Klart Ledarskap - en smula NLP

Utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap är framtaget av Gervase R.Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring. Det syftar till att erbjuda dig en uppsättning färdigheter för att leda lärande och tydligt kommunicera din inriktning. Dessutom ger det dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i ditt team och din organisation. Jag kom i kontakt med detta för ca ett år sedan och förvånades över, dels att jag aldrig tidigare hade hört talas om det, dels att det verkar använda sig av samma grundsyn som NLP.

Konceptet bygger på några grundläggande komponenter vilka har tydliga kopplingar till NLP:
  • Upplevelsekuben - som handlar om att beskriva sin upplevelse i fyra dimensioner: observation (det objektiva), tanke (din inre dialog och tolkningar), känsla (dina kroppsliga sinnesförnimmelser och emotioner med budskap) samt vilja.
  • Mentala kartor - som påverkar hur vi förklarar saker och ting, hur vi ser att saker hänger ihop och vad de betyder. Dessutom påverkar dessa kartor hur vi tolkar andras agerande och motiv.
  • Klart språk - bygger på förmågan att avgränsa och fokusera på den egna upplevelsen och beskriva den på ett tydligt sätt.
  • Här och nu - handlar om att vara mitt i situationen, att delta i sammanhanget och vara uppmärksam på vad som händer inom dig och i omgivningen.
Ovan fyra färdigheter används i det medvetna självet inom Klart Ledarskap. Inom NLP så finns det ju motsvarande komponenter; Kommunikationsmodellen, "Kartan är inte verkligheten", att använda ett positivt och tydligt språk som förklarar vad du vill, att vara ASS:ad i situationen… spännande!


Klart ledarskap beskriver också det beskrivande självet, det nyfikna självet och det uppskattande självet. De olika själven används för att kunna genomföra lärande samtal. Ett lärande samtal går ut på att beskriva sina upplevelser för varandra kring ett aktuellt missförstånd/problem. Samtalet pågår till dess att de involverade är klara över vad de själva och den andre har upplevt. 

Utvecklingsprogrammet Klart ledarskap är på fyra dagar och levereras av flera olika leverantörer

Här får du ännu mer klart för dig vad Klart Ledarskap är - intervju med Gervase R.Bushe "How to practice clear leadership" från YouTube:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering