Inlägg

Visar inlägg från maj, 2014

We´re All in Sales Now - Dan Pink

Bild
A small part of the book "To Sell Is Human" by Dan Pink is now animated by RSA Shorts (see below). See my earlier blog post about this book here . (Picture from sachachua.com) The summary: We´re All in Sales Now The foundational qualities of being effective in  persuading, influencing, convincing, moving people: Attunement - understand their perspective Can I understand someone else´s point of view? Buoyancy - interrogative self-talk Can I remain resilient and buoyant in the face of rejection? Clarity - curate all the information Can I help someone make their way through this murk of information… and clarify it? And: The quality of the problem that is found is the forerunner of the solution attained. Problem Finders : experiment, switch direction and take longer time to complete their work Establish "common ground" The way to do it more effectively is to just Be a Little Bit More Human Here comes the "video

Good to Great av Jim Collins

Bild
Jag noterade för ett tag sedan att jag inte summerat den megakända boken " Good to Great : Why some companies make the leep… and others don´t" skriven av Jim Collins . Nu är det dags - via Kontentan  #19/2001. Boken beskriver slutsatser från en undersökning av amerikanska Fortunes 500-bolag avseende vad som gör att ett företag går från bra till enastående! [bild från manilagawker.blogspot.com] Ledare på den högsta nivån sätter "vem" före "vad" Utmärkande för de företagsledare som fick sina företag att ta språnget mot mästerskapet, är kombinationen av ödmjukhet och ambition, av blygsamhet och viljestyrka. De är först och främst inriktade på företagets framgång, inte på egen berömmelse eller rikedom. De är fanatiker när det gäller att nå resultat. Den oftast internt rekryterade ledaren började alltid med att få rätt människor på plats - och få fel människor att stiga av. Detta skapade extremt starka ledningsgrupper. Rätt människor valdes utifrån personl

Bli lyckligare nu - forskning säger...

Bild
Jag kom över detta via Facebook för någon dag sedan: " 10 simple things you can do today that will make you happier, backed by science " (bild från brucerosenstein.com) . En kort summering: 1. Exercise more – 7 minutes might be enough Flera studier visar att du mår bättre av att träna mer - så lite som 7 minuter per dag kan räcka... 2. Sleep more – you’ll be less sensitive to negative emotions Våra hjärnor kräver att vi  sover tillräckligt länge - då kan du minimera fokus på dina negativa känslor. 3. Move closer to work – a short commute is worth more than a big house Vi tenderar att underskatta de negativa konsekvenserna av lång pendling till jobbet - se till att ha nära till jobbet. 4. Spend time with friends and family – don’t regret it on your deathbed Att  odla nära relationer gör att du mår bättre - däremot verkar ökad inkomst inte påverka lyckan. 5. Go outside – happiness is maximized at 13.9°C Spendera tid utomhus regelbun

Robyn + Volvo = Made by Sweden

Proffsigt - Personligt - Vackert " som en liten fis i världsrymden " Återvinningsbar Vi måste få dansa - nu, nu , nu Budskap: Nu finns miljömotorer till alla våra modeller! From " youKnowWhere ":

A story - inspired by music videos

A personal exformation leadership poem, inspired by the soon to come summer and some great music (videos): Life is and should be like Magic Let´s create that for ourselves this Summer Mamma Mia , I´m a bit scared even though it seems like I´m Busy Doin´ Nothin´ Liar Liar - I sometimes feel like when I want to feel Amazing Little by little , I grow day by day What have you done today? Eh, Eh (Nothing else I can say) Clarity for myself - that is what I´m seeking You make me wonder… Who do I want to be for the rest of my life? From YouTube :