The nature of leadership

I Kontentan #252 (från 2007) behandlas boken "The Nature of Leadership - Reptiles, Mammals, and the challenge of Becoming a Great Leader", skriven av B. Joseph White. En riktigt bra bok som beskriver hur du blir en bättre och mer komplett ledare än den du redan är, eller rentav hur du blir en stor ledare.

I denna bok beskrivs en Ledarskapspyramid (se bild till höger ödmjukt kopierad från denna webplats) - en modell för ledarutveckling som beskriver de egenskaper som en bra/stor ledare bör ha.

En ledares grundläggande krav ska vara en önskan att leda, en tillräcklig förmåga, en vilja att prestera och en stark integritet och karaktär. Utöver det så behöver en ledare ha vissa reptila egenskaper, såsom att kunna vara kallblodig, disciplinerad, ekonomisk, tuff, analytisk och noggrann. Detta ska kombineras med de däggdjurslika egenskaperna, såsom att vara varmhjärtad, omtänksam och bra på att kommunicera. Slutligen så krävs det vissa spjutspetsegenskaper för att bli en riktigt stor ledare, såsom att vara innovativ, risktagande, en vilja att jobba med de bästa, att ha helikopterperspektiv och utstrålning.
De reptila respektive däggdjurslika egenskaperna påminner om det synsätt som beskrivs av många utifrån ett fokus på den vänstra och den högra hjärnhalvan (se tidigare blog post). Härligt att man kan använda många olika metaforer för att beskriva samma sak.
Boken beskriver vidare att det finns "ett positivt samband mellan ledares självkännedom och deras prestationer. Känn dig själv så vet du vilka dina styrkor är, vad du har naturliga förutsättningar för och vad du kan göra för att bli en stor ledare". Kanske ingen direkt nyhet ;-)
Kontentans summering säger också att "en ledare måste veta när reptilen respektive däggdjuret ska komma fram. Därför är det bra att veta vilken din naturliga läggning är."
Slutligen, boken refererar till ett enkelt test som kan hittas på bokens hemsida - prova gärna att ta det!
Mitt svar blev såhär:
Mammal Leader (Mammal score above 60; Reptile score below 60)
You lead with the heart and naturally gravitate towards people. You understand that people are what make an organization work and treating them fairly and humanely is key to getting the most out of people. Empowerment, mentorship, and communication are your strengths and they will serve you well in the leadership game. But relying too heavily on these skills alone can be a weakness and may undermine your efforts. Pay particular attention to the chapter on Reptilian Leadership - you can develop your opposite style to become a more complete leader.

Slutligen, ett YouTube-klipp som handlar om en helt annan bok fast med samma titel, The Nature of Leadership, av John Antonakis:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering