30 oktober 2017

TED - Radical transparency och Algorithmic decision-making

Ett TED Talk som berör... om hur du använder dig av Radical transparency & Algorithmic decision-making för att uppnå framgång...
Ray Dalio startade Bridgewater 1975 och har sedan dess etablerat sig som en enormt framgångsrik investerare och filantrop. Han publicerade den animerade filmen "How the Economic Machine Works" för några år sedan - en berättelse om hur ekonomin i dagens samhälle fungerar.
Summering av hans TED Talk "How to build a company where the best ideas win":

In order to be an effective investor
one has to bet against the consensus and be right.

In order to be a successful entrepreneur,
one has to bet against the consensus and be right.

What would I do differently in the future
so I wouldn´t make that painful mistake?

What an arrogant jerk!
I was so arrogant, and I was so wrong!

How do I know I´m right?

I wanted to have an idea meritocracy
in which the best ideas would win out.

I realized that we would need radical truthfulness
and radical transparency.

This process allows us to make decisions 
not based on democracy
not based on autocracy
but based on algorithms 
that takes peoples believability 
into consideration.

We do this because it elevates ourselves 
above our own opinions,
so that we start to see things 
through everybody´s eyes,
and we see things collectively.

There are two you´s inside you: 
there´s an emotional you
and there´s an intellectual you
and often they´re at odds,
and often they work against you.

It´s given us more effective work, 
and it´s given us more effective relationships.


Klart sevärt.
Ray Dalio i sitt TED Talk om "How to build a company where the best ideas win":

IKEA - "En möbelhandlares testamente"

IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares Testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan man konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA.


Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor. Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska. De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA´s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja. För att klara av att våga vara annorlunda krävs det att man har en hög självkänsla och en hyfsat hög självständighet.

Från boken ”Historien om IKEA, Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull” där man bl a kan läsa om Ingvar Kamprads ”En Möbelhandlares Testamente”. Min summering av detta "företagskulturskapande dokument":

Sortimentet – vår identitet
Tyngdpunkten i vårt sortiment skall alltid ligga på vårt bassortiment – den del som är typiskt IKEA. Det är de många människorna vi skall betjäna. Grundförutsättningen är en extremt låg prisbild.

IKEA andan. En stark och levande verklighet
Den sanna IKEA andan bygger fortfarande på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att vara. Vi måste ta hand om varandra, inspirera varandra.

Vinst ger oss resurser
Vi tror på hårt och idogt arbete som ger resultat. Vinst är ett underbart ord! Vi skall ha den lägsta prisbilden. Och vi skall förena den med god kvalitet.

Att med små medel nå goda resultat
Slöseri med resurser är dödssynd hos IKEA. Dyra lösningar på alla typer av problem är oftast signerade av medelmåttor. Innan Du väljer lösning, ställ den i relation till kostnad.

Enkelhet är en dygd
Komplicerade regler förlamar! Byråkratin komplicerar och förlamar! Överdriven planläggning undertrycker Din handlingsfrihet och minskar Din tid för genomförandet. Hos oss är förenklandet en fin tradition. Enkla rutiner betyder större slagkraft.

Linje annorlunda
Vi vågar det annorlunda! Vår protest mot det etablerade är inget självändamål, det är en målmedveten vilja att ständigt förbättra. »Varför« förblir ett viktigt nyckelord.

Kraftsamling – viktig för vår framgång
Medan vi kraftsamlar på viktiga områden måste vi »lista« oss på andra. »Lista« är småländska och betyder just att klara sig med ytterst knappa resurser. Kraftsamla, redan själva ordet betyder styrka. Utnyttja det i Ditt dagliga arbete.

Att ta ansvar – en förmån
Vi har alla våra rättigheter men också våra skyldigheter. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som förmår att göra om och rätta till. Det är alltid de positiva människorna som vinner. De finaste segrarna är de som saknar förlorare.

Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid
Känslan av att vara färdig är ett effektivt sömnmedel. Ambitionen att utveckla oss själva som människor och medarbetare måste förbli hög. Nyckelordet är ödmjukhet. Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa.


Ingvar hittar man inte så ofta på YouTube, men... detta klipp kring "Top 10 Real Life Motivational Quotes on Success" verkar till stor del vara hämtat från möbelhandlarens testamente.5 oktober 2017

De senaste 11 000 åren

Visst är ämnet Historia från och till ganska intressant. Denna bild (Pappornas historia) beskriver "människans släktträd" utifrån hur våra anfäder har rört sig ut i hela världen från sitt ursprung i Afrika. DNA från Y-kromosomerna visar hur vandringarna har gått.Karin Bojs och Peter Sjölund har i boken ”Svenskarna och deras fäder” beskrivit vår resa ”de senaste 11 000 åren” utifrån följande steg:Pappornas historia
Människan uppstod i Afrika. Därifrån har våra anfäder rört sig över hela världen. DNA från Y-kromosomer visar hur vandringarna har gått, ända fram till nuvarande Sverige.

De första jägarna
För 11 700 år sedan tog den senaste istiden definitivt slut. Istäcket krympte snabbt och människor vandrade in.

Bönderna kommer
De första bönderna anlände för 6 000 år sedan. Efter bara några generationer hade jordbruket spridits ända upp till norra Mälardalen och Bergslagen.

Herdarna från stäppen
Män från herdekulturen yamna utgick från Östeuropas stäpper. De förde med sig indoeuropeiskt språk, ylletyg och metallurgi (4 800 år sedan).

Män med brons tar över
De manslinjer som kom in under bronsåldern dominerar helt i Sverige idag. "Rutgers", "Ragnars" och "Ivars" söner (3 500 år sedan).

Järn ger makt och samer blir samer
De manslinjer som dominerar bland dagens samer kom både österifrån och söderifrån under några århundraden på järnåldern (1 700 år sedan).

Viking-DNA i väst och öst
Skandinaviska viking-DNA finns fortfarande kvar hos ättlingar på de brittiska öarna och längs floderna i Ryssland.

Ny gud, nytt rike
Kristendomen fick först sitt fäste i södra och västra delarna av nuvarande Sverige. I en långdragen process utvecklades sedan ett enat, kristet rike.

Skogsfinnar och Valloner
När Gustav Vasa med ättlingar styrde Sverige kom människor flyttande från olika håll. Vallonerna har fått mest uppmärksamhet, men skogsfinnarna var många fler.

Sverige blir som störst
Efter freden i Roskilde (1658) var Sverige som allra störst. Då kom folk hit från nuvarande Skottland, Holland, England, Finland, Baltikum…

1700- och 1800-tal
Företagare uppmuntrade invandring av arbetskraft, bl a från Tyskland. Kyrkans makt försvagades och judar tilläts invandra. Stora grupper emigrerade till Amerika.

Den nya tidens folkvandringar

Sverige var länge främst ett utvandrarland, men har det senaste halvseklet blivit ett invandrarland. Finland, Irak, forna Jugoslavien, Syrien, Polen och Iran är länder som många kommer ifrån.

Provläs delar av boken ”Svenskarna och deras fäder”, första kapitlet här.

4 oktober 2017

Bädda din säng

Det finns många sevärda inspirationstal. Ett av de bättre "klippen" handlar om vikten av att göra de "små sakerna", omfamna livets rädslor och förändra världen för kommande generationer.
Amiral William H McRaven håller examenstal på University of Texas i Austin 2014.

Några smakprov, fritt översatt:

Bädda din säng -
de små sakerna i livet är betydelsefulla.

Om du vill förändra världen - 
låt dig inte skrämmas av "alla hajar" som finns därute.

Ingenting har någon betydelse -
förutom din starka övertygelse om att lyckas.

Om du vill förändra världen -
utvärdera personer "by the size of their hearts". 

Om det är något jag lärt mig på alla mina resor -
så är det "the power of hope".

En person kan förändra världen - 
genom att ge människor hopp.

Så, om du vill förändra världen - 
starta varje dag "with a task completed".Om du vill se hela talet med US Navy amiral William H McRaven,  se det här. Det "bästa" finns här nedan: