Inlägg

Visar inlägg från 2015

Recept för välmående och framgång

Bild
Via Shawn Achor på Facebook kom jag över ett inlägg som beskriver 50 sätt att leva för de som är "happier, healthier and more successful". Du kan läsa  hela inlägget här . [bild från www.hta.se] Min summering - recept för välmående och framgång ! skippa koffein meditera tre gånger om dan läs en bok i veckan skriv dagbok fem minuter per dag gift dig med din bäste vän gör en " bucket list " - börja bocka av... sluta ät raffinerat socker fasta en dag per vecka "fasta" från internet en dag per vecka sluta titta på TV-nyheterna gör något varje dag som skrämmer dig gör något snällt för någon annan varje dag lägg dig tidigt - gå upp tidigt sov sju timmar eller mer per natt duscha kallt säg nej till det du inte vill göra säg Tack när du blir serverad säg " jag älskar dig " tre gånger per dag ät trettio gram protein till frukost lyssna på böcker/podcast i dubbla hastigheten bestäm vad du v

Neuroledarskap av Gospic/Falk

Bild
En ny bok skriven av hjärnforskaren Katarina Gospic och utvecklingshandledaren Stefan Falk heter " Neuroledarskap - effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder". Jag har inte läst boken ännu, men jag har läst ett smakprov via Bokus/Smakprov . Denna bok handlar alltså om hur den mänskliga hjärnan fungerar . Den tar sin utgångspunkt i verkliga situationer och utmaningar som ledare står inför samt beskriver ett antal beprövade metoder som har testats i många olika miljöer och som hjälper ledare att lyckas i sitt ledarskap. Några korta summeringar från Smakprov: Författarna menar att vi lever i en värld full av ineffektiva ledare. Deras definition på en effektiv ledare är en ledare som lyckas bygga en verksamhet som kontinuerligt skapar goda mätbara resultat , oavsett hur dessa resultat mäts. En effektiv ledare är en individ som: känner sin verksamhet har utveckling som en naturlig del av sin egen och medarbetarnas vardag är fullt fokuserade

Flow - vad gör oss lyckliga?

Bild
I tidskriften Modern Psykologi #8/2015 går det att läsa en intervju med skaparen av begreppet " Flow " - Mihaly Csikszentmihalyi. Artikeln är skriven av Sara Hammarkrantz, medförfattare till boken " Lycka på fullt allvar ". Mihaly menar att Flow uppstår när man blir så engagerad att man slutar tänka på vad det är man gör, när ens färdigheter precis matchar svårighetsgraden och medvetandet smälter samman med handlingen Man kan se Flow som den optimala upplevelsen med högsta möjliga utdelning och tillfredsställelse. Flow är också nyckeln till kreativitet och innovation. Du kan hamna i Flow när du undervisar, spelar musik, skriver - men också när du är mamma och pappa eller till och med en god vän. Gemensamt för Flow är att det känns som att man är buren av en våg , att man bara flyter med, utan att behöva göra någonting själv. Dock måste man så gott som alltid anstränga sig för att uppnå Flow. Mihaly berättar att hans karriärval berodde på att det var dålig

Reinventing organizations

Bild
Jag har ju tidigare bloggat en del om att vi är på väg ut ur informationssamhället och på väg in i nästa samhälle - som ännu inte fått ett namn eftersom vi är mitt uppe i detta paradigmskifte. Jag har kallat det för exformationssamhället , Dan Pink kallar det konceptsamhället , Troed Troedson kallar det för förståelsesamhället (understanding society) osv. Frederic Laloux har forskat några år på denna nästa typ av organisation och har en del matnyttigt kring hur ledarskapet bör fungera för att optimalt stötta denna nya typ av organisation. I sin bok " Reinventing organizations " beskriver Frederic vad som har varit karakteristiskt utifrån de olika samhällen vi haft hittills: stamsamhället - som karakteriseras av att man erövrar och tar slavar. Kan ses som en vargflock, med den starke alfavarghannen i spetsen jordbrukssamhället - som också karakteriseras av formella strukturer och hierarkiska pyramider. Bra exempel är katolska kyrkan och hur arméer förr var struktur

Igår var det sex år sedan starten!

Bild
Hitta din egen porlande  inomhusfontän på: www.exformation.nu Ojdå, igår fyllde denna blogg sex år. Det höll jag n ä st a n på att missa.  Vad har då hänt under mitt senaste år?  Har jag lyckats summera och vaska fram något av intresse?  Det sista året har jag ju förutom denna blogg lagt lite tid på min andra blogg - EQ-bloggen - med fokus på hur du blir ännu mer effektiv och välmående genom att vidareutveckla din emotionella intelligens . Jag tror benhårt på att vi alltmer i dagens samhälle behöver en motvikt till det hårda, logiska och intellektuella för att gå mer mot det mjuka, intuitiva och emotionella. Helt enkelt lite mer "höger hjärnhalva" och lite mindre "vänster hjärnhalva"...  Jag tror mycket på att fokusera på ditt eget välmående - modern forskning säger att vi faktiskt blir mer effektiva av det. Sen tror jag det är rimligt att titta på oss homo sapiens med lite ödmjukhet - vi verkar gilla sol . Om vi vill att vårt företag ska blomstra verk

Att njuta av varje ögonblick...

Bild
Ibland hittar man vackra saker, som nedan  Infographic  ( se den här i full storlek ) om att ägna tid åt att njuta av de positiva ögonblicken i livet:

A Curious Mind - Brian Grazer

Bild
Chef.Boken #9 2015 sammanfattar och förenklar boken "A CURIOUS MIND - The SECRET to a BIGGER LIFE " skriven av filmproducenten Brian Grazer tillsammans med journalisten Charles Fishman. Boken handlar om vikten av att ställa frågor, som verktyg för lärande, motivation och ledarskap.  Min summering: Brian kallar nyfikenheten för hans universitet . Han menar att det är genom samtal som han har lärt sig att förstå hur andra tänker, arbetar och ser på världen. Nyfikenhet kan ta dig ut ur din egen värld, den kan vidga ditt perspektiv och den kan ge dig en känsla av erfarenhet som du själv saknar, skriver han. Dock, att tillåta nyfikna frågor kan bli obekvämt, otrevligt och rentav leda till förändringar eller konsekvenser som du inte önskar. Att uppmuntra nyfikenhet innebär att du släpper ifrån dig en bit av din makt - samtidigt som frågor skapar engagemang. Det finns såklart fällor. Du får inte ställa frågor på ett sätt som antyder att du redan vet svaret själv. Och du mås

Förändring - "Fyrarummaren"

Bild
Lite förändring - kan det vara något? Vissa säger lite skämtsamt: Om du inte utvecklas så avvecklas du! Visst... men hur ska förändringen gå till? Ska vi göra en enkel plan utifrån Kotter ´s snygga 8-stegsraket - blir det bra? Kanske... eller så använder du dig av Förändringens fyra rum ( Fyrarummaren ) för att förstå i vilket psykologiskt tillstånd du och teamet befinner sig just nu. [bild från Jan Höglunds blogg] Nedan bild (från Skolutveckling i Mölndal) beskriver rätt snyggt vilka de olika "rummen" är utifrån hur man känner det samt vilka behov man har. Om man börjar med Nöjdhetsrummet så är det ett rum där livet är bra - man är nöjd och kan njuta av livet. När man blir Liknöjd (lite för nöjd), så går man in i Självcensurrummet där man är uttråkad, kritisk och mer negativ. Där kan man efter ett tag nå Insikt om att allt inte är som det ska och då hamna i Förvirringsrummet . Det är ett kaotiskt rum fyllt av frustration och ifrågasättande. När du fått stöd at

The 5 dysfunctions of a team

Bild
Det finns en del olika modeller för att beskriva hur man får till ett effektivt team. En riktigt bra modell jag stött på nyligen är " the five dysfunctions of a team " vilken beskriver en struktur för de "trösklar man måste ta sig över" för att lyckas. Personen som skrivit boken och tagit fram modellen heter Patrick Lencioni , en amerikansk katolik med irländsk/italiensk bakgrund. För att säkra ett effektivt team behöver du undanröja i tur och ordning: Absence of Trust - det krävs att alla i teamet har modet att vara sårbara . Detta uppnås genom att ledaren visar vägen - man kan inte vara för sårbar. Fear of Conflict - meningskiljaktigheter är bra. Det är nödvändigt att få upp allas åsikter till ytan. Om det finns förtroende och tillit i teamet är det ofarligt att hävda sina åsikter . Lack of Commitment - för att skapa engagemang krävs det att man är överens om att man är oense för att därefter gemensamt besluta vilket åtagande som gäller framåt. Avo

A Force for Good - Daniel Goleman

Bild
Daniel Goleman har skrivit en ny bok: "A Force for Good - the Dalai Lama´s vision for our world" ( läs en introduktion här via Amazon ). Daniel gästade ju Skavlan i fredags och berättade bl a pedagogiskt om begreppet emotionell intelligens ( EQ ). I nedan klipp hör vi honom förklara lite mer om sin nya bok: Medkänsla (compassion) och empati verkar vara egenskaper vi har med oss naturligt ända sedan spädbarnsåldern. Däremot verkar dessa förmågor förminskas när vi kommer in i mer tävlingsorienterade miljöer, som förskola och skolan. Nu finns det dock förskolor och skolor som har för avsikt att ändra på detta - de lär ut snällhet (kindness) och medkänsla (compassion). Enligt Dalai Lama kommer detta visa sig bidra till att skapa en bättre värld framåt - en värld där man bryr sig om sina medmänniskor ännu mer. Dalai Lama oroar sig också för gapet mellan fattiga och rika, som har ökat alltmer de sista hundra åren. Han hoppas att företag ska ta ett ökat ansvar för att minska

Myers-Briggs… summerad!

Bild
En bra sammanfattning på Myers-Briggs … direkt från Wikipedia CC. Vad har du för preferens?

Work rules! på Google

Bild
Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead " skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock . Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune. Min exformativa summering: På Google är frihet chefens bästa vän . Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna . På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: " Chefens uppgift är att tjäna teamet ". Chefen ska inspirera medarbe

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor ( EQ ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent. Hur blir du emotionellt kompetent? Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps

Det lärande samtalet

Bild
Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra". Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket . Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com] Det medvetna självet "Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser" Nyckelord inom Klart Ledarskap: Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja) Mentala kartor Klart språk Här och nu Emotionella förmågor att använda: Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt Realism - se saker och ting så som de faktiskt är Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade Känsl

Summering av "the seven habits of highly effective people"

En av de mest betydelsefulla ledarskapsböckerna någonsin tycker många med mig är boken ”Seven habits of highly effective people” (De sju goda vanorna) skriven av Stephen R. Covey . Den är så fylld av matnyttiga tips så att det närapå blir ”överfullt”. Jag har läst och bloggat många gånger om denna bok. Det som på senare tid blivit allt mer uppenbart för mig är att denna bok till stor del handlar om emotionell intelligens (EQ), även om den aldrig marknadsförts på det sättet. Troligen beroende på att den skrevs innan Daniel Goleman gjorde begreppet EQ hett… En sammanfattning av seven habits låter sig inte enkelt göras. Och den gör sig bäst på engelska. På något sätt känns det mer exakt & äkta så. Well, den exformativa engelska summeringen av ”De sju goda vanorna”: ”Between stimulis and response, man has the freedom to choose” BE PROACTIVE Self-awareness     response-ability      Circle of Influence a mental creation (the blueprint)