Upplevt ledarskap och motivation - ge positiv feedback

Vilken ledarskapskultur finns i dagens pingis och hur påverkar det ungdomarnas motivation och prestation?
En forskningsrapport som presenterades i tidskriften Pingis nr6/2013 beskriver en del sanningar som är värda att reflektera kring (bild från storfors.se). Slutsatserna har bäring både i andra sporter samt i arbetslivet...

En sammanfattning av tidigare forskning kring idrottande (Horn, 2008) säger:
Demokratiska ledarbeteende, mycket positiv feedback, teknisk instruktion och socialt stöd främjar en idrottares tillfredsställelse, välbefinnande och prestation. Auktoritära ledarbeteende däremot tenderar att ha en motsatt inverkan på spelarnas motivation: de främjar ångest, undvikande beteende och rädsla att misslyckas.

En enkät genomfördes bland svenska pingisföreningar där till slut 177 ungdomar besvarade ett antal frågor kring ledarbeteende och deras egen motivation. Tankeväckande och något oroande var att de flesta spelarna upplevde sina tränare som auktoritära och att de fick väldigt lite positiv feedback. Det verkar vara så att många ledare idag är "problemorienterade" och försöker hitta vad spelaren gör för fel för att sedan leverera en färdig lösning på hur problemet bör lösas.
I artikeln ges ett förslag på hur feedback i en matchsituation istället kan gå till:
Lyft först fram det spelaren har förbättrat, fråga sedan hur spelaren upplever situationen och vad hen har för strategier/lösningar, följt av en  dialog om hur detta kan lösas, som avslutas med ett positivt uttalande.

Det tycks fortfarande vara så att bordtenniskulturen premierar den tekniska kunskapen mycket mer än ledarens pedagogiska/psykologiska förmåga. Fokus framåt för ledare inom pingis bör istället vara en strävan att förstå individerna/spelarna och utifrån det kunna förmedla kunskap på ett sätt som stärker individens självkänsla, inlärning och utveckling.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation