1 augusti 2021

Happiness calendar from Greater Good Science Center

Today is first of August. We have had a warm and sunny July in the south of Sweden - now it is time to think about autumn activities like going back to work. 
One way af getting a good start after summer is to follow the Happiness calendar from Greater Good Science Center, part of Berkeley university. Science tells us that focusing on your personal well-being and happiness will support you in becoming more successful in life. Sounds good?

If you are interested in the Science of Happiness, you can find more information here.Some examples from the August Happiness Calendar:


Find your sense of purpose in life

Take a walk outside

Do something fun - play

Find experiences of awe, beauty and wonder

Take a nap

Express warmth and compassion to your kids

Make your partner laugh

Believe in human goodness


Happiness is something you can measure. I found this video on Youtube from CNBC explaining why people in the Nordic countries are the happiest in the world (find more about "Danish Lykke" and "UN Happiness day"):28 juni 2021

Disruptive HR - the EACH model


In our last TietoEVRY global leadership call before the summer we had an inspirational session with Lucy Adams from Disruptive HR who has introduced the EACH model - "Employees as Adults, Consumers and Human Beings". Lucy has experience from leading in a disruptive world being the former HR Director at BBC. 


My summary of the EACH model:


Challenge - every leader is trying to create more:

Agility

Productivity

Collaboration

Innovation


the EACH model:

EMPLOYEES

ADULT CONSUMER HUMAN


Treat employees as ADULTS

- not too much caring

- not too critical

Start from a position of Trust

Principles, not policies

Employees can take responsibility

Encourage innovation and agility


Treat employees as CONSUMERS

provide a tailored approach that meets each individual need:

- how do I learn?

- where do I want to work?

- what makes me feel valued?


Treat employees as HUMAN BEINGS

Redesign your people processes so employees:

- are encouraged to perform better

- feel more included

- feel more valued


From Youtube, a short video from DisruptiveHR explaining the EACH model and also a keynote example from Lucy :

30 mars 2021

Sustainability, Happiness and Authentic leadership

This Sunday I had the opportunity to take part in a conversation related to Sustainability, Happiness and Authentic leadership. The host was my good friend Tomas Holasek from Abintus Consulting who had invited me to the Emprogage "Best For The World Broadcast" via Youtube. I contributed by explaining how the specific framework of Emotional Intelligence called EQ-i 2.0 can be used in order to describe which abilities that are preferable in order to act authentic and as a role model. We covered also the fact that happiness and well-being is a good starting point if you want to be successful in life.

The EQ-i 2.0 framework from MHS describing the 15 subscales of emotional intelligence:


In the video below you can among many things learn more about the six abilities that you can practice in order to become a truly authentic leader:

  • Self-Actualization
  • Reality Testing
  • Self-Regard
  • Emotional Self-Awareness
  • Social Responsibility
  • Independence
I hope you will enjoy the session - remember: Success comes from Focusing on your personal Well-being;


You can read more about leadership, happiness and emotional intelligence in my book "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept". Have a peek view via google books.

Buy the book via Adlibris or via Bokus.

28 mars 2021

Leading from anywhere av David Burkus

Sugen på ytterligare några heta tips på hur du leder på distans? Då ska du fortsätta läsa detta inlägg...

Boken "Leading from Anywhere -The Essential Guide to Managing Remote Teams" skriven av David Burkus ger dig verktyg för att hantera utmaningar som kulturskapande, produktivitet och kreativitet. 

Nedan axplock är en eX4Mat!v summering av ChefBOKEN #2 2021:Forskning visar att distansarbetare får
mer gjort på kortare tid och dessutom har lägre sjukfrånvaro


Tre aspekter som ett team måste ha på plats för att distansarbete ska fungera:
  • En gemensam förståelse för varandra - man behöver lära känna varandra och reda ut vilka beteenden och vanor som ska gälla för gruppen. 
  • En gemensam identitet - klargör vilka vi är som grupp samt koppla individuella prestationer till gruppens överordnade mål
  • Ett gemensamt syfte - ska svara på frågor som "Vad kämpar vi för?" eller "Vilket problem försöker vi lösa?"

Den viktigaste aspekten för högpresterande team är:
 psykologisk trygghet
(innebär att medlemmarna vågar visa sig sårbara samt kan ta risker utan hot om negativa konsekvenser)
För att uppnå detta behöver ledaren jobba på ömsesidig respekt och interpersonell tillit. Föregå med gott exempel genom att erkänna misstag, svara på mail och meddelande, låt medarbetaren tala till punkt och ha alltid video på under videosamtal.


Odla det digitala relationsbyggandet:
- skapa tillfällen att prata om annat än jobb
- arrangera en digital fika i veckan
- planera in gemensamma måltider
- jobba "parallellt" tillsammans digitalt
- låt kontorstider råda


Sätt upp regler för synkron och asynkron kommunikation
Asynkron:
- skriv tydliga och koncisa meningar
- anta aldrig att konsensus råder
- för aktivt in positivitet i kommunikationen
- tolka alltid kommunikationen välvilligt

Synkron:
- använd gärna vanlig telefoni
- i möte med fler än två deltagare är videomöte att föredra. Strunta i virtuella bakgrunder, ha en ljuskälla bakom kameran och titta in i kameran.


Kreativt arbete på distans - hur?
Förtydliga den digital processen och bryt ner det till tre typer av möten:
Problemmöte - där syftet är att diskutera och tydliggöra det problem som ni vill lösa.
Idémöte - med fokus på att vaska fram idéer. Se till att alla bidrar och fokusera på kvantitet.
Beslutsmöte - ta fram en prioriterad lista och diskutera de bästa idéerna en och en. Ta beslut på hur ni går vidare.


Prestation och engagemang
- chefen har till uppgift att sätta upp mål för teamet
- personliga mål samskapas mellan chef och medarbetare
- fokusera på kontinuerlig uppföljning, t ex genom "dagliga stand-ups"
- stäm av regelbundet med alla i teamet
- kommunicera "small wins" regelbundet


Det är inte så stor skillnad mellan att leda på distans och leda från ett klassiskt kontor. Dock, distansbaserat ledarskap kräver mer av dig som chef. Inget får lämnas åt slumpen. Inget får bli osagt. Inget kan lämnas åt oskrivna regler och normer.


Avslutningsvis, en video via Youtube där David pratar om "How to lead remote teams effectively": 


20 mars 2021

International Day of Happiness 2021

Today is the International Day of Happiness. It is an annual event organized by the United Nations to promote the idea that feeling happy is a global human right. The theme for this year´s International Day of Happiness is "Keep Calm, Stay Wise. Be Kind" and is in response to the COVID pandemic. Learn more about this day from United Nations or from the site Happiness.com.


Every year UN publish a World Happiness Report including among many things a global survey measuring  subjective well-being among countries, mainly using the Gallup World Poll which measures life evaluation and positive/negative emotions. For many years the Nordic countries have been in the top in this ranking and this is also true this year. Below picture shows the top 20 countries in Ranking of Happiness 2018-2020:To learn more about happiness in the Nordic countries, you can read my short summary of the book "The little book of Lykke (Happiness)" written by Meik Wiking. From this book we learn that the Nordic societies have six things in common that impacts happiness: 

Togetherness, Money, Health, Freedom, Trust, Kindness.


You can find many sites that help you in order to learn about how to become more happy. One of them is Action for Happiness where you among many things can find coming Events and inspiring YouTube webcasts...

An infographic from Action for Happiness giving us keys to happier living:


From the site dayofhappiness.net, you find three ways you can celebrate the International Day of Happiness:

HAPPIER

Do something for your own happiness - make time to do something you really enjoy, get moving outside, learn something new or write down three things you are grateful for.


KINDER

Do something for someone else - donate to a food bank or charity, text or call someone to tell them what you appreciate about them, volunteer in your local community.


TOGETHER

Share the International Day of Happiness with others and help more people get involved in the day and thinking about ways to promote happiness and mental health.Finally, a clip from YouTube introducing the Smurfs and Unicef collaboration:

7 mars 2021

Supporting the mental health of Remote employees


From Forbes.com you can find a post describing "10 creative ways Organizations are supporting the mental health of Remote employees". A research study conducted partly by Harvard Business Review found that:

 "85% of people have expressed a decline in well-being since the start of the pandemic"From the article, a summary of what you can do to promote mental health:


Make Mental Health a Key Performance Indicator (KPI)

Set health and wellness targets and value these just as much as your Business KPI´s. This is to signal to people that they take their well-being seriously


Extend Employee Mental Health Benefits to Dependants

Support not only the employee, but also their spouse and children in various health benefit programs in order to promote employee emotional well-being


Make Mental Health a Company Value

Define values like "Be Kind to Your Mind" meaning that you should avoid unnecessary urgency and have a 48 hour response time to team emails


Adopt an Outcome First Approach to Working

Give employees the autonomy and flexibility to work when they want and how they want, as long as weekly outcomes are being achieved


Help People Learn a New Instrument

Playing an instrument is like a mental full-body workout, so support employees in learning to play an instrument


Organize Lunch Roulette

To encourage people to form new relationships, now and then assign someone random in the business to have an hour lunch with


Start an Interactive Mental Health Slack Channel

Give employees a venue to share their feeling out in the open, let others know that they´re not alone, and ask for help


Move your Meetings Outside

Identify meetings where you can connect while walking outdoors, e.g at the closest park, and get some much-needed fresh air


You can read a Swedish translation via "Chef" by following this link...


28 februari 2021

Hälsogåtan - hur man lever hälsosamt!

Hur ska man göra för att leva länge och hålla sig så frisk som möjligt? Den frågan ställer sig Anders Wallensten som skrivit boken "Hälsogåtan - evolution, forskning och 48 konkreta råd". Anders bok handlar om hur vår kropp fungerar och om motion, mat, relationer, tankar, omgivning och sömn - ur ett såväl evolutionärt perspektiv, vetenskapligt som ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Anders Wallensten är läkare och epidemiolog specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa - "känd" från Folkhälsomyndighetens presskonferensen under våren kopplat till corona.Jag har lagt en del tid de senaste åren på att förstå hur FRAMGÅNG och VÄLMÅENDE hänger ihop samt utifrån detta också fokusera mer och mer på vad man kan göra för att öka sitt eget välbefinnande. Det finns ju idag mycket forskning kring välmående och även kurser man kan gå för att lära sig mer (jag har själv gått distansutbildningen "the Science of Happiness" via University of California, Berkeley vilket jag varmt kan rekommendera för dig som vill lära dig mer). Ramverket kring emotionella förmågor (EQ) som härstammar från den positiva psykologin ger en grundlig beskrivning på hur välmående hänger ihop med flera olika emotionella förmågor. Utöver detta finns det idag tydliga kopplingar mellan välmående och mat, motion, sömn samt att vistas i naturen. Anders lyckas i denna bok knyta samman dessa olika område och göra en smakfull paketering av vad som krävs för att leva hälsosamt - grattis!


Min eX4mat!Va summering av boken och dess nycklar till hälsogåtan:


RÖRELSE
aktivitet håller kroppen igång
* rör på dig varje dag
* träna någon form av konditionsträning
* tänk på din rörlighet och hållning

MAT
ger oss kraft och energi
* ät mycket grönsaker, frukt och fibrer
* ät så oprocessad mat som möjligt
* begränsa tiden på dygnet du äter


RELATIONER
vi behöver varandra
*vårda de bra relationer du har
* ge dina nära fysisk och psykisk närhet
* undvik negativa relationer


TANKAR
de kan förflytta berg
* identifiera dina drivkrafter och låt dem motivera dig
* fokusera på det positiva - var flexibel
* var medvetet tacksam och generös


OMGIVNING
ett med naturen
* tillbringa regelbundet tid i naturen
* undvik bullriga miljöer och luftföroreningar
* tänk miljösmart - cykla eller gå om du kan

SÖMN
återhämtning gör underverk
* ge tillräcklig tid för sömn
* ha så regelbundna sömnvanor som möjligt
* hantera sådant du inte får glömma innan du går till sängs


Svaret på hälsogåtan:

"Vi mår bäst av att leva den typ av liv vi levt under stora delar av vår existens. Det är det svaret på hälsogåtan som kommit igen och igen när jag tittat på respektive område. Det är genom att förstå hur vi levde då som vi enklast kan ta reda på vad vi ska äta, hur vi ska röra oss och leva i övrigt för att våra kroppar ska må bra. Vi människor är otroligt duktiga på att komplicera saker. Som när vi gör stora studier för att visa att vi mår bra av att röra på oss eller av att vara i naturen, men det är ju självklarheter om man tänker på vårt ursprung. Den nya hälsogåtan är i stället hur man lever ett naturligt liv i en onaturlig värld. Det handlar om att ta det bästa från två världar och njuta av den fantastiska utveckling som pågår och samtidigt väva in så mycket av våra ursprungliga behov som möjligt. Våra kroppar och omgivning behöver vara i samklang och harmoni... Därför behöver vi leva våra liv på ett sätt som bejakar både det förflutna och framtiden."

 

Avslutningsvis, ett klipp från YouTube där Anders samtalar med sin bokförläggare om boken Hälsogåtan:

 

 

 

3 februari 2021

ChefBOKEN - "Think Like a Rocket Scientist"

ChefBOKEN #12 2020 sammanfattar boken "Think Like a Rocket Scientist - simple strategies you can use to make giant leaps in work and life" skriven av Ozan Varol

En av mina favoritförfattare Daniel H. Pink skriver så här om boken: "Your thinking will be bigger, better, and bolder". Ozan Varol, som är gammal raketforskare, delar med sig av lättbegripliga strategier för att faktiskt lyckas med det som verkat omöjligt.Se min eX4MatiVa summering av ChefBOKENs summering nedan:


Att tänka som en raketforskare är att se världen genom en annan lins. Raketforskare föreställer sig det ofattbara och löser det förmodat olösliga. De förvandlar misslyckande till triumfer och begränsningar till fördelar.


En viktig punkt är att vara öppen för sin egen otillräcklighet. Att erkänna okunnighet ger en medveten typ av osäkerhet som innebär att man kan lära sig och växa.


Kunskap är i grunden självklart något bra. Kunskap ramar in och ger omvärlden form. När vi väl ser strukturer är det svårt att se något annorlunda. Men om vi inte är försiktiga kan kunskap också göra oss blinda. Vid behov måste vi "avlära" oss vad vi vet och börja om...


Saker som hjälper oss att tänka fritt:

1. Ha tråkigt oftare. Det är då dagdrömmar får chansen att röra sig fritt.

2. Jämför äpplen och päron. Kreativa personer har breda intressen och lyfter in insikter från ett område in i ett annat.

3. Växla mellan isolering och umgänge. Myten om det ensamma geniet är just en myt - samspel med andra kan ofta frigöra kreativitet.

4. Värdera nybörjarens sätt att tänka. Experter har en viktig roll att spela, men nybörjare kan se sådant som de mest insatta blivit blinda för.


"Det är inte många som tror att de kan flytta berg, följden blir att inte många människor gör det" (från boken "The magic of thinking big")


Först när du zoomar ut och tar avstamp i en övergripande strategi kan du se och lägga ner en felaktig taktik. För att hitta strategin, fråga dig själv: Vilket problem är denna taktik här för att lösa?


Åsikter är klibbiga. När vi väl har skaffat en åsikt tenderar vi att bli kära i den. Med tiden börjar vår tro och våra uppfattningar bli en del av vår identitet. Och när dina åsikter blivit en del av din identitet blir oenigheter ofta existentiella dödsmatcher.


Knep för att hålla intellektuell öppenhet:

* Döda dina intellektuella darlings. Ansträng dig aktivt för att hitta sådant som pekar på att du har fel.

* Exponera dig för miljöer där dina åsikter kan utmanas. Ju mer obekvämt och besvärligt, desto bättre.

* Om du inte hittar någon meningsmotståndare i verkliga världen - konstruera en i huvudet och håll ett imaginärt samtal med hen.


Forskning visar att psykologisk säkerhet stimulerar innovation. När människor känner sig fria att tala, ställa provocerande frågor och ge uttryck för halvfärdiga tankar blir det lättare att lära sig och utmana status quo. Människor bör hållas ansvariga - men inte för att ha misslyckats, utan för att inte lära sig något av det.


Avslutningsvis: Att göra någonting banbrytande innebär att ta risker, och att ta risker innebär att du kommer att misslyckas, åtminstone ibland. Att sätta stopp för misslyckande är också att sätta stopp för framsteg.


Youtube hittade jag följande klipp med Ozan Varol - håll till godo:

31 januari 2021

Tony Robbins - New World, new You Challenge

I attended the Tony Robbins "New World - new You Challenge" last weekend. It was awesome, as everything tends to be when Tony is involved (see my blog post from his UPW in 2013 here). This Challenge was a five days times 2,5 hours virtual session in order "to learn the tools and strategies you need to THRIVE in this new world".


It´s not that easy to summarize this type of experience, but Tony helped out with 4 infographics...


Day 1


The quality of my life, is the same as the quality of my emotions

Energy is a habit!

Warrior - Magician - Lover - King

Change your Story - change your Life


Day 2


People are not their behaviors

Power posture - Peak state!


Day 3

Take massive actions

Don´t fall in love with your product

Over-deliver, give more

I´m the creator of my life

Step up!


Day 4


Lack of intimacy

I´m responsible for making my relationships work

You can´t influence another person if you are judging them

I´m sorry. I love you. Please forgive me. Thank you.

10 januari 2021

Happy Food - hur mat och lycka hänger ihop

Jag är intresserad av att förstå mer om lycka och välmående. För en tid sedan kom jag över boken "Happy Food - om hur mat och lycka hänger ihop" skriven av Niklas Ekstedt (stjärnkock) samt Henrik Ennart (vetenskapsjournalist). I denna bok beskrivs hur man kan "äta sig lycklig". Jag har ju tidigare summerat andra böcker på väldigt snarlika tema, t ex Food PharmacyCharmen med tarmen, Hälsorevolutionen... och det intressanta är att år 2020 verkar det råda konsensus kring vad vi bör äta och dricka för att vi ska må bättre. Enligt boken Happy Food: "Våra utdöende tarmbakterier står i direkt samverkan med hjärnan och vår lycka står på spel. Vi kan påverka detta genom att välja goda, vackra och smakrika råvaror som doftar härligt". Några axplock från boken "Happy Food":


Hippokrates: "Låt maten vara din medicin"

Dina tarmbakterier väger 1,4 kilo (ungefär lika mycket som din hjärna). Dina tarmbakterier har fler celler och bär på tusen gånger fler genetiska anlag än hela din kropp i övrigt. Din tarmflora är ett ekosystem som är en spegelbild av din omvärld. En ny insikt är att våra tarmbakterier är ett utrotningshotat släkte.


Magens hjärna, ofta kallad för "vår andra hjärna", är en självstyrande del av vårt autonoma nervsystem och består av mer än 500 miljoner nervceller.


Vilken sorts tarmflora är du?
Du är antagligen en Prevotella eller en Bacteroides. Troligen det senare.


År 2013 kom forskare vid Harvard-universitet fram till att det finns ett samband mellan västerländsk mat, kronisk inflammation och depression. En diet med socker, vitt mjöl, raffinerade fetter och mycket rött kött leder till kronisk inflammation och att det i sin tur ökar risken för att drabbas av depression.

Länder med hög sockerkonsumtion brukar ha många fall av depression. Kemiska tillsatser som sackarin, E 433 och E 466 kan rubba tarmfloran och orsaka fetma och typ 2-diabetes.

En god natts sömn, mat på fasta tider och regelbunden motion är bra för våra tarmbakterier.


"Happy Superfoods": 
Ät regelbundet Mangold, Blekselleri, Omega-3, Olivolja, Paranötter, Cashewnötter, Korn, Bruna bönor, Kikärter, Jordärtskocka, Vitlök, Äpplen, Havre och råg, Surkål, Honung, Grönkål, Gurkmeja, Ingefära, Lingon, Kanel, Svartpeppar, Pumpafrön, Mörk choklad, Örtte, Ostron, Spenat, Bönor och linser, Ost, Vilt, Fisk- och skaldjur, Ägg, Svamp, Senap ...Från boken kan man utläsa "Antidepp-dieten" [10 steg]:


Ät grönsaker vid varje mål - gärna gröna bladgrönsaker och tomater varje dag.
Max en potatis per dag.


Ät fullkorn varje dag - mängden beror på hur fysiskt aktiv du är.


Ät baljväxter 3-4 gånger i veckan, även i form av exempelvis hummus.


Välj frukt, grönsaker och nötter som mellanmål.
Ät tre frukter om dagen och en halv deciliter osaltade nötter eller frön.
2 dl oliver går också bra.


Ät fet fisk minst två gånger i veckan.
Ät ägg nästan varje dag (max sex i veckan).


Ät magert rött kött 3-4 gånger i veckan - begränsa mängden till 65-100 gram per gång.


Ät mejerivaror 2-3 gånger per dag - till exempel fetaost, hårdost, ricotta och naturlig yoghurt.


Använd olivolja som standardfett - ungefär 0,6 deciliter kallpressad jungfruolja varje dag.


Ät sötsaker endast i undantagsfall.


Vatten är den bästa drycken. Max 2-3 glas vin om dagen.Avslutningsvis från YouTube, ett litet klipp om boken "Happy Food":