara kallblodig, disciplinerad, ekonomisk, tuff, analytisk och noggrann. Detta ska kombineras med de däggdjurslika egenskaperna, såsom att vara varmhjärtad, omtänksam och bra på att kommunicera. Slutligen så krävs det vissa spjutspetsegenskaper för att bli en riktigt stor ledare, såsom att vara innovativ, risktagande, en vilja att jobba med de bästa, att ha helikopterperspektiv och utstrålning.
De reptila respektive däggdjurslika egenskaperna påminner om det synsätt som beskrivs av många utifrån ett fokus på den vänstra och den högra hjärnhalvan (se tidigare blog post). Härligt att man kan använda många olika metaforer för att beskriva samma sak.
Boken beskriver vidare att det finns "ett positivt samband mellan ledares självkännedom och deras prestationer. Känn dig själv så vet du vilka dina styrkor är, vad du har naturliga förutsättningar för och vad du kan göra för att bli en stor ledare". Kanske ingen direkt nyhet ;-)
Kontentans summering säger också att "en ledare måste veta när reptilen respektive däggdjuret ska komma fram. Därför är det bra att veta vilken din naturliga läggning är."
Slutligen, boken refererar till ett enkelt test som kan hittas på bokens hemsida - prova gärna att ta det!
Mitt svar blev såhär:
Mammal Leader (Mammal score above 60; Reptile score below 60)
You lead with the heart and naturally gravitate towards people. You understand that people are what make an organization work and treating them fairly and humanely is key to getting the most out of people. Empowerment, mentorship, and communication are your strengths and they will serve you well in the leadership game. But relying too heavily on these skills alone can be a weakness and may undermine your efforts. Pay particular attention to the chapter on Reptilian Leadership - you can develop your opposite style to become a more complete leader.

Slutligen, ett YouTube-klipp som handlar om en helt annan bok fast med samma titel, The Nature of Leadership, av John Antonakis:

26 oktober 2011

The divided brain by RSA Animate

A couple of days ago a new RSA Animate clip was produced - "The Divided Brain", based on a lecture by Iain McGilchrist. I love this concept!
Here is the exformative written summary of the YouTube clip embedded below:

Left hemisphere is for narrow, sharply focused attention to details versus the right hemisphere is for sustained, broad, open, vigilant alertness.

The right hemisphere yields a world of individual, changing, evolving, interconnected, implicit, incarnate living beings in the context of the lived world.

For a broad understanding we use knowledge from the right hemisphere.

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.

I love the RSA concept, but I do not feel that this specific lecture gave me loads of new good stuff. I am pretty much into these topics, psychology and intuition, and I like this type of lectures where you get a new insight into the complexity of humanity, brought to us by the function of our brain. Lately, my personal favorite in this topic is Dan Pink, and his book "A whole new mind - why right-brainers will rule the future" (see earlier blog post partly in Swedish)... where you get inspiration and some hints how to be better in using more of your right hemisphere.

Now, the clip:


The whole lecture can be found here...

21 oktober 2011

The power of words

This video below is really amazing ... thanks Philipp Rosenthal for sharing.
It illustrates the power of words to radically change your message and your effect upon the world.
"I wrote the same - but different words".by Purplefeather:
Change your words.
Change your world.

12 oktober 2011

Tony Robbins tells the Rocky story

Yesterday I met a collegue that attended a 4-day Tony Robbins inspiration halleluja meeting in Italy. She told me a story about how to chose your own attitude - from a "Oh, fuck" attitude, to a "Fuck you" attitude. She also told me that one really amazing inspirational story that she heard, was Tony Robbins telling "the Rocky story" - a story of motivation and commitment.

I had to find it, and of course it was on YouTube (unfortunately not able to embed) but here is the link!

Having listening to this, I also saw that actually Sylvester Stallone is telling this story himself. Quite good also. See the first episode here:Then, I also heard that the next Anthony Robbins halleluja meeting in Europe, "Unleash the power within",  is in London this May. Maybe time for some personal change... look into the "marketing video" below for a teaser:


By the way, I am thinking of attending. Any month now, I will decide ... I must reflect somewhat first...

4 oktober 2011

Decodifying a Tree

The picture to the right is from Wikipedia explaining Communication, "the communication code scheme".

Wikipedia starts with:
Communication is the activity of conveying meaningful information. Communication requires a sender, a message, and an intended recipient, although the receiver need not be present or aware of the sender's intent to communicate at the time of communication; thus communication can occur across vast distances in time and space. Communication requires that the communicating parties share an area of communicative commonality. The communication process is complete once the receiver has understood the message of the sender

What wikipedia has understood is that "the communication process is complete once the receiver has understood the message of the sender". In the Tree case, people often have a common "schema" in interpreting the word Tree. But, for more complex scenarios, the words a sender is using to describe a scenario are often interpreted differently than expected which makes the communication less effective.

My view is that real effective communication is happening when the sender understands the exformative decodifying process of its recipients, so he can produce exformation in the codifying process that ensures that the right information are sent.

It´s all about exformation!

1 oktober 2011

Exformation Magic7 October youth

Well, it is once again time for an exformation Magic7 music video list. This time I have chosen three young swedish pop idols to start with; Agnes, Tove Styrke and Eric Saade, performing their newest hit songs. Followed by magnificient new songs by international superstars OneRepublic, Kelly Clarkson and Adele. Finally, a surprise ...

Directly from YouTube, enjoy: