Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor (EQ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent.

Hur blir du emotionellt kompetent?
Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps så tränar man känslomedvetenhet, empati, optimism, flexibilitet osv.

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är kanske det bästa sättet att medvetet träna sin EQ. NLP är en samling modeller och verktyg som paketerats ihop för att hjälpa folk att uppnå mästerskap - att helt enkelt bli sitt bästa jag. Inom NLP så tränar man på Grundantagande, Tillstånd, Rapport, Meta-frågor, Kalibrering, F2, Feedback, NÖHRa, ELS, Ramar, Ankare… Indirekt eller direkt så innebär det vidareutveckling av din EQ.

En av modellerna inom NLP kallas för Förändringsnivåerna (f d neurologiska nivåer). Den består av sex olika logiska nivåer, som representerar olika abstraktionsnivåer av livet. En nivå i denna kallas för Förmåga/Färdighet och omfattar de allmänna färdigheter och strategier som vi använder i våra liv. 
Jag menar att ramverket kring EQ på ett heltäckande sätt beskriver alla möjliga existerande emotionella förmågor som behövs för att uppnå mästerskap. Samtidigt så ger Förändringsnivåerna inom NLP stöd på flera nivåer att utveckla respektive EQ-förmåga.
Om vi t ex väljer EQ-förmågan "Empati" så kan man börja fundera på i vilken Miljö man är empatisk (utanför COOP, på jobbet, inom familjen), vilket konkret Beteende man har när man agerar empatiskt (ger ett mynt till en tiggare, lyssnar på en kollega eller sitt barn), vilka Övertygelser och Värderingar man har kring att vara empatisk (jag mår bra av att skänka pengar till tiggare, jag orkar inte lyssna på gnälliga kollegor, familjen är viktigast), vilken Identitet jag har skapat för mig själv (jag är en person som hjälper utsatta människor, jag är en karriärmänniska, jag är en familjemänniska) samt vilket Högre syfte jag har med att vara empatisk (jag vill rädda världen, jag vill sluta jobba innan jag är 40, jag vill att mina barn ska få det så bra som möjligt).
Alltså, om du vill vidareutveckla din empatiska förmåga så kan du genom denna modell reflektera kring hur din empati påverkas av de Övertygelser och Värderingar, den Identitet och det Högre syfte du har skapat för dig själv. Du kan också förändra ditt Beteende och bestämma dig för i vilken Miljö du ska vara empatisk.

En ytterligare dimension som är karakteristisk för NLP är s k Tidslinjer (Timelines). Det innebär att man utnyttjar vår hjärnas förmåga att resa bakåt och framåt i tiden. Man kan t ex "skapa minnen i framtiden" som är så verkliga att de känns som att de redan har hänt. Detta är ett verkligt kraftfullt verktyg, både för att tydliggöra målbilder i framtiden och för att ändra på mindre trevliga minnen från det förflutna.
Om du t ex vill bli bättre på att agera mer empatiskt, så kan du mentalt resa framåt i tiden och prova hur det känns att agera empatiskt i en specifik situation. Då spelar du upp en "film" som beskriver hur det ser ut där du är, vad du och andra säger samt även hur det känns för dig. Detta kan du göra flera gånger tills det känns helt naturligt.

Vill du veta mer om hur emotionellt kompetent du är just nu? 
Då kan du använda världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens - testet EQ-i 2.0, t ex via den Välmående Ledaren. Då får du en uppfattning om hur du ligger till jämfört med andra avseende de 15 emotionella förmågor som identifierats. Du får dessutom en indikator på hur välmående du är. Detta har visat sig vara en väldigt viktig faktor kopplat till att förstå framgång i livet.

Läs gärna mer om EQ på EQ-bloggen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering