24 juli 2011

Svart pedagogik - Nä tack!

Jag ogillar skarpt den svarta pedagogiken. En barnuppfostringspedagogik som baseras på att den vuxne alltid vet bäst och att barn är ovetande, själviska och ondskefulla. Alice Miller har beskrivit svart pedagogik i boken "Riv tigandets mur". Den svarta pedagogiken är en metod som är förtryckande och destruktiv vad gäller uppfostran. Pedagogiken används för att förudmjuka barnet och bryta ned dess motståndsvilja. Enligt många förståsigpåare så är den svarta pedagogiken mindre vanlig idag än tidigare. Men, den finns fortfarande kvar ...

Lars H Gustavsson har i boken "Upptäcka livet" tagit fram ett test, SP-testet, "som bedömmer om en familj eller en verksamhet innehåller spår av svart pedagogik. Det går ut på att lyssna på repliker, det vill säga på vad vuxna i en given situation säger till barnen".

Ju fler av följande tre repliker som dyker upp, desto mer svart pedagogik är det:
  1. Att du aldrig kan lära dig lyda någon gång. "Att lära sig lyda innebär att lära sig göra som de vuxna säger utan att hela tiden sätta i fråga eller kräva motiveringar... Ett bra test på om det jag säger till ett barn är uttryck för respekt är att lyssna till hur det låter om jag skulle säga det till den partner jag lever ihop med."
  2. Du borde skämmas. "Skambeläggning har en lång och mörk historia i vår kultur,... och är en form av maktutövning. Det är bestraffaren som avgör vad som är rätt och fel, vad den påstått skyldige bör skämmas för och vad som krävs för att komma ur förudmjukelsen... Det ger uttryck för misstro mot barnets förmåga att känna på egen hand. Den vuxne tror inte det räcker med att tala om vad han själv känner och hur han har reagerat på det som barnet sagt eller gjort. Han anser sig i stället veta vad barnet bör känna i ett visst ögonblick och vill utifrån plantera den känslan i barnet."
  3. Försöker du göra dig märkvärdig nu igen. "Repliken är en av många Jantelagsrepliker. Andra är Du ska inte tro att du är något, Försöker du göra dig lustig på något sätt"... Alla repliker som uttalas för att trycka ner barnet.
Nä, svart pedagogik ger jag inte mycket för. Begrav det. Satsa istället på att ge "unconditional positive regards" baserat på teorier från humanisten Carl Rogers. Det är en vacker vision att försöka leva upp till!

Avslutar med  "The roots of violence" av Alice Miller.  Ett kort YouTube klipp som förklarar hur vi kan undvika våld framgent i vårt samhälle:

22 juli 2011

IKEA - kvinnligt och manligt?

Vad är egentligen skillnaden mellan kvinnliga och manliga hjärnor samt hur kommer det sig att IKEA lyckas framkalla och tydliggöra dessa skillnader? Titta på nedan musikvideo av dansken Thomas Holm och njut av den exformation som kommuniceras!

Google och Alexander Calder

Ett bevis på att Google är ett av världens absolut starkaste varumärke är deras beslut att profilera sin hemsida och tillägna olika dagar till olika personer eller organisationer - idag är det t ex 113-årsdagen för Alexander Calder och dagen tillägnas Calder foundation.
Att Google ändrar sin logga under dessa dagar är helt OK - vi förstår ändå att det är Google. [se bild ovan till höger från Google.se 2011-07-22].

Exformation har kommunicerats.

Se nedan YouTube klipp; Alexander Calder performs his "Circus" - Whitney Museum.

21 juli 2011

Det verbala självets landskap

I FN´s konvention om barnens rättigheter, artikel 13, står det:
Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att... söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
I boken Upptäcka livet, skriven av barnläkaren och författaren Lars H Gustavsson, finns ett kapitel om "det verbala självets landskap - Språk som befriar". Det beskriver vikten av att ha ett eget fungerande personligt språk.
Jag ber dig att fundera på:
- hur kan du som förälder stötta ditt barn i processen att få tillgång till ett eget personligt språk?

Lars skriver:
"Jag märkte att språket inte bara var ett tekniskt kommunikationsmedel för utbyte av meddelande, inte bara ett signalsystem som gav mig möjlighet att besvara budskap från dem som fanns inom räckhåll. Språket hade djupnat och fanns inom mig som en skapande kraft!
Det fanns ett språk för mig, ett personligt språk, nära förbundet med min innersta känsla och djupaste identitet. Ett äkta språk, mitt eget! Ett språk lika särpräglat som mitt ansikte eller min hand. Det gav mig en ny alldeles oförutsedd möjlighet att visa mig inför en annan människa - men också inför mig själv."

Han fortsätter:
"I livmoderns mörker prövar barnet för första gången de språkliga uttrycksmedel som står det till buds genom rörelsen. Barnet vänder sig runt, dansar, slår med näven mot livmoderväggen, sparkar mot revbensbågen.Och barnet får svar... Ett samtal har börjat.
Efter födelsen upptäcker barnet nya möjligheter att kommunicera; med ögonen, med munnen, med leendet, med skriket...
Barnet märker att språket ger makt... Barnet är inte längre helt utelämnat till den vuxnes nycker och inte heller en passiv mottagare av den vuxnes signaler. Barnet deltar i samtalet ...
Senare tids forskning har visat hur rikt utvecklat barnets språk är redan innan det tar orden i besinning. Men också hur rikt och nyanserat jollret och skriket är som de första uttrycken för ett mer verbalt inriktat språk...".
Personlig kommentar: se tidigare inlägg om ordlös kommunikation mellan tvillingar. Bättre blir det inte ...

Lars fortsätter att förklara hur det personliga språket utvecklas:
"Orden blir alltså bara den slutliga bekräftelsen. När barnen i tvåårsåldern börjar bygga ihop orden till lustfyllda konstruerade två- och treordsmeningar är det inga nya budskap som barnet framför. De är redan väl kända för både barnet och föräldern.
Ändå får den sluliga erövringen av det talade språket inte underskattas. Det är det språket som till slut skiljer oss från alla andra samspråkande varelser på vår jord. Det har alltså med det djupaste mänskliga inom oss att göra...Att utveckla ett sådant personligt språk, där orden bildar ett skönjbart avtryck av vad som rör sig på djupet, är en av våra viktiga livsuppgifter... Men orden får inte ta över helt och hållet. Om det verbala språket breder ut sig och krymper utrymmet för andra språk, för beröringen, leken, dansen, rörelsen, musiken och bilden, då torkar språket in och förlorar sin doft... Ett levande och personligt språk kommer inte av sig självt. Det behöver den näring som vistelsen i en språkligt rik miljö kan innebära. Barnet måste omges av vuxna och äldre barn som talar med varandra och som finner mening och lust i att uttrycka sig så att andra förstår..."
Han går också in på vilka förutsättningar som krävs för förtroliga samtal:
"Bäst utvecklas språket i nära och förtroliga samtal mellan barn och vuxna. Det krävs tid, tålamod och nyfikenhet... Men det är också en fråga om närvaro och koncentration. Somliga människor förmår stanna upp i mötet, de sprider ro omkring sig och tycks ha hur mycket tid som helst även när de har mycket att göra. De berör utan att tränga sig på... Men det finns en kanske avgörande förutsättning för ett samtal: hållningen...Ett möte där både barnet och den vuxne öppnar sig för den andres erfarenhet och bereder sig för egen förändring... Det innebär ett risktagande- och en möjlighet."

Han fortsätter:
"Språket spelar en viktig roll för det vi kallar "bearbetningen", det vill säga för den process där tidigare minnen och nya upplevelser smälts samman till en helhet... Språket blir översättaren och förmedlaren. Om jag finner ett språk som bär, ett äkta, personligt språk, kan jag ge en annan människa en aning om vad som rör sig i mitt inre... Att i någon form förmedla min känsla till någon blir alltså en förutsättning för att jag ska kunna bära den med mig på färden utan att krympa eller förtränga den... I själva överlämnandet händer också något annat. Plötsligt ser jag mina känslor framför mig, omformade och i bästa fall tydliggjorda med spåkets hjälp. Jag anar början av en struktur i ett tidigare kaos. Språket blir en sorteringsapparat för ett svårfångat och mångtydigt känsloliv."
Lars H Gustavsson avslutar detta kapitel med:
Livstemat i detta landskap är att finna balans mellan samtal och tystnad. Ett ständigt pågående samtal förångas och uppgår i intet. Det måste interpunkteras med pauser. Tystnaden blir den materia kring vilken samtalets vatten på nytt kan kristalliseras och fällas ut som livgivande regn.
Språket består av samtal och tystnad. Det är alltså inte tystnaden som är språkets fiende utan stumheten och pladdret. De är två sidor av samma mynt, den påtvingade isoleringens valuta.
I begynnelsen var Ordet. I Tystnadens livmoder. Med musiken, dansen och rytmen som barnmorskor och följeslagare. Ljusets och bildens bror, lekens och beröringens syster. Och Ordet var ...

Så skriver en man som har nåt att säga. Exformation har producerats. Dags att reflektera och ta till sig ...
Hittade ett YouTube bloggklipp av Micke Gunnarsson som är inspirerat av en annan bok av Lars H Gustavsson - enjoy!

Från YouTube:
"Micke Gunnarsson videobloggar om barns rätt att växa - inte lyda. Han använder boken med samma titel "Växa - inte lyda" av Lars H Gustafsson som inspirationskälla i detta klippet. Följ mer om ämnet på www.mickegunnarsson.com"

19 juli 2011

Our iceberg is melting, sa pingvinen

Jag har varit intresserad av organizational change nu ett tag. Därför var det lite roligt när jag av en nära kollega/ledare fick boken "Our Iceberg Is Melting", skriven av John Kotter och Holger Rathgeber, som en inspirationsbok att läsa under sommaren. Efter att ha läst den är jag lite kluven. Var den så bra? Ena delen av mig är lite besviken. Jag tyckte inte boken var så imponerande som jag hade förväntat mig. Men, den andra delen av mig är imponerad av hur man med en enkel fabel/berättelse kan konkretisera och visualisera Kotter´s 8 steg för att driva förändring. Så, efter att ha låtit boken sjunka in ytterligare och efter att ha bläddrat igenom boken en andra gång, så är jag benägen att skriva under på att denna bok är närapå lysande...
Hör John Kotter själv beskriva syfte med och innehåll i boken, direkt via YouTube:

2 juli 2011

Exformation Magic7 July hot mix

This month I have put together a list with quite different types of songs to look into... Lady Gaga always amazing with her newest song "The edge of glory", Foo Fighters with a hard "Rope", Mohombi ft Nicole Scherzinger with a sexy "Coconut tree", Chris Medina with a touching story called "What are words", In Flames with a sparkling video "Deliver us", Shakira ft Pitbull with a latino "Rabiosa", Thomas Holm with a fantastic smashing "Nitten", Melanie Fiona with a hot "Give it to me Right" and finally Robbie Willams and Gary Barlow with a forgiving "Shame".
To enjoy on your laptop while drinking rosé on the porch, directly from YouTube: