30 april 2012

Troed om ledarskap

Jag vill bjuda på ett YouTube klipp från Troed Troedson om ledarskap. Klippet handlar om "Hur ledarskap - genom flera olika mekanismer - förvandlas till något annat och mycket mera passivt - av Troed Troedson och Camilla Hending".

Klippet kan summeras såhär:

Det finns en konflikt mellan högre och lägre nivåer - farligt att bli fet och lita på sin erfarenhet:
Ledarskap [Vision o lärande]
- Lättja -
Management
- Fetma -
Facilitering [Erfarenhet o Stabilitet]

Vi blir ofta osams när vi pratar om "sedan" (framtiden) eftersom det alltid finns många versioner av vad som kommer hända sedan:
Då - Nu - Sedan?

Organisationers (par-relationers) livscykel - se upp så ni inte hamnar i försvarsställning:
Definition   [Idé o retorik]     Ledarskap
Engagemang [Samhörighet]
Funktion [Leverans]          Management
Symbios [Relation]
Försvar [Monopol]          Facilitering

Här finns mycket intressant att reflektera kring. Jag tycker huvuddragen är väl beskrivna - jag vill göra ett "tillägg" kring hur jag ser på saken. Dessa beskrivningsmodeller målar upp de breda penseldragen kring Ledarskapets olika faser och olika konflikter. Jag anser man bör tillägga att man i en organisation/relation efter en tid måste lära sig iterera mellan de olika stadierna på ett väldigt flexibelt sätt. Det är inte antingen eller, utan för det mesta både ock, vilket betyder att man måste vara lyhörd för de behov som uppstår Nu och Sedan... Så fort man märker att någon del börjar bli Fet och börjar Försvara sig, så är det dags att säkerställa/uppdatera Visionen och skapa Engagemang kring denna. Samtidigt som man låter Lättjan driva på en väl Managerad Leverans och att man eftersträvar en viss Symbios med kunder och partners, så måste man fortsätta vara lyhörd och fundera på det ständiga Lärandet...
Huvudfrågan man bör ställa sig med jämna mellanrum är varför vi finns (vilken Idé har vi tillsammans) samt hur skapar vi Retoriskt maximal Samhörighet kring denna Idé?

Troed avslutar:
Den som vill jobba med ledarskap måste ständigt återerövra Definitionsfasen (klargöra idé och retorik). Här kommer klippet, från YouTube:

29 april 2012

The language of leaders

Kontentan #345 (5/2012) är en summering av boken "The language of leaders - how top CEOs communicate to inspire, influence and achieve results" skriven av Kevin Murray (se också länk på chef.se). Han har specialiserat sig på strategisk kommunikation, imageskapande management och kommunikativt ledarskap.

Nedan har jag kort gått igenom de tolv tydliga, gemensamma nämnare som Kevin hittade genom intervjuer med 54 brittiska företagsledare avseende vad som krävs för att bli framgångsrika kommunikatörer. Jag har också gjort mina egna reflektioner kopplat till varje gemensam nämnare.

Visa att de kan lita på dig
Tillförlitlighet är avgörande när du leder andra. Medarbetare följer inte en ledare som de inte litar på. De måste känna din glöd och tro på att du är hängiven din sak.
En sanning i alla situationer, både på arbetsplatsen och privat.

Bygg ett ramverk av värderingar och mål
Dina medarbetare jäktar inte till jobbet för att uppfylla finansiella mål. De kommer för att de vill känna att de gör något betydelsefullt, att de gör skillnad.
Detta är något som måste byggas långsiktigt och som enligt mig ofta fundamentalt underskattas.

En framtidsvision ger drivkraft
Poängen med ditt ledarskap är att klart se vart ni ska färdas från där ni är och att få dina medarbetare att rikta in sig på det.
Detta är för mig lika viktigt på alla nivåer i en organisation - men kanske framförallt för de som har personalansvaret för de team/enheter på 10-30 personer som man har valt att sätta ihop.

Vårda relationerna med intryck utifrån
Ledare behöver vistas utanför sin organisation för att kontinuerligt suga upp synpunkter och reaktioner som kan ge idéer och inspirera.
Då världen ständigt fortsätter utvecklas så är detta givetvis en förutsättning för att man som ledare ska "hänga med".

Engagera genom att hålla dialoger
Den bästa vägen att utveckla medarbetarnas engagemang i jobbet går via personliga möten med strukturerade och meningsfulla samtal.
Detta område är antagligen ett av de som har störst förbättringspotential på våra arbetsplatser - en gigantisk utmaning att få alla ledare att inse att deras uppgift är att empatiskt lyssna och förstå vad deras medarbetare menar.

Lär känna dem du vill påverka
En ledares kommunikation kan vara en berättelse om att nå storartade mål. I själva verket handlar det om att förändra andras beteende.
Jag håller med. Försök förstå hur dina medarbetare tänker - kommunicera i linje med det. Håll dialogen igång.

Lyssna för att bli lyssnad på
Förmågan att lyssna är sannolikt det mest kraftfulla kommunikationsverktyget en ledare kan utrusta sig med. Goda lyssnare vet vad de ska lyssna efter.
Fantastiskt. Allt fler verkar förstå att det är viktigt att kunna lyssna. Seek first to understand - then to be understood (Habit 5).

Visa vad du anser och stå för det
Det är alltid en person med starka synpunkter som sätter sin prägel på gruppen. Som ledare ska du öppet och rakt kunna ge dina åsikter om och om igen.
Viktigt att poängtera att förmågan att lyssna och att ha en dialog alltid måste kombineras med  en tydlig personlighet samt en förmåga att kommunicera vad du står för.

Ge akt på de signaler du sänder ut
Som ledare är du under ständig uppsikt. Dina medarbetare noterar hur du ser ut, hur du rör dig och vad du gör. Du är hela tiden i deras blickfält.
Kom ihåg - du läcker som ett såll. Agera alltid utifrån det du verkligen tror på, för ditt kroppsspråk avslöjar dig om du försöker nåt annat...

Intressera med berättelser
Inget får människor att lyssna så intensivt som när man berättar historier. Goda historier berör och får oss att minnas. De är ett svårslaget kommunikationsredskap.
Jag undrar vilket kurs på civilingenjörsutbildningen som hade med "storytelling" i kursbeskrivningen. Är den teorin med i någon universitetsutbildning överhuvudtaget?

Lär dig uppträda offentligt
Ledare som vet att framträda publikt kan uträtta storverk för sitt företag. Men färdigheten kommer inte av sig själv.
Enormt viktigt för högre chefer/ledare. Håller med om att det kräver mycket träning samt en förståelse för vem mottagaren är i olika sammanhang.

Slipa ständigt formen
De flesta ledare jobbar hårt för att ständigt bli bättre ledare. Insikten om att man aldrig blir fullärd tycks vara mer utbredd än man kan tro.
Bra. Det känns självklart att en ledare måste utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara framgångsrik.

Köp boken på bokus eller adlibris.
Avslutningsvis, ett klipp direkt från YouTube kring "The language of Leaders":

28 april 2012

NLP communication model

Friday night after "Let´s dance" - what to do? Why not trying to summarize the NLP communication model. How hard could that be?

Well, the picture to the right (from maryhillman.com) shows that humans (that is you and me) recieve data through our senses, creating meaning by deleting, distorting and generalizing using e.g values, beliefs and programs. This is stored as pictures, sounds and feelings by an internal representation in our brain, both conscious and unconscious. This then together with our state and physiology creates our behaviour.
I found some YouTube clips that explains this from their viewpoint.

Firstly: "This is a new presentation of the famous NLP Communication Model which shows how, each moment, millions of impressions are filtered by every human being and translated into behavior":


Secondly: "Mr Thompson of Ascent explains the Neuro-linguistic programming model of interpersonal communications"


So, exformation could be explained as the "meaning" you create out of the communicated information you recieve and send through your filters. Exformation is all information you get ride of to simplify the content as much as possible in order to get some tangible grip of what was communicated...or?!

25 april 2012

Uneståhl - Pollak - Röhlander

Jag går ju en utbildning - NLP practitioner - under våren-sommaren. Jag satt och googlade på Lars-Eric Uneståhl, vars mentala träning ingår som en byggsten inom NLP, och fann nedan intervju med Lars-Eric samt en annan av mina favoriter, Kay Pollak. Intervjun är gjord av årets föreläsare 2009, Olof Röhlander, som bl a är författare till boken "Det blir alltid som man tänkt sig".

Tja, det är svårt att summera denna intervju - bättre att ni själva njuter av två "legendarer inom personlig utveckling", Lars-Eric Uneståhl och Kay Pollak, dela med sig av sina erfarenheter kring personlig utveckling - under deras drygt 40 verksamma år inom området:


och här kommer del2:

24 april 2012

100 trender - short version

På väg hem idag på Norwegian flight 19.05 från Arlanda till Sturup, så fick jag inspiration att läsa Kontentan #332, med titeln "100 trender - din guide till framtiden" skriven av Peter Siljerud. Peter är välkänd som föredragshållare och trendspanare. Jag vill återgå några av de trender som tas upp i boken och ge mina egna korta reflektioner till dem.

Data och teknik spränger alla gränser
Peter skriver: "Datorerna blir bättre på att anpassa sig till människans beteende och tolkar i allt högre grad människors tal, rörelser och intentioner. Datorer håller på att få sinnen."

Att robotar ska kunna tolka människors intentioner lär väl dröja (inte ens människor är ju speciellt bra på att tolka andra människors intentioner), men att robotar kan ta över mer och mer av enkla vardagssysslor är tydligen inte allt för långt borta. Precis som att utvecklingen av datorer och mobiltelefoner har fullständigt exploderat sista tio åren, så verkar ett rimligt scenario vara att robotindustrin behöver ytterligare några år på sig för att enas om standarder och protokoll, för att om 5-10 år påbörja en explosionsartad tillväxt.

Internet växer och blir allt mer personligt
Peter skriver: "I framtiden kan vi vänta att internet ger tillgång till i princip all publik information av värde... allt blir indexerat och sökbart. I takt med det blir informationen i allt högre grad allmängods. Eller som Ron Gilbert, datorspelsdesigner, har uttryck det:
Webben är summan av allt mänskligt kunnande plus porr.
Det får två viktiga konsekvenser. En är att information måste vara aktuell, exklusiv, tillgänglig och anpassbar för att bli intressant. En annan är att det blir allt viktigare att veta hur man snabbt får reda på det man vill. Det verkliga värdeskapandet blir förmågan att dra slutsatser ur informationen och att generera idéer utifrån den."

Denna trend känns på inget sätt märklig. Om man betänker vad som hänt de senaste tio åren kring internet, är ivartfall jag otroligt ödmjuk inför vad som kommer hända under nästa tioårsperiod. En reflektion är ju kopplad till vad som egentligen är kunskap och hur man tillgodogör sig kunskap. Dagens skola står inför en del utmaningar inom detta område, to say the least...

Medier flyter ihop och får nya funktioner
Peter skriver:"Morgondagens mediebransch kommer att bli mer fragmenterad, komplex och svårdefinierad jämfört med dagens... Framöver kommer det att bli allt tydligare att gränsen mellan deltagande och betraktande försvinner. Med de nya möjligheterna att skapa, dela, kombinera och organisera information och media blir flödena mer fria - vi går från en mediehierarki till ett medienätverk."

Att fenomen som bloggar, micro- och nanobloggar, YouTube, podcasts osv allt mer flyter ihop med traditionell media, såsom tidningar och TV-kanaler, verkar väl rimligt. Det är ju redan ett faktum. Vi får väl se hur snabbt och i vilka former detta kommer att utvecklas vidare. Snart kanske alla bloggar...

Kampen hårdnar om krävande konsumenter
Peter skriver: "Dagens kund är välinformerad, kräsen och vet vad hon vill ha... Vi lever i ett utbudsöverflöd, vilket har lett till en kompromisslös konsumtion, som innebär att vi ställer allt högre krav på snabb leverans och omedelbar tillfredsställelse. Konsumtion som lämnar oss likgiltiga intresserad oss allt mindre. Vi vill bli berörda, engagerade eller roade, gärna på ett spektakulärt sätt."

En sanning känns det som. Jag har hört någonstans att det gäller att vara antingen "billigast på basprodukter" eller "mest spännande på icke-basprodukter". Om man är nånstans i mitten så är man stuck in the middle... kanske dags att köpa den där inomhusfontänen innan alla gör det...

Summering:
Lär dig navigera i informationsöverflödet (via bokus till adlibris) - bli berörd - It´s all about exformation!

8 april 2012

Bringing life 2 organizational change

I got a recommendation for a leadership book last summer. It was "Finding Our Way - Leadership For an Uncertain Time" written by Margaret J. Wheatley. On my way home from my ski holiday in Idre I read a chapter called "Bringing Life to Organizational Change", cowritten by Myron Rogers. Damned good!

Exformative summary:
"If organizations behave like living systems, the following description of change should sound familiar:
Some part of the system notices something... It chooses to be disturbed by this. Chooses is the important word here. If it chooses to be disturbed, it takes in the information and circulates it rapidly through its networks. As the disturbance circulates, others grab it and amplify it. The information grows, changes, becomes distorted from the original, but all the time it is accumulating more meaning. Finally, the information becomes so important that the system can´t deal with it. Then and only then will the system begin to change. It is forced by the sheer meaningfulness of the information, to let go of present beliefs, structures, patterns, values... It truly must let go, plunging itself into a state of confusion and uncertainty that feels like chaos, a state that always feels terrible.
Having fallen apart, having let go of who it has been, the system is now and only now open to change. It will reorganize using new interpretations, new understandings of what´s real and what´s important. It becomes different because it understands the world differently. And, paradoxically, as is true with all living systems, it changed because it was the only way to preserve itself."

She continues with her "Four Core Principals of Change":
  • Participation Is Not a Choice - we have no choice but to invite people to rethink, redesign, restructure the organization. People only support what they create.
  • Life always Reacts to Directives; It never Obeys Them - We have to honor the fact that people always need to include themselves in how a procedure gets done.
  • We Do Not See "Reality"; We Each Create Our Own Interpretation of What´s Real - We see the world through who we are... "What you notice becomes your life".
  • To Create Better Health in a Living System, Connect It to More of Itself - this principle implies that the critical task for a leader is to increase the number, variety and strength of connections within the system.
She wraps up: "As with all principles, once they are agreed upon, they need to be taken very seriously. They are the standards to which we hold ourselves accountable. But clear principles provide only standards; they never describe the details of how to do something. They do not restrict our creativity; they simply guide our designs and create coherence among our many diverse efforts. Their clarity serves as an invitation to be creative."

Finally, a Wheatley YouTube clip - "People support what they create":

Mauro Scocco Magic7 Exformation Hits

Jag har i ganska exakt trettio år nu följt allt vad Mauro Scocco gjort i musikväg. Jag har alla hans skivor, från de första LP-skivorna med Ratata till den senaste solo CD´n. Enligt mig är Mauro den bäste artisten i världen någonsin. Objektivt sett så är ju det i mångas öron skitsnack. Subjektivt, för mig, så är det sant. Hur blev det så?
Jag var femton år gammal när Ratata´s första album släpptes i mars 1982. Sen dess har jag njutit av alla Mauro´s alster - och det har blivit några stycken (se fulla discografin här). Mauro och jag har på något sett gått i takt under alla dessa år i bemärkelsen att hans texter och musik alltid berört mig. Det har varit underbart att med jämna mellanrum få lära känna ett gäng nya fantastiska låtar från Mauro - att sätta på en ny skiva, lägga sig i soffan med låttexterna framför ögonen och bara "smälta ihop med" de nya låtarna - vilken njutning.

I nedan musikvideolista har jag plockat ut några av milstolparna i Mauros karriär. Jag börjar med megahiten "Sarah" (se tidigare recension) - en låt som i sin enkelhet har allt vid sevenEleven. Låten "Till dom ensamma" hör till en av de få låtar jag kan spela själv utantill på piano - en klassisk melankolisk glädje och sorg Maurolåt. Ratata´s "Jackie" är för mig Mauro´s nr1 genom tiderna - det kanske låter banalt. Abba-Frida gjorde duetten det vackraste som finns i "Så länge vi har varann". Till Lisa Nilsson skrev Mauro "Himlen runt hörnet", varför blir det alltid så. Mauro kan verkligen det här med att skriva texter som berör - hur det skulle vara "Om du var min" är ett bra exempel på detta. På Mauro´s senaste platta dominerar han igen med låten "Jag saknar oss" - ja visst var det vackert. "Kall stjärna" från 2005 är en riktig godbit på dansgolvet.

Enjoy, direkt från YouTube: