29 juni 2013

Why Givers (often) succeed by Adam Grant

My Favorite author Dan Pink has written a blog post about "Why Givers (often) succeed". It refers to a book by Adam Grant called "Give and Take". Grant defines three factors that are needed in order to succeed; Talent, Effort/Persistence/Drive and a person´s "Reciprocity style".  Research shows that Givers are the least successful in a workplace and also the most successful.

From the blog:
In our professional lives, he says, we tend to be either givers, takers, or matchers. Most of us are matchers. We’re willing to give — to help others — but we expect something in return. Matchers live in the world of reciprocity, tit-for-tat, and Even Steven. A few of us, meanwhile, are takers. Our style is to get more than we give. (Spoiler alert: Research shows that we hate takers and root for them to fail.) And a few of us are givers. We give more than we get — with no expectation of return.

See the talk Adam gave at Google about "Give and Take":

24 juni 2013

Happiness word clouds

FROM GOOGLE SEARCH about Happiness
#1, from action from happiness:#2, from 123rf:


#3 from freshbitesblog:


Don´t worry - be happy:

The new ABC in sales by Dan Pink

Yesterday I finished the book "To Sell is Human - The surprising truth about persuading, convincing, and influencing others" by Daniel H. Pink - one of my favorite authors. Dan writes specifically about the new ABC in sales - Attunement, Buoyancy and Clarity (see word cloud from his book showing adjectives/interjections people offered most frequently when prompted to think of sales/selling).

Related to Attunement, Dan states that new research clearly shows that extroverts are not the best sales persons - it´s the ambiverts.

Dan has an easy assessment tool to measure introversion and extraversion that can be found at his web site. When I took the test, I got below statements as feedback:
You're an ambivert. That means you're neither strongly introverted nor strongly extraverted. Recent research by Adam Grant of the University of Pennsylvania's Wharton School of Management has found that ambiverts make the best salespeople. Ambiverts tend to be adept at the quality of attunement. They know when to push and when to hold back, when to speak up and when to shut up. So don't fall for the myth of the extraverted sales star. Just keep being your ambiverted self.
If you want more exformative summaries, see my earlier blog post about this book.

BTW, the old ABC in Sales (Always Be Closing) by Alec Baldwin:


18 juni 2013

Klart! av David Stiernholm

I Kontentan #15/2012 summeras boken "Klart" Bli superstrukturerad på 31 dagar" skriven av David Stiernholm. 

David Stiernholm är struktör. Han hjälper människor och företag att skapa bättre ordning och struktur och därmed att bli effektivare med konkreta verktyg och metoder som du direkt kan använda på jobbet och hemma. 
Hans motto är: Allt kan göras enklare!

Här kommer min exformativa summering av hans 31-dagars träningsprogram: 
 1. Boka in 31 halvtimmar i din kalender
 2. Samla ihop alla dina att-göra noteringar 
 3. Lägg in noteringarna i ett verktyg
 4. Buffertdag - jobba ikapp
 5. Kategorisera dina att-göra noteringar efter sammanhang
 6. Skapa en översikt över dina ansvarsområde
 7. Leta reda på dina surdegar - sätt igång med ett första steg
 8. Skaffa dig en överblick avseende var du lagrar dina dokument
 9. Buffertdag - jobba ikapp
 10. Bli mer proaktiv - planera in tid för översiktlig genomgång
 11. Tydliggör dina mål
 12. Sortera bort arbetsuppgifter som inte för dig närmre dina mål
 13. Gör en checklista med prioritetsregler för "lika viktiga" uppgifter
 14. Reducera antalet möten i din kalender
 15. Ta en fika och reflektera över dina framsteg hittills
 16. Hitta tre sätt som ökar din koncentration utifrån din arbetsmiljö
 17. Boka upp ostörd tid i din kalender
 18. Effektivisera dina befintliga möten
 19. Hantera nedprioriterade projekt
 20. Klargör exakt tidpunkt för när dina att-göra saker måste vara klara
 21. Planera in återkommande aktiviteter i ditt verktyg
 22. Hitta och sätt upp ett citat eller visdomsord som stöttar dig
 23. Gör en checklista för någon av dina återkommande arbetsuppgifter
 24. Hitta en plats för dina checklistor där de är enkla att komma åt
 25. Skapa en morgonrutin som ger dig en bra start på dagen
 26. Gör ett FAQ dokument som stöd till dina arbetskollegor
 27. Skapa en rutin för hur mötesanteckningar ska hamna på att-göra listan
 28. Identifiera hur du ska dokumentera att-göra saker som dyker upp utanför arbetsplatsen
 29. Skapa en plats för dina "bästa texter och formuleringar"
 30. Skapa ett system för att stuva undan dokument
 31. Skriv ner och gläd dig åt de förbättringar du uppnått
Ett handfast program - bara att köra så det ryker. Tur att jag redan jobbar helt och hållet enligt ovan, eller kanske inte...

Förresten, hittade följande YouTube klipp, "Struktörens bästa strukturtips till företagande föräldrar":

1 juni 2013

Magic7 from Kos with Passion

Magic - Passion - ExcellentOutstanding - Unbelievable - Exformation - House - Love - Dream...

From? Yes, YouTube: