Inlägg

Visar inlägg från februari, 2014

Upplevt ledarskap och motivation - ge positiv feedback

Bild
Vilken ledarskapskultur finns i dagens pingis och hur påverkar det ungdomarnas motivation och prestation? En forskningsrapport som presenterades i tidskriften Pingis nr6/2013 beskriver en del sanningar som är värda att reflektera kring (bild från storfors.se). Slutsatserna har bäring både i andra sporter samt i arbetslivet... En sammanfattning av tidigare forskning kring idrottande (Horn, 2008) säger: Demokratiska ledarbeteende , mycket positiv feedback, teknisk instruktion och socialt stöd främjar en idrottares tillfredsställelse, välbefinnande och prestation. Auktoritära ledarbeteende däremot tenderar att ha en motsatt inverkan på spelarnas motivation: de främjar ångest, undvikande beteende och rädsla att misslyckas. En enkät genomfördes bland svenska pingisföreningar där till slut 177 ungdomar besvarade ett antal frågor kring ledarbeteende och deras egen motivation. Tankeväckande och något oroande var att de flesta spelarna upplevde sina tränare som auktoritära och att d

The big history of our world - from TED

Bild
From TED , I found this astonishing talk by David Christian (picture from global patriot.com): I n big history, you define a number of threshold moments, each of them creating slightly more complex things. Each stage is magical because it creates the impression of something utterly new appearing almost out of nowhere in the universe. These are the threshold stages , from a big history perspective : The Big Bang The Big Bang happens 13,7 billion (miljarder) years ago . The universe is tiny; it´s smaller than an atom. It contains everything that´s in today´s universe . The stars light up In the beginning there were only Hydrogen (H) and Helium (He). Eventually gravity started to build clouds of hydrogen and helium atoms. When the center of the clouds due to increased gravity crossed the threshold temperature of 10 million degrees, protons start to fuse, there´s a huge increase of energy. Bam - we have our first stars . This was about 200 million years after the Big Bang .

Our effective brain!

Thanks TED-Ed, now we know: Two thirds of the population believes a myth that has been propagated for over a century: that we use only 10% of our brains. Hardly! Our neuron-dense brains have evolved to use the least amount of energy while carrying the most information possible -- a feat that requires the entire brain. Richard E. Cytowic debunks this neurological myth (and explains why we aren't so good at multitasking) Enjoy, digest and reflect, via YouTube :

Happy Love Make Nice Addicted World

Take a brake - have a music video as inspiration:                     Timbuktu   Avicii                Happy     Drunk in Love           Shakira      CHVRCHES           R. Kelly Say something     Make nice    The Monster       Pharrell Williams     Beyoncé   Dixie Chicks             A great big world     Keith Urban                  Addicted      Spring              I believe I can fly From YouTube :