29 december 2015

Recept för välmående och framgång

Via Shawn Achor på Facebook kom jag över ett inlägg som beskriver 50 sätt att leva för de som är "happier, healthier and more successful".
Du kan läsa hela inlägget här.
[bild från www.hta.se]


Min summering - recept för välmående och framgång!

skippa koffein
meditera tre gånger om dan
läs en bok i veckan
skriv dagbok fem minuter per dag
gift dig med din bäste vän
gör en "bucket list" - börja bocka av...
sluta ät raffinerat socker
fasta en dag per vecka
"fasta" från internet en dag per vecka
sluta titta på TV-nyheterna
gör något varje dag som skrämmer dig
gör något snällt för någon annan varje dag
lägg dig tidigt - gå upp tidigt
sov sju timmar eller mer per natt
duscha kallt
säg nej till det du inte vill göra
säg Tack när du blir serverad
säg "jag älskar dig" tre gånger per dag
ät trettio gram protein till frukost
lyssna på böcker/podcast i dubbla hastigheten
bestäm vad du vill uppnå om fem år - nå det på två
ta bort allt onödigt från ditt liv
ät en matsked kokosnötsolja om dagen
gör din egen juice några gånger per vecka
välj att känna tillit till något större än dig själv
var inte så besatt av slutresultatet
ägna minst en timme om dagen åt avkoppling
be om ursäkt när du gjort fel
umgås med minst fem personer som inspirerar dig
spara minst tio procent av din inkomst
skänk tio procent av din inkomst till andra
drick upp mot tre liter vatten om dagen
köp ditt eget boende hellre än att hyra
undvik mail/sociala medier direkt på morgonen 
gör någon radikal förändring i ditt liv varje år
klargör din definition av rikedom och lycka
ändra ditt förhållningssätt till pengar
investera bara i sådant du har koll på
skapa ett automatiskt inkomstflöde
ha flera sätt att tjäna pengar 
följ upp ett beteende som du aktivt vill förbättra
ha aldrig mer än tre saker på din todo-list per dag
bädda sängen direkt på morgonen
gör en riktigt djärv förfrågan per vecka
var spontant generös mot en främling varje månad
skriv en omtänksam lapp till någon varje dag
bli god vän med dina föräldrar
ANVÄND TANDTRÅD
ät åtminstone ett mål om dagen med din familj
reflektera dagligen över vad du är tacksam för


Neuroledarskap av Gospic/Falk

En ny bok skriven av hjärnforskaren Katarina Gospic och utvecklingshandledaren Stefan Falk heter "Neuroledarskap - effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder". Jag har inte läst boken ännu, men jag har läst ett smakprov via Bokus/Smakprov.

Denna bok handlar alltså om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den tar sin utgångspunkt i verkliga situationer och utmaningar som ledare står inför samt beskriver ett antal beprövade metoder som har testats i många olika miljöer och som hjälper ledare att lyckas i sitt ledarskap.

Några korta summeringar från Smakprov:

Författarna menar att vi lever i en värld full av ineffektiva ledare. Deras definition på en effektiv ledare är en ledare som lyckas bygga en verksamhet som kontinuerligt skapar goda mätbara resultat, oavsett hur dessa resultat mäts. En effektiv ledare är en individ som:
 • känner sin verksamhet
 • har utveckling som en naturlig del av sin egen och medarbetarnas vardag
 • är fullt fokuserade på den nytta som ledaren och medarbetarna producerar för dem som är beroende av deras arbetsresultat
 • strävar efter att vara nyttig för alla medarbetare
 • ägnar tid åt att tänka och reflektera över sig själv, medarbetarna och verksamheten
 • har normal arbetstid och sällan behöver ägna sig åt övertidsarbete eller brandkårsutryckningar i verksamheten

De menar också att en ledaren primära arbetsuppgift är att leda och utveckla medarbetarna - eftersom de är verksamheten... att förstå hur människor fungerar och satsa på deras utveckling är ett område som företag borde investera mycket mer i, istället för att slänga ut miljontals kronor på utveckling av processer, strategiplaner och andra högtflygande initiativ.
Angående otydlighet - medarbetarna har hellre en tydlig skitstövel som ledare än en otydlig ledare med de bästa intentionerna. Vad gäller att välja ut de personer som är företagets "ledartalanger" så verkar det ofta ske väldigt godtyckligt baserat på t ex utseende, vältalighet, nätverk, socioekonomisk bakgrund och andra irrationella faktorer istället för att använda sig av en mer faktabaserad bedömning av ledarens effektivitet.

Författarna har definierat tio färdigheter för att bli en effektiv ledare:
 • att kontinuerligt bygga kunskap om hur hjärnan och människor fungerar
 • att leda och utveckla sig själv som ledare
 • att leda och utveckla sina medarbetare
 • att sätta spelregler på arbetsplatsen
 • att vara specifik och tydlig
 • att göra goda bedömningar
 • att leda med auktoritet
 • att driva förändring och förbättring
 • att förstå och hantera prestationsförutsättningar
 • att härma attityd och inställning hos dem som är bäst
Min personliga reflektion är att det är en tydlig trend inom ledarskapsforskningen att fokusera på och använda sig av kunskap om hur vi människor fungerar i grunden, dvs hur våra hjärnor/neuroner fungerar. Vi är sociala emotionella varelser som får energi av att jobba mot gemensamma mål, att kunna hävda våra åsikter mot andra, att ha fungerande sociala relationer, att hantera problem snabbt och effektivt samt av att kunna se positivt på framtiden trots enstaka motgångar. Att vara ledare handlar helt enkelt om att använda våra mänskliga förmågor på ett optimalt effektivt sätt. En viktig delmängd av våra mänskliga förmågor är de emotionella förmågorna (EQ) - läs gärna mer om vilken nytta du kan ha av din EQ som ledare på EQ-bloggen.

Från TEDxStockholm via YouTube - Katarina Gospic om "The cautious brain":

17 december 2015

Flow - vad gör oss lyckliga?

I tidskriften Modern Psykologi #8/2015 går det att läsa en intervju med skaparen av begreppet "Flow" - Mihaly Csikszentmihalyi. Artikeln är skriven av Sara Hammarkrantz, medförfattare till boken "Lycka på fullt allvar".

Mihaly menar att Flow uppstår
när man blir så engagerad att man slutar tänka på vad det är man gör, när ens färdigheter precis matchar svårighetsgraden och medvetandet smälter samman med handlingen
Man kan se Flow som den optimala upplevelsen med högsta möjliga utdelning och tillfredsställelse. Flow är också nyckeln till kreativitet och innovation. Du kan hamna i Flow när du undervisar, spelar musik, skriver - men också när du är mamma och pappa eller till och med en god vän. Gemensamt för Flow är att det känns som att man är buren av en våg, att man bara flyter med, utan att behöva göra någonting själv. Dock måste man så gott som alltid anstränga sig för att uppnå Flow.

Mihaly berättar att hans karriärval berodde på att det var dåligt med snö under en vistelse i Schweiz när han var sexton år. Istället för att åka skidor gick han på en föreläsning om "flygande föremål" som hölls av Carl Jung. Han blev fascinerad av de psykologiska aspekterna kring varför vi ser flygande föremål och började läsa allt som Jung skrivit. Vid 22 års ålder drog han till USA för att börja studera till psykolog och ännu några år senare efter sin examen fokuserade han på att vidareutveckla Abraham Maslows teorier kring självförverkligande. Han har genom livet varit besatt av att hitta svaret på vad som gör oss lyckliga. På senare tid har han blivit utsedd till världens främste forskare inom positiv psykologi. På frågan om han själv är lycklig svarar han:
- Jag tror att jag var lyckligare innan jag försökte förstå mig på allt det här. Nu förstår jag bättre vad det är jag ska göra. Det innebär förvisso inte att jag gör det, men jag vet vad jag borde göra.

Mihaly har tillsammans med sin fru Isabella tagit fram ett enkelt frågeformulär för att öka förståelsen för när och hur Flow uppstår i våra liv.

1.  Läs följande citat:

Mina tankar har slutat irra omkring. Jag tänker inte på något annat. Jag är helt engagerad i det jag just för tillfället gör. Min kropp mår bra. Jag är avskuren från övriga världen. Jag är knappt medveten om mig själv och mina bekymmer.
Min koncentration faller sig lika naturlig som att andas, jag tänker inte ens på att jag koncentrerar mig. Jag har stängt ute resten av världen. Jag är faktiskt helt omedveten om allting runt omkring mig när jag är helt inne i min uppgift. Telefonen kan ringa, dörrklockan likaså, ja hela huset skulle kunna brinna ner. När jag väl fokuserar stänger jag ute allt annat. Men så fort jag slutar blir jag medveten om allt runt omkring mig igen.
Jag är så engagerad i det jag gör. Jag ser inte mig som separerad från min uppgift.

2.  Har du någonsin upplevt något som liknar detta?

3.  Om ja, vilka aktiviteter var du engagerad i när du upplevde det?

4.  Skriv ner den aktivitet som bäst representerar upplevelsen som motsvarar något av citaten - det vill säga den aktivitet som gav dig den mest intensiva Flow-upplevelsen.

Läs mer om Flow här...

Och, varför inte se en animerad liten söt film på YouTube om "Flow", av FightMediocrity:

13 december 2015

Reinventing organizations

Jag har ju tidigare bloggat en del om att vi är på väg ut ur informationssamhället och på väg in i nästa samhälle - som ännu inte fått ett namn eftersom vi är mitt uppe i detta paradigmskifte. Jag har kallat det för exformationssamhället, Dan Pink kallar det konceptsamhället, Troed Troedson kallar det för förståelsesamhället (understanding society) osv.
Frederic Laloux har forskat några år på denna nästa typ av organisation och har en del matnyttigt kring hur ledarskapet bör fungera för att optimalt stötta denna nya typ av organisation.

I sin bok "Reinventing organizations" beskriver Frederic vad som har varit karakteristiskt utifrån de olika samhällen vi haft hittills:

 • stamsamhället - som karakteriseras av att man erövrar och tar slavar. Kan ses som en vargflock, med den starke alfavarghannen i spetsen
 • jordbrukssamhället - som också karakteriseras av formella strukturer och hierarkiska pyramider. Bra exempel är katolska kyrkan och hur arméer förr var strukturerade.
 • industrisamhället - som mer karakteriseras av tävlingsfokus, fokus på vinst och tillväxt samt att driva innovation och införa kontrollsystem. Organisationen kan ses som en väloljad maskin där alla kuggar passar ihop.
 • informationssamhället - är mer kunskaps- och kulturellt driven. Fokus på att skapa motivation och att se alla inblandade parter som en del av familjen
 • "det-nya"-samhället - präglas av...
Ja, vad är typiskt för de nya organisationer som vi börjar se växa fram. Jo...
 1. "Self-management" - det finns ingen chef. Organisationen blir mer och mer komplex vilket får till följd att alla måste ta sitt ansvar. Styrningen sköts via en rådgivande process där man får råd av de med expertis och förankrar med de som påverkas.
 2. "Wholeness" - dags att släppa masken och vara sig själv fullt ut. Varje medarbetare förväntas bidra mer med "hela sig själv"... att visa även sina mer djupa sidor, använda sina feminina sidor och att våga vara emotionell, intuitiv och spirituell.
 3. "Evolutionary purpose" - se organisationen som en levande organism. Fokus för ledarna är att "lyssna" efter vart är vi som organisation på väg och "korrigera" riktning utifrån var energin skapas.
Företag som redan jobbar på detta sätt är Patagonia, Morning Star, Buurtzorg, Sun Hydraulics, Heiligenfeld, FAVI...
Nedan bild förklarar snyggt de olika faserna (bild via Google search)
Ytterligare lite fakta om varje fas (bild via Google search):Det känns som att detta nya sätt att styra och leda organisationer kommer dröja något innan det har konkurrerat ut det gamla sättet. Men ge det 20-30 år så kommer vi antagligen ha vant oss vid detta nya som något naturligt...

Ett riktigt bra summerande klipp från Frederic via YouTube: