29 januari 2012

Not logical, it´s psychological

This picture is used in the book "Seven habits of highly effective people", written by Stephen R. Covey, to describe that two people can see the same thing, disagree, and yet both be right. It´s not logical; it´s psychological.
Covey writes: "Each of us tends to think we see things as they are, that we are objective. But this is not the case. We see the world, not as it is, but as we are-or, as we are conditioned to see it. When we open our mouths to describe what we see, we in effect describe ourselves, our perceptions, our paradigms."

This means that we often have disagreements depending on some strange thought that we are right and the other person is wrong, when maybe both are right - due to having different experiences and beliefs.

To read more about "seven habits", go here!

Finally, which woman do you see? The young, good looking or the old hag? Why?!

27 januari 2012

The Gold Mine Effect - 10000 hours

I got help to enter the door to the "Talarforum breakfast seminar" by a hotel employee at Savoy hotel in Malmö. I was 5 minutes late to Rasmus Ankersen talking about "The Gold Mine Effect" due to "eagerness to act child supportive" in the morning (last minute home-work check, helping out with caviar on my daughters sandwich...) and mis-judgement of the weather and traffic situation (removing ice from the front window of my car before being able to drive away, slow traffic on the highway due to a temperature some degrees below zero)... Sitting down I found myself in the middle of the Simon Kjaer story (see video clip further down below)... Rasmus, a former football player that did not make it to the top himself, continued to tell us that he some years ago got obsessed to figure out what it is that creates high performers? Is it talent or is it hard work? (Picture from Keith Bird agency)

To figure out how some of the best athleetes in the world do it, he quite his job and went for a 6 month Gold mine expedition, checking out middle distance runners in Bekoji, Ethiopia; female golf players in Seuol, Korea; football players in Rio, Brazil; sprint runners in Kingston, Jamaica; female tennis players in Moscow, Russia, and 3000 meter steeplechase runners in Iten, Kenya. His observations were that Talent is a tipping point (meaning that you need a minimum level of talent, e.g. long enough to play basket) but it is hard work that makes the difference.

He referred to studies performed by Anders Ericsson (The making of an expert) which clarifies that you need 10 000 hours of practice to become a high performer - to master your area of expertise. If you consider that boys in Brazil play footbool many hours a day from a very early age, young people in Ethiopia and Kenya run every day to school (maybe 10 km one way) - it is not that strange that some of them have the ability to continue with hard work to achieve mastery. A 13-year old boy in Brazil has already done his 10 000 hours of training.

So, how to identify talents? Rasmus showed two criteria that are the most important to focus on:
1. Always look beyond the result
Many people look for performance at an early stage in a persons development, instead of looking for potential. Those are two different things. Studies say that among early teens playing football or icehockey, the ones that are percieved to be the best are the ones born in January-March. Why? Because they are often more physically developed than their peers, they seem to have more talent. Instead of looking for performance, you really should look for potential taking away the interference.
2. Put hunger over skills.
This is all about motivation. Winners are often found by people that have had to fight for their desires starting at an early age. Carol Dweck has done some studies (see clip below) that clearly shows that praising young people for "trying out hard" is much better than praising them for "being smart". This implies that you actually should look for those people that are willing to try out new difficult things and also are willing to fail, instead of looking for those that always succeed doing the same thing every time.

Rasmus told us a quote from James Cameron:
  • Failure is an option, but fear is not!

Personal reflections: This quote has a straight link to the famous business leadership concept and book by Pekka Viljakainen - "No Fear". Regarding how to identify leaders och high performers in business context, I think the above is aligned with my Leadership formula (Hedins ledarskapsformel) that says that leadership result is of course depending on a decent level of knowledge and skills in the area you work (also measured by IQ and EQ), but mostly on the motivation and energy (the drive) that you put into your work.

So, please have a look into parts of the breakfast seminar that was found via YouTube: "A winner is a loser who evaluated himself", by Rasmus Ankersen:And remember, whereever you are:
  • You have your own Simon Kjaer problem!
See the story about Simon Kjaer, a famous danish football player, starting out as a lazy and arrogant 15 year old player:Finally, something for all of us that have children. How to communicate and praise good efforts..., Carol Dweck via YouTube:

25 januari 2012

Great by choice av Jim Collins

I Kontentan #340 så summeras boken "Great by choice - hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur", skriven av Jim Collins samt Morten T. Hansen. Boken "redovisar slutsatserna i ett forskningsprojekt med syfte att undersöka vilka faktorer som är avgörande för hur ett företag klarar sig under osäkra tider. Ett antal framgångsrika företag valdes ut för studien och de jämfördes sedan med liknande företag som inte ahde lyckats."
Min exformativa summering av Kontentans 8-sidiga summering blir såhär:

De företag som valdes ut kallas för 10-gångersföretag, eftersom deras resultat var minst tio gånger bättre än branschindex. Hur utmärkte sig dessa företag då?
Jo, "tre nyckelegenskaper utkristalliserades hos 10-gångersledarna: Fanatisk disciplin, empirisk kreativitet och produktiv paranoia. Dessutom fanns hos dem en ambition som attraherar på ett djupare plan; de vill åstadkomma något som är större och mer bestående än dem själva."

Fanatisk disciplin
10-gångersföretag uppvisar strålande exempel på att stegvis nå resultatmål på ett konsekvent sätt under lång tid. Skälen till att oddsen förbättras för den som uppvisar fanatisk disciplin är:
  • det bygger upp självförtroende när det gäller förmågan att prestera bra under ogynnsamma förhållande
  • det minskar sannolikheten för katastrof när man drabbas av en turbulent störning
  • det hjälper en att utöva självkontroll i en okontrollerbar miljö
Empirisk kreativitet
10-gångersföretagen var tillräckligt innovativa för att vara framgångsrika, men de var generellt sätt inte mest innovativa. Viktigast var att förena orubblig disciplin med kreativitet och varken låta disciplinen hämma kreativiteten eller låta kreativiteten urholka disciplinen. Det fungerar så att man först skjuter ett provskott, dvs något som kostar lite, innebär låg risk och begränsad distraktion, för att se vad som kan fungera. Sedan, när man har empiriska bevis baserade på provskotten, koncentrerar man resurserna och fyrar av en stor kula.

Produktiv paranoia
10-gångersföretagen förberedda sig i god tid och byggde upp reserver. De hade stora säkerhetsmarginaler, begränsade riskerna och finslipade sina kunskaper i både goda och dåliga tider. De förstod på djupet, att de enda misstag man överlever är dem man lär sig något av. Det finns tre huvudmetoder för att bygga upp och leda mästerföretag med produktiv paranoia:
  • bygga upp reserver, i form av likvida medel som buffert och stötdämpare för att hantera oväntade händelser
  • avgränsa riskerna, genom att agera mer konservativt och vara mindre riskbenägna
  • zooma ut och sedan in, genom att ha stenkoll på förändringar i omvärlden och att anpassa planerna utifrån detta, samt att ha ett förstklassiskt genomförande av befintliga planer.
Dessutom hade de framgångsrika företagen arbetat fram principer som är både specifika och varaktiga, SMocK-principer. De följde också i betydligt större utsträckning än jämförelseföretagen sina recept med fanatisk disciplin och att de varsamt ändrade sina recept med empirisk kreativiet och produktiv paranoia. Både 10-gångersföretagen och jämförelseföretagen hade såväl tur som otur, i jämförbara mängder. Det är 10-gångersledarnas förmåga att få hög avkastning på turen som utmärker dem.

Jag undrar om man inte skulle kunna nå framgång genom att vara extremt adaptiv, försiktigt proaktiv, improviserat lyhörd...
Boken köps på  bokus eller adlibris.

Äckligt, baby - Ansiktet

På väg hem från jobbet idag så var det en låt som etsade sig fast i huvudet på frun. Låten hette nåt på "Äckligt, baby". Hon googlade den och vi kollade in länken till musikvideon tillsammans. Vi begrep inte helt och hållet vad de ville kommunicera med själva videon, men här kommer den enastående låten/videon till "Äckligt" av nya svenska gruppen Ansiktet, direkt från YouTube:


Fullständigt fantastisk banal låttext men otroligt smittande låt:
(---Refräng---)
Du och jag under täcket, baby
Det har gått flera veckor, baby
Sen vi låg där hos dig och du frågade mig,
Ska vi göra något äckligt, baby

Undertonerna, detaljerna och symboliken i musikvideon får ni gärna hjälpa mig att tolka - den exformativa kommunikationen blir lite för svår t o m för mig...

Vi fortsatte googla runt lite för att kolla upp vad den där gruppen Ansiktet egentligen är för nårra. Då dök deras första singel upp - X. En låt som släpptes förra året och där kändisar som Peter Jöback och Erik Gadd medverkade i musikvideon, som kommer här, från YouTube:Även här är det gott om exformativ kommunikation som säkerligen har skapat mycket glädje för producenterna av videon. Sökningen gick vidare för att begripa vad de där Ansiktet var för några. En länk gick till deras FacebookFansida, där vi hittade en TV4-nyhetsmorgon recension som bl a behandlade Ansiktet, och låten "Äckligt"... Tänk, vad gjorde man innan internet fanns...

21 januari 2012

Omak ger maka enligt Nörretranders

Omak ger maka. Vi är generösa, vänliga, sociala, duktiga, kreativa, modiga och skapande för att det är svårt att vara det - och därför gör det intryck på det motsatta könet.

-"Jag målar för att få knulla".
Detta påstående utgör mottot för boken "Den generösa människan" skriven av Tor Nörretranders. Boken tecknar "en enkel, överraskande och optimistisk bild av tillvaron. Den är en tankeväckande och livsbejakande läsupplevelse som tar med läsaren på rundresa bland nya upptäckter inom ekonomi, biologi, psykologi och antropologi - och tillbaka till vardagen igen."
Via Bookhouse kan du läsa första kapitlet här.

Jag tycker detta är en fantastiskt bra bok. Nästan i klass med min bibel "Märk Världen" också skriven av Tor Nörretranders för ett antal år sedan nu. "Den generösa människan" handlar om att det är tack vare den sexuella selektionen som vi människor har blivit så välutvecklade. Intressant.

Termen exformation kommer ju från boken Märk Världen. I "Den generösa människan" skriver Tor så här om exformation:
"Den information som far runt i avsändarens huvud innan hon talat och den information som väcks i mottagarens huvud när hon har talat, kallade jag i boken Märk världen för exformation, i betydelsen bortkastad information.
Det intressanta och betydelsebärande i en utsaga är dess exformation, allt det som inte finns med i utsagan men som den syftar på. Informationen i sig är av begränsad betydelse."
Kommunikation handlar inte så mycket om vad du säger utan mer om vad du har att säga!

Tor summerar själv boken "Den generösa människan" genom att avsluta med några enkla spelregler för tillvaron:
Gör det som lönar sig bäst för dig: Var generös.
Var självisk: Dela med dig.
Visa din individualitet: Skapa gemenskap.
Var lite kåt: Gör dig omak.
Gör dig omak med din maka.
Ge plats åt andra: Låt alla få göra sig omak.
Bekämpa kloning: Tillverka barn med glädje.
Kräv kärlek av din robot.
Fräls världen - få sex.

Vad ska man säga... Grattis Tor till en enastående bok...

14 januari 2012

Less is more than enough

I have found an exformation friend. The YouTube-clip below is done to show how our brain process information (explained in my Tor Nörretranders favourite book "The User Illusion"). We receive most information from our eyes (our visual senses) and it can be measured to about 10 MBit /s. But, our brain only let´s our consciousness be aware of about 40 Bit/s - the rest are stored (or hided) and can only be retrieved via our subconsciousness or our intuition.

Some quotes from the clip:

if so much information
becomes exformation
shouldn´t designers put less stuff
into their work?

less is more
than enough

From YouTube: A Bandwidth for Humans is based on the book "The User Illusion" by Tor Norretranders:

8 januari 2012

The Golden Rule by Stephen Covey

What is the common nominator between the Golden Rule, Lady Gaga and Justin Timberlake?

I have earlier written two blog posts about the Golden Rule, (den Gyllene Regeln samt Gyllene Regeln 2.0) where I explain the need of an update of this universal rule. When reading "The seven habits of highly effective people" by Stephen Covey, I came across his definition of the Golden Rule, and amazingly, he has understood it the same way as I have proposed.

Stephen writes:
The Golden Rule says to "Do unto others as you would have others do unto you". While on the surface that could mean to do for them what you would like to have done for you, I think the more essential meaning is to understand them deeply as individuals, the way you would want to be understood, and then to treat them in terms of that understanding. As one successful parent said about raising children, "Treat them all the same by treating them differently."
Stephen Covey defines three public habits; Think Win-Win, Seek first to understand, then to be understood and Synergize which all boils down to Empathic listening and seeking the Middle way. By acting like this, you create a solid foundation for effective interdependence.

So, finally some words of wisdom... Whether you are a leader or a parent, when you communicate to your personnel or to your children:
Treat them all the same by treating them differently!


At last, from YouTube, 3-Way (The Golden Rule) (feat. Justin Timberlake and Lady Gaga):

1 januari 2012

Music video magic new year 2012

It´s great to be able to present a newly created exformation magic7 music video list for January 2012. This list contains a new sexy song from Rihanna, a beautiful Laleh song, an Adele super hit, the Maroon 5 Jagger, a Jay-Z/Alicia Keys Empire, a Chris Brown Strip, in One Direction, the Rasmus Seebach natteravn, Petter Krafter and a Happy New Year from Abba.


Enjoy direct from YouTube: