29 december 2015

Recept för välmående och framgång

Via Shawn Achor på Facebook kom jag över ett inlägg som beskriver 50 sätt att leva för de som är "happier, healthier and more successful".
Du kan läsa hela inlägget här.
[bild från www.hta.se]


Min summering - recept för välmående och framgång!

skippa koffein
meditera tre gånger om dan
läs en bok i veckan
skriv dagbok fem minuter per dag
gift dig med din bäste vän
gör en "bucket list" - börja bocka av...
sluta ät raffinerat socker
fasta en dag per vecka
"fasta" från internet en dag per vecka
sluta titta på TV-nyheterna
gör något varje dag som skrämmer dig
gör något snällt för någon annan varje dag
lägg dig tidigt - gå upp tidigt
sov sju timmar eller mer per natt
duscha kallt
säg nej till det du inte vill göra
säg Tack när du blir serverad
säg "jag älskar dig" tre gånger per dag
ät trettio gram protein till frukost
lyssna på böcker/podcast i dubbla hastigheten
bestäm vad du vill uppnå om fem år - nå det på två
ta bort allt onödigt från ditt liv
ät en matsked kokosnötsolja om dagen
gör din egen juice några gånger per vecka
välj att känna tillit till något större än dig själv
var inte så besatt av slutresultatet
ägna minst en timme om dagen åt avkoppling
be om ursäkt när du gjort fel
umgås med minst fem personer som inspirerar dig
spara minst tio procent av din inkomst
skänk tio procent av din inkomst till andra
drick upp mot tre liter vatten om dagen
köp ditt eget boende hellre än att hyra
undvik mail/sociala medier direkt på morgonen 
gör någon radikal förändring i ditt liv varje år
klargör din definition av rikedom och lycka
ändra ditt förhållningssätt till pengar
investera bara i sådant du har koll på
skapa ett automatiskt inkomstflöde
ha flera sätt att tjäna pengar 
följ upp ett beteende som du aktivt vill förbättra
ha aldrig mer än tre saker på din todo-list per dag
bädda sängen direkt på morgonen
gör en riktigt djärv förfrågan per vecka
var spontant generös mot en främling varje månad
skriv en omtänksam lapp till någon varje dag
bli god vän med dina föräldrar
ANVÄND TANDTRÅD
ät åtminstone ett mål om dagen med din familj
reflektera dagligen över vad du är tacksam för


Neuroledarskap av Gospic/Falk

En ny bok skriven av hjärnforskaren Katarina Gospic och utvecklingshandledaren Stefan Falk heter "Neuroledarskap - effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder". Jag har inte läst boken ännu, men jag har läst ett smakprov via Bokus/Smakprov.

Denna bok handlar alltså om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den tar sin utgångspunkt i verkliga situationer och utmaningar som ledare står inför samt beskriver ett antal beprövade metoder som har testats i många olika miljöer och som hjälper ledare att lyckas i sitt ledarskap.

Några korta summeringar från Smakprov:

Författarna menar att vi lever i en värld full av ineffektiva ledare. Deras definition på en effektiv ledare är en ledare som lyckas bygga en verksamhet som kontinuerligt skapar goda mätbara resultat, oavsett hur dessa resultat mäts. En effektiv ledare är en individ som:
 • känner sin verksamhet
 • har utveckling som en naturlig del av sin egen och medarbetarnas vardag
 • är fullt fokuserade på den nytta som ledaren och medarbetarna producerar för dem som är beroende av deras arbetsresultat
 • strävar efter att vara nyttig för alla medarbetare
 • ägnar tid åt att tänka och reflektera över sig själv, medarbetarna och verksamheten
 • har normal arbetstid och sällan behöver ägna sig åt övertidsarbete eller brandkårsutryckningar i verksamheten

De menar också att en ledaren primära arbetsuppgift är att leda och utveckla medarbetarna - eftersom de är verksamheten... att förstå hur människor fungerar och satsa på deras utveckling är ett område som företag borde investera mycket mer i, istället för att slänga ut miljontals kronor på utveckling av processer, strategiplaner och andra högtflygande initiativ.
Angående otydlighet - medarbetarna har hellre en tydlig skitstövel som ledare än en otydlig ledare med de bästa intentionerna. Vad gäller att välja ut de personer som är företagets "ledartalanger" så verkar det ofta ske väldigt godtyckligt baserat på t ex utseende, vältalighet, nätverk, socioekonomisk bakgrund och andra irrationella faktorer istället för att använda sig av en mer faktabaserad bedömning av ledarens effektivitet.

Författarna har definierat tio färdigheter för att bli en effektiv ledare:
 • att kontinuerligt bygga kunskap om hur hjärnan och människor fungerar
 • att leda och utveckla sig själv som ledare
 • att leda och utveckla sina medarbetare
 • att sätta spelregler på arbetsplatsen
 • att vara specifik och tydlig
 • att göra goda bedömningar
 • att leda med auktoritet
 • att driva förändring och förbättring
 • att förstå och hantera prestationsförutsättningar
 • att härma attityd och inställning hos dem som är bäst
Min personliga reflektion är att det är en tydlig trend inom ledarskapsforskningen att fokusera på och använda sig av kunskap om hur vi människor fungerar i grunden, dvs hur våra hjärnor/neuroner fungerar. Vi är sociala emotionella varelser som får energi av att jobba mot gemensamma mål, att kunna hävda våra åsikter mot andra, att ha fungerande sociala relationer, att hantera problem snabbt och effektivt samt av att kunna se positivt på framtiden trots enstaka motgångar. Att vara ledare handlar helt enkelt om att använda våra mänskliga förmågor på ett optimalt effektivt sätt. En viktig delmängd av våra mänskliga förmågor är de emotionella förmågorna (EQ) - läs gärna mer om vilken nytta du kan ha av din EQ som ledare på EQ-bloggen.

Från TEDxStockholm via YouTube - Katarina Gospic om "The cautious brain":

17 december 2015

Flow - vad gör oss lyckliga?

I tidskriften Modern Psykologi #8/2015 går det att läsa en intervju med skaparen av begreppet "Flow" - Mihaly Csikszentmihalyi. Artikeln är skriven av Sara Hammarkrantz, medförfattare till boken "Lycka på fullt allvar".

Mihaly menar att Flow uppstår
när man blir så engagerad att man slutar tänka på vad det är man gör, när ens färdigheter precis matchar svårighetsgraden och medvetandet smälter samman med handlingen
Man kan se Flow som den optimala upplevelsen med högsta möjliga utdelning och tillfredsställelse. Flow är också nyckeln till kreativitet och innovation. Du kan hamna i Flow när du undervisar, spelar musik, skriver - men också när du är mamma och pappa eller till och med en god vän. Gemensamt för Flow är att det känns som att man är buren av en våg, att man bara flyter med, utan att behöva göra någonting själv. Dock måste man så gott som alltid anstränga sig för att uppnå Flow.

Mihaly berättar att hans karriärval berodde på att det var dåligt med snö under en vistelse i Schweiz när han var sexton år. Istället för att åka skidor gick han på en föreläsning om "flygande föremål" som hölls av Carl Jung. Han blev fascinerad av de psykologiska aspekterna kring varför vi ser flygande föremål och började läsa allt som Jung skrivit. Vid 22 års ålder drog han till USA för att börja studera till psykolog och ännu några år senare efter sin examen fokuserade han på att vidareutveckla Abraham Maslows teorier kring självförverkligande. Han har genom livet varit besatt av att hitta svaret på vad som gör oss lyckliga. På senare tid har han blivit utsedd till världens främste forskare inom positiv psykologi. På frågan om han själv är lycklig svarar han:
- Jag tror att jag var lyckligare innan jag försökte förstå mig på allt det här. Nu förstår jag bättre vad det är jag ska göra. Det innebär förvisso inte att jag gör det, men jag vet vad jag borde göra.

Mihaly har tillsammans med sin fru Isabella tagit fram ett enkelt frågeformulär för att öka förståelsen för när och hur Flow uppstår i våra liv.

1.  Läs följande citat:

Mina tankar har slutat irra omkring. Jag tänker inte på något annat. Jag är helt engagerad i det jag just för tillfället gör. Min kropp mår bra. Jag är avskuren från övriga världen. Jag är knappt medveten om mig själv och mina bekymmer.
Min koncentration faller sig lika naturlig som att andas, jag tänker inte ens på att jag koncentrerar mig. Jag har stängt ute resten av världen. Jag är faktiskt helt omedveten om allting runt omkring mig när jag är helt inne i min uppgift. Telefonen kan ringa, dörrklockan likaså, ja hela huset skulle kunna brinna ner. När jag väl fokuserar stänger jag ute allt annat. Men så fort jag slutar blir jag medveten om allt runt omkring mig igen.
Jag är så engagerad i det jag gör. Jag ser inte mig som separerad från min uppgift.

2.  Har du någonsin upplevt något som liknar detta?

3.  Om ja, vilka aktiviteter var du engagerad i när du upplevde det?

4.  Skriv ner den aktivitet som bäst representerar upplevelsen som motsvarar något av citaten - det vill säga den aktivitet som gav dig den mest intensiva Flow-upplevelsen.

Läs mer om Flow här...

Och, varför inte se en animerad liten söt film på YouTube om "Flow", av FightMediocrity:

13 december 2015

Reinventing organizations

Jag har ju tidigare bloggat en del om att vi är på väg ut ur informationssamhället och på väg in i nästa samhälle - som ännu inte fått ett namn eftersom vi är mitt uppe i detta paradigmskifte. Jag har kallat det för exformationssamhället, Dan Pink kallar det konceptsamhället, Troed Troedson kallar det för förståelsesamhället (understanding society) osv.
Frederic Laloux har forskat några år på denna nästa typ av organisation och har en del matnyttigt kring hur ledarskapet bör fungera för att optimalt stötta denna nya typ av organisation.

I sin bok "Reinventing organizations" beskriver Frederic vad som har varit karakteristiskt utifrån de olika samhällen vi haft hittills:

 • stamsamhället - som karakteriseras av att man erövrar och tar slavar. Kan ses som en vargflock, med den starke alfavarghannen i spetsen
 • jordbrukssamhället - som också karakteriseras av formella strukturer och hierarkiska pyramider. Bra exempel är katolska kyrkan och hur arméer förr var strukturerade.
 • industrisamhället - som mer karakteriseras av tävlingsfokus, fokus på vinst och tillväxt samt att driva innovation och införa kontrollsystem. Organisationen kan ses som en väloljad maskin där alla kuggar passar ihop.
 • informationssamhället - är mer kunskaps- och kulturellt driven. Fokus på att skapa motivation och att se alla inblandade parter som en del av familjen
 • "det-nya"-samhället - präglas av...
Ja, vad är typiskt för de nya organisationer som vi börjar se växa fram. Jo...
 1. "Self-management" - det finns ingen chef. Organisationen blir mer och mer komplex vilket får till följd att alla måste ta sitt ansvar. Styrningen sköts via en rådgivande process där man får råd av de med expertis och förankrar med de som påverkas.
 2. "Wholeness" - dags att släppa masken och vara sig själv fullt ut. Varje medarbetare förväntas bidra mer med "hela sig själv"... att visa även sina mer djupa sidor, använda sina feminina sidor och att våga vara emotionell, intuitiv och spirituell.
 3. "Evolutionary purpose" - se organisationen som en levande organism. Fokus för ledarna är att "lyssna" efter vart är vi som organisation på väg och "korrigera" riktning utifrån var energin skapas.
Företag som redan jobbar på detta sätt är Patagonia, Morning Star, Buurtzorg, Sun Hydraulics, Heiligenfeld, FAVI...
Nedan bild förklarar snyggt de olika faserna (bild via Google search)
Ytterligare lite fakta om varje fas (bild via Google search):Det känns som att detta nya sätt att styra och leda organisationer kommer dröja något innan det har konkurrerat ut det gamla sättet. Men ge det 20-30 år så kommer vi antagligen ha vant oss vid detta nya som något naturligt...

Ett riktigt bra summerande klipp från Frederic via YouTube:

9 november 2015

Igår var det sex år sedan starten!

Hitta din egen porlande
 inomhusfontän på:
www.exformation.nu
Ojdå, igår fyllde denna blogg sex år. Det höll jag n ä st a n på att missa. 
Vad har då hänt under mitt senaste år? Har jag lyckats summera och vaska fram något av intresse? 

Det sista året har jag ju förutom denna blogg lagt lite tid på min andra blogg - EQ-bloggen - med fokus på hur du blir ännu mer effektiv och välmående genom att vidareutveckla din emotionella intelligens. Jag tror benhårt på att vi alltmer i dagens samhälle behöver en motvikt till det hårda, logiska och intellektuella för att gå mer mot det mjuka, intuitiva och emotionella. Helt enkelt lite mer "höger hjärnhalva" och lite mindre "vänster hjärnhalva"... 

Jag tror mycket på att fokusera på ditt eget välmående - modern forskning säger att vi faktiskt blir mer effektiva av det. Sen tror jag det är rimligt att titta på oss homo sapiens med lite ödmjukhet - vi verkar gilla sol. Om vi vill att vårt företag ska blomstra verkar ett fokus vara att bygga  hela vår verksamhet kring grundläggande mänskliga känslor och värderingar.
Great brands and businesses are led by "artists" who care and have high EQ!
För att förstå hur du själv kan ta ansvar för ditt välbefinnande rekommenderar jag att börja använda "Tallriksmodellen för den välmående hjärnan". Dessutom, YouTube är ju en ständig källa till välmående.

Det är också viktigt att kunna fokusera - träna uppmärksamhet genom Mindfulness. Jag tror mycket på att använda sig av sin empati, inte att förväxla med sympati. Vad gäller boktips, så tror jag var och en av oss/er skulle uppskatta boken "Lycka på fullt allvar". Jag gillar Google - där ledningen verkar tycka att "chefens uppgift är att tjäna teamet". Om du är mitt upp i en förändring - i vilket rum befinner du dig?

Vill du läsa mer om hur jag summerat de sammanlagt 468 blogginläggen, t ex från de fem förra "födelsedagarna", kolla länken till förra årets inlägg.

Med hopp om ett fortsatt exformativt 2015...

8 november 2015

Att njuta av varje ögonblick...

Ibland hittar man vackra saker, som nedan Infographic (se den här i full storlek) om att ägna tid åt att njuta av de positiva ögonblicken i livet:


31 oktober 2015

A Curious Mind - Brian Grazer

Chef.Boken #9 2015 sammanfattar och förenklar boken "A CURIOUS MIND - The SECRET to a BIGGER LIFE" skriven av filmproducenten Brian Grazer tillsammans med journalisten Charles Fishman. Boken handlar om vikten av att ställa frågor, som verktyg för lärande, motivation och ledarskap. 

Min summering:

Brian kallar nyfikenheten för hans universitet. Han menar att det är genom samtal som han har lärt sig att förstå hur andra tänker, arbetar och ser på världen. Nyfikenhet kan ta dig ut ur din egen värld, den kan vidga ditt perspektiv och den kan ge dig en känsla av erfarenhet som du själv saknar, skriver han. Dock, att tillåta nyfikna frågor kan bli obekvämt, otrevligt och rentav leda till förändringar eller konsekvenser som du inte önskar. Att uppmuntra nyfikenhet innebär att du släpper ifrån dig en bit av din makt - samtidigt som frågor skapar engagemang.

Det finns såklart fällor. Du får inte ställa frågor på ett sätt som antyder att du redan vet svaret själv. Och du måste ha tålamod att invänta svaret, inte stressa motparten genom att stå på tå och indikera att du har fler frågor att ställa. Helt enkelt - dina frågor måste vara sprungna ur genuin nyfikenhet. Om du på en arbetsplats kan skapa en kultur där det upplevs som tryggt att vara nyfiken kan ditt jobb som ledare bli mycket lättare.

Det är i samtalen mellan människor som de bästa idéerna kläcks. Han skriver:
Vi måste vara försiktiga så att internet inte söver oss istället för att inspirera oss. Det enda nätet kan säga oss är sådant vi redan vet
Brian har under 35 år letat upp människor som han tycker är spännande och bett om ett samtal. Hans råd om du vill göra som han gjorde är att börja i din egen närhet. Fråga personer i din omedelbara omgivning om de vill träffas - berätta att du är nyfiken på vad de gör, vilka deras utmaningar är, vilka var vändpunkterna i deras karriär eller vad som gör dem nöjda. 
Några tips:
 • var tydlig med att du vill höra deras historia
 • var noga med att uttala din uppskattning över att de tar sig tid att prata om saker ni normalt sett inte pratar om
 • tänk i förväg på vad du vill ha ut av konversationen och förbered några frågor du kan ställa för att få personen att prata om det du vill höra
 • lyssna ordentligt - be dem utveckla sin historia
 • håll koll på tiden
När du blivit varm i kläderna är det dags att börja föra nyfikna samtal med människor du inte känner. 
Några tips:
 • ta reda på om du har några gemensamma bekanta med personen du vill träffa
 • var noga med att nämna dina egna referenser och ditt stora intresse
 • var tydlig med att du inte söker ett jobb, inte har något att sälja utan att du helt enkelt försöker öka din kunskap i det ämnesområde som du är intresserad av
 • notera inte bara vad personen säger, utan hur den säger det. Låt samtalet styras av din nyfikenhet och din vilja att lära dig
 • för inga anteckningar under samtalet men  ge dig själv några minuter efter samtalet och summera - vad är det mest överraskande du lärt dig  av samtalet
Avslutningsvis, för att nyfikenheten ska bli ett väl fungerande verktyg i ditt ledarskap måste den användas för två ändamål:
 1. du måste ha förmågan att lyssna och vara genuint intresserad av svaren till dina frågor 
 2. du måste vara villig att agera och ta beslut utifrån de svar du får på dina frågor

Egna reflektioner:
För det första så gör jag kopplingar mellan att vara nyfiken och den emotionella förmågan empati. Stephen Covey har i sin bok "de sju goda vanorna" beskrivit empatiskt lyssnande som en process där du: 

är fokuserad på att ta emot den fulla kommunikationen från en annan persons själ

Du kan läsa mer om empatiskt lyssnande enligt Covey i min summering av Habit 5 - Seek First To Understand, Then To Be Understood. En förutsättning för att vara trovärdig i ett nyfiket samtal är att du är beredd att lyssna på den andres upplevelser och sätta dig in i hur den andre ser på livet och hur den andra känner för olika aspekter av livet. Det kräver m a o empati.

För det andra så finns kopplingar till det man inom NLP-världen kallar "modellering". Det innebär att man "kopierar mästerskap hos andra" i bemärkelse att studera hur en framgångsrik person inom något område gör, tänker och känner  när den gör det den gör. Det Brian beskriver att han gör när han nyfiket ställer olika frågor är att han intresserar sig för att på djupet förstå hur den andre personen har blivit framgångsrik inom sitt område. Brian verkar genom åren ha blivit en mästare på att modellera framgångsrika personer - exakt hur mycket han har kopierat deras framgångsrecept i sitt eget liv förtäljer inte historien. För att få reda på det kanske man måste läsa hela boken…

Förresten - Brian finns också via YouTube - hör honom berätta om sin bok här:

28 oktober 2015

Förändring - "Fyrarummaren"

Lite förändring - kan det vara något?
Vissa säger lite skämtsamt: Om du inte utvecklas så avvecklas du! Visst... men hur ska förändringen gå till? Ska vi göra en enkel plan utifrån Kotter´s snygga 8-stegsraket - blir det bra? Kanske... eller så använder du dig av Förändringens fyra rum (Fyrarummaren) för att förstå i vilket psykologiskt tillstånd du och teamet befinner sig just nu. [bild från Jan Höglunds blogg]


Nedan bild (från Skolutveckling i Mölndal) beskriver rätt snyggt vilka de olika "rummen" är utifrån hur man känner det samt vilka behov man har. Om man börjar med Nöjdhetsrummet så är det ett rum där livet är bra - man är nöjd och kan njuta av livet. När man blir Liknöjd (lite för nöjd), så går man in i Självcensurrummet där man är uttråkad, kritisk och mer negativ. Där kan man efter ett tag nå Insikt om att allt inte är som det ska och då hamna i Förvirringsrummet. Det är ett kaotiskt rum fyllt av frustration och ifrågasättande. När du fått stöd att sortera tankar och känslor kan du samla Mod och bege dig in i Inspirationsrummet där man känner sig orädd, kreativ och energisk. Genom att fundera igenom dina prioriteringar och göra en del Kompromisser så kan du vakna upp en dag och befinna dig tillbaka i Nöjdhetsrummet...

Frågan är alltså: utifrån det sammanhang du befinner dig i just nu - i vilket rum är du och dina närmaste kollegor?


The 5 dysfunctions of a team

Det finns en del olika modeller för att beskriva hur man får till ett effektivt team. En riktigt bra modell jag stött på nyligen är "the five dysfunctions of a team" vilken beskriver en struktur för de "trösklar man måste ta sig över" för att lyckas. Personen som skrivit boken och tagit fram modellen heter Patrick Lencioni, en amerikansk katolik med irländsk/italiensk bakgrund.

För att säkra ett effektivt team behöver du undanröja i tur och ordning:

 1. Absence of Trust - det krävs att alla i teamet har modet att vara sårbara. Detta uppnås genom att ledaren visar vägen - man kan inte vara för sårbar.
 2. Fear of Conflict - meningskiljaktigheter är bra. Det är nödvändigt att få upp allas åsikter till ytan. Om det finns förtroende och tillit i teamet är det ofarligt att hävda sina åsikter.
 3. Lack of Commitment - för att skapa engagemang krävs det att man är överens om att man är oense för att därefter gemensamt besluta vilket åtagande som gäller framåt.
 4. Avoidance of Accountability - när man väl beslutat sig för vad som gäller krävs det att man också tar ansvar för att följa upp så att det blir som man har beslutat. Detta kan kräva mod och "villkorslös kärlek" - våga ge feedback på beteenden som ej är acceptabla.
 5. Inattention to Results - klargör vilka mätbara resultat du vill uppnå och fokusera på dessa resultat.
Se Patrick förmedla sin modell - från Royal Albert Hall i London. (HTB Leadership Conference 2013)


30 september 2015

A Force for Good - Daniel Goleman

Daniel Goleman har skrivit en ny bok: "A Force for Good - the Dalai Lama´s vision for our world" (läs en introduktion här via Amazon). Daniel gästade ju Skavlan i fredags och berättade bl a pedagogiskt om begreppet emotionell intelligens (EQ). I nedan klipp hör vi honom förklara lite mer om sin nya bok:

Medkänsla (compassion) och empati verkar vara egenskaper vi har med oss naturligt ända sedan spädbarnsåldern. Däremot verkar dessa förmågor förminskas när vi kommer in i mer tävlingsorienterade miljöer, som förskola och skolan. Nu finns det dock förskolor och skolor som har för avsikt att ändra på detta - de lär ut snällhet (kindness) och medkänsla (compassion). Enligt Dalai Lama kommer detta visa sig bidra till att skapa en bättre värld framåt - en värld där man bryr sig om sina medmänniskor ännu mer.
Dalai Lama oroar sig också för gapet mellan fattiga och rika, som har ökat alltmer de sista hundra åren. Han hoppas att företag ska ta ett ökat ansvar för att minska lidandet i världen. Han pratar om "B Corporations" - företag som finns till för att göra gott. Ett exempel är "Greyston bakery" i Bronx som skapades för att hjälpa hemlösa till ett arbete. Deras motto:
"We don´t hire people to bake brownies - we bake brownies to hire people"

Lär dig mer om "a Force for Good" via deras hemsida: "Join a force 4 good"...

Dessutom, jag hittade ett riktigt bra klipp jag inte sett förut. Daniel pratar om "Leadership and Compassion" på en konferans 2013. Håll till godo:

16 september 2015

Myers-Briggs… summerad!

En bra sammanfattning på Myers-Briggs… direkt från Wikipedia CC.
Vad har du för preferens?
31 augusti 2015

Work rules! på Google

Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead" skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock. Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune.

Min exformativa summering:

På Google är frihet chefens bästa vän. Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna.

På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: "Chefens uppgift är att tjäna teamet". Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter.
Googles grundares ledarskapsfilosofi föddes under studietiden. En student har friheten att jobba med vad han eller hon vill, de roligaste projektarbetena lockar andra att delta och det finns en lust och gränslöshet som skapar känslan av att det går att förändra världen.

Googles kultur bygger på tre hörnstenar:
 1. Företagets mission - "att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla". Denna formulering gör att det blir ett moraliskt snarare än ett affärsmässigt mål.
 2. Transparens - på Google vet alla vad som är på gång. Alla frågor förtjänar ett svar.
 3. Rätten att få säga vad man tycker - "Antingen tror du att människor är goda och så välkomnar du deras synpunkter, eller så gör du det inte". Detta skapar organisatorisk effektivitet.
När Google rekryterar är det främst fyra attribut som de efterfrågar:
 1. Förmågan att ta till sig information
 2. Ledarskap
 3. "Googliness"
 4. Kompetens inom det område som tjänsten kräver
Googliness kan översättas till "kulturell passform", dvs du ska gilla att ha roligt, vara intellektuellt ödmjuk (våga erkänna att du har fel), vara samvetsgrann och känna dig bekväm med tvetydighet. Dessutom ska du kunna bevisa att du gjort modiga eller intressanta vägval i livet.

Googles rekrytering baseras på att "inte lita på din magkänsla". Rekryteringen följer fyra principer:
 1. Lägg ribban för kvalitet högt - en bra tumregel är att alltid anställa människor som är bättre än du själv.
 2. Hitta dina egna kandidater - använd t ex LinkedIn, alumnidatabaser eller olika branschsammanslutningar.
 3. Bedöm dina kandidater objektivt - inkludera dina medarbetare och kollegor i intervjuerna, dokumentera intervjuerna väl och använd dig av en grupp opartiska personer som fattar det faktiska beslutet.
 4. Ge kandidaterna en anledning till att börja - låt kandidaten uppleva människorna som de ska arbeta med.
Laszlo har summerat sin syn i ett manifest:
 • Ge ditt arbete mening. Jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar.
 • Lita på dina medarbetare. Gör alla medarbetare till grundare.
 • Anställ dem som är bättre än du. Om du inte hittar rätt, ta det lugnt, vänta tills du hittar någon bättre.
 • Förväxla inte utveckling med kritik. Om du kombinerar kritik med konsekvens, om dina medarbetare känner att misstag leder till bestraffning, kommer de hellre käfta emot än att vara öppna för att lära sig.
 • Fokusera på de två svansarna. Studera och lär av de medarbetare som presterar bäst och fundera på om de som presterar sämst är på fel plats. 
 • Var måttfullt generös. Det är inte säkert att de stora gåvorna är de mest uppskattade.
 • Betala orättvist. Även om du inte har finansiella resurser att ge stora skillnader i lön, gör åtminstone något.
 • Knuffa verksamheten. Små knuffar i rätt riktning kan göra din grupp lyckligare och mer produktiv.
 • Hantera växande förväntningar. Om du tänker åstadkomma förändring tala om det för dina medarbetare.
 • Ha roligt - och börja sedan om från nummer ett igen. Att skapa en bra kultur och miljö är inte en engångsgrej, det kräver konstant inlärning och förnyelse.
Se Laszlo via YouTube:

30 augusti 2015

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor (EQ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent.

Hur blir du emotionellt kompetent?
Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps så tränar man känslomedvetenhet, empati, optimism, flexibilitet osv.

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är kanske det bästa sättet att medvetet träna sin EQ. NLP är en samling modeller och verktyg som paketerats ihop för att hjälpa folk att uppnå mästerskap - att helt enkelt bli sitt bästa jag. Inom NLP så tränar man på Grundantagande, Tillstånd, Rapport, Meta-frågor, Kalibrering, F2, Feedback, NÖHRa, ELS, Ramar, Ankare… Indirekt eller direkt så innebär det vidareutveckling av din EQ.

En av modellerna inom NLP kallas för Förändringsnivåerna (f d neurologiska nivåer). Den består av sex olika logiska nivåer, som representerar olika abstraktionsnivåer av livet. En nivå i denna kallas för Förmåga/Färdighet och omfattar de allmänna färdigheter och strategier som vi använder i våra liv. 
Jag menar att ramverket kring EQ på ett heltäckande sätt beskriver alla möjliga existerande emotionella förmågor som behövs för att uppnå mästerskap. Samtidigt så ger Förändringsnivåerna inom NLP stöd på flera nivåer att utveckla respektive EQ-förmåga.
Om vi t ex väljer EQ-förmågan "Empati" så kan man börja fundera på i vilken Miljö man är empatisk (utanför COOP, på jobbet, inom familjen), vilket konkret Beteende man har när man agerar empatiskt (ger ett mynt till en tiggare, lyssnar på en kollega eller sitt barn), vilka Övertygelser och Värderingar man har kring att vara empatisk (jag mår bra av att skänka pengar till tiggare, jag orkar inte lyssna på gnälliga kollegor, familjen är viktigast), vilken Identitet jag har skapat för mig själv (jag är en person som hjälper utsatta människor, jag är en karriärmänniska, jag är en familjemänniska) samt vilket Högre syfte jag har med att vara empatisk (jag vill rädda världen, jag vill sluta jobba innan jag är 40, jag vill att mina barn ska få det så bra som möjligt).
Alltså, om du vill vidareutveckla din empatiska förmåga så kan du genom denna modell reflektera kring hur din empati påverkas av de Övertygelser och Värderingar, den Identitet och det Högre syfte du har skapat för dig själv. Du kan också förändra ditt Beteende och bestämma dig för i vilken Miljö du ska vara empatisk.

En ytterligare dimension som är karakteristisk för NLP är s k Tidslinjer (Timelines). Det innebär att man utnyttjar vår hjärnas förmåga att resa bakåt och framåt i tiden. Man kan t ex "skapa minnen i framtiden" som är så verkliga att de känns som att de redan har hänt. Detta är ett verkligt kraftfullt verktyg, både för att tydliggöra målbilder i framtiden och för att ändra på mindre trevliga minnen från det förflutna.
Om du t ex vill bli bättre på att agera mer empatiskt, så kan du mentalt resa framåt i tiden och prova hur det känns att agera empatiskt i en specifik situation. Då spelar du upp en "film" som beskriver hur det ser ut där du är, vad du och andra säger samt även hur det känns för dig. Detta kan du göra flera gånger tills det känns helt naturligt.

Vill du veta mer om hur emotionellt kompetent du är just nu? 
Då kan du använda världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens - testet EQ-i 2.0, t ex via den Välmående Ledaren. Då får du en uppfattning om hur du ligger till jämfört med andra avseende de 15 emotionella förmågor som identifierats. Du får dessutom en indikator på hur välmående du är. Detta har visat sig vara en väldigt viktig faktor kopplat till att förstå framgång i livet.

Läs gärna mer om EQ på EQ-bloggen.

20 augusti 2015

Det lärande samtalet

Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra".

Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket. Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com]

Det medvetna självet
"Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:

 • Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja)
 • Mentala kartor
 • Klart språk
 • Här och nu
Emotionella förmågor att använda:
 • Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor
 • Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt
 • Realism - se saker och ting så som de faktiskt är
 • Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
Det beskrivande självet
"Att kommunicera sina upplevelser klart och tydligt till andra"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Beskriv din upplevelse - innan du frågar
 • Var transparent - inte intim
 • Beskriv din upplevelse - ge inte omdömen
 • Beskriv påverkan - innan du reagerar
Emotionella förmågor att använda:
 • Självhävdelse - tydligt kunna kommunicera känslor, tankar och idéer på ett socialt acceptabelt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
Det nyfikna självet
"Att vara nyfiken på andras upplevelser och underlätta för andra att kommunicera dem"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Inbjudande hållning
 • Sök den goda intentionen
 • Lyssna genom upplevelsekuben
 • Parkera dina reaktioner
Emotionella förmågor att använda:
 • Empati - identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Impulskontroll - undvik att fatta förhastade beslut eller att agera obetänksamt
 • Flexibilitet - anpassa sina tankar och beteende till oförutsägbara och dynamiska omständigheter
Det uppskattande självet
"Att skapa goda spiraler i samarbeten och partnerskap"

Nyckelord inom Klart Ledarskap
 • Odla ett uppskattande förhållningssätt
 • Ta fasta på den goda intentionen
 • Spåra det goda
 • Vattna där det gror
Emotionella förmågor att använda:
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
 • Stresstolerans - en tro att man kan påverka situationer på ett positivt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Självförverkligande - ägna tid åt det som leder till ett rikt och trivsamt liv

  Lärande samtal
  "Att bli klara över varandras upplevelser av en händelse"

  Nyckelord inom Klart Ledarskap:
  • Det medvetna självet
  • Det beskrivande självet
  • Det nyfikna självet
  • Triangulering
  Emotionella förmågor att använda:
  • Livsglädje - kunna känna nöjdhet och att uppskatta livets alla aspekter
  • Alla förmågor som nämnts ovan…
  Summering
  Klart ledarskap är en riktigt bra paketering av hur man genomför ett samtal där "fokus är att bli medveten om och tydliggöra sin egen upplevelse och att verkligen förstå den andres upplevelse av en händelse". Ett antal väl utvecklade emotionella förmågor behövs för att klara av detta på ett effektivt sätt. Om du vill gå riktigt på djupet kring att träna på dessa färdigheter - anmäl dig till en NLP-utbildning, t ex via FlowPartner. Vill du veta mer om emotionella kompetenser (EQ) och kanske själv göra ett personligt EQ-test, se "den Välmående Ledaren".

  31 juli 2015

  Summering av "the seven habits of highly effective people"


  En av de mest betydelsefulla ledarskapsböckerna någonsin tycker många med mig är boken ”Seven habits of highly effective people” (De sju goda vanorna) skriven av Stephen R. Covey. Den är så fylld av matnyttiga tips så att det närapå blir ”överfullt”. Jag har läst och bloggat många gånger om denna bok. Det som på senare tid blivit allt mer uppenbart för mig är att denna bok till stor del handlar om emotionell intelligens (EQ), även om den aldrig marknadsförts på det sättet. Troligen beroende på att den skrevs innan Daniel Goleman gjorde begreppet EQ hett… En sammanfattning av seven habits låter sig inte enkelt göras. Och den gör sig bäst på engelska. På något sätt känns det mer exakt & äkta så.
  Well, den exformativa engelska summeringen av ”De sju goda vanorna”:


  ”Between stimulis and response, man has the freedom to choose”
  BE PROACTIVE
  Self-awareness    response-ability    
  Circle of Influence


  a mental creation (the blueprint)       personal leadership
  BEGIN WITH THE END IN MIND
  a personal mission statement      use visualization and affirmation


  Weekly ”Quadrant II - Not urgent and Important” organizing
  PUT FIRST THINGS FIRST
  STEWARDSHIP delegation


  Win/Win is a belief in the Third alternative
  THINK WIN/WIN
  It´s not your way or my way; it´s a better way, a higher way


  the highest form of listening - empathic listening
  SEEK FIRST TO UNDERSTAND, 
  THEN TO BE UNDERSTOOD
  10 percent what we say, 30 percent our sounds, 
  60 percent body language


  Buddhism calls this "the middle way"
  SYNERGIZE
  realize that all people see the world, not as it is, but as they are


  physical   spiritual   mental   social/emotional
  SHARPEN THE SAW
  Renewal empowers us to move on an upward spiral of growth and change