30 augusti 2010

Leading change


Igår kväll hemkommen från London efter att ha tillbringat en vecka med att förkovra mig kring Change management. Lyxigt. Helgen tillbringades därefter tillsammans med frun med att shoppa, gå på musical, äta & dricka gott... Lyxigt.

Här följer några utdrag ur "Making sense of Change management" av Cameron & Green, kapitel 4 (Leading change):


  • Visionary leadership: unless you know where you are going, and why, you cannot possibly get there.

  • Leaders prepare organizations for change and help them cope as they struggle through it.

  • Visionary leaders all appear to have a central story that connects with the audience´s point and which also is embodied in the leader him- or herself.

  • Leadership of the 21st century organizations is about challenging people, taking them out of their comfort zones, letting people feel external pressure and exposing conflict.

  • Leaders should help others make good connections, and to develop a sense of common purpose across boundaries, thus building commitment across a wide domain.

  • Change leadership comes from developing communities of interdependant leaders across organizations.

  • Leaders involved in leading change have to develop especially strong inner leadership because of the emotions arising from their own drive to achieve, coupled with potential resistance from many levels, and the discomfort involved with letting go of old habits.

  • Expect the unexpected. Do not panic when the path of changes twist or turn.

  • Leaders must take responsibility for their own learning, and treat it as a route to self-knowledge and self-expression.

  • Seek first to understand, then to be understood.

Ett kapitel med mycket godsaker från bl a Steve Covey, Peter Senge, John Kotter och Daniel Goleman.

Dessutom, ett YouTube klipp - authors@google med Daniel Goleman att reflektera kring. Daniel hälsar på hos företaget som samlat de skarpaste hjärnorna (IQ-mässigt) för att prata om EQ (emotionell intelligens);
24 augusti 2010

Leda förändring av John P. Kotter

Leda förändring, skriven av John P. Kotter summerades av Kontentan redan i december 1997. I kursen jag går nu i Change management är Kotter´s 8-stegs modell fortfarande mycket aktuell.

Själva modellen kan du läsa om på flera olika ställen på nätet, t ex på kotterinternational, Mindtools, ccfbest...

I boken Leda förändring beskriver Kotter Framtidens organisation:
"Förändring tycks på goda grunder bli framtidens melodi. Därför kommer det presenterade åttapunktsprogrammet att tillämpas i ökande omfattning, inte bara när man förändrar existerande organisationer utan också när man bygger upp nya. Hittills har man haft anledning att tillämpa det bara vid sporadiskt förekommande förändringar. Efter sekelskiftet behöver man sannolikt hålla det kontinuerligt gående".
"Framtidens affärsvärld kräver allt fler visionära ledare...Befogenhetsspridning i en föränderlig värld fungerar bäst i organisationer där högsta ledningen ägnar sig åt ledarskap och fördelar de administrativa uppgifterna på lägre nivå."

Det verkar som att Kotter var rätt på det redan i slutet av 90-talet. Han har genom att publicera flera böcker i ämnet befäst sin roll som ledande inom Change management. Nedan klipp från YouTube visar hur man kan ta till sig hans nya vidareutvecklade förändringskoncept "our iceberg is melting":
Köp boken på bokus eller adlibris.

23 augusti 2010

APMG Change management Practitioner...

... är jag inte ännu. Men på fredag eftermiddag hoppas jag vara det. Jag är alltså på kurs (Learning Tree i London) för att lära mig mer om Change management. Kursboken som jag plöjt igenom inför kursen heter "Making sense of Change Management - A complete guide to the models, tools & techniques of organizational change". Av Cameron&Green.

Första dagens utbildning handlade primärt om Individual change management. Några highlights från dag1 är the learning dip, Kolb´s learning cycle, classical and operant conditioning, cognitive techniques for change, Kubler-Ross model of change and adjustment, Maslow´s hierarchy of needs, Gestalt approach of change, MBTI, Tuckman´s model of team change, Lewin´s three-step model based on force field analysis, Kotter´s eight-step model for transforming your organisation, Beckhard´s formula (C=[ABD] > X).

I kursmaterialen fanns det några citat som blev mina favoriter:
Plus ca change, plus c´est la même chose.
(The more things change, the more they are the same)
French novelist Alphonse Karr, 1808-1890

Detta citat håller jag helt och hållet med om. Det är otroligt viktigt att inte försöka förändra för mycket på en och samma gång - då kan resultatet mycket väl bli att det inte blir någon förändring alls.

Those who attempt to create major change with simple, linear, analytical
processes almost always fail.
Johan Kotter, 1996

Vill du skapa verklig förändring så krävs det en insikt i att förändringsledning är en komplex process som har flera olika dimensioner...

People do not resist change - people resist being changed.
Richard Beckhard

En sanning: Jag har inget emot förändring, bara jag inte själv behöver förändra mig ...

Inte så mycket snack om kommunikation än så länge, men den som väntar på något gott sitter sällan i farstun ...

20 augusti 2010

RSA Animate - Smile or Die

Jag hade nästan glömt hur effektfulla presentationerna från RSA var. Nedan animerade föreläsning är fantastisk - den handlar om de mörka sidorna av "positive thinking". Föreläsaren heter Barbara Ehrenreich. Luta dig tillbaka och njut:
Jag gillar förresten boken the secret och även trailern till filmen (se länk). Jag tycker dock det är viktigt att ha en realistisk och ej fundamentalistisk syn på denna typ av inspirationskälla till ett bättre liv.

Änna fler animerade föreläsningar kan ses på YouTube RSA channel

18 augusti 2010

Kommunikation om Nordkorea


Effektiv kommunikation handlar väldigt mycket om konsten att lyssna. Om de som kommunicerar dessutom delar ett gemensamt sammanhang (shared context) så ökar sannolikheten betydligt för att man ska förstå varandra.

Men, det är inte konstigt att vi ibland missförstår varandra. Ovan "comic strip" tyckte jag var rätt charmig ...

14 augusti 2010

Vardagskommunikation med exformation

Följande ordväxling ägde rum igår under en fikapaus med kompisar vid Hovs Hallar:

Patrick: Hur långt är det till Hovs Hallar?
John: 30 minuter.
Anna-Karna: Från var - Ängelholm, eller ...?
John: Nä, från Torekov.
Jag: Patrick, du sa Hovs Hallar, men du menade antagligen Hallands Väderö?!
John: Jag tyckte du sa Hallands Väderö ...

Förtydligande -vad hände egentligen:
Vi stod och åt glass vid Hovs Hallar och beundrade utsikten, bl a till Hallands Väderö. Patrick tittar ut över havet och ställer frågan: Hur långt är det till Hovs Hallar?
John som också står och tittar ut över havet och som tidigare lagt fram möjligheten att åka till Hallands Väderö denna dag förstår intuitivt att det är just Hallands Väderö som Patrick menar. John´s svar blir följaktligen: 30 minuter (underförstått med båt från Torekov).
Anna-Karna som står lite vid sidan om och inte ser exakt varthän Patrick och John tittar undrar utifrån informationsinnehållet i själva frågan: Från var - Ängelholm? John svarar frågande, eftersom han intuitivt förstod Patrick´s fråga: Nä, från Torekov. Jag själv noterar att mitt framför mina ögon har utspelats ett underbart exempel på hur exformation har överförts från Patrick till John varpå jag inflikar: Patrick, du sa Hovs Hallar, men du menade antagligen Hallands Väderö ... John förklarar: Jag tyckte du sa Hallands Väderö!


Varför är då denna ordväxling överhuvudtaget intressant?
Jo, därför att det visar på en grundpelare i mänsklig kommunikation. Anledningen till att vi människor kommunicerar är många, t ex att vi vill berätta hur vi känner oss, förmedla kunskap, utbyta funderingar och åsikter, lära känna andra personer bättre. Medlet för att göra detta är ofta att nyttja vårt språk - att sätta ihop ord till meningar. Men själva orden (informationen) är bara ett verktyg för att få kommunikationen att fungera bättre (att överföra exformation). I exemplet ovan så förstår Patrick och John varandra t o m utan att orden är korrekta ...

Reflektion:
För mig visar detta exempel att exformationen är viktigare än informationen. Det visar att effektiv kommunikation kräver ett delat sammanhang, dvs att sändare och mottagare är s k "på samma våglängd". Vill Du vara delaktig i effektiv kommunikation så är min slutsats:
Lyssna inte så noga på vad jag säger utan försök istället förstå vad jag menar.

Obs: Namnen ovan är fingerade...

11 augusti 2010

Affirmationer för assertiv kommunikation

Jag menar att förmågan att bibehålla en assertiv kommunikation (bild från embracethefuture.org.au) är en nödvändig egenskap för att bli en framgångsrik ledare och även en framgångsrik förälder. Hur blir man assertiv i sin kommunikation?

Att klara av att bibehålla en assertiv kommunikation är starkt kopplat till en stark självkänsla och ett gott självförtroende. Grunden handlar om att kommunicera på ett sätt som gör att varje kommunikation slutar i en vinna-vinna situation. Det finns en hel del intressanta videoklipp på YouTube om man söker på assertive communication så det är bara att träna på...

Jag väljer att dela med mig av ett klipp som handlar om "positive affirmations for assertiveness skills". Lite halvreligiöst "new age" inspirerat klipp med "Dallas-intro" som bakgrundsmusik - är definitivt värt en titt ;-)

Hur assertiv är du?

8 augusti 2010

Sven Otto Littorin och kommunikation

Sven Otto Littorin har ju avgått som arbetsmarknadsminister (se presskonferens via Aftonbladet). Hur är han som politiker?

Jag känner inte Sven Otto, utan har skapat mig en uppfattning om honom utifrån de intervjuer och artiklar jag sett&läst om honom samt utifrån det jag har hört om honom från andra personer. Genom åren så har jag utifrån denna kommunikation "lärt känna" Sven Otto och skapat mig en egen personlig uppfattning av Sven Otto.

När Sven Otto håller sin avskedspresskonferens så innebär det givetvis att all information han kommunicerar ut "filtreras" utifrån den upplevda kunskap jag har om Sven Otto. Denna kunskap är extremt subjektiv och troligen långt ifrån sann, men icke desto mindre så är det så att det Sven Otto säger aktiverar en viss mängd exformation hos mig som bygger vidare på det jag tidigare lagrat i min hjärna om Sven Otto.

Jag har ingen aning om huruvida Sven Otto har köpt sex eller inte. Men, utifrån den intervju som gjordes för tre år sedan angående Sven Ottos påstådda MBA/master utbildning på Fairfax university (se klipp nedan från YouTube) så är jag övertygad om att Sven Otto har kapacitet att ljuga på ett professionellt sätt (jmf tidigare klipp där Bill Clinton slingrar sig som en hal ål) och att Sven Otto gärna vrider på sanningen så att saker passar in i hans egen rätt självgoda självbild.


Min slutgiltiga reflektion kring ärendet Littorin och hans ledarskap som högt uppsatt politiker handlar om vikten av trovärdig kommunikation. Sven Otto kommunicerar på ett sätt som gör att jag inte tror på honom. Det beror dels på Sven Ottos oförmåga att bibehålla en assertiv (ödmjuk) kommunikation även i utsatta lägen samt en benägenhet från Sven Otto att försöka charma sina åhörare med en extrovert och lite överlägsen kommunikationsstil (se klipp nedan från YouTube där Sven Otto intervjuas i Korseld):