26 oktober 2019

Om du vill må lite bättre...

Om du vill må lite bättre, så är ju "Bloopers" ett ganska trevligt alternativ...

T ex från Solsidan:


eller från "Vänner":


The Little Book of Lykke (Happiness)

Meik Wiking har skrivit boken "The Little Book of Lykke - the Danish search for the World´s Happiest people". Meik är CEO på "the Happines Research Institute" i Köpenhamn.  Han har ägnat de senaste åren åt att forska kring lycka. Han konstaterar att i flera undersökningar rankas danskar som världens lyckligaste folk. 

Enligt Meik så kan man dela in lycka i tre dimensioner. Den "hedonistiska lyckan" (affective dimension) fokuserar på hur lycklig du känner dig i nuet, i vardagen dag för dag. Den "övergripande lyckan" (cognitive dimension) fokuserar på hur lycklig du känner dig generellt utifrån den livssituation du har. Det finns även en tredje dimension (eudaimonia) som härstammar från Aristoteles uppfattning av lycka - ett fokus på att du lever ett meningsfullt liv och har hittat ditt syfte. Meik har i denna bok fokuserat mest på den kognitiva övergripande lyckan - "overall happiness".

Meik identifierar att det finns sex faktorer som ligger till grund för ett lyckligt liv. Se min sammanfattning från boken nedan:


- Togetherness -
Believing that you can rely on your friends in times of need.

The capacity of fire and food to bring people together.

9 out of 10 people living in Denmark 
say they happily pay their taxes.

Make the effort to speak to your neighbours.

Encourage your friends and family to have 
tech-free periods during the week.

- Money -
Generally speaking, in richer countries, people are happier.
But, the relationship between money and happiness is complicated

In US: Inequality results in a decrease of happiness for the people.

Pay now, consume later.
Buy experiences and memories, not things.

Your happiness level when you are young 
predicts your income later in life.

Positive people seem more likely to get a degree, 
find a job and be promoted.


- Health -
Good health enables us to play, 
to seek out adventures and pursue happiness.
In the Nordic countries, free health care is available to everyone

In Copenhagen, 45% of all commutes for work are by bike.
Cycling keeps us more active and healthier, 
which in turn keeps us happier

MOVE MORE EACH DAY
practice "forest bathing"
Mindfulness - being present in this moment

Reduce stigma and increase awareness of mental illness


- Freedom -
No people can be truly happy if they do not feel that 
they are choosing the course of their own life.

Work-life balance:
At work, the men will say they can´t make a meeting 
at 4 p.m because they have to pick up their kids. 
That would never happen in London.

 There are three things that take away our freedom at work:
meetings, managers and mails.

People who work from home 
(or live very close to their workplace) are happier

- Trust -
A successful society is one in which people
 have a high level of trust in each other

If we have strong empathetic skills, we are more inclined to 
cooperate than to compete and, when we all cooperate, 
we are more inclined to trust each other.

Elephant mums:
parents who nurture and encourage their children will give
 them the strength to find their own way towards happiness.

In countries with more economic equality, the percentage 
of people agreeing that "most people can be trusted" is higher.


- Kindness -
Find ways to bring happiness to others through acts of kindness

A society cannot be happy unless there is 
a high degree of altruism among its members.

Cooperation is good for the survival of our species, so 
we are wired to feel good when we engage in it.

Find ways you can volunteer to help others. 
Improve your community and develop your sense of purpose.

Start doing little Random Acts of Kindness


Avslutningsvis, givetvis ett klipp med Meik från Youtube:Kolla också in Meik´s Ted-Talk, the Dark side of happiness...


23 oktober 2019

Tillväxt för klimataktivister

Jag gillar Henrik Jönsson - entreprenör och samhällsdebattör - och hans djuplodande analyser som han delar med sig av varje lördag via Youtube. Livet är sällan svart eller vitt. Greta kan ha rätt och samtidigt inte ha helt rätt. Det är inte alltid lätt att ha helt rätt.

Den 5 oktober hade Henrik temat:
Håller girighet, konsumtion och tillväxt på att förstöra vår livsmiljö? Många påstår det, men det är helt fel. Tillväxt är faktiskt det enda som kan lösa klimatproblemen.

Några minnesvärda ord nedan på tema "Tillväxt för klimataktivister" - se hela videon för full insikt:

Idag pratar jag om klimat, kapital och konflikter

Ekologi framhålls ofta som ett naturligt urtillstånd av balans och harmoni, vilket rubbats av ekonomisk girighet och kortsiktigt egoistisk åverkan.
Denna bild är osann.

När man upptäckte att man kunde utvinna energi direkt ur marken - 
först genom att bryta kol, och senare genom att pumpa upp olja - 
avvärjdes en klimatkollaps.
De nya energikällorna möjliggjorde den industriella revolutionen.

Det är dagens befolkningsexplosion som 
driver på den ökande förbränningen.
Inte girighet, vårdslöshet och absolut inte illvilja.

Om man gav sig på att politiskt försöka vingklippa det moderna samhällets globalt sammanlänkade ekonomi skulle det sannolikt nästan omedelbart leda till massdöd på en skala vi aldrig någonsin tidigare skådat.

Det finns ingen återvändo
bara bättre och mer effektiva processer kan 
balansera mänsklighetens fortsatta överlevnad.

Den mest centrala tillväxtfaktorn är nya idéer:
Kapaciteten att se världen på ett nytt sätt, möjligheten att arbeta på nya sätt, att förenkla, optimera och förbilliga processer är tillväxtens kärna.

Att göra mer med mindre. Effektivisering. Tillväxt.
Att försörja 8 miljarder människor på en planet 
som för 150 år sedan bara kunde hysa 1 miljard

Den som vill stoppa tillväxten stoppar också möjligheterna till 
ny kunskap, ny teknologi och nya arbetssättHär kan du se hela videon, från Henrik Jönsson: