Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2015

Work rules! på Google

Bild
Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead " skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock . Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune. Min exformativa summering: På Google är frihet chefens bästa vän . Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna . På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: " Chefens uppgift är att tjäna teamet ". Chefen ska inspirera medarbe

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor ( EQ ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent. Hur blir du emotionellt kompetent? Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps

Det lärande samtalet

Bild
Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra". Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket . Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com] Det medvetna självet "Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser" Nyckelord inom Klart Ledarskap: Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja) Mentala kartor Klart språk Här och nu Emotionella förmågor att använda: Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt Realism - se saker och ting så som de faktiskt är Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade Känsl