Inlägg

Visar inlägg från december, 2022

Chockåret 2022 - enligt Henrik Jönsson

Bild
Den fristående samhällsdebattören Henrik Jönsson är enligt mig en av de som bäst beskriver det som händer i samhället idag på ett pedagogiskt och sanningsenligt sätt. I tider av polarisering är det för mig viktigt att hitta de som på ett vettigt och nyanserat sätt kan förklara det som händer - ofta genom att ge tillbakablickar från historien för att sätta saker i sitt rätta sammanhang. Om du inte redan följer honom via Youtube, gör det här ! Henrik släpper ett inlägg varje lördagsmorgon där han sammanfattar ett aktuellt ämne - idag blev temat en sammanfattning av " Chockåret 2022 ".  Några e x4 ma T ! va höjdpunkter från hans klipp: KRIG Modern propagandakrigsföring - söndra och härska! Stagflation "situationen är på väg att bli ohållbar" Den gröna ideologins realpolitiska konsekvenser är således att betrakta som ett svek mot hela den västerländska civilisationen ÅTERUPPBYGG ENERGISYSTEM ÅTERUPPBYGG FÖRSVARSMAKT ÅTERUPPBYGG ORDNINGSMAKT ENERGIKRIS "Vi kommer

EQ & chakran

Bild
En av mina Yoga-lärare, Malinda, har de senaste passen haft ett yoga-program som bygger på de sju chakran som är definierade inom Ayurveda. Hon har då visat nedan Infographic för att man ska förstå kopplingen mellan de olika energicentrum som finns och de egenskaper som är förknippade med respektive chakran .  Jag ser en koppling mellan EQ-ramverket och chakran som jag tänkte jag skulle ge mig på på att beskriva (jag har knyckt en del formuleringar nedan från boken " Chakraenergi" skriven av Victor Archuleta) - varje chakra är förknippat med ett antal egenskaper och mer eller mindre till flertalet   EQ-förmågor : Root (Survival, Safety, Security, Grounding, Life Force) - detta chakra påverkar känslor som rör trygghet, överlevnad och säkerhet. Det är själva grunden i chakrasystemet och påminner lite om de fysiska grundläggande behoven i Maslows behovspyramid. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självkänsla och Realism . Sacral (Sexuality, Relationships, Joy,