Maktspelet - språktrix

Henrik Fexeus har verkligen hittat sin nisch. I boken "Maktspelet - konsten att ta kontroll" beskriver han hur du påverkar andra, bl a genom "16 strategier för att få dem att lyssna på bara dig"… som kan sammanfattas exformativt såhär:

SKAFFA FLER ORD FÖR SAMMA SAK
Skillnaden mellan det som räknas som ett banalt och det som räknas som ett rikt ordförråd är bara femtio ord. Hitta synonymer till ord du redan använder - snart anses du tillhöra den intellektuella eliten!

BÖRJA PÅ RÄTT SIDA
Börja med att få den andre att gilla dig - uttryck "Jag håller med" oavsett vad hen säger. Gör en sekundsnabb paus innan du själv uttrycker det du hela tiden ville få hen att gå med på. 

OCH ISTÄLLET FÖR MEN
För att hålla med-formeln ska fungera måste du använda ordet "och" - detta antyder ett orsak-verkan-samband:
"Jag håller med om… och därför…"
"Jag håller med om… och det betyder…"

VÄND PÅ MEN
Istället för att säga "Superbra rapport du skrev, men det är några faktafel i den" så säg: "Du, det var några faktafel i rapporten, men den är verkligen superbra skriven!" Lämna mottagaren med en positiv känsla.

MER OM ORSAK OCH VERKAN
Angående övertygelser - vi tror en sak därför att en annan sak. Anledningen till att det låter rimligt är att det följer en rent språklig logik - det säger ingenting om det verkligen stämmer. Använd eftersom, tillåter, leder till, möjliggör, kommer att för att skapa illusionen om ett orsak-verkan-samband. "Ju mer ni försöker öppna era händer, desto mer kommer ni att upptäcka att de sitter ihop".

FÖRVIRRAD - ELLER?
Nu eller på en gång?
"Jag behöver att du antingen mejlar mig rapporten före lunch eller ser till att jag har den när ni går och äter - och jag hoppas förresten att arbetet med projektet gått bra. Finns det något jag kan göra för att hjälpa till?"

VI SÄGER VÄL DU?
Använd ordet "du" i början av dina meningar så ofta du kan. Då sätter du den andra personen i första rummet."Tror du att du klarar dig utan mig på mötet?" Börja med ordet "du" samt förklara vad de har att vinna - och de kommer att lyda din minsta vink i rent egenintresse.

JU MER VI ÄR TILLSAMMANS
Känslan av gemenskap är ett av de mest användbara koncept som finns. Använd orden "vi" och "oss" även i samtal med främmande människor - det skapar en känsla av samhörighet. "Vad bra väder vi har fått"

KONSTEN ATT LYSSNA RÄTT
Du måste visa att du lyssnar uppmärksamt. Använd fullständiga meningar och ett intresserat tonfall när du bryter in med relevanta följdfrågor, t ex: "Det förstår jag verkligen att du gjorde!" eller "Men hur gick det då?"

NÄR DU INTE HAR NÅGOT ATT SÄGA
Upprepa bara de sista orden någon sa. Då verkar det som om du har lyssnat och är engagerad. Du ger dem också möjlighet att precisera sig och ta reda på vad de egentligen menar.

FRÅGAN ÄR VAD SOM ÄR FOKUS
Om den du pratar med hamnat i en mindre bra tankebana - byt fokus genom att använda orden:"Frågan är inte… utan frågan är…" t ex:
"Frågan är inte om du vill gå på bio ikväll utan frågan är hur denna boken kan underhålla dig samtidigt som du lär dig att få andra dit du vill".

ATT BRYTA MÖNSTER
Många av våra handlingar är en förprogrammerad rad av händelser som utförs automatiskt. Genom att avbryta ett invant mönster hos någon annan skapar du en tillfällig sinnesförvirring som du kan använda dig av. T ex så används ett avbrutet handslag ofta av hypnotisörer för att snabbt kunna suggerera någon till ett hypnotiskt tillstånd.

FÖLJA OCH LEDA
Detta handlar om att placera mitt (frivilliga) offer i ett tillstånd där han inte ifrågasätter mig. Det gör man genom att först följa den andres uppfattning om vad som är sant och sedan leder den. Det är också bra om de sanna påståendena har en koppling till varandra, t ex "När du nu hör min röst och ser fåglarna utanför fönstret kan du märka hur du slappnar av i hela kroppen".

SPECIALAREN
Din hjärna är inställd på att i allmänhet tycka att negativa saker är sämre än positiva saker är bra. Generellt sett lägger vi mer fokus på att undvika smärta än på att nå njutning. Dra nytta av detta genom att påpeka vilka bekymmer andra har. Förklara sedan att du erbjuder en lösning. "Om du inte gör något åt saken nu kommer det bara att bli värre".

FÅ MED BÅDE HJÄRTAT OCH HJÄRNAN
Känslor leder till handling. Därför får det rationella argumentet nästan alltid komma på andra plats när det gäller påverkan och strategiskt maktspelande. Anspela på känslor som stolthet, ilska, rädsla, hopp, avund, skuld, sorg, glädje, lättnad, förväntan, ånger och nyfikenhet. Berätta om dina visioner och drömmar - förnuftet kommer alltid på andra plats.

ORD ATT AKTA DIG FÖR
Undvik vissa specifika ord - de är som ett psykologiskt minfält:
Men - motsäger det som sagts precis innan.
Försöka - indikerar att du inte kommer att lyckas.
Om - har ofta en negativ klang.
Kanske, möjligen - kan ta udden av det du vill förmedla.
Skulle ha, borde ha, kunde ha - låter ofta beklagande och gnälliga.
Inte - kan oavsiktligt ge folk bilder i sitt huvudet som du absolut inte vill att de ska ha. "Tänk inte på när Camilla Henemark och kungen lekte med maten." 

Egen reflektion:
Mycket NLP blir det… utan att nämna det vid namn - magiskt!

Avslutningsvis, en intervju där min gamle kollega Henrik Mannerstråle intervjuar Henrik Fexeus om maktspelet - enjoy:


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering