Work rules! på Google

Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead" skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock. Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune.

Min exformativa summering:

På Google är frihet chefens bästa vän. Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna.

På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: "Chefens uppgift är att tjäna teamet". Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter.
Googles grundares ledarskapsfilosofi föddes under studietiden. En student har friheten att jobba med vad han eller hon vill, de roligaste projektarbetena lockar andra att delta och det finns en lust och gränslöshet som skapar känslan av att det går att förändra världen.

Googles kultur bygger på tre hörnstenar:
 1. Företagets mission - "att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla". Denna formulering gör att det blir ett moraliskt snarare än ett affärsmässigt mål.
 2. Transparens - på Google vet alla vad som är på gång. Alla frågor förtjänar ett svar.
 3. Rätten att få säga vad man tycker - "Antingen tror du att människor är goda och så välkomnar du deras synpunkter, eller så gör du det inte". Detta skapar organisatorisk effektivitet.
När Google rekryterar är det främst fyra attribut som de efterfrågar:
 1. Förmågan att ta till sig information
 2. Ledarskap
 3. "Googliness"
 4. Kompetens inom det område som tjänsten kräver
Googliness kan översättas till "kulturell passform", dvs du ska gilla att ha roligt, vara intellektuellt ödmjuk (våga erkänna att du har fel), vara samvetsgrann och känna dig bekväm med tvetydighet. Dessutom ska du kunna bevisa att du gjort modiga eller intressanta vägval i livet.

Googles rekrytering baseras på att "inte lita på din magkänsla". Rekryteringen följer fyra principer:
 1. Lägg ribban för kvalitet högt - en bra tumregel är att alltid anställa människor som är bättre än du själv.
 2. Hitta dina egna kandidater - använd t ex LinkedIn, alumnidatabaser eller olika branschsammanslutningar.
 3. Bedöm dina kandidater objektivt - inkludera dina medarbetare och kollegor i intervjuerna, dokumentera intervjuerna väl och använd dig av en grupp opartiska personer som fattar det faktiska beslutet.
 4. Ge kandidaterna en anledning till att börja - låt kandidaten uppleva människorna som de ska arbeta med.
Laszlo har summerat sin syn i ett manifest:
 • Ge ditt arbete mening. Jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar.
 • Lita på dina medarbetare. Gör alla medarbetare till grundare.
 • Anställ dem som är bättre än du. Om du inte hittar rätt, ta det lugnt, vänta tills du hittar någon bättre.
 • Förväxla inte utveckling med kritik. Om du kombinerar kritik med konsekvens, om dina medarbetare känner att misstag leder till bestraffning, kommer de hellre käfta emot än att vara öppna för att lära sig.
 • Fokusera på de två svansarna. Studera och lär av de medarbetare som presterar bäst och fundera på om de som presterar sämst är på fel plats. 
 • Var måttfullt generös. Det är inte säkert att de stora gåvorna är de mest uppskattade.
 • Betala orättvist. Även om du inte har finansiella resurser att ge stora skillnader i lön, gör åtminstone något.
 • Knuffa verksamheten. Små knuffar i rätt riktning kan göra din grupp lyckligare och mer produktiv.
 • Hantera växande förväntningar. Om du tänker åstadkomma förändring tala om det för dina medarbetare.
 • Ha roligt - och börja sedan om från nummer ett igen. Att skapa en bra kultur och miljö är inte en engångsgrej, det kräver konstant inlärning och förnyelse.
Se Laszlo via YouTube:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

IT outsourcing som ett äktenskap

12 livsregler - en summering