Neuroledarskap av Gospic/Falk

En ny bok skriven av hjärnforskaren Katarina Gospic och utvecklingshandledaren Stefan Falk heter "Neuroledarskap - effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder". Jag har inte läst boken ännu, men jag har läst ett smakprov via Bokus/Smakprov.

Denna bok handlar alltså om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den tar sin utgångspunkt i verkliga situationer och utmaningar som ledare står inför samt beskriver ett antal beprövade metoder som har testats i många olika miljöer och som hjälper ledare att lyckas i sitt ledarskap.

Några korta summeringar från Smakprov:

Författarna menar att vi lever i en värld full av ineffektiva ledare. Deras definition på en effektiv ledare är en ledare som lyckas bygga en verksamhet som kontinuerligt skapar goda mätbara resultat, oavsett hur dessa resultat mäts. En effektiv ledare är en individ som:
 • känner sin verksamhet
 • har utveckling som en naturlig del av sin egen och medarbetarnas vardag
 • är fullt fokuserade på den nytta som ledaren och medarbetarna producerar för dem som är beroende av deras arbetsresultat
 • strävar efter att vara nyttig för alla medarbetare
 • ägnar tid åt att tänka och reflektera över sig själv, medarbetarna och verksamheten
 • har normal arbetstid och sällan behöver ägna sig åt övertidsarbete eller brandkårsutryckningar i verksamheten

De menar också att en ledaren primära arbetsuppgift är att leda och utveckla medarbetarna - eftersom de är verksamheten... att förstå hur människor fungerar och satsa på deras utveckling är ett område som företag borde investera mycket mer i, istället för att slänga ut miljontals kronor på utveckling av processer, strategiplaner och andra högtflygande initiativ.
Angående otydlighet - medarbetarna har hellre en tydlig skitstövel som ledare än en otydlig ledare med de bästa intentionerna. Vad gäller att välja ut de personer som är företagets "ledartalanger" så verkar det ofta ske väldigt godtyckligt baserat på t ex utseende, vältalighet, nätverk, socioekonomisk bakgrund och andra irrationella faktorer istället för att använda sig av en mer faktabaserad bedömning av ledarens effektivitet.

Författarna har definierat tio färdigheter för att bli en effektiv ledare:
 • att kontinuerligt bygga kunskap om hur hjärnan och människor fungerar
 • att leda och utveckla sig själv som ledare
 • att leda och utveckla sina medarbetare
 • att sätta spelregler på arbetsplatsen
 • att vara specifik och tydlig
 • att göra goda bedömningar
 • att leda med auktoritet
 • att driva förändring och förbättring
 • att förstå och hantera prestationsförutsättningar
 • att härma attityd och inställning hos dem som är bäst
Min personliga reflektion är att det är en tydlig trend inom ledarskapsforskningen att fokusera på och använda sig av kunskap om hur vi människor fungerar i grunden, dvs hur våra hjärnor/neuroner fungerar. Vi är sociala emotionella varelser som får energi av att jobba mot gemensamma mål, att kunna hävda våra åsikter mot andra, att ha fungerande sociala relationer, att hantera problem snabbt och effektivt samt av att kunna se positivt på framtiden trots enstaka motgångar. Att vara ledare handlar helt enkelt om att använda våra mänskliga förmågor på ett optimalt effektivt sätt. En viktig delmängd av våra mänskliga förmågor är de emotionella förmågorna (EQ) - läs gärna mer om vilken nytta du kan ha av din EQ som ledare på EQ-bloggen.

Från TEDxStockholm via YouTube - Katarina Gospic om "The cautious brain":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering