Inlägg

Visar inlägg från april, 2010

Solsidan på TV4

Bild
Solsidan är en av de mest framgångsrika komediserierna på svensk TV just nu - tack TV4 . Varför? Enligt min mening så handlar det om en enorm fingertoppskänsla avseende att mejsla fram ett antal tydliga stereotypa roller som hela tiden ligger på gränsen till att bli för överdrivna , tillsammans med att hitta perfekta skådespelare för de olika stereotypa rollerna. Enastående. Fördelen med att hitta så tydliga stereotypa roller är att vi som tittare känner igen rollpersonligheterna redan från början, då vi alla har stött på dessa karaktärer (om än ej så överdrivet tydliga i sin personlighet) i våra egna liv - exformation har kommunicerats och aktiverats i våra hjärnor. Klipp som tydliggör varför vi gillar detta... Fika med Ove: Fredde grillar: Sovrumsscen: På BB: Trvlg Vlbrg önskas!

Kontentan - effektiv kommunikation

Bild
Tidskriften Kontentan har som affärsidé att " välja ut och sammanfatta 20 aktuella fackböcker per år inom ledarskap, personlig utveckling, marknadsföring och organisationsutveckling. Varje boks viktigaste tankar och idéer sammanfattas på åtta lättlästa sidor och är alltid översatta till svenska . Böckerna sammanfattas av skribenter med fackkunskaper på området" . Varje nummer av Kontentan kräver att en bok på ett par hundra sidor komprimeras till åtta lättlästa sidor. Detta är ett ypperligt exempel på när exformation produceras . Men, skribenterna måste vara duktiga för att lyckas " sålla bort " rätt information och skriva en summering som effektivt kommunicerar en "optimal sammanfattning" av ett par hundra sidor. Det är ju en relativt enkel uppgift att rent allmänt summera en bok på ett par hundra sidor, men att göra en "optimal sammanfattning" som täcker in bokens viktigaste tankar och ideér är betydligt svårare. Därför kan också Kontenta

Facebook - en övergående trend?

Bild
Är social medier som Facebook , Twitter och YouTube en övergående trend? Nä, tror inte det, va. Enligt reklamblad från Telia i SDS igår, så har idag Facebook 400 miljoner aktiva användare världen över, varav 3 miljoner i Sverige. Varje dygn visas över 1 miljard videoklipp på Youtube. Närmare 20% av ledamöterna i Sveriges riksdag finns på Twitter . Trots detta så finns det fortfarande ett stort motstånd i samhället kring social medier . Enligt artikel i tidningen Chef kring nyttjandet av sociala medier & Facebook på arbetstid , så tycker varannan europeisk chef att " medarbetarna inte ska få större frihet att använda ny teknik och nya sociala medier ". Av kommentarerna på artikeln att dömma så är det fortfarande väldigt många som är skeptiska till värdet av nyttjandet av t ex Facebook. Är det konstigt? Om vi går nästan två decennium tillbaka i tiden och reflekterar en stund över fenomenet World Wide Web så kanske man kan skönja en del likheter. Hur många var det i

Bill Gates - koldioxidutsläpp ner till noll

Bild
Bill Gates är djupt involverad i att minska koldioxid-utsläppen i världen. Han har satt upp som mål att utsläppen bör ner till noll år 2050 . Verkar det galet? Just det faktum att det är Bill Gates som gör detta uttalande kommunicerar trots allt nån form av trovärdighet. Han har lyckats med mirakel förr, i rollen som ledare för Microsoft . Varför skulle han inte kunna göra det igen? När du ser nedan klipp från TED talks 2010 (vilket du bör göra, för det är ett väldigt tankeväckande klipp) - fundera på hur du "uppfattar" den information som kommuniceras . Jämför med om det hade varit okände Nisse Forskare eller dryge Olle Politiker som dragit samma presentation. Tror du att exformationen som aktiverats hos dig hade varit densamma? För övrigt anser jag fortfarande att du bör köpa dig en inomhusfontän - ett bakgrundsljud av porlande vatten är bra för dig.

Exformation i förändring

Bild
Vad tusan är exformation egentligen? Visst är det ett något akademiskt uttryck som dessutom "inte riktigt finns ännu", men jag kämpar på med min definition - snart så har jag i varje fall själv begripit vad jag menar... Information är det som är synligt vid all kommunikation , medan exformation är det som " sållas bort " av sändaren innan han kommunicerar men exformation är också det som uppfattas av mottagaren utifrån den information som kommuniceras. Exformation som produceras och aktiveras är alltid kopplat till hur man " tolkar/filtrerar " information via sina personliga schema / kartor . I alla förändringar så aktiveras enligt min uppfattning olika exformation hos mottagarna utifrån var i förändringskurvan man befinner sig (se bild hittad på internet ). Den som vill " nå fram " i sin kommunikation bör tänka på att producera exformation som är i linje med mottagarnas förmåga att aktivera rätt exformation. T ex, om någon är orolig fö

Information-internet-inomhusfontän-intuition

Bild
Hur säkrar du kvaliteten på den information som du "konsumerar" på internet ? Om du t ex funderar på att köpa en inomhusfontän - hur går du tillväga? Jo, du börjar troligen med en sökning på Google search . De svar du får fram är prioriterade utifrån ett regelverk som Google definierat. Litar du på kvaliteten i det resultatet? Dessutom så får du upp ett antal sponsrade länkar - länkar som någon betalar pengar till Google för att du ska se. När du utvärderar de länkar du fått till svar triggas en både medveten och omedveten psykologisk process igång - vilken länk klickar du på? Troligen den länk som logiskt verkar vettig (t ex den som ligger överst) eller den länk som intuitivt verkar bäst (den som använder ett speciellt ord som du attraheras av). När du väl klickat på en länk och du kommer till en ny internetsida - hur ska du validera den information som finns presenterad på sidan? Varje hemsida på nätet har en ägare som medvetet eller omedvetet har producerat exform

Att informera ditt omedvetna jag

Bild
- Vad tusan, har de stängt av vägen till Sturup! Hur har de nu tänkt sig att jag ska köra för att komma till flyget! För nåt år sedan nu så byggde man en rondell på vägen från Svedala mot Ystad för att underlätta för oss som skulle svänga av till Sturup. Under en kort period så var då denna väg helt avstängd och man blev dirigerad att svänga av motorvägen redan i Svedala för att ta en annan väg till Sturup. Den vintermorgonen när mitt omedvetna jag på autopilot körde mot Sturup såg jag inga skyltar. Jag blev riktigt förbannad på Vägverket som inte hade vett att informera mig om att de hade stängt av vägen. Jag fick köra tillbaka till Svedala och köra den omväg som rekommenderades. Jag hann dock precis i tid för att komma med flyget. Vad jag märkte gången därpå var att de satt upp gigantiska oranga skyltar längs med motorvägen i god tid innan Svedala. "Vägen avstängd mot Sturup - sväng av vänster i Svedala". Jag fick också höra att man hade informerat i Sydsvenskan med st

ISFJ enligt Myers-Briggs

Bild
- Vilken personlighetstyp är du enligt Myers-Briggs personlighetstest ? - ISFJ ! Hur mycket förstår du av ovanstående kommunikation? För att besluta vilken nivå du behöver ha på informationen är det lämpligt att i förväg klargöra mottagarens kompetensnivå inom det område du vill kommunicera. Man brukar säga att vi har fyra nivåer av "kompetens" som kan användas vid inlärning och även vid kommunikation (se bild). För att optimera den information som du som sändare ska skicka ut, bör du först identifiera "vilken nivå" på trappan som mottagaren befinner sig på. Exformationen är optimal då informationen är tillräcklig (varken mer eller mindre) för att förmedla det du vill kommunicera till mottagarna. Den inledande konversationen symboliserar en kommunikation på medvetet kompetent nivå. För er som är omedvetet inkompetenta om Myers-Briggs kan jag informera om att det är en av flera användbara personlighetstester som kan göras för att förstå sig själv, hur man är

Den manliga hjärnan

Bild
Jag måste bara länka till en utmärkt artikel avseende den manliga hjärnan, 10 Things Every Woman Should Know About a Man´s Brain från LiveScience . Tackar bloggen " Vem i helvete" för länken och för översättningen till svenska . För övrigt så anser jag att du bör unna dig en egen inomhusfontän - för att du är värd det. Tackar Magnus Lindkvist för videotipset:

Flow och den stigande informationsfloden

Bild
För några år sedan läste jag boken " Flow - den optimala upplevelsens psykologi ", skriven av professor Mihaly Csikszentmihalayi . Boken beskriver ett tillstånd, Flow / flöde, som kännetecknas av stor fokusering, en känsla av att tiden står still, en känsla av inre glädje för aktiviteten man utför, en känsla av att man förlorar kontrollen och att allt bara flyter... I förra månaden läste jag " Den översvämmade hjärnan" av Torkel Klingberg . Han avslutar sin bok med att mappa in termerna informationskrav och arbetsminneskapacitet i diagrammet för Flow (jämför Utmaning och Skicklighet). Han menar att om du lyckas hitta uppgifter där du optimalt matchar mängden information du ska hantera med din personliga arbetsminneskapacitet så uppnår du Flow . Han beskriver också att vi alla har möjlighet att "träna upp" vår förmåga att hantera information, dock aldrig så att det överträffar det magiska talet 7, plus minus 2. Däremot så tränar vi som mest om vi balanser

Henrik Fexeus och Bill Clinton

Bild
Jag har läst en del Henrik Fexeus i påsk - nämligen hans bok "Konsten att läsa tankar". Jag har bl a läst om hur man "märker om någon ljuger" - intressant. Henrik skriver att under Lewinsky-rättegången så kliade sig Bill Clinton på näsan 26 gånger - ett tydligt tecken på att han ljög. Enligt Henrik så är det så att "vi kan upptäcka signaler som avges vid en viss typ av lögner, nämligen de som innebär en viss känslomässig stress. Så det vi oftast ser är egentligen att någon befinner sig under stress eller är nervös, snarare än att någon faktiskt ljuger. Men ibland är de signalerna det enda vi behöver för att kunna sluta oss till om någon far med osanning." För ett par månader sedan läste jag boken " Principles of NLP " av Joseph O´Connor. Det som är intressant är att Henrik Fexeus bygger sina böcker på teorier från NLP, t ex hur man skapar rapport , hur man avläser ögonrörelser och ansiktsuttryck, hur man ser att någon ljuger. För något år sedan