Det lärande samtalet

Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra".

Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket. Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com]

Det medvetna självet
"Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:

 • Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja)
 • Mentala kartor
 • Klart språk
 • Här och nu
Emotionella förmågor att använda:
 • Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor
 • Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt
 • Realism - se saker och ting så som de faktiskt är
 • Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
Det beskrivande självet
"Att kommunicera sina upplevelser klart och tydligt till andra"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Beskriv din upplevelse - innan du frågar
 • Var transparent - inte intim
 • Beskriv din upplevelse - ge inte omdömen
 • Beskriv påverkan - innan du reagerar
Emotionella förmågor att använda:
 • Självhävdelse - tydligt kunna kommunicera känslor, tankar och idéer på ett socialt acceptabelt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Känslouttryck - kunna uttrycka sina känslor
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
Det nyfikna självet
"Att vara nyfiken på andras upplevelser och underlätta för andra att kommunicera dem"

Nyckelord inom Klart Ledarskap:
 • Inbjudande hållning
 • Sök den goda intentionen
 • Lyssna genom upplevelsekuben
 • Parkera dina reaktioner
Emotionella förmågor att använda:
 • Empati - identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Impulskontroll - undvik att fatta förhastade beslut eller att agera obetänksamt
 • Flexibilitet - anpassa sina tankar och beteende till oförutsägbara och dynamiska omständigheter
Det uppskattande självet
"Att skapa goda spiraler i samarbeten och partnerskap"

Nyckelord inom Klart Ledarskap
 • Odla ett uppskattande förhållningssätt
 • Ta fasta på den goda intentionen
 • Spåra det goda
 • Vattna där det gror
Emotionella förmågor att använda:
 • Optimism - ha en positiv attityd och syn på livet
 • Självkänsla - känna en inre styrka och självförtroende
 • Stresstolerans - en tro att man kan påverka situationer på ett positivt sätt
 • Sociala relationer - kunna skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer
 • Självförverkligande - ägna tid åt det som leder till ett rikt och trivsamt liv

  Lärande samtal
  "Att bli klara över varandras upplevelser av en händelse"

  Nyckelord inom Klart Ledarskap:
  • Det medvetna självet
  • Det beskrivande självet
  • Det nyfikna självet
  • Triangulering
  Emotionella förmågor att använda:
  • Livsglädje - kunna känna nöjdhet och att uppskatta livets alla aspekter
  • Alla förmågor som nämnts ovan…
  Summering
  Klart ledarskap är en riktigt bra paketering av hur man genomför ett samtal där "fokus är att bli medveten om och tydliggöra sin egen upplevelse och att verkligen förstå den andres upplevelse av en händelse". Ett antal väl utvecklade emotionella förmågor behövs för att klara av detta på ett effektivt sätt. Om du vill gå riktigt på djupet kring att träna på dessa färdigheter - anmäl dig till en NLP-utbildning, t ex via FlowPartner. Vill du veta mer om emotionella kompetenser (EQ) och kanske själv göra ett personligt EQ-test, se "den Välmående Ledaren".

  Kommentarer

  Populära inlägg i den här bloggen

  IT outsourcing som ett äktenskap

  Förändring - "Fyrarummaren"

  12 livsregler - en summering