IKEA - "En möbelhandlares testamente"

IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares Testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan man konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA.


Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor. Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska. De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA´s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja. För att klara av att våga vara annorlunda krävs det att man har en hög självkänsla och en hyfsat hög självständighet.

Från boken ”Historien om IKEA, Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull” där man bl a kan läsa om Ingvar Kamprads ”En Möbelhandlares Testamente”. Min summering av detta "företagskulturskapande dokument":

Sortimentet – vår identitet
Tyngdpunkten i vårt sortiment skall alltid ligga på vårt bassortiment – den del som är typiskt IKEA. Det är de många människorna vi skall betjäna. Grundförutsättningen är en extremt låg prisbild.

IKEA andan. En stark och levande verklighet
Den sanna IKEA andan bygger fortfarande på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att vara. Vi måste ta hand om varandra, inspirera varandra.

Vinst ger oss resurser
Vi tror på hårt och idogt arbete som ger resultat. Vinst är ett underbart ord! Vi skall ha den lägsta prisbilden. Och vi skall förena den med god kvalitet.

Att med små medel nå goda resultat
Slöseri med resurser är dödssynd hos IKEA. Dyra lösningar på alla typer av problem är oftast signerade av medelmåttor. Innan Du väljer lösning, ställ den i relation till kostnad.

Enkelhet är en dygd
Komplicerade regler förlamar! Byråkratin komplicerar och förlamar! Överdriven planläggning undertrycker Din handlingsfrihet och minskar Din tid för genomförandet. Hos oss är förenklandet en fin tradition. Enkla rutiner betyder större slagkraft.

Linje annorlunda
Vi vågar det annorlunda! Vår protest mot det etablerade är inget självändamål, det är en målmedveten vilja att ständigt förbättra. »Varför« förblir ett viktigt nyckelord.

Kraftsamling – viktig för vår framgång
Medan vi kraftsamlar på viktiga områden måste vi »lista« oss på andra. »Lista« är småländska och betyder just att klara sig med ytterst knappa resurser. Kraftsamla, redan själva ordet betyder styrka. Utnyttja det i Ditt dagliga arbete.

Att ta ansvar – en förmån
Vi har alla våra rättigheter men också våra skyldigheter. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som förmår att göra om och rätta till. Det är alltid de positiva människorna som vinner. De finaste segrarna är de som saknar förlorare.

Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid
Känslan av att vara färdig är ett effektivt sömnmedel. Ambitionen att utveckla oss själva som människor och medarbetare måste förbli hög. Nyckelordet är ödmjukhet. Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa.


Ingvar hittar man inte så ofta på YouTube, men... detta klipp kring "Top 10 Real Life Motivational Quotes on Success" verkar till stor del vara hämtat från möbelhandlarens testamente.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation