31 maj 2014

We´re All in Sales Now - Dan Pink

A small part of the book "To Sell Is Human" by Dan Pink is now animated by RSA Shorts (see below). See my earlier blog post about this book here. (Picture from sachachua.com)

The summary:

We´re All in Sales Now

The foundational qualities of being effective in 
persuading, influencing, convincing, moving people:

Attunement - understand their perspective
Can I understand someone else´s point of view?

Buoyancy - interrogative self-talk
Can I remain resilient and buoyant in the face of rejection?

Clarity - curate all the information
Can I help someone make their way through this murk of information… and clarify it?

And:
The quality of the problem that is found is the forerunner of the solution attained.
Problem Finders: experiment, switch direction and take longer time to complete their work

Establish "common ground"

The way to do it more effectively is to just Be a Little Bit More Human

Here comes the "video" from YouTube:

21 maj 2014

Good to Great av Jim Collins

Jag noterade för ett tag sedan att jag inte summerat den megakända boken "Good to Great: Why some companies make the leep… and others don´t" skriven av Jim Collins. Nu är det dags - via Kontentan #19/2001. Boken beskriver slutsatser från en undersökning av amerikanska Fortunes 500-bolag avseende vad som gör att ett företag går från bra till enastående! [bild från manilagawker.blogspot.com]

Ledare på den högsta nivån sätter "vem" före "vad"
Utmärkande för de företagsledare som fick sina företag att ta språnget mot mästerskapet, är kombinationen av ödmjukhet och ambition, av blygsamhet och viljestyrka. De är först och främst inriktade på företagets framgång, inte på egen berömmelse eller rikedom. De är fanatiker när det gäller att nå resultat. Den oftast internt rekryterade ledaren började alltid med att få rätt människor på plats - och få fel människor att stiga av. Detta skapade extremt starka ledningsgrupper. Rätt människor valdes utifrån personlighet, arbetsmoral, intelligens, värderingar och entusiasm för arbetet. Kraven var hårda och samma tuffa normer gällde på alla nivåer, inte minst på de högsta. 
"Jag vet inte vart vi ska. Men får jag bara med mig rätt personer, så hittar vi rätt väg"

Om hur man ser verkligheten i vitögat utan att ta ögonen från målet
Många företag har en djärv vision. Få när ända fram. De enastående företagen såg klart på verkligheten, hur obehaglig den än var, och anpassade färden till den. De skapade en kultur där personalen hade stort utrymme för att göra sin stämma hörd. De skapade ett sanningsklimat genom följande sätt:
  • Led med frågor, inte med svar
  • Främja dialog och debatt
  • Diskutera misstag utan att skylla på någon
  • Se till att viktig information inte viftas bort

De framgångsrika reagerade på svårigheter och konkurrens med beslutsamhet. De härdades av motgångar och förlorade aldrig hoppet att nå sina mål.

Gör det du kan bli bäst på, får bra betalt för och brinner för - och håll dig till det
Succéföretagens genombrott sammanföll med att de hade tagit fram en enkel, kristallklar idé som grund för sina strategier. De har hållit sig till det väsentliga och struntat i resten. De insåg vad de kunde bli bäst på, de fann det nyckeltal som betydde mest för lönsamheten och styrde efter det, samt - "vi ska bara syssla med det som vi brinner för".

Låt disciplin ersätta byråkrati och hierarkier
Kulturen i de enastående företagen präglades av disciplin: Disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerat handlande. Och, disciplinen att sluta göra det som är fel. Tricket var att rekrytera chefer med entreprenörsegenskaper och ge dem friheten att bestämma hur de skulle nå sina mål, inom angivna ramar. 
Framgångsreceptet är: Bygg en kultur på idén om frihet och ansvar inom givna ramar. Fyll den med disciplinerade och hängivna personer som är beredda att gå nästan hur långt som helst för att uppfylla sitt ansvar.
Samtidigt höll de sig till sitt enkla snäva koncept och lät det styra hela verksamheten.

Rätt teknik och många små steg ger full fart
De enastående företagen använde de nya tekniker som stämde med deras koncept. De utvecklades steg för steg, genomtänkt och metodiskt. Men tekniken kom alltid in efter konceptet. Dock tillämpades ofta den rätta tekniken på ett banbrytande sätt. De enastående företagen hade mod, disciplin och tålamod att arbeta långsiktigt. Med rätt människor ombord är det enkelt. De vill bidra till påtagliga resultat och engagerar sig gärna för idéer som de ser fungerar.

Konsten att behålla mästerskapet
Den viktigaste ingrediensen är att bakom det varaktiga mästerskapet finns en ideologi som går bortom syftet att tjäna pengar. Ett antal stabila värderingar ska prägla verksamheten och bevaras, samtidigt som de förenas med ständig förändring, förbättring och förnyelse. Mästarföretagen sätter storslagna, djärva, gärna lite skrämmande mål, samt: De ska sättas med insikt, inte kaxighet.
De enastående företagen har alla haft ledare med en inre drivkraft. De har arbetat med något de brinner för eller älskar att göra. De har kämpat för sina värderingar. Det ger livet den mening som gör det fullödigt.

Avslutningsvis, Jim Collins Good to Great via ett härligt animerat "Video review YouTube-klipp":

4 maj 2014

Bli lyckligare nu - forskning säger...

Jag kom över detta via Facebook för någon dag sedan:
"10 simple things you can do today that will make you happier, backed by science" (bild från brucerosenstein.com).

En kort summering:

1. Exercise more – 7 minutes might be enough

Flera studier visar att du mår bättre av att träna mer - så lite som 7 minuter per dag kan räcka...

2. Sleep more – you’ll be less sensitive to negative emotions

Våra hjärnor kräver att vi sover tillräckligt länge - då kan du minimera fokus på dina negativa känslor.

3. Move closer to work – a short commute is worth more than a big house

Vi tenderar att underskatta de negativa konsekvenserna av lång pendling till jobbet - se till att ha nära till jobbet.

4. Spend time with friends and family – don’t regret it on your deathbed

Att odla nära relationer gör att du mår bättre - däremot verkar ökad inkomst inte påverka lyckan.

5. Go outside – happiness is maximized at 13.9°C

Spendera tid utomhus regelbundet - det gör dig lyckligare.

6. Help others – 100 hours a year is the magical number

Att hjälpa andra är ett klockrent sätt för dig att må bättre.

7. Practice smiling – it can alleviate pain

Ägna dig med jämna mellanrum åt att tänka positiva tankar - du mår bra av att le.

8. Plan a trip – but don’t take one

Skapa förväntningar av en kommande semester eller något annat kul du vill göra - själva planerandet gör dig lyckligare.

9. Meditate – rewire your brain for happiness

Forskning visar att du genom att meditera regelbundet kan programmera om din hjärna till att må allt bättre.

10. Practice gratitude – increase both happiness and life satisfaction

Genom att föra dagbok över vad du är tacksam för blir du både lyckligare och mer tillfreds med ditt liv.

Avslutningsvis, ett aktuellt klipp från Dan Gilbert "The Science of Happiness: What Your Mother Didn´t Tell You":

Robyn + Volvo = Made by Sweden

Proffsigt - Personligt - Vackert

"som en liten fis i världsrymden"

Återvinningsbar

Vi måste få dansa - nu, nu, nu


Budskap:
Nu finns miljömotorer till alla våra modeller!

From "youKnowWhere":

1 maj 2014

A story - inspired by music videos

A personal exformation leadership poem, inspired by the soon to come summer and some great music (videos):

Life is and should be like Magic
Let´s create that for ourselves this Summer

Mamma Mia, I´m a bit scared
even though it seems like I´m Busy Doin´ Nothin´

Liar Liar - I sometimes feel like
when I want to feel Amazing

Little by little, I grow day by day
What have you done today? Eh, Eh (Nothing else I can say)

Clarity for myself - that is what I´m seeking
You make me wonder… Who do I want to be for the rest of my life?

From YouTube: