27 juni 2014

Coachingens 11 kärnkompetenser enligt ICF

Denna veckan har jag haft förmånen att gå de första fem dagarna på Polhage och Lundbergs utbildning i Diplomerad Coach enligt ICF. En härligt magisk livsbejakande kurs med öppna och närvarande kursdeltagare samt utmanande och skickliga kursledare. Tack för det.

Jag tänkte jag skulle göra en egen kort summerande reflektion av "coachingens 11 kärnkompetenser" enligt ICF - dessutom har jag bifogat klickbara länkar nedan till äldre blogginlägg som har relevans till ämnet:

Förtroende och närhet
bygger på ömsesidig tillit, respekt och en frihet att uttrycka sig. 
Som coach förväntas du vara öppen och närvarande, samt äkta, personlig och tydlig.

Etik och professionalism
Bygger på sunt förnuft. Viktigt med sekretess och personlig integritet. 
En professionell ICF-coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser.

Coachöverenskommelsen
Skriv den. Klargör sekretess, tidsramar, förväntningar på öppenhet, respekt och ömsesidigt ansvarstagande.

Coachingnärvaro
handlar om att vara mindful i nuet, genom att ha stort fokus på det som uttrycks. Agera nyfiket, lugnt, avspänt, följsamt, värderingsfritt utan egen agenda - använd alla dina sinnen.

Aktivt lyssnande
bygger på att lyssna icke-dömande, genom att utnyttja "stora öron", hjärta och mage -samt lyssna efter specifika ord, känslor, tonläge…. våga avvakta.

Effektfulla frågor
handlar om att ge klienten tillfälle att tänka efter och komma vidare själv, genom att ställa frågor som är öppna, korta, enkla, samt utmanande och framåtskridande...
Om allt vore möjligt, vad skulle…
Vad drömmer du om?

Direkt kommunikation
skapar medvetenhet utan att värdera (kan liknas vid en spegel). Du "speglar" ordval, uttryck, återkommande ämnen, betoningar, tempo, kroppsspråk och lyfter fram språkmönster, beteenden och motsägelser. Låt klienten själv sammanfatta med jämna mellanrum!
Vad är det viktigaste du har sagt hittills?

Skapa medvetenhet
om att coaching handlar om att skapa förändring, genom en medvetenhet om sin personlighet, eget ansvar, förhållningssätt, resurser, kroppsspråk, språkbruk, drömmar, begränsningar, relationer - kort sagt: om livets mysterium.

Planera och sätta mål
Klargör klientens "drömmål" (det långsiktiga slutmålet), samt delmål för varje samtal. Hjälp klienten att reflektera kring målet och dess syfte - ibland ändras målet längs med vägen.
Du sa att du ville xx, men nu hör jag att du pratar mest om yy - vad är det egentligen du längtar efter?
Vad vill du få ut av vårt samtal idag?

Utforma handling
skapa tillfällen för kontinuerligt lärande och vidta åtgärder som mest effektivt leder till överenskomna resultat. Klientens agenda styr - ta många små myrsteg framåt.
Klargör:
1) vad gör du nu?
2) när gör du det?
3) hur berättar du för mig att du gjort det? (kvitto)

Framsteg och ansvar
tydliggör det som gått framåt - lys på det positiva som fungerar och klargör ansvaret för nästa steg. Syfte att stärka klientens självtillit.
Vad har tagit dig så här långt?

Vill man, så kan man titta på ett YouTube klipp som avslutning…

4 juni 2014

Från Great till Awesome


Igår var jag på Awesome conferance i Malmö, ett inspirerande event som anordnades av företaget Awesome Group, med TheOneAndOnly Christer Olsson i spetsen. 

Temat var "Att leda motivation och relation":
I en tid då de mjuka faktorerna blir skillnaden som gör skillnaden hänger det mesta på människorna i organisationen
Awesome group ger den Skandinaviska marknaden ett helt nytt erbjudande inom utveckling av Ledarskap, Organisation, Engagemang och Lojalitet.

Ett smakprov från konferensen igår:

endast 16% av svenskarna brinner för sitt jobb

                         måste vara både intressant och relevant

Gör din egen "Kennedy-plan", Bryt ner ditt mål för 2015: vad måste du göra… sista kvartalet/månaden/veckan/dagen för att nå ditt mål!?

               Sluta gå fler kurser - börja göra det du redan vet!

Våga pröva nytt, bli Prövande-Lärande-Levande

                   Lojalitet smittar - Hur blir viktigare än Vad

NPS: Mät och Kategorisera - Analysera root cause - Gör lojalitet till prio 1


Från stamsamhälle till Datorspelsamhälle
Reality - Worst game ever!


Skilj på 
Komplicerade system (Taylor/"löpande band") 
och 
Komplexa självorganiserande system (fiskstim)

Gamification - addera aspekter av spel till existerande system


Hur skapar vi en engagerande, lärande process?!
Sammanhang - Relationer - Val - Aktivitet - Feedback - Lärande
Slutligen behövs ett syfte - Varför är jag här?

Gamification - en verktygslåda för att skapa motivation och engagemang

                   Mood mApp - hur mår du idag?

Arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet


                         Den som vill mest vinner!

Ju komplexare tillvaro, desto subjektivare blir människan


Förtroende = Kompetens + Välvilja (engagemang/motivation/lust/passion)

Viljan trumfar Kunskap, Lev från Magen - Agera

Avslutningsvis, ett klipp från YouTube med Christer Olsson - pratar om innovation: