18 december 2012

Smoking kid - resonating change initiative

When you want to communicate something that really resonates, you have to think "outside-the-box"... This short movie is a great example of this. Why? Because it touches you emotionally...

Look into this and be amazed - exformation resonate:


16 december 2012

the Science of Persuasion

When I studied "Social psychology" at Lunds University quite some years ago now, I read the book "Influence:  Science and Practice" by Robert B. Cialdini...

From a tweet by Daniel Pink, I found this amazing animated "clip" about "The Secrets from the Science of Persuasion", by Cialdini and Martin, taking this one step further...


Summary;
6 universal shortcuts that guide our decision making;
 1. RECIPROCITY - be the First to give, Personalized and Unexpected
 2. SCARCITY - people want More of those things there are Less of
 3. AUTHORITY - people will follow Credible, Knowledgeable Experts
 4. CONSISTENCY - looking for, and asking for Commitments that can be made
 5. LIKING - we are often persuaded by people we like, i.e people who are Similar to us, people who pay us Compliments and people who Cooperate with us
 6. CONSENSUS - people will look to the Actions of Others to determine their Own
Se även blogg-post från VD-bloggen, som ytterligare beskriver dessa principer.

Artistic Exformation

Don´t listen that much to what I say, focus on what I have to say...

I found below amazing YouTube clip focusing on the concept of Artistic Exformation. The clip owner, Jacke Karashae, seems to be a productive guy (looking into his home web-page, twitter account and on YouTube). He is clearly inspired by Ze Frank and his clip of Exformation...

Jacke say´s about Artistic Exformation:
Art is exformation
We can sometimes say what we mean better by not saying it...
"I took the one less traveled by
and that has made all the difference"
...sometimes we miss the exformation that artists put in their work because we simply don´t have the context to understand it...

Please enjoy a motivational energetic talk about Artistic Exformation:

15 december 2012

Holone #1 och Hedin Exformation

Jag vill med detta inlägg belysa de kopplingar och paralleller som jag identifierat mellan artiklar i Holone #1 samt bloggen Hedin Exformation (denna blogg).

Först vill jag bara kommentera Holone´s mission: att göra modern hjärnforskning till livskonst. Det ligger väl i linje med mina exformativa ideal...

I Holone #1 kan man först läsa om "Flow"... Jag har ju i ett av min inlägg belyst boken Flow, ledarskap och arbetsglädje av Mihaly Csikszentmihalyi, samt även en specifik inramning som gör att jag själv uppnår ett tillstånd av Flow då och då. Andra artikeln handlar om att "Förvalta uppmärksamhetskapitalet" - baserad på termen Neuroleadership... ett begrepp jag ännu inte själv har belyst. Fast kopplingar till arbetsminnet har jag ju belyst, t ex den översvämmade hjärnan. En artikel handlar om att "Glädje är avgörande för tänket". Det får mig osökt att tänka på min EQ favorit Daniel Goleman och hans teorier kring "Primal Leadership". Att "Musik kickar igång dopaminet" är ju inte för mig någon nyhet - Exformation Magic7 music videos". Artikeln om "Google-effekten" påminner oss om att VI MINNS ALLT MINDRE. Det är ju kopplat till det kommande exformationssamhället, och de trender som bl a Magnus Lindqvist belyst. I artikeln "Kontemplativ neurovetenskap" tas begreppet Mindfulness upp (se mitt inlägg om Mindfulness) och de vinster som påvisats kring stress, kognition och smärta (läs även koppling till Mindfulness på jobbet).

"Google satsar på utveckling från insidan" har jag skrivit om i några olika inlägg, bl a i "Everyday compassion at Google" och i Google-koden. Att jag är intresserad av skillnaderna mellan hjärnhalvorna är ju ingen direkt nyhet - och parallellerna till termerna "management" och "leadership", t ex genom boken "Konceptsamhället" av Dan Pink, samt "The nature of leadership".

Att Holones "Livskonst" - de nio grundpåståenden som finns definerade (varför nio? Troligen medvetet för att det maximerar antalet komihågbara påstående utifrån konceptet magiska talet sju plus minus två), har kopplingar till NLP, ser jag inte som någonting märkvärdigt. NLP, precis som Holone (samt precis som Hedin Exformation), baserar ju sin kommunikation på kunskap om hjärnan.

Kopplingen mellan Holone och Gangnam style har jag inte helt klarlagt... men intuitivt så känner jag att kopplingen finns där:

14 december 2012

Alla är vi säljare - Per Lange

Idag hade jag inga direkta förväntningar på frukostseminariet anordnat av Talarforum på Savoy hotell i Malmö. Per Lange hade jag faktiskt inte hört talas om tidigare och jag hade inte brytt mig om att googla honom innan heller. Men, som vanligt så kan man vara trygg då Talarforum tar hand om en...

Per visade sig vara en riktigt go kille. En NLP-inspirerad "Kay Pollak" liknande entertainer som delar med sig av sin säljvisdom, såsom:
Var autentisk i din kommunikation
Tänk Win-Win
Bli mer av dig själv
Våga vara närvarande
Släpp taget över gamla idéer och föreställningar

Bästa sättet att förstå vad Per levererar är att se ett YouTube klipp jag hittade - från Pers show "The Lange show" som han kört sedan 2009. Återigen lite NLP och Tony Robbins inspirerat och absolut inget fel i det - TVÄRTOM, jag ska banne mig se till att vara med på hans nästa show.

Enjoy:
 

2 december 2012

Neurologiska nivåer - heltäckande utvecklingsmodell

I fredags var jag på en träningsmorgon ledd av Lotta på Flowpartner i Lund. Temat var processen "Neurologiska nivåer" (se äldre inlägg för mer info om själva modellen). Vi lade tid på att reflektera kring vad modellen handlar om och vad det är som gör att den fungerar? Vi kom fram till att modellen ger ett stöd att strukturera och sortera ens tankar utifrån olika perspektiv - ett steg (perspektiv) i taget. Genom att bearbeta ett problem eller en utmaning utifrån olika perspektiv/nivåer kan du fylla på med egna resurser och få en djupare förståelse av dina egna mentala processer kopplade till området. Jag hävdade också att anledningen till att modellen fungerar är att den är heltäckande i betydelsen att den täcker alla dimensioner/nivåer/perspektiv som är möjliga för vår hjärna att hantera, dvs:
Högre syfte-Identitet-Värdering/övertygelse-Förmåga-Beteende-Miljö

När du jobbat igenom en frågeställning på alla dessa nivåer så har du gett dig själv en heltäckande insyn i hur du själv tänker kring ett område, samt gett dig access till alla de resurser du har i dig för att jobba vidare inom området. Du förstår hela sammanhanget och kan känna dig mer som en katedralbyggare istället för en stenläggare...

Efter att ha gjort en egen övning kopplat till modellen (som gick riktigt bra, tack Johan) fick vi också ta del av hur man kan använda denna modell när man jobbar med grupper på ett företag. Då är det viktigt att först klargöra att alla 6 nivåerna / stegen hänger ihop och därefter jobba igenom varje nivå för sig, t ex genom grupparbeten som redovisas och diskuteras osv... Lotta nämnde också vikten av att fokusera på My business (det jag själv kan påverka), i motsats till Other´s business (som andra påverkar) eller God´s business (som ingen av oss kan påverka) - inspirerat av Stephen Covey´s habit 1 "Be proactive" (läs mer om habit 1 här).

Lotta avslutade med att konstatera - om man kan spela 4 ackord på instrument, så kan man spela de flesta låtar, precis så är det med NLP - kan du grundantaganden/modellerna så kan du klara det mesta i livet...
Via YouTube - Awesome:

1 december 2012

Exformation Magic7 in December 2012

I just want to tell you: This girl is on fire, not Numb or a Candy. Maybe Locked out of heaven in Gangnam style with her Diamonds. She could have performed Little talks with Two princes, but be sure of this: We are never getting back together!

Via YouTube:


Förresten, julkalendern i år verkar lovande...

30 november 2012

Video games help us learn, focus and multi-task

As you might know, TED.com is one of my favourite sites. Coming from the IT-industry, I also like to explore what science says about IT usage, e.g video games. That´s why this TED-talk is important for you as a parent to watch and digest... are video games good or bad?



Exformative samples from the talk:

Daphne is interested in "How to make our brains:
SMARTER-BETTER-FASTER-STRONGER"

What is the impact of video games on the brain?

We need a new brand of chocalate (video games), that have all the good effects of broccoli embedded without you knowing it...

23 november 2012

the Fear barrier av Tom Rieger

Kontentan #357 (17/2012) heter "Breaking the fear barrier - how fear destroys companies from the inside out and what to do about it" skriven av Tom Rieger. Intressant.
Tom Rieger är världsledande expert på organisatoriska hinder och har länge studerat hur förlust, rädsla och svikna förväntningar kan leda till skadliga beteenden och obalans i grupper och organisationer och hur man identifierar och eliminerar de faktorer som hindrar verksamheten att nå framgång.

Min exformativa summering:
Rädslan för förlust ligger i vår natur
Organisationer skadar sig själva med att resa interna skyddsmurar, vilket leder till konflikter mellan avdelningar, ineffektiva processer, ensidiga policies och för mycket/lite information.
Människor är beredda att gå mycket långt för att försvara vad de anser sig ha rätt till, även om det inte ligger i linje med organisationens bästa.
Psykologin handlar om att vi inför hotet om en förlust inte är beredda att offra något nu för att eventuellt vinna något bättre senare...

Trångsynthet stänger ute omvärlden
Det finns tre nivåer i det byråkratiska helvetet:
 1. Trångsynthet och inskränkthet - ett behov att skydda sig mot det som är utanför reviret
 2. Kontrollmani - handlar om behovet av intern kontroll; genom att minska friheten, minimera kompetensutveckling, undanhålla information och dra ner på stödfunktioner
 3. Imperiebyggandet - uppstår när en grupp i själviskt syfte försöker utvidga sin kontroll, och därmed sitt revir, trots att det går emot verksamhetens bästa.
Granska absurda regler och principer
Det första steget mot inskränktheten är att upptäcka symptomen. Typsika tecken på denna "sjuka" är regler och påbud som hindrar mer än de skyddar. Avseende inskränkta regelverk, ta reda på vilket behov regeln ska möta, fastställ vem som äger regeln, klargör hur effektiv regeln är för att lösa det specifika problemet samt ta reda på de oönskade följderna.

Låt inte kontrollchefer försvåra för de anställda
Företaget måste identifiera och minimera effekterna av chefer med kontrollmani. De anställda måste få frihet att fatta beslut, tid att förverkliga sina ambitioner, möjlighet till utbildning och tillgång till relevant information.

Gemensamma principer leder cheferna rätt
Företagsledningen måste vara tydlig med att etablera vägledande principer och gemensamma grundregler samt att klargöra en gång för alla vem det är som äger beslutsrätten. Fokus måste hela tiden vara de större målen som är centrala för företagets framgång.

Visa det mod som ledarskapet kräver
Det finns inga orädda ledare, men det finns modiga ledare. Företagsledningen måste forma en vision om företagets framtid som tydligt uttrycker vad organisationen kan åstadkomma om den besegrar sina rädslor, barriärer och olösta problem. Målet är sedan att göra verklighet av visionen. Innan processen kan drivas vidare måste ledningsgruppen vara helt överens (konsensus). Sen bestämmer man hur varje avdelning och funktion bidrar till att företaget lyckas. Det gäller att bygga upp en kultur för mod att agera för företagets bästa. Det ska löna sig att vara modig. Varje chef på varje nivå måste vara förebild och ta reda på vad deras grupp kan göra för att medverka till att alla grupper lyckas.


Min reflektion: en väldigt "rättfram" strategi för att lyckas, som enligt mig bygger på nån form av "sunt förnuft och intuitiv rättvisa" - klargör de övergripande målen och peka ut ledare som är modiga nog att göra sitt jobb i linje med företagets vision. Om konflikt uppstår, säkra att det finns ett forum för att lösa konflikten där någon med beslutsrätt är utpekad.

Boken finns också summerad på YouTube av Soundview:

17 november 2012

Peugeot - motion and emotion


Jag hörde en bilslogan på radion häromdan, "Peugeot - motion and emotion". Det fick mig att reagera på att slogans för bilar är utmärkta exempel på när exformation kommuniceras. Informationen i nedan slogans är ju ungefär den samma, 2-5 ord som försöker väcka ditt intresse. Men exformationen, dvs hur mycket du berörs av dessa ord, är troligen väldigt blandad. Exformation handlar ju om att komprimera ihop (ta bort) information samtidigt som informationen trots allt finns kvar, i form av en känsla som berör utifrån dina egna livserfarenheter och preferenser. Vilken slogan berör dig mest? Vilken exformation aktiverar den hos dig?
 
Jag valde ut några olika slogans samt att för vissa av dem finns det också en länk till en exformativ YouTube marknadsföringsfilm:
Audi - Vorsprung durch tecknik
BMW - Sheer driving pleasure
Honda - The power of dreams
Volvo - For life
Fiat - Driven by passion
Alfa Romeo - Beauty is not enough
Ford - Feel the difference
Jeep - There´s only one
Toyota - Today Tomorrow Toyota
Chrysler - Drive and love
Kia - The power to surprise
Lexus - The passionate pursuit of perfection
Porsche - There is no substitute
Skoda - Simply clever
Hummer - Like nothing else
Peugeot - Motion and emotion

It´s all about exformation!

16 november 2012

Mustafa Can - Livskvalitet

Mustafa Can... jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig av dagens inspirationsfrukostföreläsning via Talarforum i Malmö. Det blev en känslomässig resa från Kurdistan till Skövde och vidare till Söder på Stockholm. Frågeställningen var: Vad är det som ger livskraft och livskvalitet?
Är det att renovera köket varannat år, att köpa jordiga morötter på lokala "marknaden", att använda trendigt havssalt, att åka till Toscana och dofta på tio sorters jungfruolja ELLER är det möjligen att ha nära relationer med släkt och vänner...?

Mustafa svarade också på frågan: Vad är ett hem?
Svar; Ett hem är ett subjektivt mentalt tillstånd! Jag är hemma i Sverige.

Jag blev väldigt berörd av denna föreläsning. Det blir så otroligt starkt när man får höra om de utmaningar som vissa har gått igenom samtidigt som man själv haft en enkel rak resa genom livet, från Oxie via Lund och Malmö till Höllviken... sen blev jag väldigt imponerad av Mustafas vackra och målande språk. Där ligger man i lä... Helt enkelt en riktigt bra start på dagen - samtidigt som det gav ett enormt perspektiv på vad ett liv kan innehålla.

Enjoy, via YouTube:

13 november 2012

TRUST AGENTS av Brogan och Smith

Kontentan  #7/2012 heter "Trust agents - using the web to build influence, improve reputation and earn trust" av Chris Brogan och Julien Smith.

Exformativ summering:
Förtroendeskapare etablerar sig som icke-kommersiella marknadsaktörer. De verkar som digitala berättare och använder webben för att bli mer genuina och mänskliga i sina budskap. De har upptäckt att de digitala verktygen möjliggör en mer exklusiv och ärligare kommunikation, vilket genererar fler affärschanser för alla parter.

Förtroendeskaparen kan beskrivas m h a sex samverkande karaktäristika. De
 • utformar sin egen spelplan, bl a genom att inse att nätet är ett oändligt hav av löst länkade resurser. Våga trotsa det etablerade.
 • är en av oss, t ex genom att leverera känslor, skapa relationer och att vara mänsklig.
 • utnyttjar hävstångseffekten - de har förstått hur man utnyttjar nätet och de olika sociala forumens möjligheter att sprida idéer t ex via bloggar och rekommendationssidor.
 • blir spindeln i nätet, de är hjälpsamma och generösa samtidigt som de delar med sig av sina kunskaper och kontakter utan att tveka plus att de oftast levererar mer värde än förväntat utan att begära något i gengäld.
 • utvecklar sin människokännedom, genom att vara närvarande online och lyssna in sig på de olika kommunikationskulturer som finns - öppenheten och genomskinligheten.
 • skapar massverkan, genom att nyttja nätets enorma möjligheter att producera och distribuera sitt material fritt.
För mig så beskriver denna bok på ett ypperligt sätt den värld som vi delvis redan har hamnat i, men framförallt den värld som våra barn kommer att tycka är alldeles självklar. För många med mig så är ju hela internets framväxt något vi upplevt som vuxna, vilket gör att vi aldrig kommer att kunna ta till oss detta verktyg på ett fullt ut intuitivt sätt. Så för alla oss, denna bok ger en enkel översikt över vad som krävs för att bli framgångsrik via nätet - tack för det.

Förresten, köp boken via Kontentan, eller via Adlibris och Bokus.

9 november 2012

Hon fick Zlatan!

I tisdags kväll/natt läste jag ut boken "Jag är Zlatan Ibrahimovic" av David Lagercrantz. Det var inte en dag för tidigt. Av någon outgrundlig anledning har jag inte blivit färdig att läsa den förrän nu. Både frun och sonen har läst den, men inte jag. Jag fick mig ett rejält uppvaknande på ett ledningsgruppsmöte utanför München i förra veckan, då en finsk kollega, vi kan kalla honom Tommi, berättade om en av sina absoluta favoritböcker, "Jag är Zlatan... ". När han frågade mig vad jag tyckte om den (underförstått att jag givetvis måste ha läst den då han visste att jag bor/jobbar i Malmö) så fick jag trumpet erkänna att jag inte läst den, ännu... Men, nu har jag det. Den är ju helt magisk!

Jag har följt Zlatans karriär på hyfsat nära håll, utan att jag är nån fotbollsfantast. Jag minns en match på Malmö stadium för många år sedan nu, när Zlatan var ung och valpig. Jag var där med pappa. Troligtvis var det året då Zlatan fick sitt genombrott. Då var det många som tyckte han inte riktigt passade in. Jag tyckte redan från början att han var cool. Jag har dock alltid haft lite svårt för hans heta temperament, men efter att ha läst boken så har jag en annan förståelse och respekt för hur han har blivit den stjärna han är idag och hur han fått den stil han har.

Enligt mig (och troligtvis många andra) så beror Zlatans storhet på hans unika personlighet samt den passion han haft för fotbollen genom hela sin uppväxt och fram till idag (sen skadar det ju inte att han är stor och muskulös också)...:
Personligheten; en person som aktivt söker konflikter, som vill vinna till varje pris, som hela tiden söker kickar i livet kombinerat med en enorm tro på individen i laget, att alla har rätt till att vara sig själv, att vara olik det gängse.
Passionen; en person som tränat finter tusentals timmar hemma på gården i Rosengård, som tidigt fick lära sig att cykla själv flera kilometer till träningarna, som blev mer eller mindre utstött i flera olika Malmöklubbar, men som aldrig gav upp.

Jag är själv i många hänseende raka motsatsen till Zlatan, i varje fall avseende personligheten. Det gör att jag i flera partier i boken blir helt fascinerad av hur han tänker och hur han agerar. Jag känner att jag skulle vilja ha lite mer Zlatan i mig. Och vad gäller Tommi, min käre finske kollega och Bond-Cowboy, så förstår jag varför du gillar Zlatan... Ni skulle nog ha en del "justa stories" att berätta för varandra.

Om du inte läst boken. Gör det!... Nu!
Köp boken på adlibris eller bokus.

Några kända Zlatan-citat som är mina favoriter (se länk här med fler citat):
 • Först gick jag vänster, det gjorde han också. Sedan gick jag höger, det gjorde han också. Sedan gick jag vänster igen och han gick och köpte korv.”
 • Vad hon fick? Hon fick Zlatan.”
 • "Jag är Zlatan. Vem fan är ni?"
Det finns ju enormt med videoklipp via YouTube på Zlatan... jag fastnade för dessa:
1. Ett program jag helt missat - Renée möter cirkus Zlatan... lysande:


2. Zlatan top 10 mål (via ESPN):


3. Zlatan sparkar...:

8 november 2012

Hedin Exformation fyller 3 år

Idag fyller denna blogg 3 år - Grattis!

I mitt första inlägg, den 8/11 2009, skrev jag:
Jag har skapat denna blogg med syfte att reflektera kring termen exformation, både utifrån den rent vetenskapliga definitionen och utifrån ett mer vardagligt perspektiv. Ordet exformation "uppfanns" av den danska filosofen Tor Nörretranders och beskrevs utförligt i hans bok Märk Världen skriven 1991. Jag läste denna bok för tiotalet år sedan för första gången. I samband med att jag läste boken igen i somras så växte tanken fram att jag måste hitta ett sätt att marknadsföra detta eminenta ord för en något bredare publik. Därav denna blogg.


Det har varit en spännande resa hittills. Jag är nog mest nöjd med att jag lyckats bibehålla energin och passionen för att samla ihop de videoklipp, böcker, seminarier och andra typer av texter som jag tycker resonerar med hur jag ser på effektiv kommunikation och ledarskap. Ordet exformation har fortfarande en bit kvar tills det är allmänt känt, men helt klart har det blivit mer accepterat i svenska språket än när jag började. Att jag utökat bloggen med en ständigt uppdaterad "månadens magic7 musikvideos lista" är jag också väldigt nöjd med - musikvideos berör. Min ambition framåt är att integrera bloggandet än mer med mitt professionella liv. Jag känner redan att jag samlat på mig en grundstomme av kunskap som jag kan fortsätta bygga vidare på och länka till i olika sammanhang. Nästa steg är definitivt att vidareutveckla mina egna reflektioner kring olika ämnen och inte bara ge exformativa summeringar av spännande material ;-)

Under mitt tredje år som bloggare är jag extra nöjd med följande spektra av exformativa magic7 bloggposter, avseende:

Avslutar med ett magiskt YouTube klipp, Henrik Dorsin i "En gaffel kort":

1 november 2012

Don´t you worry - Magic7

Astonishing... and magical... and exformative... musicVideos.

Worry Wolf Fame Try Skyfall Motivation If Blue


20 oktober 2012

Manage the pain of change


I like condensed exformative blog posts about leadership, especially if they are about "organizational change management". So, I was very pleased when I found a link in my Intra to the post "How leaders can handle the pain of change", written by Melissa Lanier in the Linked 2 leadership blog.

Melissa states "Very quickly, the people in an organization can go from positive and committed to actively disengaged. Change will fail if it is executed by disengaged people who are going through the motions to collect a paycheck. Leaders must connect with people and communicate through the pain of change to drive commitment".

She clarifies the 7 questions every leader must answer in order to properly handle the pain of change in your organization:
 1. Where are we going?  As a leader, you must paint the picture of where this change is going to take your organization.  Tie your change initiative to organizational vision and values so that all it makes sense for the people you lead.
 2. Who is supposed to change?  Think about your team and anyone else impacted by the change. Where are they? Consider time zones, languages and cultural preferences. You may need to identify someone how can help you localize your content to make it relevant to global participants.
 3. What do they need to hear?  Don’t just show up with a slick PowerPoint that tells everyone how your change is the top priority for the organization. Think about what people need to know to support your change. Define those critical messages in advance. Be consistent! Inconsistent communication makes all communication unreliable.
 4. How will I reach out to them?  For a complex change, you might consider setting up a page on the company intranet. Perhaps you could use your voicemail system to send a general broadcast email. Could you print posters that give people information about your change? It is almost impossible to over communicate.
 5. How will I help them through the change?  The best way to keep your organization productive and engaged during changes is to identify and address their concerns about the change. Leaders must admit that apprehension and concerns exist and then explain how the change will affect people personally.
 6. How will I hear what they have to say?  Focus on creating dialogue with the people you are expecting to change. Ask how they feel about the change and solicit suggestions designed to make your change more effective. The important concept is to develop a conversation and allow the people who are being asked to change to have input into the change.
 7. How will we celebrate our success?  Don’t underestimate the power of recognition in keeping employees engaged during change. When you are asking people to leave their comfort zone and change, it is critical to provide genuine appreciation and recognition.

Melissa concludes: Answering these questions should help you develop a plan to lead your people through change. Don’t forget the most important tool at your disposal to keep people actively engaged during change. You!

19 oktober 2012

Moderna Mållgan goes IT

Det finns många sätt att marknadsföra sig på. Knowit har valt att via Computer Sweden och DI köra olika "serie-strippar" under temat "Dom kallar oss IT-KONSULTER".
Jag tycker nedan strip - "Moderna Mållgan" är klockren;

16 oktober 2012

SCARF - smörja sociala hjärnor

Jag gillar små modeller. Sprang på en för mig ny alldeles nyss i en artikel om hjärnan via chef.se: SCARF-modellen (läs hela artikeln i chef här).

Jag citerar:
För att nå goda resultat i en organisation är det därför helt avgörande att chefen förstår hur man bäst smörjer medarbetarnas "sociala hjärnor". Det menar Marie Ryd, vetenskapsjournalist och tidigare forskare vid Karolinska Institutet. Numera arbetar hon med prenumerationstjänsten Holone (www.holone.se), som informerar om just kognitiv och social neurovetenskap.

Modellen SCARF står för:
Status (Status) - handlar om att man som chef måste förstå hur man med enkla medel kan höja sina medarbetares status.
Förutsägbarhet (Certainty) - handlar om att alltid, även under större förändringar, tydliggöra förväntningar och ha hög transparens på arbetsplatsen.
Självständighet (Autonomy) - handlar om att lita på medarbetarna, eftersträva hög autonomi, dvs en känsla av att medarbetarna kan påverka sin egen situation (motsatsen till mikrostyrning).
Relationer (Relationships) - handlar om att säkerställa att medarbetarna tillåts utveckla trygga kontakter inom gruppen.
Rättvisa (Fairness) - handlar om att ha hög transparens, tydlig kommunikation och öppenhet samt att minimera den upplevda orättvisan.

Artikeln avslutas med:
I grunden handlar SCARF-modellen alltså om att som chef förstå hur man ökar den sociala tryggheten på arbetsplatsen. Det kan leda till gladare och friskare med­arbetare - och bättre resultat.

För mig har detta klara paralleller med min favorit Daniel Goleman och hans Primal Leadership. Enjoy tidigare blogposter på detta tema...Magic Primal Leadership!

15 oktober 2012

Network leaders changing company tribes?


How do you perform change management in large organisations?
How do you use the power of organisational tribes within large organisations?
How do you boost the network leaders in a company?


I have more and more come to believe that units of about 100-150 people are a reasonable size in order to be effective. Many companies have implemented their organisations using this size and the evidence for this "group size being effective" goes back to the ancient tribe societies many thousand years ago.
In a large organisation with many thousand people - how do you really support these tribes? When having identified the existing tribes, you should understand the value of using the tribe leaders within the company. Top management who are steering the company towards a new vision, making new strategies and rolling out transformation plans should always remember that the cultural change will still be headed by the tribe leaders. And, in all organisations you have persons that are connecting different groups together as a "hub function". They are interested of using the capabilities of the whole company, using those parts that can add value to a certain activity.

In the book "Making sense of Change management" (Cameron/Green) you can read that Peter Senge (Senge et al 1999) identified three important, interconnected types of leaders that all are necessary in order to make a company change successful: local line leaders, executive leaders and network leaders:
Local line leaders - Front-line managers who design the products and services and make core processes work. These people are usually very focused on their own teams and customers. They rely on network leaders to link them with other parts of the organization, and on executive leaders to create the right infrastructure for good ideas to emerge and take root.
Executive leaders - These are management board members. Senge states that they are responsible for three thing; designing the right innovation environment and the right infrastructure for assessment and reward, teaching and mentoring local line leaders, and serving as role models to demonstrate their commitment to values and purpose.
Network leaders - Senge makes the point that the really significant organizational challenges occur at the interfaces between different project groups, functions and teams. Network leaders are people who work at these interfaces. They are guides, advisors, active helpers and accessors (helping groups of people to get resource from elsewhere), working in partnership with line leaders. They often have the insight to help local line leaders to move forward and make change happen across the organization.

In order to be successful, a company needs to identify these different leadership types and support the interconnections between the various roles.

So, in a large company you could have hundreds of different tribes. How do you use this as a strength?
Firstly, Executive leaders role are to set the stage and to clarify where we as a company are going.
Secondly, identify the tribes and make their leaders visible - boost their tribal culture. Thirdly, support individuals within each tribe that are willing to take the network leader role in order to create partnerships with other tribes. Done!?

11 oktober 2012

Think the opposite by Paul Arden


As part of a mentoring program in Tieto, we got the opportunity to choose a leadership book as inspiration. Myself and my mentee chose "Whatever you think - Think the opposite" by Paul Arden. The cover page explains the focus of the book:
 • This book explains the benefits of making bad decisions
 • It shows how risk is your security in life
 • And why unreason is better than reason
 • It´s about having the confidence to roll the dice
I love the book. It is exformative, condensed, sharp, raw, honest, bold... Full of inspiration and passion.

Well, some sample quotes from the book:

There is no right point of view
There is a conventional or popular point of view.
There is a personal point of view.
There is a large point of view which the majority share.
There is a small point of view which just a few share.
But there is no right point of view.
You are always right.
You are always wrong.
It just depends from which pole you are looked at.
Advances in any field are built upon people with the small or personal point of view.

Steal
Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination.
Devour films, music, books, paintings, poems, photographs, conversations, dreams, trees, architecture, street signs, clouds, light and shadows.
Select only things to steal from that speaks directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic.
Authenticity is invaluable.
Originality is non-existent.
Don´t bother concealing your thievery - celebrate it if you feel like it.
Remember what Jean-Luc Godard said: "It´s not where you take things from - it´s where you take them to"

The best piece of advice ever given was by the art director of Harper´s bazaar, Alexey Brodovitch, to the young Richard Avedon, destined to become one of the world´s great photographers.
The advice was simple:
"ASTONISH ME!"
Bear these words in mind, and whatever you do will be creative.


Simply change your life.
The world is what you think of it.
So think of it differently and your life will change.

1 oktober 2012

Magic7 musicvideos October

Another exformative magical and passionate music-video mix, featuring:
Petra - Fun - P!nk - Nickelback - Maroon 5 - Kylie - Usher - Stooshe

Via YouTube:


29 september 2012

Magisk kortfattad historik av Bryson

Under sommaren läste jag boken "En kortfattad historik över nästan allting" skriven av Bill Bryson. Det är en riktigt bra bok, speciellt om man är intresserad av vetenskapshistoria. Bill blandar naturvetenskapliga fakta med fascinerande berättelser om personligheterna bakom de olika upptäckterna. Man kan inte värja sig...

Exempel på ämnen som tas upp är: Kosmos skapelse, solsystemet, jordens storlek, Einsteins universum, den mäktiga atomen, jorden rör sig, Bang! Elden under oss, In i troposfären, Livets uppkomst, den lilla världen, celler, Darwins insikt, isiga tider, den rastlösa apan, farväl...

Några klipp från boken:
Där börjar vårt universum. I ett enda förblindande slag antar singulariteten himmelska dimensioner, en rymd bortom skapelsen. Under den första livaktiga sekunden skapas tyngdkraften och andra krafter som styr fysiken. På mindre än en minut är universum 1,6 miljoner miljarder kilometer i diameter och växer snabbt. Det är fruktansvärt hett nu, 10 miljarder grader, tillräckligt för att sätta igång de kärnreaktioner som skapar de lättare grundämnena - framförallt väte och helium samt ett stänk litium. På tre minuter skapas 98 procent av all materia som finns och någonsin kommer att finnas. Vi har fått ett universum...

Kosmologerna har länge varit oense om huruvida skapelseögonblicket inträffade för tio miljarder år sedan eller för dubbelt så länge sedan... Det verkar som om man är på väg att enas om en siffra kring 13,7 miljarder år...

På ett skalenligt diagram över solsystemet, där jorden har ungefär samma diameter som en ärta, skulle Jupiter vara 300 meter bort och Pluto två och en halv kilometer (ungefär stor som en bakterie). Vår närmaste stjärna, Proxima Centauri, skulle befinna sig 16 000 kilometer bort.

I grova drag ser det ut så här: materiens grundläggande byggstenar är kvarkar; de hålls ihop av klisterpartiklar, kallade gluoner; kvarkar och gluoner bildar protoner och neutroner, stoffet i atomkärnan. Leptoner är ursprunget för elektroner och neutriner. Kvarkar och leptoner kallas tillsammans fermioner. Bosoner är partiklar som skapar och bär på krafter och består av fotoner och gluoner. Higgs boson kanske inte finns i verkligheten, den uppfanns som ett enkelt sätt att ge partiklarna massa.

De mest berömda hominidkvarlevorna i världen är dem efter en 3,18 miljoner år gammal australopithecin som 1974 hittades i Hadar i Etiopien av ett lag under ledning av Donald Johanson. Skelettet kallas formellt A.L.288-1 men blev mer känt som Lucy, efter Beatleslåten "Lucy in the sky with diamonds".

Men, innan vi går vidare kan det vara värt att nämna att alla dessa utvecklingssteg under fem miljoner år, från avlägsen förvirrad australopithecin till helt modern människa, skapade en varelse som fortfarande till 98,4 procent är genetiskt identisk med den moderna shimpansen.

När vi träffades, våren 2002, har en annan forskare från Oxford vid namn Bryan Sykes just skrivit en populärvetenskaplig bok med titeln Evas sju döttrar. Med hjälp av studier av mitondrie-DNA hävdar han att han kan spåra nästan alla levande européer tillbaka till en urpopulation  på bara sju kvinnor - "Evas döttrar" i boktiteln - som levde för mellan 10 000 och 45 000 år sedan, under den period som kallas paleolitisk.

Köp boken på Bokus eller Adlibris.

28 september 2012

Sharma - get your best productivity

Well, this Robin Sharma is really productive - I just have to give you the highlights from his latest newsletter "21 Tips to Become the Most Productive Person You Know".

This is the tips to get you to your best productivity:
 1. Check email in the afternoon
 2. Stop waiting for perfect conditions
 3. Remember that brave goals release energy
 4. Mess creates stress
 5. Sell your TV
 6. Say goodbye to the energy vampires in your life
 7. Run routines
 8. Get up at 5 am
 9. Don't do so many meetings
 10. Don't say yes to every request
 11. Outsource everything you can't be Best in the World at
 12. Stop multi-tasking
 13. Get fit like Madonna
 14. Workout 2X a day
 15. Drink more water
 16. Work in 90 minute blocks with 10 minute intervals to refuel
 17. Write a Stop Doing List
 18. Use your commute time
 19. Be a contrarian
 20. Get things right the first time
 21. Get lost
More can be found on his website YourProductivityUnleashed.
 

26 september 2012

Ditt professionella rykte - upptäck din främsta tillgång

Kontentan #14/2012 handlar om boken "Ditt professionella rykte - upptäck DIN främsta tillgång" skriven av Per Frykman och Karin Sandin. Mer om författarna och deras verksamhet finner du på www.dittprofessionellarykte.com.

Min personliga exformativa summering av Kontentans sammanfattning:

Det handlar om nittio procent av kompetensen
Det som får en individ eller en organisation att lyfta är inte det som kan mätas och vägas. Nittio procent av kompetensen utgörs av något annat, något som är svårt att sätta fingret på... som din passion, din ambition, din förmåga att inspirera och att skapa förväntan och om ett entreprenörstänkande som är genomsyrat av uthållighet och modet att välja och ta ansvar. Det handlar om inspiratörerna, entreprenörerna, de intuitiva, kloka galenskaparna som kanske aldrig har behövt visa ett CV, för att det inte har varit intressant.

Så finner du kraften att förändra ditt företag
Ditt professionella rykte är vad andra säger om dig, inte vad du själv säger om dig. Alla har ett professionellt rykte som direkt påverkar om man rekommenderas eller ej. Detta rykte är en färskvara. Du behöver ständigt utveckla och leva upp till det. Det är individen som har kraften att förändra. Därför sker ingen hållbar förändring hur många strukturer, strategier och planer man än har, om man inte startar med individen... i stället för att förstärka dina svaga sidor bör du förstärka det du är bra på, framförallt det omgivningen upplever att du är riktigt bra på. Berättelser är ett underskattat verktyg i affärsvärlden. När du skapar din berättelse, börja med att ta reda på vad som utmärker dig i förhållande till andra. Ofta är det en unik kombination av detaljer och egenskaper som du inte alltid ser själv. Men andra ser dem.

Vad ger dig ditt professionella rykte?
Fem faktorer utgör hörnstenarna i ditt professionella rykte:
Expertis - handlar om modet att välja och nischa sig. Det du är bäst på och tycker om att göra, ska du göra mer av och utveckla vidare.
Passion - handlar om att följa sin egen väg. Gör det du älskar och få kunden att älska det du gör.
Ambition - Talang i alla ära, men det är ambitionen som tar dig längst. Har du ambition nog att leverera i mästarklass?
Förmåga att inspirera - är en av de främsta ledaregenskaperna. Men den som vill inspirera andra måste själva vara inspirerad. Hur sprider ni positiva känslor vidare?
Entreprenörstänkande - handlar om ansvaret, modet och nyfikenheten att pröva nya vägar och idéer. Och kanske mest av allt, modet att vara sig själv fullt ut.

Passionen kan förändra ditt företag
Passion och framgång hör ihop. Vi behöver mer passion i arbetet. Rätt personer har en stark egen drivkraft och ambition att göra det bästa av sitt jobb. I framtiden kommer konkurrensen om de personerna att öka kraftigt. Passionerade människor väcker intresse hos andra. De är "doers" och skapar hela tiden handling och rörelse.

Så här finner du ditt professionella rykte
Utmaningen är att leva upp till sitt varumärke varje dag, i varje uppdrag och kundmöte, och i varje situation. Det finns ett verktyg som hjälper dig att få reda på ditt professionella rykte. Det består av sju frågor... som du ställer anonymt till 10-15 personer i din professionella omgivning... svaren sammanställs, du får också en personlig tagline - ditt professionella rykte formulerat i en enda mening. Detta är en plattform som du kan utgå ifrån när du bygger och vidareutvecklar ett genuint och attraktivt personligt varumärke.

Boken är för mig en bra summering av en regel som verkar gälla framåt - Passion och ambition är det unika som sticker ut, traditionell CV-kompetens förväntas man bara ha. Se också YouTube-klippet där Katy Caroan intervjuar Per Frykman och Karin Sandin samt ett riktigt magiskt klipp, "Göran Adlén om personliga varumärken":



Citat från klippet ovan:
Det finns tre vägar till undergång; kvinnor, spel och konsulter. Det behagligaste är kvinnor, det snabbaste är spel, men det säkraste är konsulter!

Köp boken "Ditt professionella rykte" hos Kontentan, hos Bokus eller Adlibris.

18 september 2012

Sharma productivity unleashed

I have discovered Robin Sharma. It took some time. I did know about him for quite some time, but not until I read his book "The leader who had no title" I can truly say that I found him and took him to my heart.

From his newsletter (via robinsharma.com) I got this new "boosting" video:
YOUR PRODUCTIVITY UNLEASHED
Beat procrastination. Distroy distractions. Get big things done.

Short summary of the video "New tactics to Become the Most Productive Person You Know":
1. Walk with the giants
  You will become a lot like the five people
    you spend most of your time with.
2. Play out on the wire
  Life is lived on the wire,
    the rest is just waiting.
  The more little risks you take every day,
    the more you grow in your power.
3. Build genius level habits
  Build great habits
4. Set five little goals every single day
   "the big five"
5. Spend time alone
  Pull yourself away from the noise.
  Time alone recharges your focus.
6. Read a book a week

See the full YouTube video here:

12 september 2012

NLP VVP ELS

Idag var jag på ännu en NLP-boosting yourself-dag (halvdag) av Christina Ahlerup genom FlowPartner på tema "Våga Vara Pinsam (VVP)" eller "låt bli att ta livet personligt" eller möjligtvis "Be-Ge-Ta-AvVisa UPp MÄRk SaM hET", som kan summeras upp med ELS:en "Våga vara mer och mer magisk" och rundas av med en låtlista via YouTube som jag är fantastiskt nöjd med (se down below). Imorgon blir det ytterligare en halvdag NLP på tema submodaler. Jag har det bra jag...
Including: Firework - Let the sunshine in - Just the way you are - Only one like you - I wanna dance with somebody - Dansa Pausa - Sexy and I know it - Stronger - Upside down - The rose - I´m so happy - Party in my head - Mitt liv - På vingar av stål - Born this way - Lean on me - What are words - Bubbly:



Fotnot: Emotionell Lingvistisk Suggestion (ELS)

3 september 2012

Magic7 nostalgia mix

An Exformation magic7 somewhat surprising nostalgia music-video mix, with:
Heart
 Bryan
  Diana
   Shania
    Gun´s
     Aerosmith
      Mauro
       Bruce
        Marillion
         Spandau


30 augusti 2012

Våga leda modigare!

Titeln "Våga leda modigare" tycker jag är rätt modig. Undertiteln "Bra ledarskap är lättare sagt än gjort" är väl då mer att betrakta som en sanning... I Kontentan #10/2012 presenteras boken "Våga leda modigare" skriven av Malin Trossing. Malin har varit ledare under närmare 15 år, nu driver hon företaget Dare to lead AB.
Köp boken på bokus, Kontentan eller Adlibris.

Jag tyckte det var intressant att läsa om "nio intressanta företeelser som gör oss mindre modiga, både på jobbet och privat". Malin skriver att det som är gemensamt för dem är att "de skapar osäkerhet och handlingsförlamning".
Företeelserna är:
 1. otydlighet - det är inte lätt att vara modig om man inte vet vad som förväntas
 2. stress - gör att man får tunnelseende och har svårt att lyfta blicken
 3. bakåtsträvande - personer som möter nya fräscha idéer med inställningen: "så gör vi inte här"
 4. avundsjuka - beroende t ex på tveksamma befordringar och märklig lönesättning
 5. hierarkier - där medarbetare förväntas veta sin plats och invänta order uppifrån
 6. tillfredsställelse - när företaget går bra motsätter vi oss gärna förändringar
 7. tystnad - i form av ingen som helst feedback, varken vad gäller bra eller dålig prestation
 8. perfektionism - i form av egna självkritiska krav som hämmar oss
 9. prestige - när man inte kan erkänna sin egen okunskap och ta hjälp av andra
Hur skapar du då ett klimat som gör andra modiga?
Jo. Malin skriver att "Mod kräver trygghet. Sträva efter att åstadkomma motsatsen till de ovan beskrivna företeelserna!"dvs:
 tydlighet, lugn, framåtanda, ödmjukhet, delaktighet,
engagemang, bekräftelse, tillåtande och prestigelöshet


Som Kierkegard sade en gång för ett tag sedan nu:
Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv

Så sant som det är sagt. Dags att fundera på om man är så modig som man vill vara. Är du modig?
Är du en Primal Leader?

26 augusti 2012

BMW X3 - gränslös glädje

Jag har påbörjat processen med att välja ny tjänstebil. En intressant möjlig kandidat är BMW X3. För drygt två veckor sedan var jag inne på Förenade Bil i Malmö och fick provköra den samt tog en broschyr för BMW X3 - "Glädje är gränslös".

Det jag tänkte reflektera kring är hur de beskriver fördelarna med denna bil, hur de kommunicerar i denna broschyr. Jag menar att kommunikationen är exformativ, vilket betyder att BMW anstränger sig för att "sålla bort onödig information" för att istället framhäva det som berör... de spelar mycket på att väcka våra känslor för bilen. Bilens design är därmed mycket viktig.

Ett exempel, från en intervju med bildesigner Erik Goplen:
Ett blickfång, som jag ser det, är de speciella konturerna hos motorhuven.
-"Ja, den kan verkligen betraktas som ett litet konstverk inom modern metallbearbetning. Den uttrycker så mycket, att man till och med skulle kunna hänga den som en tavla hemma på väggen. Motorhuvens starkt utmejslade form har också som uppgift att visa upp den robusta sportigheten hos fronten, som är så typisk för alla BMW X-modeller."

Slutsats:
Givetvis försöker BMW sälja in en livsstil i deras marknadsföring... om du köper en BMW så blir du en del av BMW-familjen, du får en stärkt identitet: Jag kör BMW! Men, så är det ju med alla statusprylsinköp... den blir en del av den du är... jag ska känna efter ett tag till om jag vill vara en BMW-ägare...

NLP neurologiska nivåer Dilts

Jag gillar NLPs modell med neurologiska nivåer (bild från Zarahssida). Nivåerna är skapade av Robert Dilts.

Enligt Flowpartner:
Nivåerna är ett redskap att användas i många olika situationer. Vid stress, personlig utveckling, problemlösning, organisationsutveckling osv. Man kan definiera på vilken nivå man upplever att problemet finns. För att finna förändringen/lösningen behöver man oftast gå upp 1-3 nivåer över där man definierat problemet.

De neurologisk nivåerna kan från botten användas genom att svara på frågorna;
Where/When - What - How - Why - Who -> For What

När man använder processen neurologiska nivåer, så börjar man med att "backa baklänges" i ett Dissocierat tillstånd, från Omgivning/Miljö upp till Det större sammanhanget/andligheten. Därefter tar man med sig sina nuvunna resurser och går "framåt framlänges" i ett Associerat tillstånd medan man njuter av förändringen. Kraftfullt!

Hittade ett fantastiskt YouTube klipp där Dilts håller en utbildning i Italien, med simultantolk, gracie ;-) [perfekt klipp - man kan passa på att lära sig lite Italienska också]:
"Levels of Learning and Change"



Förresten, blev grymt imponerad av mångsysslaren Zarah. Om du vill bli inspirerad över hur du ska beskriva vad du kan, titta in på Zarahs utbildning.

25 augusti 2012

Erato - Somebody that I Used to Know

Two magnificient, surprising, amazing, exformative, entertaining ... YouTube videos - enjoy!

Erato can be viewed via their new Radarzine blog.



And, Walk off the Earth can be followed via Twitter.


22 augusti 2012

TED 20 most watched talks

I found a link at TED.com (Technology Entertainment Design) about the 20 most watched TED talks to date.

Some highlights:
#1 Sir Ken Robinson says schools kill creativity... see my post from this talk here: "Dagens skola är föråldrad".
#2 Jill Bolte Taylor‘s stroke of insight ... see my post from this talk here: "höger hjärnhalva är bäst".
#7 Simon Sinek on how great leaders inspire action... see my post from this talk here; "Värderingsstyrd kommunikation".

One of the most surprising (or maybe not in todays society) was number 19 on the list - named "10 things you didn't know about...".

One of the best is of course Tony Robbins: "Why we do what we do, and how we can do it better" - enjoy:


6 augusti 2012

Exformation Magic7 Aug 2012

Another exformation magic7 music video creation.
If you want to re-visit your Summer Paradise or if you don´t care "Vart jag än går". Why not try to Whistle and imagine your own Princess of China to keep you Wide Awake. That might give you Motivation to Balada and Dance Again med Tröjan Du Hatar.

31 juli 2012

Sommar, sommar, sommar...

Jag skulle vilja påstå att P1´s radioprogram Sommar är en av de mest exformativa upplevelser man kan få sig till livs just nu.

Hur menar jag då?
Jo, ett radioprogram på halvannan timme innehåller ofta en hel del prat samt en del musik, dvs det sänder ut en hel del information. Programmet Sommar innehåller också en hel del prat samt en del musik. Skillnaden är att det som sägs i programmet Sommar ofta har ett helt annat djup och musiken som spelas har en personlig koppling till den som pratar. Det gör att programmet berör.
Det kommuniceras exformation...

Mental styrketräning by Röhlander

Första dagarna på semestern hade vi bokat i Sirmione, längs ner i söder vid Gardasjön. Vi hade hyrt en lägenhet på Residence Barcarola, ett nytt fräscht lägenhetskomplex. Medan barnen badade i poolen så tillbringade jag några timmar med att läsa boken "Det blir alltid som man tänkt sig - Handbok i mental styrketräning" skriven av Olof Röhlander. En lättläst bok med ett väldigt konkret budskap, Allt är träningsbart!
Jag har ju tidigare bloggat en del om vilka egenskaper som krävs för att uppnå resultat, se Hedins ledarskapsformel. Den beskriver att ett framgångsrikt resultat uppnås primärt av den mentala energi du har för att motivera dig själv (kcal), att du har bra emotionell kompetens (EQ) samt tillräcklig intelligens (IQ) för uppgiften. Det visar sig att Olofs teorier är väl överensstämmande med mina egna funderingar.

Olof fokuserar i denna bok på att beskriva vikten av det han kallar mental styrketräning. Han har också utformat några tester för att mäta den mentala styrkenivån - den mentala kvoten (MQ).

Vad är det då som krävs för att utföra mental styrketräning?
Olof menar att det finns tre saker som är återkommande i mental styrketräning. Det är Triggers, Inre mental arbetsplats samt Mental styrketräning genom beteendeförändring, flexibilitet och perspektivförflyttning.
Triggers är typiskt sånt som Stefan Holm använder sig av innan han ska hoppa, typ dra sig i linnet, "skölja munnen" och köra händerna genom håret. Allt för att trigga igång ett visst tillstånd.
En Inre mental arbetsplats är ett rum som du själv skapar med hjälp av din fantasi för att mentalt skapa din egen framtid.
Mental styrketräning genom beteendeförändring, flexibilitet och perspektivförflyttning är en attityd till tillvaron där man ska attackera problemet, prova olika tillvägagångssätt samt skapa distans och unna dig fler synsätt av en situation.

Vad är då mental styrketräning?
Olof har delat in mental styrketräning i sex olika område:
 1. Förmåga att motivera sig själv och i förlängningen även andra
 2. Bäst när det gäller, koncentrationsförmåga, fokus på rätt saker
 3. Uthållighet, envishet, förmåga att slutföra
 4. Tro på sig själv, våga stå på sig, kunna erkänna misstag
 5. Komma tillbaka, återhämta sig snabbt, vända svagheter till styrkor
 6. Förmågan att koppla bort störmoment, kontrollera sinnestillstånd, vidta åtgärder

Olof är utbildad inom NLP och beskriver också en modell från NLP som han gillar skarpt, NÖHR-modellen. NÖHR-modellen handlar om att ta reda på var du är och vart du ska för att därefter identifiera de hinder som finns och de resurser som behövs. Olofs tester kan användas för att visa var du är i ett givet ögonblick och hans mentala styrketräningsprogram kan med fördel användas som resurs för att nå dit du vill.

Jag vill också citera direkt från boken - en inspirationstavla från Olofs inspirationsrum/kontor:
Watch your thoughts - they become words
Watch your words - they become actions
Watch your actions - they become habits
Watch you habits - they become character
Watch your character - it becomes your destiny

Coolt... och lite seven habits...
Det som gjorde mig riktigt glad i slutet av denna boken är ett av Olofs boktips, nämligen "Märk världen" av Tor Nörretranders. It´s all about exformation.

Avslutningsvis, en summering av NLP´s NÖHRA-modell, med Enhager...:

12 juli 2012

Simply exformation

I googled exformation yesterday and found a new YouTube-video with the name "Exformation" - I opened it and found this:



Actually it contains a great summary explanation of the extremely useful word exformation. Ze Frank relate to the Tor Nörretranders book "User illusion", tells the Victor Hugo communication story and takes it further into the exformation age of emails and smileys... Simply irresistible.
I am glad to say - it seems like I have got a new exformation friend.

The sender of this clip can also be viewed in his YouTube channel, looked into by the A show website, heard via twitter or even exformed via his Facebook-page.

11 juli 2012

Exformation Magic7 Italy 2012

Yet another exformation music video list - summer party inspiration from two weeks in Italy: PanetozAlinaIviAviciiNorlieTacabroLoreen

21 juni 2012

Bandler-NLP-sarcasm

Yeah, sure thing... an exiting NLP Bandleristic coachingSession "overcoming bad memories" with assault and sarcasm, still creating an amazing result for the "client"... not too empathic though... men det är ju inte alltid nödvändigt... så länge rapporten är tillräcklig...

17 juni 2012

NLP - vad är det egentligen?

Undrar du också vad NLP är?
NLP står ju för neurolingvistisk programmering. Men vad handlar det om?
Jo, det är inte svårare än såhär. NLP handlar om...

         att utveckla sin emotionella kompeteNs
             genom en mängd handfasta verktyg och modelLer
för att uppnå mästerskap inom kommunikation och Personligt ledarskap

Holone - Livskonst

I fredags var det dax för dag 14 i NLP Practitioner med Flowpartner. Ännu en magisk dag. Lotta refererade från en artikel i nyhetsbrevet Holone, som jag bara måste dela med mig av.

Artikeln handlade om vilka sex emotionella mönster (komponenter inom den emotionella kompetensen) som karakteriserade omtyckta, generösa människor. De var:
 1. Återhämtningsförmåga - förmågan att återhämta sig snabbt efter motgångar
 2. Glädjens varaktighet - förmågan att bibehålla en positiv känsla
 3. Social intuition - förmågan att läsa av andra (kalibrering)
 4. Kontext - förmågan att styra sitt tillstånd efter sammanhang
 5. Självmedvetenhet - förmågan att tolka kroppens emotionella signaler
 6. Uppmärksamhet - förmågan att behålla fokus
Så nu vet vi!

Jag blev nyfiken på den där tidskriften Holone. Den verkar magisk. På deras hemsida kan man läsa följande mission statement:

Holones uppdrag är att, på ett enkelt sätt, föra ut och integrera den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi människor fungerar. Vårt forum vill bidra till att göra modern hjärnforskning till livskonst. Kunskapen om hur hjärnan fungerar är viktig för varje människa som vill utvecklas såväl privat som i arbetet. För organisationer, icke minst, vars beståndsdelar är människor, är detta ovärderlig kunskap.

Så vackert att man blir tårögd. Jag måste också referera till Holone´s Livskonst:
 • Flow finns! Det är avslappnat, glädjefyllt och tiden upphör
 • Prioritera prioritering - förvalta Ditt uppmärksamhetskapital
 • En positiv hjärna är mer flexibel och tänker friare
 • Hjärnan är plastisk och byggs om efter hur den används
 • Träna din hjärna - Use it or you loose it
 • Håll koll på din stressnivå
 • Don´t wait meditate
 • Vid skolbänken igen - memorera
 • Skriv av dig nervositeten och du frigör arbetsminne

Vilka vackra sanningar, direkt från den moderna neuro- och beteendevetenskapliga forskningsfronten. Och så tydliga kopplingar till mycket av det som jag behandlat under åren på denna blogg. Exformation - kommunikation och ledarskap.

Avslutningvis, som Gandhi brukade säga:
"Be the change you want to see in the world"

4 juni 2012

NLP-utbildning FlowPartner

Jag går just nu en NLP Practitioner utbildning - då känner jag så här (fritt utifrån "Jag gillar punschen"):
"Jag gillar, jag gillar kurser, jag giller hon som kurs på vingård lagt"
"Jag gillar, jag gillar kurser, jag gillar kurser och dess mat"

VAD HANDLAR NLP OM?
Kraftfulla modeller
Lös upp ditt tankeklister
Kraften i frågor
Det handlar om att nå in
Vad vill Du?
Nuläge - Resultat (Se - Höra - Känna)
Nycklar för framgång
Ledarskap börjar med Dig!


Lotta Bengtsson, på FlowPartner AB, berättar om varför du ska gå en NLP utbildning. Tidpunkter för viktiga partier i klippet där du ska vara extra uppmärksam:
1:16 1:18 1:59 2:11 2:13


Förresten, så gillar jag NLP fantastiskt mycket. Jag gillar att det knyter samman kommunikation och ledarskap utifrån ett individuellt, känslomässigt och humanistiskt perspektiv. Jag gillar att det Förutsätter Framgång. Jag gillar att det handlar om hjärnan. Jag gillar att det innehåller mental träning. Jag gillar att det handlar om autopilotsomprogrammering. Jag gillar att det inte är så lätt. Jag gillar VAKOG. Jag gillar Meta/Milton-modellerna. Well, jag gillar att jag gillar det...

Kopplingen mellan NLP och exformation får dock ligga på is ytterligare ett tag - men den som väntar på något gott, kan alltid åka till Flädie Mat och vingård...

3 juni 2012

Exformation Magic7 June

It is Magic7 music exformation time;
Kylie - Carly - Agnes - Rihanna - Ed - Erik - Loreen - Fun

23 maj 2012

I motgång kliver ledaren fram

Kontentan #343 (3/2012) sammanfattar boken "I motgång kliver ledaren fram" skriven av Ewa Braf Norberg. Den handlar om vikten av att verkligen vara en ledare och inte bara chef. Ewa är konsult på Nordisk kommunikation och har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter, grupper och individer med fokus på ledarskap. kommunikation, relationer och kompetens.

Jag vill ge några smakprov på vad boken handlar om (utdrag ur Kontentan):

Knapphet på resurser pressar cheferna
Chefen måste våga delegera och känna tillit till medarbetarna, att låta dem göra jobbet så att chefen kan ägna sig åt att driva verksamheten framåt. Ledarskapet måste ses som en profession som i sig kräver full uppmärksamhet.

Självinsikt är nyckeln till gott ledarskap
Självinsikt är en process där du fokuserar inåt och observerar dina beteende, tankar och känslor. Du utforskar och ifrågasätter dina mönster... En god ledare behöver ha perspektiv, det vill säga förmågan att se på fenomen och situationer från olika håll och se dem i ett större sammanhang... Att verkligen lyssna är också ett sätt att locka fram det bästa hos andra. Då handlar det om att lyssna för att verkligen förstå en annan människa.

Öppenhet skapar mervärde för verksamheten
En modell som ofta används är Johari fönster. Den består av fyra fält och visar känt och okänt för mig, känt och okänt för andra. En ledares mål bör vara att expandera Arenan, dvs utvidga det du själv vet om dig själv samt det andra vet om dig själv... Två egenskaper är grundläggande för framgång som ledare - prestigelöshet och nyfikenhet... Med ett öppet och tydligt förhållningssätt i ditt sätt att vara och kommunicera skapar du förutsättningar för att verksamheten ska kunna växa och utvecklas... När du vill kommunicera något till medarbetarna behöver du precisera syftet med kommunikationen... En annan viktig ingrediens för att få budskap att gå fram är kontakt. Att skapa kontakt handlar om att mötas, vara närvarande och visa intresse för den andre... En ytterligare ingrediens är kontraktet. Det innebär att du försäkrar dig om att budskapet verkligen har uppfattats som du har avsett och att den andre förstår dess konsekvenser... att ge feedback är att stödja andra.

Se att allt hänger ihop i verksamheten
Varje företag verkar i ett sammanhang och dess produkter och aktioner ska hela tiden utgå från omvärldens och kundens behov. Ställ dig frågan: Varför finns verksamheten - vad ska vi åstadkomma?

Nåväl, det var några smakprov. Jag kan personligen tycka att denna Kontenta inte riktigt handlar om det titeln syftar på, dvs koppling mellan motgång och ledarskap (alternativt att summeringen av boken inte riktigt speglar bokens innehåll), men den ger en bra inblick i vad som krävs för att vara en bra ledare oavsett. Konceptet som kommuniceras kan sammanfattas så här;

våga delegera och känn tillit till medarbetarna, fokusera inåt och ifrågasätt dina mönster, agera med prestigelöshet och nyfikenhet, kommunicera öppet och tydligt, skapa kontakt och kontrakt samt svara på frågan - varför finns verksamheten?


It´s all about exformation!

Köp boken på bokus eller på adlibris eller på bokus...