18 december 2012

Smoking kid - resonating change initiative

When you want to communicate something that really resonates, you have to think "outside-the-box"... This short movie is a great example of this. Why? Because it touches you emotionally...

Look into this and be amazed - exformation resonate:


16 december 2012

the Science of Persuasion

When I studied "Social psychology" at Lunds University quite some years ago now, I read the book "Influence:  Science and Practice" by Robert B. Cialdini...

From a tweet by Daniel Pink, I found this amazing animated "clip" about "The Secrets from the Science of Persuasion", by Cialdini and Martin, taking this one step further...


Summary;
6 universal shortcuts that guide our decision making;
  1. RECIPROCITY - be the First to give, Personalized and Unexpected
  2. SCARCITY - people want More of those things there are Less of
  3. AUTHORITY - people will follow Credible, Knowledgeable Experts
  4. CONSISTENCY - looking for, and asking for Commitments that can be made
  5. LIKING - we are often persuaded by people we like, i.e people who are Similar to us, people who pay us Compliments and people who Cooperate with us
  6. CONSENSUS - people will look to the Actions of Others to determine their Own
Se även blogg-post från VD-bloggen, som ytterligare beskriver dessa principer.

Artistic Exformation

Don´t listen that much to what I say, focus on what I have to say...

I found below amazing YouTube clip focusing on the concept of Artistic Exformation. The clip owner, Jacke Karashae, seems to be a productive guy (looking into his home web-page, twitter account and on YouTube). He is clearly inspired by Ze Frank and his clip of Exformation...

Jacke say´s about Artistic Exformation:
Art is exformation
We can sometimes say what we mean better by not saying it...
"I took the one less traveled by
and that has made all the difference"
...sometimes we miss the exformation that artists put in their work because we simply don´t have the context to understand it...

Please enjoy a motivational energetic talk about Artistic Exformation:

15 december 2012

Holone #1 och Hedin Exformation

Jag vill med detta inlägg belysa de kopplingar och paralleller som jag identifierat mellan artiklar i Holone #1 samt bloggen Hedin Exformation (denna blogg).

Först vill jag bara kommentera Holone´s mission: att göra modern hjärnforskning till livskonst. Det ligger väl i linje med mina exformativa ideal...

I Holone #1 kan man först läsa om "Flow"... Jag har ju i ett av min inlägg belyst boken Flow, ledarskap och arbetsglädje av Mihaly Csikszentmihalyi, samt även en specifik inramning som gör att jag själv uppnår ett tillstånd av Flow då och då. Andra artikeln handlar om att "Förvalta uppmärksamhetskapitalet" - baserad på termen Neuroleadership... ett begrepp jag ännu inte själv har belyst. Fast kopplingar till arbetsminnet har jag ju belyst, t ex den översvämmade hjärnan. En artikel handlar om att "Glädje är avgörande för tänket". Det får mig osökt att tänka på min EQ favorit Daniel Goleman och hans teorier kring "Primal Leadership". Att "Musik kickar igång dopaminet" är ju inte för mig någon nyhet - Exformation Magic7 music videos". Artikeln om "Google-effekten" påminner oss om att VI MINNS ALLT MINDRE. Det är ju kopplat till det kommande exformationssamhället, och de trender som bl a Magnus Lindqvist belyst. I artikeln "Kontemplativ neurovetenskap" tas begreppet Mindfulness upp (se mitt inlägg om Mindfulness) och de vinster som påvisats kring stress, kognition och smärta (läs även koppling till Mindfulness på jobbet).

"Google satsar på utveckling från insidan" har jag skrivit om i några olika inlägg, bl a i "Everyday compassion at Google" och i Google-koden. Att jag är intresserad av skillnaderna mellan hjärnhalvorna är ju ingen direkt nyhet - och parallellerna till termerna "management" och "leadership", t ex genom boken "Konceptsamhället" av Dan Pink, samt "The nature of leadership".

Att Holones "Livskonst" - de nio grundpåståenden som finns definerade (varför nio? Troligen medvetet för att det maximerar antalet komihågbara påstående utifrån konceptet magiska talet sju plus minus två), har kopplingar till NLP, ser jag inte som någonting märkvärdigt. NLP, precis som Holone (samt precis som Hedin Exformation), baserar ju sin kommunikation på kunskap om hjärnan.

Kopplingen mellan Holone och Gangnam style har jag inte helt klarlagt... men intuitivt så känner jag att kopplingen finns där:

14 december 2012

Alla är vi säljare - Per Lange

Idag hade jag inga direkta förväntningar på frukostseminariet anordnat av Talarforum på Savoy hotell i Malmö. Per Lange hade jag faktiskt inte hört talas om tidigare och jag hade inte brytt mig om att googla honom innan heller. Men, som vanligt så kan man vara trygg då Talarforum tar hand om en...

Per visade sig vara en riktigt go kille. En NLP-inspirerad "Kay Pollak" liknande entertainer som delar med sig av sin säljvisdom, såsom:
Var autentisk i din kommunikation
Tänk Win-Win
Bli mer av dig själv
Våga vara närvarande
Släpp taget över gamla idéer och föreställningar

Bästa sättet att förstå vad Per levererar är att se ett YouTube klipp jag hittade - från Pers show "The Lange show" som han kört sedan 2009. Återigen lite NLP och Tony Robbins inspirerat och absolut inget fel i det - TVÄRTOM, jag ska banne mig se till att vara med på hans nästa show.

Enjoy:
 

2 december 2012

Neurologiska nivåer - heltäckande utvecklingsmodell

I fredags var jag på en träningsmorgon ledd av Lotta på Flowpartner i Lund. Temat var processen "Neurologiska nivåer" (se äldre inlägg för mer info om själva modellen). Vi lade tid på att reflektera kring vad modellen handlar om och vad det är som gör att den fungerar? Vi kom fram till att modellen ger ett stöd att strukturera och sortera ens tankar utifrån olika perspektiv - ett steg (perspektiv) i taget. Genom att bearbeta ett problem eller en utmaning utifrån olika perspektiv/nivåer kan du fylla på med egna resurser och få en djupare förståelse av dina egna mentala processer kopplade till området. Jag hävdade också att anledningen till att modellen fungerar är att den är heltäckande i betydelsen att den täcker alla dimensioner/nivåer/perspektiv som är möjliga för vår hjärna att hantera, dvs:
Högre syfte-Identitet-Värdering/övertygelse-Förmåga-Beteende-Miljö

När du jobbat igenom en frågeställning på alla dessa nivåer så har du gett dig själv en heltäckande insyn i hur du själv tänker kring ett område, samt gett dig access till alla de resurser du har i dig för att jobba vidare inom området. Du förstår hela sammanhanget och kan känna dig mer som en katedralbyggare istället för en stenläggare...

Efter att ha gjort en egen övning kopplat till modellen (som gick riktigt bra, tack Johan) fick vi också ta del av hur man kan använda denna modell när man jobbar med grupper på ett företag. Då är det viktigt att först klargöra att alla 6 nivåerna / stegen hänger ihop och därefter jobba igenom varje nivå för sig, t ex genom grupparbeten som redovisas och diskuteras osv... Lotta nämnde också vikten av att fokusera på My business (det jag själv kan påverka), i motsats till Other´s business (som andra påverkar) eller God´s business (som ingen av oss kan påverka) - inspirerat av Stephen Covey´s habit 1 "Be proactive" (läs mer om habit 1 här).

Lotta avslutade med att konstatera - om man kan spela 4 ackord på instrument, så kan man spela de flesta låtar, precis så är det med NLP - kan du grundantaganden/modellerna så kan du klara det mesta i livet...
Via YouTube - Awesome:

1 december 2012

Exformation Magic7 in December 2012

I just want to tell you: This girl is on fire, not Numb or a Candy. Maybe Locked out of heaven in Gangnam style with her Diamonds. She could have performed Little talks with Two princes, but be sure of this: We are never getting back together!

Via YouTube:


Förresten, julkalendern i år verkar lovande...