30 april 2010

Solsidan på TV4


Solsidan är en av de mest framgångsrika komediserierna på svensk TV just nu - tack TV4.

Varför?
Enligt min mening så handlar det om en enorm fingertoppskänsla avseende att mejsla fram ett antal tydliga stereotypa roller som hela tiden ligger på gränsen till att bli för överdrivna, tillsammans med att hitta perfekta skådespelare för de olika stereotypa rollerna. Enastående.

Fördelen med att hitta så tydliga stereotypa roller är att vi som tittare känner igen rollpersonligheterna redan från början, då vi alla har stött på dessa karaktärer (om än ej så överdrivet tydliga i sin personlighet) i våra egna liv - exformation har kommunicerats och aktiverats i våra hjärnor.

Klipp som tydliggör varför vi gillar detta...

Fika med Ove:Fredde grillar:Sovrumsscen:På BB:Trvlg Vlbrg önskas!

29 april 2010

Kontentan - effektiv kommunikation

Tidskriften Kontentan har som affärsidé att "välja ut och sammanfatta 20 aktuella fackböcker per år inom ledarskap, personlig utveckling, marknadsföring och organisationsutveckling. Varje boks viktigaste tankar och idéer sammanfattas på åtta lättlästa sidor och är alltid översatta till svenska. Böckerna sammanfattas av skribenter med fackkunskaper på området".

Varje nummer av Kontentan kräver att en bok på ett par hundra sidor komprimeras till åtta lättlästa sidor. Detta är ett ypperligt exempel på när exformation produceras.

Men, skribenterna måste vara duktiga för att lyckas "sålla bort" rätt information och skriva en summering som effektivt kommunicerar en "optimal sammanfattning" av ett par hundra sidor. Det är ju en relativt enkel uppgift att rent allmänt summera en bok på ett par hundra sidor, men att göra en "optimal sammanfattning" som täcker in bokens viktigaste tankar och ideér är betydligt svårare. Därför kan också Kontentan ta bra betalt för sina tjänster.

Jag gillar också hur Kontentan skriver ut sin slogan:

"Kncntrrd knskp".

Ytterligare ett exempel på att man kan bibehålla ett budskap i kommunikationen fast man "sållat bort" information. Samma marknadsföringsstrategi har Viking Line i sin nya reklamkampanj där de valt att bara behålla bokstäverna "NG LI". Vår hjärna ser vad det står ändå ...

För övrigt så har jag fått återkopplingen att det av vissa uppfattas som onödigt att äga en inomhusfontän - för dig som är av motsatt åsikt kan jag rekommendera de inomhusfontäner som finns presenterade i högerkolumnen...

25 april 2010

Facebook - en övergående trend?

Är social medier som Facebook, Twitter och YouTube en övergående trend? Nä, tror inte det, va.

Enligt reklamblad från Telia i SDS igår, så har idag Facebook 400 miljoner aktiva användare världen över, varav 3 miljoner i Sverige. Varje dygn visas över 1 miljard videoklipp på Youtube. Närmare 20% av ledamöterna i Sveriges riksdag finns på Twitter.

Trots detta så finns det fortfarande ett stort motstånd i samhället kring social medier. Enligt artikel i tidningen Chef kring nyttjandet av sociala medier & Facebook på arbetstid, så tycker varannan europeisk chef att "medarbetarna inte ska få större frihet att använda ny teknik och nya sociala medier". Av kommentarerna på artikeln att dömma så är det fortfarande väldigt många som är skeptiska till värdet av nyttjandet av t ex Facebook. Är det konstigt?

Om vi går nästan två decennium tillbaka i tiden och reflekterar en stund över fenomenet World Wide Web så kanske man kan skönja en del likheter. Hur många var det inte som sa att "det där World Wide Web - det ska man inte hålla på med under arbetstid". När den första grafiska webläsaren kom 1993, Mosaic, så var det början på internets revolution. Men visst tog det många år innan World Wide Web spreds till alla. Men, är det idag någon som ifrågasätter World Wide Web och internets värde ...

Alltså, självklart är social medier här för att stanna. Men, det kommer att ta ett antal år till innan det har blivit accepterat av den riktigt breda massan. Om det är just applikationerna Facebook, Twitter och Youtube som finns kvar år 2020 - det vete tusan. Men helt klart är att 400 miljoner människor har vant sig vid att logga in på Facebook - det ska till en ganska mycket bättre applikation för att ändra beteendet hos alla dessa personer ...

Sist, man vet att ett fenomen är av stort allmänt intresse om det tas med i komediprogrammet South Park. Nedan klipp bekräftar att Facebook är här för att stanna - troligen minst ett decennium till ...

22 april 2010

Bill Gates - koldioxidutsläpp ner till noll


Bill Gates är djupt involverad i att minska koldioxid-utsläppen i världen. Han har satt upp som mål att utsläppen bör ner till noll år 2050. Verkar det galet?

Just det faktum att det är Bill Gates som gör detta uttalande kommunicerar trots allt nån form av trovärdighet. Han har lyckats med mirakel förr, i rollen som ledare för Microsoft. Varför skulle han inte kunna göra det igen?

När du ser nedan klipp från TED talks 2010 (vilket du bör göra, för det är ett väldigt tankeväckande klipp) - fundera på hur du "uppfattar" den information som kommuniceras. Jämför med om det hade varit okände Nisse Forskare eller dryge Olle Politiker som dragit samma presentation. Tror du att exformationen som aktiverats hos dig hade varit densamma?För övrigt anser jag fortfarande att du bör köpa dig en inomhusfontän - ett bakgrundsljud av porlande vatten är bra för dig.

18 april 2010

Exformation i förändring

Vad tusan är exformation egentligen?

Visst är det ett något akademiskt uttryck som dessutom "inte riktigt finns ännu", men jag kämpar på med min definition - snart så har jag i varje fall själv begripit vad jag menar...
Information är det som är synligt vid all kommunikation, medan exformation är det som "sållas bort" av sändaren innan han kommunicerar men exformation är också det som uppfattas av mottagaren utifrån den information som kommuniceras. Exformation som produceras och aktiveras är alltid kopplat till hur man "tolkar/filtrerar" information via sina personliga schema / kartor.

I alla förändringar så aktiveras enligt min uppfattning olika exformation hos mottagarna utifrån var i förändringskurvan man befinner sig (se bild hittad på internet). Den som vill "nå fram" i sin kommunikation bör tänka på att producera exformation som är i linje med mottagarnas förmåga att aktivera rätt exformation. T ex, om någon är orolig för att bli av med jobbet så är han/hon inte intresserad av att höra långa utläggningar om vilka nya mål arbetsgruppen ska jobba mot framåt i tiden.

Slutsats - som presentatör bör du förbereda ditt material, genom att producera exformation, på ett sätt som svarar upp mot dina åhörares förmåga att aktivera samma exformation.

Jag vill slutligen förmedla ett av de absolut roligaste klippen som finns på YouTube just nu - "Stavros Flatly" - Greek Irish Dancers - Britains Got Talent 2009" (gick ej att bädda in så klicka på länken)

15 april 2010

Information-internet-inomhusfontän-intuition

Hur säkrar du kvaliteten på den information som du "konsumerar" på internet?


Om du t ex funderar på att köpa en inomhusfontän - hur går du tillväga? Jo, du börjar troligen med en sökning på Google search. De svar du får fram är prioriterade utifrån ett regelverk som Google definierat. Litar du på kvaliteten i det resultatet? Dessutom så får du upp ett antal sponsrade länkar - länkar som någon betalar pengar till Google för att du ska se.


När du utvärderar de länkar du fått till svar triggas en både medveten och omedveten psykologisk process igång - vilken länk klickar du på? Troligen den länk som logiskt verkar vettig (t ex den som ligger överst) eller den länk som intuitivt verkar bäst (den som använder ett speciellt ord som du attraheras av).


När du väl klickat på en länk och du kommer till en ny internetsida - hur ska du validera den information som finns presenterad på sidan? Varje hemsida på nätet har en ägare som medvetet eller omedvetet har producerat exformation i samband med att han har bestämt layout på sidan samt bestämt vilken information som ska kommuniceras. De som lyckas skapa en internetsida som du attraheras av har alltså lyckats med sin kommunikation så att det aktiveras exformation hos dig. Litar du på din intuition eller vill du vara säker på att informationen du får i dig är korrekt? Möjligen dubbelkollar du fakta och söker råd via något socialt media verktyg, såsom Facebook, twitter, bloggar ...


Helt klart är att det är mycket psykologi inblandat för att förstå hur vi agerar på internet. Medvetna och omedvetna processer som gör allt för att "sålla bort" irrelevant information och istället leta sig fram till information med optimal exformation.


För övrigt så tycker jag att de inomhusfontäner, dimfontäner och luftfuktare som presenteras på mystica, boanas, aroma creative, saktorget, ask, eBay och tradera är sådär. Se mer information om mina inomhusfontäner i kolumnen till höger på bloggen ... blir du exformerad?

13 april 2010

Att informera ditt omedvetna jag

- Vad tusan, har de stängt av vägen till Sturup! Hur har de nu tänkt sig att jag ska köra för att komma till flyget!
För nåt år sedan nu så byggde man en rondell på vägen från Svedala mot Ystad för att underlätta för oss som skulle svänga av till Sturup. Under en kort period så var då denna väg helt avstängd och man blev dirigerad att svänga av motorvägen redan i Svedala för att ta en annan väg till Sturup.


Den vintermorgonen när mitt omedvetna jag på autopilot körde mot Sturup såg jag inga skyltar. Jag blev riktigt förbannad på Vägverket som inte hade vett att informera mig om att de hade stängt av vägen. Jag fick köra tillbaka till Svedala och köra den omväg som rekommenderades. Jag hann dock precis i tid för att komma med flyget.

Vad jag märkte gången därpå var att de satt upp gigantiska oranga skyltar längs med motorvägen i god tid innan Svedala. "Vägen avstängd mot Sturup - sväng av vänster i Svedala". Jag fick också höra att man hade informerat i Sydsvenskan med stora annonser samt att någon vänlig själ hade lagt ut informationsblad i fikarummet på jobbet. Inget av detta hade jag noterat.

Vad kan man lära sig av denna historia?

Om du ska informera någon om en förändring där denna person är omedvetet kompetent (typ kring hur man förflyttar sig via "autopiloten" från hemmet till Sturup på 35 minuter) måste du vara listig. Kommunikationen måste vara sådan att informationen når fram till mottagarna. Du måste alltså komma på ett sätt att "tränga dig igenom autopiloten" för att överhuvudtaget få access till personen.
Det är inte lätt att informera det omedvetna jaget ...

För övrigt så anser jag att du bör köpa dig en inomhusfontän - se det som ett konstverk eller en prydnadssak som dessutom skapar ett behagligt bakgrundsljud.

12 april 2010

ISFJ enligt Myers-Briggs

- Vilken personlighetstyp är du enligt Myers-Briggs personlighetstest?
- ISFJ!

Hur mycket förstår du av ovanstående kommunikation?

För att besluta vilken nivå du behöver ha på informationen är det lämpligt att i förväg klargöra mottagarens kompetensnivå inom det område du vill kommunicera. Man brukar säga att vi har fyra nivåer av "kompetens" som kan användas vid inlärning och även vid kommunikation (se bild). För att optimera den information som du som sändare ska skicka ut, bör du först identifiera "vilken nivå" på trappan som mottagaren befinner sig på.

Exformationen är optimal då informationen är tillräcklig (varken mer eller mindre) för att förmedla det du vill kommunicera till mottagarna.

Den inledande konversationen symboliserar en kommunikation på medvetet kompetent nivå. För er som är omedvetet inkompetenta om Myers-Briggs kan jag informera om att det är en av flera användbara personlighetstester som kan göras för att förstå sig själv, hur man är och hur man fungerar inom olika områden. Dessa tester används ofta i arbetslivet då man t ex går olika ledarutbildningar där man ska lära sig mer om hur man leder andra människor och hur man samarbetar i en grupp. De fyra bokstäverna står för (i turordning):
1. Första bokstaven symboliserar hur du fokuserar din uppmärksamhet - Extrovert (E) eller Introvert (I).
2. Andra bokstaven symboliserar hur du tar till dig information - via Sinnesförnimmelser (S) eller iNtuition (N).
3. Tredje bokstaven symboliserar hur du tar beslut - via Tankar (T) eller Känslor (F)
4. Fjärde bokstaven symboliserar hur du hanterar den yttre världen - via Bedömning (J) eller Perception (P)


Notera hur tröttsamt det blir med för mycket information om du redan är medvetet kompetent inom detta område ...

Nog om detta - jag är ISFJ!

Följande Youtube-klipp är ett utmärkt pedagogiskt exempel på en exformativ video för Er som är medvetet inkompetenta inom Myers-Briggs:
För övrigt så anser jag att du snarast bör köpa dig en inomhusfontän - bara för att bevisa för dig själv att du inte behöver en.

9 april 2010

Den manliga hjärnan


Jag måste bara länka till en utmärkt artikel avseende den manliga hjärnan, 10 Things Every Woman Should Know About a Man´s Brain från LiveScience. Tackar bloggen "Vem i helvete" för länken och för översättningen till svenska.


För övrigt så anser jag att du bör unna dig en egen inomhusfontän - för att du är värd det.


Tackar Magnus Lindkvist för videotipset:

8 april 2010

Flow och den stigande informationsfloden


För några år sedan läste jag boken "Flow - den optimala upplevelsens psykologi", skriven av professor Mihaly Csikszentmihalayi. Boken beskriver ett tillstånd, Flow / flöde, som kännetecknas av stor fokusering, en känsla av att tiden står still, en känsla av inre glädje för aktiviteten man utför, en känsla av att man förlorar kontrollen och att allt bara flyter...

I förra månaden läste jag "Den översvämmade hjärnan" av Torkel Klingberg. Han avslutar sin bok med att mappa in termerna informationskrav och arbetsminneskapacitet i diagrammet för Flow (jämför Utmaning och Skicklighet). Han menar att om du lyckas hitta uppgifter där du optimalt matchar mängden information du ska hantera med din personliga arbetsminneskapacitet så uppnår du Flow. Han beskriver också att vi alla har möjlighet att "träna upp" vår förmåga att hantera information, dock aldrig så att det överträffar det magiska talet 7, plus minus 2. Däremot så tränar vi som mest om vi balanserar informationskraven runt talet 7.

Torkel beskriver också att tack vare hjärnans formbarhet, elasticitet, så blir mänskligheten allt intelligentare, den s k Flynneffekten. Detta trots att hjärnan genetiskt i stort sett är likadan idag som den var för Cro-Magnon människorna som levde för 40 000 år sedan. Torkel och andra forskare menar att det beror på "ett samhälle där spel, media och informationsteknologi blir allt mer arbetsminneskrävande. Detta i sin tur förbättrar det genomsnittliga arbetsminnet och problemlösningsförmågan hos befolkningen, vilket i sin tur ökar kraven och komplexiteten." Torkel tar också upp den smått revolutionerande teorin att dataspel (som Grand Theft Auto och The Legend of Zelda) kan vara ett utmärkt sätt för dagens barn att tidigt träna sina kognitiva förmågor.


  • Min egen reflektion: istället för att tvinga ditt barn att göra sin matteläxa borde du tvinga det till en timme GTA ;-)

Förresten så menar jag att Flow är ett tillstånd som kan uppnås vid kommunikation med hög exformation.

5 april 2010

Henrik Fexeus och Bill Clinton

Jag har läst en del Henrik Fexeus i påsk - nämligen hans bok "Konsten att läsa tankar". Jag har bl a läst om hur man "märker om någon ljuger" - intressant. Henrik skriver att under Lewinsky-rättegången så kliade sig Bill Clinton på näsan 26 gånger - ett tydligt tecken på att han ljög.

Enligt Henrik så är det så att "vi kan upptäcka signaler som avges vid en viss typ av lögner, nämligen de som innebär en viss känslomässig stress. Så det vi oftast ser är egentligen att någon befinner sig under stress eller är nervös, snarare än att någon faktiskt ljuger. Men ibland är de signalerna det enda vi behöver för att kunna sluta oss till om någon far med osanning."

För ett par månader sedan läste jag boken "Principles of NLP" av Joseph O´Connor. Det som är intressant är att Henrik Fexeus bygger sina böcker på teorier från NLP, t ex hur man skapar rapport, hur man avläser ögonrörelser och ansiktsuttryck, hur man ser att någon ljuger.

För något år sedan läste jag fem poäng Socialpsykologi. Det handlar bl a om hur man "påverkar andra människor" eller med andra ord hur man "läser andra människor". Det Henrik har lyckats med är att föra ut dessa socialpsykologiska teorier samt grundläggande NLP-teorier till den breda allmänheten genom ett tillrättalagt och säljande upplägg. Pricken över i´et är nog boken "Alla får ligga" (som jag inte har läst ännu).

Är bara tvungen att bidra med ett klipp från När Bill Clinton desperat försöker undvika att ljuga i förhören under Lewinsky-affären. Kolla in hans ögonrörelser, kroppsspråk, undvikande svar osv.