Vardagskommunikation med exformation

Följande ordväxling ägde rum igår under en fikapaus med kompisar vid Hovs Hallar:

Patrick: Hur långt är det till Hovs Hallar?
John: 30 minuter.
Anna-Karna: Från var - Ängelholm, eller ...?
John: Nä, från Torekov.
Jag: Patrick, du sa Hovs Hallar, men du menade antagligen Hallands Väderö?!
John: Jag tyckte du sa Hallands Väderö ...

Förtydligande -vad hände egentligen:
Vi stod och åt glass vid Hovs Hallar och beundrade utsikten, bl a till Hallands Väderö. Patrick tittar ut över havet och ställer frågan: Hur långt är det till Hovs Hallar?
John som också står och tittar ut över havet och som tidigare lagt fram möjligheten att åka till Hallands Väderö denna dag förstår intuitivt att det är just Hallands Väderö som Patrick menar. John´s svar blir följaktligen: 30 minuter (underförstått med båt från Torekov).
Anna-Karna som står lite vid sidan om och inte ser exakt varthän Patrick och John tittar undrar utifrån informationsinnehållet i själva frågan: Från var - Ängelholm? John svarar frågande, eftersom han intuitivt förstod Patrick´s fråga: Nä, från Torekov. Jag själv noterar att mitt framför mina ögon har utspelats ett underbart exempel på hur exformation har överförts från Patrick till John varpå jag inflikar: Patrick, du sa Hovs Hallar, men du menade antagligen Hallands Väderö ... John förklarar: Jag tyckte du sa Hallands Väderö!


Varför är då denna ordväxling överhuvudtaget intressant?
Jo, därför att det visar på en grundpelare i mänsklig kommunikation. Anledningen till att vi människor kommunicerar är många, t ex att vi vill berätta hur vi känner oss, förmedla kunskap, utbyta funderingar och åsikter, lära känna andra personer bättre. Medlet för att göra detta är ofta att nyttja vårt språk - att sätta ihop ord till meningar. Men själva orden (informationen) är bara ett verktyg för att få kommunikationen att fungera bättre (att överföra exformation). I exemplet ovan så förstår Patrick och John varandra t o m utan att orden är korrekta ...

Reflektion:
För mig visar detta exempel att exformationen är viktigare än informationen. Det visar att effektiv kommunikation kräver ett delat sammanhang, dvs att sändare och mottagare är s k "på samma våglängd". Vill Du vara delaktig i effektiv kommunikation så är min slutsats:
Lyssna inte så noga på vad jag säger utan försök istället förstå vad jag menar.

Obs: Namnen ovan är fingerade...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering

Det lärande samtalet