31 januari 2011

People are awesome

Nedanstående YouTube-sekvens är en av de bästa jag sett avseende att kommunicera exformation till mig. Gillar du också att bli känslomässigt berörd så ge dig själv de nästkommande fem minuterna i present - luta dig tillbaka i stolen och klicka på "play" ... tack Tony Robbins för länken:


Denna länk är inte heller att leka med - marknadskommunikation 2.0 by Tipp-ex.

30 januari 2011

Schulman om partysvenske i Oslo

Jag lyssnade på Rix MorronZoo i veckan när Alex Schulman var på besök. Han är enligt mig en riktigt frisk fläkt som har en hel del intressanta reflektioner kring livet i stort och smått. Han berättade bl a om norrmännens syn på partysvenskarna i Oslo. Jaa9 & OnklP har gjort en riktigt rolig låt/video (se videoklipp nedan) som beskriver detta fenomen (läs hela låt-texten här).

Det intressanta är, som SvD skriver i sin artikel "Unga svenskar en tjänande klass i rika Norge", att svenskar i dag arbetskraftsutvandrar till Norge och Danmark för att ta enklare "service-jobb":
Den svenska arbetskraften har gott rykte i Norge: den gäller för att vara duktig. Nyligen fick en arbetsgivare en åthutning eftersom han sökte just svensk arbetskraft: det var diskriminerande mot andra. Det finns förstås också andra rykten: i Oslo förekommer fenomenet ”partysvenskar”, som är flitigt arbetande svenska ungdomar som slår sig lösa på helgerna och utnyttjar de ytterst liberala öppettider som gäller på caféer och klubbar i Oslo.
Hur påverkar det oss "storebröder" i Sverige, som traditionellt har kunnat se ner på våra grannar Norge och Danmark utifrån att vi varit fler, rikare och viktigare. Marginellt än så länge men på sikt så är det väl rimligt att vi svenskar kommer att tvingas ändra vår självbild och bli något mer ödmjuk i dialogen med våra småbröder Norge och Danmark ... att använda mer assertiv kommunikation samt förändra vår exformation kopplat till relationen med våra grannar.

Avslutningsvis, direkt från YouTube, låten "Partysvenske":

29 januari 2011

An exformative mind

I´ve found a new exformation friend. He´s name is Steve and he has an internet site called MasterFacilitatorJournal. He has written a blog post about "the dawn of the exformation age" (compare my posts about "the exformation society"), where he shares some thoughts of using exformation in facilitation, here´s some highlights:
Overcome by the sheer weight of information bred by the information age, it may be time for the Age of Exformation! I believe this is something we have all been waiting for. So now I'll share a few simple tips to held you and others facilitate the exformation of verbal communication.
Step one: Slow down.The most basic advice I have in communicating with elegance begins with simply slowing down. When we slow our output, it seems that ideas have time to bubble to the surface with increased clarity. And clearer thoughts and images are easier to describe in clear terms.
Listen to yourself. I notice that when I find myself rambling, it is noticed that I'm rambling, and I can stop. Finding yourself is the key. When I'm lost in my head, I'm lost. It's like running into the store while you've left your car motor running. In a word, this is unconscious chatter. It's a common habit, especially for those intellectuals among us, to sometimes speak when we're fully absorbed in our thoughts. It is possible however to be aware of yourself speaking, to listen to the sound of your own voice, and the thoughts still come. In fact, they often come more refined this way.
Listen to the receiver. Exformation is about shared context. Consider and create shared experience with your listener for more effective communication. For example, though I'd only met Bill at the door five minutes ago, I allowed myself to be completely absorbed listening to him describe his love of basketball. While I'm not a fan at all, allowing myself to feel his experience like he was feeling it helped me into his world for a short while. From this place, we had a shared context, a place where I could point to things in his world to make my point.
Encourage Exformication. OK, this is a bit of a stretch but good humor is a prime example of exformation. The urban dictionary defines Exfornication as: The purification of one's mind and body. Create an agreement with your groups and with your friends to practice the use of exformation. When your colleagues need a little help, ask them to exformicate or exfornicate. It's good for a laugh and a great reminder to cut to the chase.

Steve has also produced a great presentation about exformation, using the concept of Pecha Kucha. (Picture above is from his presentation).
 
Finally, a video from YouTube about "10 Mind and Brain Mysteries, Mind Control Report"
What psychology, psychiatry and neuroscience doesn't understand about the brain and mind. What is intelligence? What is consciousness? Why do we sleep and dream? What are emotions? How is memory stored and recalled?

28 januari 2011

Barczyk Hjärnhalva Kommunikation

Jag hittade ett riktigt bra inlägg idag på bloggen "Udda nyheter med Michey J Barczyk". Där finns ett test av:
- Vilken hjärnhalva använder du mest, vänster eller höger?!

Klicka på denna länk, kolla in bilden på kvinnan som roterar - vilket håll snurrar hon på?
Läs förklaringen vid sidan om bilden, sen kan du komma tillbaka hit och läsa vidare! Vi ses!

För min del så snurrade kvinnan moturs första gången jag tittade på henne. Efter att jag läst texten så snurrar hon numera medurs ... även om jag aktivt försöker få henne att snurra på andra hållet. Märkligt!

Jag hittade också en väldigt intressant reklamfilm hemma hos Mr Barczyk (se nedan). Vad anspelar filmen på? Vilka associationer aktiveras i din hjärna? Vilken hjärnhalva använder du för att skapa innehåll i denna reklamfilm? Är det en bra reklamfilm, eller...?

Reflektion:
Vad är viktigast i effektiv kommunikation - exformation eller information?

Direkt från YouTube, via Barczyk:

23 januari 2011

Den gyllene regeln 2.0

Den gyllene regeln är en etisk princip som finns inom den flesta religioner (ovan serie från explosm.net). Enligt NE:
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matteusevangeliet 7:12)
Men, tiden har sprungit förbi denna princip. Många menar att den gyllene regeln är i behov av en uppdatering. Jag skrev själv i Februari 2010 ett förslag på uppdatering. I senaste numret av Modern Psykologi, på sidan 83, finns det en artikel som utifrån modern inlärningspsykologi och metakommunikation försöker sig på en variant av uppdatering:
"Bemöt människor som de vill bli bemötta". 
Skillnaden kan tyckas banal men den är i själva verket fundamental. I Kontentan #192 "Genom sig själv känner man inte andra" beskrivs essensen till varför den gyllene regeln behöver uppdateras:
"Du måste sluta utgå från att du vet vad andra menar. Var och en har sin egen sanning. Var och en är den främsta experten på sig själv, på sina känslor och på sina reaktioner inför omvärlden".

Den gyllene regeln är inte fel. Men, den bygger på en verklighetsuppfattning att man kan utgå från att andra har samma värderingar och prioriteringar som man själv har. I en allt mer global och individualistisk värld stämmer inte detta. Det man vill att andra ska göra mot en själv kan bli fruktansvärt fel om man gör mot andra.

Hur ska man göra då?
Intressera dig för att förstå vad dina medmänniskor har för behov. Utgå inte från att de är som du. Tvärtom, utgå från att de inte är som du ;-)
Bemöt dem som de vill bli bemötta och var tydlig med hur du själv vill bli bemött.

Christer Olsson, författaren och föreläsaren, aktuell med boken "Vart är du på väg och vill du dit" har ett snarlikt sätt att beskriva detta på. Han berättar att han ibland ser skyltar på olika arbetsplatser, typiskt i kök/fikarum, som säger:
"Lämna det efter dig som du själv vill ha det när du kommer."
Han menar att det givetvis istället borde stå:
"Lämna det efter dig som andra vill ha det när de kommer"
Det är att visa respekt för dina medmänniskor!

Om du inte ännu har lyssnat på hans föreläsningar  -gör det! Tills vidare får du ett smakprov nedan, Christer Olsson direkt från YouTube:


köp boken på bokus eller adlibris

20 januari 2011

Effective versus efficient communication

What is effective communication? And in what aspect does it differ from efficient communication?
I did a Google search (effective versus efficient communication) and these are some highlights from what I found:

Firstly (my own exformative formatting):
When it comes to communication, becoming more efficient may mean becoming less effective. This is more than a clever play on words; it's an important issue that every business owner must address.

As our pace of life continues to increase, our natural tendency is to seek more efficient ways to communicate. We send an e-mail rather than make a phone call. We leave a voice mail rather than have a conversation. We call or e-mail instead of stopping by to chat face-to-face. Although these may appear to be more efficient ways to communicate, they may actually be less effective than the methods they replace.

A blend of real human interaction is required for a truly successful outcome. It won't happen by itself, but it doesn't take much to add a personal touch. At the end of the day, your clients and your team will judge you more on the experience than on the information.
Read the full article in remodeling magazine.

Secondly (my own exformative formatting):
Effective communication clearly expresses the objective that it's intended to do. No matter how long the communication is but if it reaches the targeted audience clearly it is called effective communication. On the other hand efficient communication is one which is short and crisp. Efficient communication is likely to be quick and to the point. But an efficient communication can also be effective. Therefore effective communication gives more importance to conveying the point to the listeners whereas efficient communication gives importance to the amount of time taken in communication.
Read the full article in associated content.

Thirdly (my own exformative formatting):
For words to be effective, they have to communicate in a way that influences the ones receiving them. Sometimes this is accomplished efficiently, in just a few words: "Help!" or "Stop!" But for the most part, less is not more, and efficiency is a detriment to effective communication.

A How-To on Effective Interpersonal Communication:
First establish contact. Start by using body language and tone of voice to convey sympathy, understanding, authority...whatever the underlying message is to be. Maintain eye contact and respond thoughtfully to the receiver's messages. Normal people feel respect for people who respect them. Make sure your message is considered and well founded. If you don't know something, admit it. This helps to establish credibility. Address the receiver's desires and concerns. Use pauses to give the receiver a chance to give feedback or ask a question. Reflect what you've heard from the receiver to be sure there is mutual understanding. Validate the receiver's needs, desires, concerns. If the subject is volatile, it may help to use "I" statements so the receiver does not feel accused.
Read more at LiveStrong.com (Lance Armstrong Foundation)


My conclusions regarding the difference between effective and efficient communication using the exformation concept:
Efficient communication is focusing on sending out an optimized & minimal amount of information to the targeted recievers BUT effective communication is focusing on producing the optimal amount of information to reach an understanding among the targeted receivers MEANING that exformative communication is happening when exactly enough information is sent from sender to activate full understanding "exformation" at the targeted recievers.
Close, but no cigar... yet!

15 januari 2011

När är konceptsamhället här?

Jag har nyligen läst boken "En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates" av Daniel H. Pink. En fantastiskt bra bok (se tidigare inlägg) som beskriver ett paradigmskifte (bild förresten från Mijas vardagsblogg):
att vi är på väg från ett samhälle och en ekonomi som bygger på informationssamhällets logiska, linjära, datorliknande betoning till ett samhälle som bygger på kvaliteter som uppfinningsrikedom, empati och holistiskt tänkande - konceptsamhället.
I like! Kanske beror det på att jag aldrig riktigt känt mig bekväm i det logiska, linjära och datorintensiva (trots att jag är relativt duktig på det) utan mer ser mig själv som en uppfinningsrik (åtminstone delvis), empatisk och holistisk person.

Dan Pink menar att det är sex nya talanger/sinnen som alltmer kommer att styra våra liv och forma vår värld framåt. Han beskriver förändringen såhär:
  1. Inte bara funktion utan också DESIGN. Det räcker inte längre att skapa en produkt, en tjänst, en erfarenhet eller en livsstil som endast är funktionell. Idag är det ekonomiskt avgörande och personligen berikande att skapa något som också är vackert, fantasifullt eller känslomässigt engagerande.
  2. Inte bara argument utan också BERÄTTELSE. När våra liv svämmar över med information och data är det inte tillräckligt att sammanställa ett effektivt argument. Någonstans kommer någon, oundvikligen, att spåra upp motsatsen för att vederlägga din synpunkt. Det centrala i övertalningen har blivit förmågan att också skapa en övertygande berättelse.
  3. Inte bara fokus utan också SYMFONI. Mycket i industri- och informationssamhällena krävde fokus och specialisering. Men efter hand som tjänstemannajobben dirigeras till Asien och reduceras till programvara, har man satt nytt värde på den motsatta förmågan: att sammanfoga delarna, eller det jag kallar för symfoni. Det som efterfrågas mest idag är inte analys utan syntes - att se helhetsbilden och att på gränsöverskridande vis kunna kombinera olika delar till en fängslande ny helhet.
  4. Inte bara logik utan också EMPATI. Förmågan till logiskt tänkande är en av de saker som gör oss mänskliga. Men i en värld där information och avancerade analysredskap finns överallt, räcker det inte med enbart logik. Det som kommer att vara utmärkande för dem som lyckas är deras förmågor att förstå hur deras medmänniskor fungerar, att skapa relationer och att bry sig om andra.
  5. Inte bara allvar utan också LEK. Det finns många belägg för de enorma fördelar som skratt, sorglöshet, lek och humor för med sig, både för hälsan och i arbetslivet. Det finns naturligtvis en tid för allvar. Men alltför mycket allvar kan vara skadligt för karriären och ännu sämre för det allmänna välbefinnandet. I konceptsamhället behöver vi alla leka, på arbetet och i livet.
  6. Inte bara samlande utan också MENING. Vi lever i en värld med ett ofattbart materiellt överflöd. Det har befriat hundratals miljoner människor från det dagliga slitet och gett oss möjlighet att sträva mot viktigare önskemål: syfte, transcendens och andligt förverkligande.
Design. Berättelse. Symfoni. Empati. Lek. Mening.

Egna reflektioner:
Jag blir alldeles knäsvag ... Det känns som att den gode Dan Pink har definierat en framgångsformel för de kommande decennierna. Helt klart är att delar av denna förändring redan har börjat men jag ser också en stor tröghet i detta skifte, från mer manligt "hårda" värden till mer kvinnligt "mjuka" värden - från vänsterinriktade hjärnor till högerinriktade hjärnor.

Men, som Dan Pink skriver: "Alla kan behärska konceptsamhällets sex sinnen. Men de som först lär sig hantera dem har en enorm fördel. Så låt oss sätta igång."

Avslutar med ett litet YouTube-klipp. Dan Pink i "Education and the Changing World of Work":

11 januari 2011

Värderingsstyrd kommunikation

TED. TED Talks. TEDx ...
Jag är väldigt väldigt väldigt förtjust i TED Talks. På 15-20 minuter så kan man konsumera en weltklasse föreläsning på ett spännande och aktuellt tema inom områdena Technology-Entertainment-Design.

Denna gång har jag ramlat över ett klipp om värderingsstyrd kommunikation från Simon Sinek på temat "How great leaders inpire action". Jag säger bara:
  • Why - How -What

9 januari 2011

Maslow - Enterprise 2.0 - Cloud

Från CloadAve
Jag har hittat en spännande plats på nätet - CloudAve!
De marknadför sig själva såhär:
The Team behind CloudAve lives and breathes Cloud Computing – they’ve been evangelists since before there was a term for it. Quite simply CloudAve seeks to be the pre-eminent location for commentary and analysis on all things relating to Cloud computing and SaaS.
Jag fick upp ögonen för denna site via inlägget "Maslow’s Hierarchy of Enterprise 2.0 ROI" (se bild) via ett inlägg på Tieto´s interna Yammer site. Vad är det då jag gillar med just detta inlägg, undrar kanske någon. Jo, jag gillar kombinationen av en psykologisk behovsmodell (Maslow´s hierarchy of needs) och en affärsmässig investeringsanalys avseende mjukvara för att stödja samarbete inom Enterprise 2.0 utifrån de tekniska möjligheter som finns inom bl a Cloud computing. Läs artikeln - reflektera - fundera:
  • På din arbetsplats - hur nyttjar Du de nya möjligheter för samarbete och "knowledge sharing" som finns tillgängliga idag?

Jag vill också göra reklam för två andra bloggar som skriver intressanta inlägg på detta tema. Först Ronnestam.com. Han driver en av Sveriges större bloggar på tema innovation, trender och digital kommunikation. Kolla in vad han skriver om Web 2.0. Kolla sen in the Content Economy by Oscar Berg. Hans fokus är "a blog about how the communication shift enabled by the Internet is affecting us as individuals, businesses and society - and how it can be used to our advantage". Läs gärna hans inlägg på tema Enterprise 2.0.

Avslutningsvis en liten app som visar vad som händer just nu på internet - ej från YouTube:
7 januari 2011

Vem snodde osten eller hur är snaps från Hven?

Vilket märkligt sammanträffande!
Igår kväll så var vi hemma hos några kompisar och åt middag. Det blev en sista julmiddag, med dansk fläsksvål, potatis, sås samt rödlöks- och äpplechutney. Till det en dansk julöl och en utomordentligt välsmakande snaps från Hven. Efter maten hamnade vi i soffan för att äta godis och lösa världsproblemen, såsom "hur man får nya förstärkaren till trådlösa nätverket att prata med den nya Samsung LED-tv´ns trådlösa nätverkspinne" osv. Efter ett tag kom vi in på temat förändringsledning (vilket man ju alltid gör förr eller senare) och Christian berättade om deras stundande företagsresa till Warszawa, där han drivit linjen att boken "Who moved my cheese" (Vem snodde osten på svenska) skulle vara obligatorisk hemläxa och därefter diskussionsunderlag på deras konferens som ett led i deras förändringsprocess. Han marknadsförde boken som en av de bättre han läst inom management-litteraturen och frågade om jag läst den:
-Nej, svarade jag. För det har jag inte. Jag fortsatte med att berätta att jag inte ens hade hört talas om den. Han blev förvånad och förklarade att den är en av de mest kända böckerna inom området Change management. Märkligt, tyckte även jag själv. Jag gjorde en snabbsökning i den medhavda iPad´en och hittade snabbt flera YouTube klipp om denna bok - se en av de bättre nedan... (slut på akt ett).

Idag på morgonen när jag vaknade så hade frun redan gått upp och börjat pyssla i huset. Jag tog upp boken jag läser, den fantastiska "En helt ny värld" av Dan Pink, med målet att läsa slut den - jag visste att jag bara hade ett kapitel kvar. Döm om min förvåning när jag bara efter någon minut kommer till en passage där Dan refererar till ovan nämnda bok. Han skriver:
" Den affärsbok som sålde bäst i USA under förra årtiondet var en tunn liten volym med en konstig titel. Vem snodde osten? är en fabel av den amerikanske författaren Spencer Johnson som sålts i flera miljoner exemplar över hela världen. Boken berättar historien om Sniff och Snabb, två möss, och Suck och Stön, två pysslingar, som alla bor i en labyrint och älskar ost. De har hämtat sin ost på samma plats i åratal, men en dag vaknar de och upptäcker att deras älskade cheddarost är försvunnen. Någon har - ja, just det, flyttat på deras ost. Alla fyra reagerar på olika sätt när de nu upptäcker detta. Sniff tänker inte så mycket men försöker lukta sig fram till osten, medan Snabb skyndar i förväg. Sniff och Snabb agerar direkt, går vilse och hamnar fel men hittar ändå som de första ny ost. Den gnällige lille pysslingen Stön vill vänta tills någon lägger tillbaka osten. Suck, den ängslige men realistiske lille pysslingen, vill efter en del övervägande ge sig ut i labyrintgångarna för att hitta osten. Till slut övertygar Suck Stön om att de bör göra något åt problemet, snarare än att vänta på att lösningen ska dyka upp av sig själv, och de ger sig därför ut för att leta. De hittar också ny ost efter ett tag. Och så lever de små mössen och pysslingarna lyckliga i alla sina dagar (eller åtminstone tills deras ost rör sig igen). Moralen i historien är att förändring är oundviklig och att det klokaste man kan göra när den väl inträffar inte är att vänta eller gnälla, utan att skärpa sig och omedelbart ta itu med det som måste göras."
Vilket märkligt sammanträffande! Ibland så inträffar besynnerliga saker ;-)

Reflektion: Mitt medvetna jag har inte stött på denna bok tidigare, men troligtvis har jag sett titeln nämnas utan att ha lagt det på minnet. Efter gårdagens diskussion samt detta blogginlägg är det definitivt så att boken "Who moved my cheese" är en aktiv del av mitt medvetna jag. Jag har satt upp den på min "att läsa-lista".

Slutligen ett klipp från den animerade filmen av boken "Who moved my cheese", direkt från YouTube:

2 januari 2011

SVT OS-krönikan 2010 - Vancouver

Vad berör dig?
Personligen gillar jag sport. Både som aktiv själv och som underhållning på TV. Sport på TV har en förmåga att beröra - mycket beroende på dramaturgin, produktionen av bilder, kommentarerna och givetvis de ibland enastående prestationerna... Nedan OS-krönika från vinter-OS i Vancouver är ett utmärkt exempel på hur sport kommuniceras av SVT via TV-mediet. Det är bara att låta tårarna rinna ...

Njut av Charlotte Kalla, Björn Ferry, lag Nordberg, André Myhrer, Anna Haag, Marcus Hellner, Johan Olsson, Kanadas hockeylag, Anja Pärson, Anders Södergren i herrstafett-laget ... sammantaget ett underbart exempel på hur exformation kommuniceras:


Exformation Magic7 music videos January 2011

I really like music videos. I especially like songs where the video adds value to the song in terms of emotional communication, videos that are good at storytelling, i.e when exformation is being communicated. This is my Magic7 music video list for January 2011.

Starting off with Take That and their new majestic single "The Flood", September doing a magnificient interpretation of Petter hit song "Mikrofonkåt" from the TV-show "Så mycket bättre", OneRepublic with their new magic hit "Secrets", Robyn with the no1 song from 2010 (according to Guardian readers) "Dancing by my own", Owl City with the beautiful song "Fireflies", David Guetta (feat. Kelly Rowland) with the love song "When love takes over" and finally an old nostalgia video by A-ha  "Take on me".

Enjoy the new year with these exformative music videos!