APMG Change management Practitioner...

... är jag inte ännu. Men på fredag eftermiddag hoppas jag vara det. Jag är alltså på kurs (Learning Tree i London) för att lära mig mer om Change management. Kursboken som jag plöjt igenom inför kursen heter "Making sense of Change Management - A complete guide to the models, tools & techniques of organizational change". Av Cameron&Green.

Första dagens utbildning handlade primärt om Individual change management. Några highlights från dag1 är the learning dip, Kolb´s learning cycle, classical and operant conditioning, cognitive techniques for change, Kubler-Ross model of change and adjustment, Maslow´s hierarchy of needs, Gestalt approach of change, MBTI, Tuckman´s model of team change, Lewin´s three-step model based on force field analysis, Kotter´s eight-step model for transforming your organisation, Beckhard´s formula (C=[ABD] > X).

I kursmaterialen fanns det några citat som blev mina favoriter:
Plus ca change, plus c´est la même chose.
(The more things change, the more they are the same)
French novelist Alphonse Karr, 1808-1890

Detta citat håller jag helt och hållet med om. Det är otroligt viktigt att inte försöka förändra för mycket på en och samma gång - då kan resultatet mycket väl bli att det inte blir någon förändring alls.

Those who attempt to create major change with simple, linear, analytical
processes almost always fail.
Johan Kotter, 1996

Vill du skapa verklig förändring så krävs det en insikt i att förändringsledning är en komplex process som har flera olika dimensioner...

People do not resist change - people resist being changed.
Richard Beckhard

En sanning: Jag har inget emot förändring, bara jag inte själv behöver förändra mig ...

Inte så mycket snack om kommunikation än så länge, men den som väntar på något gott sitter sällan i farstun ...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation