NLP´s grundantagande - prioriterade!

Vilka är egentligen NLP´s grundantagande?
Jag håller just nu på med Niklas Daver´s "träningsprogram för personlig utveckling" som går att läsa i hans bok "Ditt bästa jag - oftare". I vecka tre finns uppgiften: välj ut det grundantagande som du har svårast för och använd det som ett filter.

Jag valde ett grundantagande som jag inte tidigare reflekterat över, nämligen:
Jag har ansvar för mina tankar och mina känslor och därför även för mina resultat
För mig så symboliserar detta grundantagande en helhet som knyter samman kopplingen mellan att Tankar och Känslor skapar förutsättningarna för ditt önskade Resultat. Om du filtrerar livet genom detta filter så ger det dig fokus på att det är genom att jobba med dina egna tankar och att hela tiden vara medveten om och påverka ditt tillstånd i positiv riktning, så skapar du optimala förutsättningar för att nå ditt önskade resultat. Vackert.

Men, det jag funderar på är alla de här grundantagandena som finns inom NLP. Hur många finns det egentligen? Vilka är "obligatoriska" och vilka är mer "frivilliga"? Jag är ju ingenjör i grunden och vill gärna förstå hur saker och ting hänger ihop. Om nu NLP har bestämt sig för att grundantagande är viktiga - varför har man inte bestämt sig för vilka dessa är?

Jag bestämde mig för att googla runt och summera vilka grundantagande jag hittade. Nedan ser du resultatet.

Obligatoriska (är i princip alltid med):
Människor reagerar på sin karta av verkligheten och inte på själva verkligheten (Kartan är inte verkligheten).
Alla beteende har en positiv intention/avsikt.
Syftet med kommunikationen är den respons (det gensvar) man får.
Vi har alla resurser vi behöver (för att göra önskade förändringar).
Det finns inga misslyckande - bara feedback.
Kropp (,tanke) och själ (sinne) tillhör ett och samma system.
Att ha ett val är bättre än att inte ha något val alls.
Jag har ansvar för mina tankar och mina känslor (mitt sinnestillstånd) och därför även för mina resultat.
Att modellera framgång leder till mästerskap.
Den del i systemet som har störst flexibilitet har störst påverkan på systemet.
(Livet är här och nu, så...) Var närvarande här och nu.
För att saker ska förändras för mig, måste jag förändras NU.


Frivilliga (finns med då och då - flera antagande har snarlika betydelser):
Respektera andra människors karta av verkligheten.
Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor.
Du, precis som alla andra, är utvecklingsbar.
Människor väljer det bästa alternativ utav de val de har.
Om någon kan göra något, då kan andra också lära sig det.
Det förflutna är inte lika med framtiden, om du inte lever där.
Du kan skapa minnen av framtiden.
Förändring kan vara snabb och enkel.
Du kan inte "inte kommunicera".
Om jag gör det jag alltid gjort, får jag de resultat jag alltid har fått.
En utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning man ska utvecklas.
Varje upplevelse kodas i våra inre representationer genom syn, hörsel, känsel, lukt och smak.
Varje dag är en ny oanvänd möjlighet att lära, utvecklas och leva ut sin egen potential.
När du är avslappnad mår du bättre, när du mår bättre gör du bättre val.
Allt mänskligt beteende har ett syfte.
Det undermedvetna är välvilligt inställt till oss.
Människor fungerar perfekt.
Vi bearbetar all information med alla våra sinnen.
Om du vill förstå - handla.
Om du inte får den respons du önskar, se till att göra något - vad som helst - annorlunda.
Äkta förståelse kommer endast med erfarenhet.
Orden vi använder är inte själva händelsen de beskriver.
Upplevt motstånd är resultatet av bristande rapport.
...

Vad skönt, då blev det lite mer ordning och reda kring dessa grundantagande. Eller inte...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering