27 februari 2014

Upplevt ledarskap och motivation - ge positiv feedback

Vilken ledarskapskultur finns i dagens pingis och hur påverkar det ungdomarnas motivation och prestation?
En forskningsrapport som presenterades i tidskriften Pingis nr6/2013 beskriver en del sanningar som är värda att reflektera kring (bild från storfors.se). Slutsatserna har bäring både i andra sporter samt i arbetslivet...

En sammanfattning av tidigare forskning kring idrottande (Horn, 2008) säger:
Demokratiska ledarbeteende, mycket positiv feedback, teknisk instruktion och socialt stöd främjar en idrottares tillfredsställelse, välbefinnande och prestation. Auktoritära ledarbeteende däremot tenderar att ha en motsatt inverkan på spelarnas motivation: de främjar ångest, undvikande beteende och rädsla att misslyckas.

En enkät genomfördes bland svenska pingisföreningar där till slut 177 ungdomar besvarade ett antal frågor kring ledarbeteende och deras egen motivation. Tankeväckande och något oroande var att de flesta spelarna upplevde sina tränare som auktoritära och att de fick väldigt lite positiv feedback. Det verkar vara så att många ledare idag är "problemorienterade" och försöker hitta vad spelaren gör för fel för att sedan leverera en färdig lösning på hur problemet bör lösas.
I artikeln ges ett förslag på hur feedback i en matchsituation istället kan gå till:
Lyft först fram det spelaren har förbättrat, fråga sedan hur spelaren upplever situationen och vad hen har för strategier/lösningar, följt av en  dialog om hur detta kan lösas, som avslutas med ett positivt uttalande.

Det tycks fortfarande vara så att bordtenniskulturen premierar den tekniska kunskapen mycket mer än ledarens pedagogiska/psykologiska förmåga. Fokus framåt för ledare inom pingis bör istället vara en strävan att förstå individerna/spelarna och utifrån det kunna förmedla kunskap på ett sätt som stärker individens självkänsla, inlärning och utveckling.

8 februari 2014

The big history of our world - from TED


From TED, I found this astonishing talk by David Christian (picture from global patriot.com):
In big history, you define a number of threshold moments, each of them creating slightly more complex things. Each stage is magical because it creates the impression of something utterly new appearing almost out of nowhere in the universe.

These are the threshold stages, from a big history perspective:

The Big Bang
The Big Bang happens 13,7 billion (miljarder) years ago. The universe is tiny; it´s smaller than an atom. It contains everything that´s in today´s universe.

The stars light up
In the beginning there were only Hydrogen (H) and Helium (He). Eventually gravity started to build clouds of hydrogen and helium atoms. When the center of the clouds due to increased gravity crossed the threshold temperature of 10 million degrees, protons start to fuse, there´s a huge increase of energy. Bam - we have our first stars. This was about 200 million years after the Big Bang.

New chemical elements
When very large stars die they create temperatures so high that protons begins to fuse in all sorts of exotic combinations, to form all the elements of the periodic table.

Earth and the solar system
Around young stars, all these element combine, they form particles, they form dust motes, they form rocks, they form asteroids and eventually they form planets and moons. Rocky planets create more diverse environments. Our solar system was formed 4,5 billion years ago.

Life on Earth
Molecules combine to form living organisms. These are the goldilocks conditions for life:
  • The right amount of energy
  • Diverse chemical elements
  • Liquids
Life introduces an entirely new trick, DNA, used for containing information about how to make living organisms. DNA copies itself, and once in every billion rungs, there tends to be an error. Some of those errors work. So DNA´s learning and it´s building greater diversity and greater complexity. We can see this happening over the last four billion years. From about 700 million years ago, multi-celled organisms started to appear, like fungi, fish, plants, and then the reptiles and dinosaurs. 65 million years ago, an asteroid landed and made dinosaurs distinct.


The appearance of our species
Homo Sapiens appeared about 200 000 years ago. What makes humans different is human language. We are blessed with a system of communication so powerful that we can share what we have learned with such precision that it can accumulate in the collective memory as collective learning. And that´s why we are so creative and so powerful.

Agriculture
Then 10 000 years ago, exploiting a sudden change in global climate with the end of the last ice age, humans learned to farm. Farming was an energy bonanza and human population multiplied.

The modern revolution
From about 500 years ago, humans began to link up globally through shipping, trains, telegraph,and finally the internet. Now we seem to form a single global brain of about seven billion individuals. That brain is learning at warp speed. We have also stumbled on another energy bonanza on fossil fuels… So fossil fuels and collective learning together explain the staggering complexity we see around us.

See the TED talk here, or via YouTube down below:
1 februari 2014

Our effective brain!

Thanks TED-Ed, now we know:
Two thirds of the population believes a myth that has been propagated for over a century: that we use only 10% of our brains. Hardly! Our neuron-dense brains have evolved to use the least amount of energy while carrying the most information possible -- a feat that requires the entire brain. Richard E. Cytowic debunks this neurological myth (and explains why we aren't so good at multitasking)
Enjoy, digest and reflect, via YouTube:

Happy Love Make Nice Addicted World

Take a brake - have a music video as inspiration:

                    Timbuktu   Avicii
              Happy    Drunk in Love
         Shakira      CHVRCHES           R. Kelly
Say something     Make nice    The Monster
      Pharrell Williams    Beyoncé   Dixie Chicks
           A great big world    Keith Urban
                Addicted     Spring
            I believe I can fly

From YouTube: