Inlägg

Visar inlägg från december, 2009

Kommunikationsproffset Christer Olsson

En av mina favoritföreläsare är Christer Olsson - beskriven som en av Sveriges mest uppskattade och eftertraktade föreläsare i kommunikation och ledarskap. Han är även författare till succéboken "Vart är du på väg - och vill du dit?". En av hans bedrifter är att ta fram en enkel formel som beskriver en persons eller en grupps förmåga att nå resultat. Formeln lyder: IQ * EQ * Kcal = Resultat IQ betyder kunskap/kompetens rörande uppgiften som ska lösas, EQ betyder förmågan att samarbeta och Kcal betyder med vilken energi man tar sig an uppgiften. Om alla dessa parametrar har ett värde mellan 1 och 10, så kan man alltså nå maximalt 1000 poäng som Resultat . Vilket resultat skulle du ge dig själv eller ditt arbetsteam som du ingår i? Denna formel (och formler generellt) kommunicerar stora mängder exformation . Det krävs en hel del tankemöda och bortsållning av ord & tankegångar innan man når fram till en formel som ger det mervärde man var ute efter. Jag vill passa på att

Exformation i bilder

Bild
Exformation finns inte bara i texter utan även i bilder , filmer, middagsbjudningar osv. Bilden här vid sidan innehåller fyra cirklar skapade med ett antal små kvadrater ... vad kommunicerar denna bild till dig? Vad är information och vad är exformation ? För övrigt så anser jag att Anna Anka kommunicerar med väldigt låg exformation - hon sållar inte bort någonting innan hon pratar utan låter oss tittare få ta del av hennes värderingar, tankar och reflektioner i realtid ... ;-)

Julkort

Bild
Då närmar det sig jul med stormsteg och med det också traditionen med julkort. Vilken exformation kommunicerar du genom de julkort du skickar ? Fundera igenom vilka personer du har skickat julkort till i år. Vad är det för tankar, funderingar och känslor som du har haft i ditt huvud och sen "sållat bort" innan du väljer att skicka ett kort med den välpaketerade informationen " God Jul och ett Gott Nytt år ". På samma sätt kan du fundera på vilka tankar, funderingar och känslor som aktiveras hos dig själv när du öppnar julkort från olika personer. Informationen är den samma - " God Jul och ett Gott Nytt år " - men vad kommunicerar julkorten egentligen? Julkorten är för mig ett bra exempel på att kommunikation är något som förekommer mellan två personers "hjärnor" , där informationen endast syftar till att vara budbäraren av det egentliga budskapet - exformationen - vilken delas av två personer som har ett gemensamt sammanhang (shared co

Skavlan eller Debatt?

Bild
Hur transporteras exformation via TV-rutan? En intressant jämförelse är mellan de två programmen Skavlan och Debatt (båda på svt). Om vi betraktar själva programmet som sändaren av information och vi tittare som mottagare av informationen ( dvs att TV:n blir själva kommunikationskanalen ) , så kan man studera hur dessa två TV-program kommunicerar med oss som tittar. Skavlan syftar till att skapa en atmosfär av samförstånd genom noggrannt utvalda gäster och en programledare som är väldigt proffsig på att ställa rätt frågor. Programmet berör oss tittare då de ämnen som tas upp aktiverar egna minnen och känslor hos oss tittare. Debatt syftar till att skapa en atmosfär av polarisering genom noggrannt utvalda gäster och en programledare som är väldigt proffsig på att ställa rätt frågor. Programmet gör oss ofta upprörda då de frågor& svar som tas upp aktiverar egna minnen och känslor hos oss tittare. Det gemensamma med dessa program är ju att de kommunicerar stora mängder

Exformation i musik

Exformation kan mycket väl överföras via musik. Som Tor Nörretranders beskriver det i sin bok "Märk världen": "Det centrala i musiken är inte ljudvågorna. Det centrala är att en kompositör/musiker omvandlar vissa själsliga tillstånd till ett mönster, som framkallar samma (eller andra) själsliga tillstånd hos lyssnaren. Det man bör intressera sig för om man vill förstå Bach eller Beatles är alltså inte så mycket vilken information som överförs med tonerna, utan vilken exformation som ledde till dessa toner, och därmed vilken exformation som tonerna framkallar hos lyssnaren ." Jag vill påstå att texter och tal har stora möjligheter att överföra exformation. Lägger man till musik så adderas ytterligare en möjlig nivå för att överföra exformation. Gör man slutligen en musikvideo så har man adderat till möjligheten att via rörliga bilder kommunicera ytterligare exformation - dvs musikvideos bör vara en av nutidens viktigaste kanaler för att överföra exformation . Ja

Exformation och sex

Vad är skillnaden på exformation och information? Information är det synliga i en kommunikation - exformation är det som förmedlas via den information som kommuniceras . Utifrån två aktuella händelser vill jag visa på skillnaden. Jag vill att du läser följande två namn och funderar på vad jag med detta har kommunicerat. 1) Tiger Vad får du för tankar och känslor utifrån detta namn? Hade det varit för ett par månader sedan så hade svaret varit; golf - framgångsrik - världsetta - underbarn - lyckligt gift osv. Efter senaste veckornas mediahysteri så är det snarare följande ord som dyker upp; otrohet - sex - chock - skandal - stackars fru&barn - skitstövel osv. Det synliga som kommuniceras är namnet Tiger ( informationen ), men det som egentligen kommuniceras är allt det du själv just nu associerar till det namnet ( exformationen ). 2) Erik Vad dyker upp i ditt huvud utifrån detta namn? Jag tänker på ord som; vinnare Idol 2009 - fantastisk sångare - världsartist - ödmjukhet -grym

Exformationssamhälle

Bild
Vi lever just nu i ett informationssamhälle - ett samhälle präglat av snabb IT-utveckling och tillgång till en enorm mängd information, t ex via internet. Vi är mitt upp i ett paradigmskifte i bemärkelsen att vi har tillgång till kunskap och information på ett helt annat sätt än tidigare. Men, det som håller på att hända är att informationssamhället, tack vare bredbandskommunikation , smart phones (som iPhone) samt sociala medier/applikationer , är på väg in i en mer exformativ fas , som jag snarare skulle vilja kalla exformationssamhälle . Nedan bild visar ett urval av alla de applikationer som idag finns och som kopplas till begreppet sociala medier eller Web 2.0 ( se hela OH-serien via slideShare ). Det alla dessa applikationer gör är att samla enorma mängder information för att därefter sålla bort stora delar av all denna information för att endast dela med sig av information som just du är intresserad av. Ett bra exempel på detta är ju Google search , vars uppgift är att utifrå

Kommunicera via mail

Bild
Jag gillar verkligen ordet exformation . Jag gillar att detta ord kan bidra till att förklara varför vi ofta missförstår varandra när vi kommunicerar t ex via mail. Betrakta bilden ovan (som lånats från bloggen it´s in my head ) - en person (kvinna) vill förmedla något via mail till en annan person (man) . När hon bestämmer sig för att skicka iväg ett mail så är hon i ett visst sinnestillstånd, hon vill förmedla någonting, hon funderar mer eller mindre på vilka ord hon väljer, hon tvingas sålla bort ganska mycket information - kvar blir ett fåtal bokstäver/ord som bildar någon form av mening. Dessa ord är själva informationen som kommuniceras till mottagaren via mailet. Mottagaren associerar friskt utifrån sina erfarenheter när han läser mailet, han läser mer eller mindre slarvigt, han försöker förstå vad avsändaren vill, han försätter sig slutligen i ett visst sinnestillstånd. Hur stor är sannolikheten att det som avsändaren hade i sitt huvud via några få bokstäver / ord har förfly

Everybody´s free To Wear Sunscreen

En låttext som enligt mig innehåller stora mängder exformation är låten Everybody´s free (To Wear Sunscreen) av Baz Luhrmann . Den innehåller ett stort antal s k sanningar avseende hur man bör leva sitt liv. Se och njut av musikvideon: Texter av den här karaktären kräver att man först har funderar igenom vad man vill förmedla. När väl det tilltänkta budskapet är klart, så återstår processen att välja ut de ord och meningar som bäst förmedlar detta budskap. Detta innebär ofta en bortgallring av stora mängder information. Slutligen nås ett resultat som är en komprimerad text som tydligt kommunicerar det tänkta budskapet. Exformation har producerats och finns tillgängligt att aktiveras för alla som läser eller lyssnar på texten. Texten är tydligen ursprungligen skriven av Mary Schmich i tidningen Chicago Tribune . Hon skrev den för att beskriva hur ett examenstal (commencement speech) skulle bli om hon nånsin fått möjligheten att hålla ett dylikt. Läs hela storyn på Wikipedia .

Exformation och design

Bild
Jag tänkte detta inlägg skulle handla om kopplingen mellan konst och exformation . På Facebook så hittade jag en studentgrupp från KTH, där vårens kurs i "Reflective design" var inspirerad av the concept of Exformation från boken "Märk världen" av den danske filosofen Tor Nörretranders. Intressant ... På YouT ube så hittade jag dessutom en videosnutt inspelad direkt från the exhibition i Maj 2009: Min reflektion av detta är att termen exformation definitivt är på väg att få fotfäste inom det svenska språket och bevisligen inom området reflective design ...

Kommunikation via vägskyltar

Bild
När vi kör bil så är det av yttersta vikt att vi snabbt kan ta till oss information om hur vi förväntas bete oss i trafiken. Lösningen på detta är vägskyltar . Viss information är så viktig att man har beslutat sig för internationellt att standardisera hur vissa meddelande ska se ut, t ex skylten för stopp-plikt, STOP! Syftet med vägskyltar är ju att kommunicera relativt stora mängder information på kort tid. Det har visat sig att "stiliserade" bilder med relativt liten mängd information är bra på att kommunicera stora mängder exformation till oss trafikanter. Det är alltså den explicita bortgallringen av information (stiliseringen) som är själva förutsättningen för de officiella vägskyltarna - alltså är vi som trafikanter mottagare till stora mängder exformation . Jag tycker personligen att skylten "Varning för djur - vildsvin " har blivit riktigt snygg!