29 oktober 2016

Lama + Tutu = glädje

Jag hittade via Facebook att Dalai Lama och Desmond Tutu har ett gemensamt projekt - "the book of Joy".

Saxat från deras hemsida, "bookofjoy.org":
Both winners of the Nobel Prize and both great spiritual masters and moral leaders of our time, the Archbishop Desmond Tutu and His Holiness the Dalai Lama are also known for being among the most infectiously happy people on the planet.
The book is a three-layer birthday cake: their own stories and teachings about joy, the most recent findings in the science of deep happiness, and the daily practices that anchor their own emotional and spiritual lives. 


Bifogat klipp - två goa gubbar som samtalar om livets väsentligheter...Några visdomsord:

Everybody seeks happiness, joyfulness
BUT FROM OUTSIDE
The ultimate source of happiness
IS WITHIN OURSELVES

Forgiveness does not mean forget
You should keep Memory about the negative thing
But... because of that there is possibility to develop anger or hatred
That control, that´s meaning of forgiveness.

Those who say forgiving is a sign of weakness
haven´t tried it
Forgiveness is the sign of strength

Our greatest joy is when we seek to do good to the other

If you want happy life or less problems
you have to take serious concern
about the well Being of others

Bonus: Dalai Lama´s 10 regler för framgång, sammanställd av Evan Carmichael:28 oktober 2016

Hjärnstorm - överlev tonårstiden...

Jag läser i senaste numret av tidskriften Holone (#3/2016) om boken "Hjärnstorm" skriven av Daniel Siegel, professor i psykiatri och också en av upphovsmännen till "the Healthy Mind Platter".

Boken handlar om hur både föräldrar och "tonåringar / unga vuxna" kan överleva tonårstiden - med forskningens hjälp. Daniel menar att impulsiviteten och känslostormarna som präglar tonårstiden till stor del kan förklaras av att hjärnans olika delar börjar integreras under denna period. Integreringen innebär "en ombildning och omstrukturering av nervcellernas nätverk". Varje nervcell har tiotusentals kopplingar till andra celler, och många av dessa kopplingar förändras under tonårstiden så att de kan kommunicera effektivare med varandra. Det bildas nya elektriska "motorvägar i hjärnan", kan man säga.

Daniel menar att man kan sammanfatta de förändringar som sker i den unga hjärnan med akronymen ESSENS:
  • ES (Emotionell Styrka / intensitet) - fokus för hjärnan är att utveckla de emotionella nätverken i hjärnan vilket kan göra att ungdomarna blir överväldigade av sina egna känslor.
  • SE (Socialt Engagemang) - att lära sig bygga och underhålla stöttande relationer vilket kan få till följd att man hellre söker stöd hos vänner än föräldrar.
  • N (Nya erfarenheter) - hjärnans dopaminbaserade belöningssystem utvecklas vilket resulterar i ett behov av att söka nya upplevelser och testa gränser.
  • S (Spaning, kreativt utforskande) - områden i hjärnan som har att göra med abstrakta resonemang utvecklas vilket bidrar till nya sätt att betrakta världen och att skapa sig sin egen identitet.
Så, istället för att se tonåringar som störiga och bråkiga så kan det vara till hjälp att påminna sig om att det är en fullt normal övergående process som handlar om att deras hjärnors olika delar börjar integreras mer.

Två konkreta tips att ta med sig som föräldrar är:
  • kommunicera så mycket som möjligt utan att vara fördömande
  • hjälp ungdomen att ta sig igenom dessa år utan att tillfoga sig själv eller andra någon större skada.
Avslutningsvis, med en insikt om hur hjärnan fungerar kan vi använda tonårstiden för att hjälpa tonåringen att bli mer medveten om sig själv, att börja fundera över och ifrågasätta sin identitet samt att reflektera över livets djupare mening med t ex vänskap, föräldrar, utbildning och arbete.

Boken "Hjärnstorm" kan beställas via Dana förlag.

Se gärna på ett klipp där Daniel via the Dalai Lama Center pratar om "the Teenage Brain":Om du har en dryg timme över, se gärna nedan klipp via Talks att Google där Daniel pratar på tema "the Power and Purpose of the Teenage Brain":12 oktober 2016

Trump eller Clinton - eller blir det kanske Obama?

Vi närmar oss presidentvalet i USA. Vem kommer vinna - Trump eller Clinton? Eller blir det kanske Obama som trots allt inte avgår...

Utifrån nedan "musik-klipp" så röstar jag på Obama, även om duetten mellan Donald och Hillary är skaplig...

Se nedan när Trump och Clinton sjunger "Time of my life" tillsammans - fantastiskt klipp:


Se nedan ett antal härliga klipp från Obama´s tid som president. Vi kanske ska försöka få honom att stanna kvar - "Don´t go!"