30 januari 2013

Exformera mera


Jag såg på Vetenskapens värld igår på svt play. De nämnde att hjärnan måste använda sig av "kontext" för att tolka världen - t ex bearbetas våra synintryck av hjärnan och jämförs med relevanta minnen vi lagrat (se intressant bild från programmet här till höger - ser du att de två fyrkanterna har samma färg?).
Det programmet egentligen sade var att informationen i sig är ganska "dum", det krävs en kontext för att hjärnan ska kunna göra något vettigt av informationen. M a o, det är inte informationen som är det intressanta i vår perception, det är exformationen (dvs vår hjärnas tolkning av informationen utifrån de erfarenheter och minnesbilder hjärnan sen tidigare lagrat). Hjärnan vill alltid skapa mening - den tolkar intuitivt en kontext av allt den upplever.

Jag kom på ett slagkraftigt påstående häromdagen:
Sluta håll informationsmöte,
börja ha exformationsmöte!

Ett exformationsmöte är ett möte där den som vill förmedla något har:
  • tänkt igenom vilken respons man vill ha ut av deltagarna på mötet, istället för att fokusera så mycket på vad du själv vill ha sagt
  • noggrannt valt ut vem som är inbjudna samt var man träffas, istället för att alltid kalla alla till alla möte och till samma informationsmötesrum
  • förberett vilken information som är absolut nödvändig att förmedla, istället för att förbereda oändliga mängder powerpoints/excels...
  • klarlagt vilken kunskapsnivå alla åhörare har avseende ämnet som ska behandlas, istället för att förutsetta att alla kan ungefär det du själv kunde nyss
  • skaffat sig beredskap för att olika personer har olika erfarenheter om ämnet som alla är lika relevanta, istället för att förbereda argument kring att dina synpnkter och dina erfarenheter är de mest rätta
  • funderat ut vad som behöver kommuniceras för att skapa önskat känslotillstånd hos åhörarna, istället för att fokusera på vad du själv vill ha sagt
  • plockat bort de delar av kommunikationsmaterialet som inte adderar något innehållsmässigt- eller känslomässigt mervärde, istället för att köra en standardpresentation utan nån som helst reflektion
Exformera mera!


Från bloggen Livskrafter hittade jag följande intressanta tankar om att exformera:
En annan anledning till att jag ofta promenerar och vistas i naturen är att jag exformerar. Motsatsen till informerar. Vi utsätt ju idag för galet mycket information via alla massmediala intryck, avtryck och påtryck som ständigt är en följeslagare i vardagen. Vi proppar hjärnan full av önskad och oönskad information som tar oss rätt långt ifrån oss själva om vi inte sorterar och exformerar emellanåt. Alltså tömmer skallen helt enkelt. Exformerar du emellanåt?

MacMann Bergs hemsida hittade jag följande om att exformera vid processledning:
Ett systemiskt orienterat initiativ vet att information inte blir information förrän den ger mening. Därför pratar vi om exformation och information. Ledningen exformerar. Ingen har blivit informerad. Att skapa samsyn och gemensam förståelse för innehållet i en ny strategi innebär att facilitera processer där samtliga inkluderade har möjlighet att skapa mening för att till slut landa i att känna sig informerad.

Dagens juridik hittar jag en artikel om "Hur man undviker överbelastning":
Arbetet med att exformera är tidskrävande. Uppgiften är därtill riskfylld. Ouppmärksamhet i kombination med för nitisk gallring kan medföra att relevant material sorteras bort. Ett passivt förhållningssätt kan å andra sidan leda till informationsöverflöd och att det blir svårare att fokusera på grundläggande verksamhetsfrågor, då irritation, splittrad uppmärksamhet och känslan av otillräcklighet tilltar.
Genomtänkt exformationsarbete förutsätter också långsiktig planering. En ”kan vara bra att ha” attityd till inflödet bör undvikas. En bättre strategi är att etablera informationskanaler som kan aktiveras då behov uppkommer, det som inte behövs i närtid skall alls inte belasta verksamheten.

Förresten, när du känner att du vill ha fullt fokus på din exformationsprocess är det ofta läge att fundera på vilken inomhusfontän som passar dig bäst!

26 januari 2013

TED Mindful Puddicombe

"All it takes is 10 mindful minutes"
from TED about Mindfulness by Andy Puddicombe.

Who is this guy?
Andy Puddicombe wants you to take a break -- not just from work, but from your own mind, which is so full of anxieties about the world and anxieties about its own anxieties. To help you do that, Puddicombe, a former Buddhist monk, co-founded Headspace, a project to make meditation more accessible to more people in their everyday lives. Puddicombe also writes prolifically for the Huffington Post and the Guardian, on the benefits of mindful thinking for healthy living.

What does he say:
Most people assume that meditation is all about stopping thoughts, getting rid of emotions, somehow controlling the mind. But actually it's … about stepping back, seeing the thought clearly, witnessing it coming and going.”

Why not hear his TED talk here -
"on average our minds are lost in thoughts almost 47% of the time"
familiarize yourself with the presence of the moment and experience a greater sense of focus - calm - clarity...:
...

22 januari 2013

Sharpen the saw, self-renewal

I have earlier written two summary blog posts about "The seven habits of highly effective people" written by Stephen R. Covey. The first was about the private victory and the second about the public victory. Now it is time to summarize habit 7; Sharpen the saw - principles of balanced self-renewal".

Habit 7 is about preserving and enhancing the greatest asset you have - you. It´s renewing the four dimensions of your nature - physical, spiritual, mental, and social/emotional, by exercising regularly and consistently in wise and balanced ways.

The physical dimension involves caring effectively for our physical body - eating the right kinds of foods, getting sufficient rest and relaxation, and exercising on a regular basis. A good exercise program is one that you can do in your own home and that will build your body in three areas: endurance (the ability of your heart to pump blood through your body - exercised through e.g rapid walking, running, biking, swimming, cross-country skiing), flexibility (through stretching) and strength (comes from muscle resistance - like push-ups, pull-ups, sit-ups).

The spiritual dimension is your core, your center, your commitment to your value system. It draws you upon the sources that inspire and uplift you and tie you to the timeless truths of all humanity. You can do this by daily meditation, immersion in great litterature or great music or by leaving the noise and the discord of the city and give yourself up to the harmony and rhythm of nature. In our daily spiritual renewal, we can visualize and "live out" the events of the day in harmony with our personal mission statement.

The mental dimension is about education - continuing education, continually honing and expanding the mind. It is extremely valuable to train the mind to stand apart and examine its own programs. That is the definition of a liberal education - the ability to examine the programs of life against larger questions and purposes and other paradigms. We can do this by reading good quality literature, by keeping a journal of our thoughts, experiences, insights, and learnings, and by organizing and planning the journey ahead (visualizing - beginning with the end in mind).

The social/emotional dimension is centered on the principles of interpersonal leadership, empathic communication, and creative cooperation. Renewing our social/emotional dimension can be done in our normal everyday interactions with other people and it definitely requires training. Having success in Habits 4, 5 and 6 is primarily a matter of emotion. It´s highly related to our sense of personal security. This intrinsic security comes from within, from accurate paradigms, from inside out congruence and from living a life of integrity. It could also come as a result of effective interdependent living or from service, from helping other people in a meaningful way.

Organizational as well as individual effectiveness requires development and renewal of all four dimensions in a wise and balanced way. Balanced renewal is optimally synergetic. As you renew your physical dimension, you reinforce your personal vision (Habit 1). As you renew your spiritual dimension, you reinforce your personal leadership (Habit 2). As you renew your mental dimension, you reinforce your personal management (Habit 3). The Daily Private Victory - a minimum of one hour a day in renewal of the physical, spiritual, and mental dimension - is the key to the development of the Seven habits and it´s completely within your Circle of Influence. It is the Quadrant II focus time necessary to integrate these habits into your life, to become principle-centered. It is also the foundation for the Daily public victory, when you renew the social/emotional dimension.

Renewal is the principle - and the process - that empowers us to move on an upward spiral of growth and change, of continous improvement. As we grow and develop on this upward spiral, we must show diligence in the process of renewal by educating and obeying our conscience. An increasingly educated conscience will propel us along the path of personal freedom, security, wisdom, and power. Moving along the upward spiral requires us to learn, commit, and do - learn, commit, and do - and learn, commit, and do again.

Finally, a great YouTube summary of Sharpen the Saw by Stephen R. Covey himself.
Enjoy:

9 januari 2013

Management is (Still) Not Leadership...

...says John Kotter in his HBR blog post from today. He writes that he was a few weeks ago once again reminded about the massive confusion around the two terms leadership and management.

He states that the mistakes people make around this issue are threefolded; people use the terms "management" and "leadership" interchangeably, people use the term "leadership" to refer to the people at the very top of hierarchies and people often think of "leadership" in terms of personality characteristics.

He explains the difference:
"Management is a set of well-known processes, like planning, budgeting, structuring jobs, staffing jobs, measuring performance and problem-solving, which help an organization to predictably do what it knows how to do well. Management helps you to produce products and services as you have promised, of consistent quality, on budget, day after day, week after week.
Leadership is entirely different. It is associated with taking an organization into the future, finding opportunities that are coming at it faster and faster and successfully exploiting those opportunities. Leadership is about vision, about people buying in, about empowerment and, most of all, about producing useful change. Leadership is not about attributes, it's about behavior."

Interesting. Always good with a reminder. Read the full article here.

I found a link to another blog post of him from 2011 called "Hierarchy and Network: Two structures, one organization".
In this blog post he explains his believe that "the successful organization of the future will have two organizational structures: a Hierarchy, and a more teaming, egalitarian, and adaptive Network. Both are designed and purposive. While the Hierarchy is as important as it has always been for optimizing work, the Network is where big change happens. It allows a company to more easily spot big opportunities and then change itself to grab them."

 Interesting. I recognize this from somewhere...

Finally, John Kotter via YouTube, explains the difference between Change Management vs. Change Leadership:

6 januari 2013

NLP´s grundantagande - prioriterade!

Vilka är egentligen NLP´s grundantagande?
Jag håller just nu på med Niklas Daver´s "träningsprogram för personlig utveckling" som går att läsa i hans bok "Ditt bästa jag - oftare". I vecka tre finns uppgiften: välj ut det grundantagande som du har svårast för och använd det som ett filter.

Jag valde ett grundantagande som jag inte tidigare reflekterat över, nämligen:
Jag har ansvar för mina tankar och mina känslor och därför även för mina resultat
För mig så symboliserar detta grundantagande en helhet som knyter samman kopplingen mellan att Tankar och Känslor skapar förutsättningarna för ditt önskade Resultat. Om du filtrerar livet genom detta filter så ger det dig fokus på att det är genom att jobba med dina egna tankar och att hela tiden vara medveten om och påverka ditt tillstånd i positiv riktning, så skapar du optimala förutsättningar för att nå ditt önskade resultat. Vackert.

Men, det jag funderar på är alla de här grundantagandena som finns inom NLP. Hur många finns det egentligen? Vilka är "obligatoriska" och vilka är mer "frivilliga"? Jag är ju ingenjör i grunden och vill gärna förstå hur saker och ting hänger ihop. Om nu NLP har bestämt sig för att grundantagande är viktiga - varför har man inte bestämt sig för vilka dessa är?

Jag bestämde mig för att googla runt och summera vilka grundantagande jag hittade. Nedan ser du resultatet.

Obligatoriska (är i princip alltid med):
Människor reagerar på sin karta av verkligheten och inte på själva verkligheten (Kartan är inte verkligheten).
Alla beteende har en positiv intention/avsikt.
Syftet med kommunikationen är den respons (det gensvar) man får.
Vi har alla resurser vi behöver (för att göra önskade förändringar).
Det finns inga misslyckande - bara feedback.
Kropp (,tanke) och själ (sinne) tillhör ett och samma system.
Att ha ett val är bättre än att inte ha något val alls.
Jag har ansvar för mina tankar och mina känslor (mitt sinnestillstånd) och därför även för mina resultat.
Att modellera framgång leder till mästerskap.
Den del i systemet som har störst flexibilitet har störst påverkan på systemet.
(Livet är här och nu, så...) Var närvarande här och nu.
För att saker ska förändras för mig, måste jag förändras NU.


Frivilliga (finns med då och då - flera antagande har snarlika betydelser):
Respektera andra människors karta av verkligheten.
Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor.
Du, precis som alla andra, är utvecklingsbar.
Människor väljer det bästa alternativ utav de val de har.
Om någon kan göra något, då kan andra också lära sig det.
Det förflutna är inte lika med framtiden, om du inte lever där.
Du kan skapa minnen av framtiden.
Förändring kan vara snabb och enkel.
Du kan inte "inte kommunicera".
Om jag gör det jag alltid gjort, får jag de resultat jag alltid har fått.
En utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning man ska utvecklas.
Varje upplevelse kodas i våra inre representationer genom syn, hörsel, känsel, lukt och smak.
Varje dag är en ny oanvänd möjlighet att lära, utvecklas och leva ut sin egen potential.
När du är avslappnad mår du bättre, när du mår bättre gör du bättre val.
Allt mänskligt beteende har ett syfte.
Det undermedvetna är välvilligt inställt till oss.
Människor fungerar perfekt.
Vi bearbetar all information med alla våra sinnen.
Om du vill förstå - handla.
Om du inte får den respons du önskar, se till att göra något - vad som helst - annorlunda.
Äkta förståelse kommer endast med erfarenhet.
Orden vi använder är inte själva händelsen de beskriver.
Upplevt motstånd är resultatet av bristande rapport.
...

Vad skönt, då blev det lite mer ordning och reda kring dessa grundantagande. Eller inte...

1 januari 2013

Magic7 New Year 2013

Well, another magical exformation music video list for motivation and inspiration...

Via YouTube, a mix of Swedish House Mafia, Darin, LMFAO, Robbie Williams, Nause, Linnea Henriksson, Mando Diao, PSY and Justin Bieber...