29 december 2020

Robin Sharma - 10 habits of 2021 challenge

En av mina favoriter är Robin Sharma. Han har ett fantastiskt sätt att beskriva vilka vanor som behövs för att bli verkligt framgångsrik. Inför 2021 beskriver han en utmaning - "my top ten habits of 2021 challenge" - practice the following electrifying habits for the first 66 days of the new year until they become your standard operating system.


Det är inte alltid jag klarar av att agera transformational för mig själv, men nedan lista ser ut att vara en bra utgångspunkt för en "kick-start" av 2021. Om du inte gillar nedan, kolla upp någon av alla hans andra spännande listor via mina tidigare blogginlägg.


The habits:

#1 Speak not anything negative

Träna på att "klagofasta". Börja med en dag, utöka till en vecka, sen en månad...


#2 Don´t buy what you don´t need

Undvik varuhus - då undviker du också frestelsen att köpa något onödigt


#3 Keep a night journal

Innan du somnar, skriv ner lärdomar från dagen och vad du behöver förbättra till morgondagen


#4 Study for an hour a day

Studera, skriv ner, planera och reflektera inom de område du vill förbättra 2021


#5 Don´t check for messages until noon each working day

Använd dina kreativa och fokuserade första timmar av dagen till dina viktiga arbetsuppgifter


#6 Hire a fitness trainer

När du har en egen tränare så blir din träning mer seriös. Alternativt, träna i grupp


#7 Represent noble virtue

Trots tuffa tider, fokusera på ärlighet, fantasi, mod, medkänsla och hårt arbete


#8 Leave everyone you meet better than you found them

Bidra med hopp, inspiration och att få andra att växa utifrån egna förmågor


#9 Have a bias for the doing of the hard things

Omfamna det som är svårt - det gör dig starkare, skickligare och modigare


#10 Join the 5 AM club

Börja dagen tidigt med en morgonrutin som bidrar till din egen transformation


29 november 2020

Ledarskap genom snällhet

I December månads utgåva av Galore Business (som ges ut till utvalda företagsledare i öresundsregionen) kan man bland annat läsa en intervju med David Polfeldt, VD för Massive. David berättar om företagskulturen på Massive, sin syn på ledarskap och hur man gör för att bli av med fördomar. Han delar också med sig av en del boktips, t ex "How the brain works", "How to spot a liar" och "So You´ve Been Publicly Shamed".


Några nerslag från texten:

Om man vill få en medarbetare att luta sig in och ta en risk och testa sina egna gränser, så måste de vara väldigt trygga, och de måste lita på att gruppen skyddar dem när de gör fel, och det är där snällheten kommer in. Förståelsen, ömheten, omtanken och omsorgen. Ju mer man har av det desto större risk vågar individen ta. Det är precis det den här organisationen lever på, och därför blir det också kontraproduktivt att leda med press, hot, skam eller att skapa en allmän otrygghet.


Jag tror att man presterar som bäst när det är lätt och kul att jobba, och när man blir hög på sin egen begåvning. Man behöver motgångar för att lära sig bli bättre, och det är smart att omfamna motgångar också. Men det är inte då man är som skickligast. Utan man måste hamna i sitt flow för att bli som bäst.


- Ni har fått pris för bästa mångkulturella arbetsplats och du svarade då på frågan om vad ni gör: "Faktum är att vi gör ingenting alls. Vi pratar aldrig om ursprung och nationalitet eller vad vi ska göra med alla invandrare, hur vi ska integrera dem. De frågorna ställs inte".
Vi frågar istället: "Vad gör du här på Massive egentligen? Vilket team tillhör du? Vilket projekt jobbar du med?" Utifrån det blir man tvungen att se varandra på riktigt, för att ersätta fördomarna med en annan etikett, en som bygger på att man intresserar sig för en annan människa på riktigt.


Avslutningsvis, ett klipp från Youtube... där David besöker Lunds universitet och pratar på tema "Från underdog till miljardindustri - Massives vd om att leda i den nya drömfabriken"...
8 november 2020

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Brené Brown har skrivit boken "Trotsa vildmarken - om att finna tillhörighet och mod i en polariserad värld". Om man som jag gillar personlig utveckling och att reflektera kring hur man kan "trimma" sina emotionella förmågor, så är denna bok lärorik. Brené blev känd 2010 när hon höll ett uppskattat TED-talk om sårbarhet. Sedan dess har hon varit inblandad i forskning kring ämnen som sårbarhet, mod, empati och skam. Läs mina tidigare blogginlägg kopplat till henne om "styrkan i sårbarhet" och om "skuld och empati". 

Från bokens baksida kan man läsa: "Trotsa vildmarken handlar om hur man navigerar genom den här röriga och polariserade världen av olika sidor, fiender, terrorism, hat och hot, Lösningen är att förbli passionerat sann mot sig själv men samtidigt sin övertygelse och hålla fast vid kärlek, medkänsla och empati; att leva ett liv som är sant, modigt, och viktigast - ditt."


Boken kan exformativt summeras så här:


Fri blir du först när du förstår att du inte hör hemma någonstans - 
att du hör hemma överallt - ingen särskild stans.
Det kostar mycket, men
du får mycket tillbaka.

Våga vara operfekt
Andlighet handlar om att bejaka och lyfta fram att alla vi människor förenas av en kraft som är större än vi själva och att vår relation till denna kraft och till varandra bygger på kärlek och medkänsla.

Äkta tillhörighet är ett andligt förhållningssätt som innebär att tro på sig själv och tillhöra sig själv på ett så djupt plan att man kan dela sitt sannaste jag med omvärlden och uppleva den helighet som det är att både vara en del av något och att stå ensam i vildmarken. Äkta tillhörighet kräver inte av oss att vi ska ändra på oss; den kräver att vi ska vara de vi är.


Vi känner oss ensamma när vi känner oss avskurna. Det kan vara så att vi har stötts ut från en grupp som vi värdesätter, eller att vi inte känner någon äkta tillhörighet. Det centrala i ensamheten är frånvaron av meningsfullt socialt samspel - ett nära förhållande, vänskapsrelationer, släktsammankomster och ibland även gemenskap på en arbetsplats eller i något annat sammanhang.
-
Social samvaro är lika nödvändigt för vårt välbefinnande som mat och vatten.


Det är svårt att hata människor på nära håll. Flytta närmare.

Vreden är en katalysator. Om vi håller fast vid den tröttar den ut oss och gör oss sjuka. Vreden är en känsla som vi behöver förvandla till någonting livgivande: mod, kärlek, förändring, medkänsla, rättvisa.

Vi får aldrig tolerera avhumanisering, den psykologiska process genom vilken fienden demoniseras, framställs som mindre mänsklig och därmed oförtjänt av att behandlas på ett humant sätt.

... det är helt klart krångligare att inta en nyanserad ståndpunkt, men det är också en grundläggande förutsättning för äkta tillhörighet.

Hemligheten är att lära sig hantera konflikter...  och sträva efter meningsfulla samtal... som leder till en bättre förståelse för varandra, större respekt och bättre kommunikation - men fortfarande tillåter att man tycker helt olika.

Lyssna på riktigt. Lyssna för att förstå, inte för att hålla med eller inte hålla med. Vi måste lyssna för att förstå på samma sätt som vi vill bli förstådda.


Bemöt skitsnacket med sanning. Var hövlig.

Vi tar ofta till skitsnack när vi känner oss manade att prata om saker vi inte begriper. Men det finns en djupare källa till det utbredda skitsnacket i vår tid; det faktum att vi är skeptiska och inte tror att det går att få reda på hur sant något egentligen är.

Notera skitsnackets asymmetriska natur, ibland även kallad för Brandolinis princip: "Den kraft som går åt till att vederlägga skitsnack är större än den som går åt till att framställa den".
(( vederlägga = motbevisa/kullkasta ))

Hövlighet är att stå för och ta ansvar för sin egen identitet, sina behov och sina uppfattningar utan att för den sakens skull nedvärdera någon annans. Hövlighet är att sträva efter att vara närvarande också i sällskap med människor vars åsikter man starkt vänder sig emot.

Ett ledarskap som siktar mot äkta tillhörighet handlar om att skapa en kultur som hyllar det unika... när vi vill bemöta skitsnacket med sanning och vara hövliga måste vi först lära känna oss själva och bli medvetna om vilka beteende och frågor som får oss att ta till skitsnacket eller hindrar oss från att vara hövliga.


Håll någon i handen. (Någon som du inte känner.)

Den kollektiva upprymdheten är en upplevelse som handlar om anknytning, om gemensamma känslor och en "känsla av helighet" som uppstår när vi blir en del av någonting som är större än oss själva.... när vi tar del av kollektiva samlingar så bidrar det till ett liv fyllt med "mening, ökad positiv sinnesstämning, en starkare känsla av samhörighet med människor och mindre ensamhet".

Musiken är unik bland konstarterna på så sätt att den både är fullständigt abstrakt och djupt känslomässig. Musiken kan tränga rakt in i hjärtat; den behöver inga mellanhänder.

Det finns inte något substitut för verkliga, fysiska möten människor emellan. De har visat sig kunna stärka immunförsvaret, utsöndra positiva hormoner i blodomloppet och hjärnan och bidra till att vi lever längre. Sociala medier är ett suveränt sätt att skapa kontakter, men äkta tillhörighet, riktig gemenskap och riktig empati kräver möten med riktiga människor, i verkligheten, i själva tiden.


En stark rygg, en mjuk framsida och ett vilt hjärta

En stark rygg handlar om att lära sig:
- att sätta, hålla och respektera gränser
- att mena det man säger
-att framföra meningsfulla ursäkter när man har gjort fel
-att tillämpa sina värderingar även om det är jobbigt
- att ge och ta emot hjälp

En mjuk framsida handlar om att vara sårbar:
det är upphovet till kärlek, glädje, tillit, närhet, mod - allt det som ger mening åt våra liv.

Det som utmärker ett vilt hjärta är att det lever ut kärlekens paradox i våra liv. Det är förmågan att vara hård och ömsint, upprymd och rädd, modig och ängslig - i en och samma stund. Det är att öppna sig med sårbarhet och mod, att vara både sträng och snäll.


Att höra till är att vara någonstans där man verkligen vill vara,
och de andra vill att man ska vara där.
Att passa in är att vara någonstans där man verkligen vill vara,
men de andra bryr sig inte över huvud taget.

Att höra til
l är att bli accepterad för den man är.
Att passa in är att bli accepterad för att man är som andra.

Om jag hör till
får jag vara mig själv.
Om jag ska passa in måste jag vara som du.


Om du vill gräva djupare i boken Trotsa vildmarken finns det läsarhandledningar på www.brenebrown.com. 

Kul att hitta Vevve Jäderlund som har lagt ut ett bokklubbsmöte som handlar om Trotsa vildmarken - titta gärna på det för att förstå vilken nytta du kan ha av att läsa denna bok

Avslutningsvis, det klipp från TED som gjorde Brené Brown känd - "The power of vulnerability":


15 oktober 2020

Empathy by Simon Sinek

Simon Sinek har koll. Från 2017 hittade jag ett klipp på YouTube om empati: "Empathy - best speech of all time". Det beskriver hur man som ledare bör hantera dagens utmaningar. Chefsideal som att maximera "shareholder value" och att driva igenom massuppsägningar hör till historien. Moderna ledare tar hand om sin personal och får dem att blomstra.

En kort summering av klippet:


A great leader should:                                                   

focus on Empathy and Perspective

feel responsible for the people who are responsible for the job

make people feel they can be themselves

help people be at their natural best.


Empathy is being concerned by the human being,        

               not just their output


En modern effektiv välmående ledare behöver ha väl utvecklade emotionella förmågor - empati är en av dessa förmågor. Har du insikt i hur empatisk du är jämfört med andra ledare? Om inte - gör en kartläggning av dina emotionella förmågor via verktyget EQ-i 2.0, t ex via den Välmående Ledaren.


Se hela klippet av Simon Sinek:


 

22 augusti 2020

Hälsorevolutionen - köp den!

I början av sommaren var vi ett gäng som upplevde en fantastisk 3-dagars cykelsemester på Österlen. Emil tipsade mig då om en bok - Hälsorevolution - skriven av Maria Borelius. Detta är en mycket bra bok som jag supervarmt rekommenderar alla som är intresserade av att förstå mer om hur man kan hålla sig ung och frisk. Den passar verkligen oss alla 50-plussare, men kanske minst lika mycket den generation som idag är i 20-årsåldern som har möjlighet att börja leva "rätt" redan från början. 

Boken beskriver, på ett både personligt och vetenskapligt sätt, hur inflammation verkar ligga bakom både åldrande och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Marias fokus är att beskriva de möjligheter som finns att motverka inflammation med mat, träning, yoga, naturupplevelser, solnedgångar, närhet och goda bakterier.

Boken "Hälsorevolutionen - vägen till en antiinflammatorisk livsstil"  är enligt HarperCollins "en vetenskaplig bladvändare som kan förändra ditt liv". Jag är benägen att hålla med. Den paketerar dagsaktuell forskning på ett personligt och pedagogiskt sätt - grattis Maria till en lysande bok! Till alla er som är intresserade av välmående och att nå framgång - köp boken och fortsätt förändra din livsstil så att den blir mer antiinflammatorisk!

Min exformativa summering av bokens tips och insikter:


Fem grundprinciper för en friskare och smartare antiinflammatorisk livsstil från centrum för preventiv livsmedelsforskning i Lund:

öka mängden omega 3-rik mat, såsom lax, makrill, sill samt mandlar, valnötter och chiafrön

ät mat med ett lågt GI-värde (alt. tillsätt vinäger) samt undvik raffinerat socker

ät mer fiberrik mat som grönsaker och böner men också bär och frukter

ät mer probiotika, alltså goda bakterier (t ex lactobacillus)

ät betaglukaner - de har magiska hälsoeffekterTa hand om din tarm genom att äta mat och tillskott med probiotika,
dvs levande, goda bakterier och jästsvampar.
Probiotika hittas i:
 Kefir, Naturlig yoghurt, Kombucha, Miso, Mjölksyrade grönsaker och Tillskott.


Enligt ayurveda handlar hälsa om att sätta ihop rätt mat, rörelse, vila, massage, meditation och yoga.


Fasta triggar igång överlevnadsmekanismer i generna som utlöser en kaskad av antiinflammatoriska principer, t ex reparation och fettförbränning. Välj en typ av fasta som passar dig, t ex intermittent fasting 16:8, där du är fastande (enbart vätska) under 16 av dygnets timmar och äter under 8 timmar.


Se till att få in någon typ av motion varje dag - det motverkar låggradig inflammation.
Gör t ex Squat med enarmad axelpress, armhävningar, ryggdrag, "bergsklättraren", Bulgarian split squats samt ta BCAA-tillskott för att boosta din träningsenergi


Effektiva antiinflammatoriska örter och kryddor att använda:
ingefära, gurkmeja, timjan, kanel och rosmarin


Förundran (Awe) sänker inflammationen i kroppen
uppnå känslan förundran t ex genom att vistas i storslagen natur, gå på konstmuseum, lyssna på pampig musik, meditera, bejaka din andliga sida, gör något positivt för andra, se på sport live med andra...


Oxytocin är ett hormon som fungerar antiinflammatoriskt och som
frisätts i kroppen när man kramas i minst 20 sekunder - gör det!


Uppnå frid (glädje, tillfredsställelse, ro och stillhet) genom att meditera, praktisera yoga samt att sova ordentligt (försök att ha somnat före klockan elva för att utnyttja den naturliga kortisoldippen som sker då)


Vi har ofantliga mängder dna inom oss. Lägger du samman allt ditt dna till en enda lång lina och svingar upp den i luften skulle den kunna löpa runt 300 gånger mellan vår planet och solen. Det finns ett system ovanpå generna som bestämmer om generna är tysta eller aktiva. Detta styrs av en grupp mästerreglerande gener, de så kallade sirtuinerna, som påverkar histonerna och därmed generna.


Inflammation bidrar till åldrande på kroppens alla sju nivåer: molekyler, gener, celler, vävnader, organ, system och helhet. Den antiinflammatoriska resan är en resa mot ett bästa jag, en kropp och en själ i balans, en känsla av harmoni och vakenhet.


Hur får man igång en antiinflammatorisk livstil:

Boosta med antiinflammatorisk mat innehållande polyfenoler, omega 3 och probiotika

Lägre sockerintag, samt få ner den glykemiska responsen på det socker man äter

Igång. Att unna sig rörelse, aerobisk träning, muskelträning och stretching

Stilla. Att unna sig frid, meditation, yoga, mindfulness och sömn

Sök upp förundran - att unna sig stora och heliga ögonblick


För att ytterligare fördjupa kunskapen om en antiinflammatorisk livsstil - se när Maria blir intervjuad av Malou efter tio:


Boken går att köpa via Bokus, Adlibris osv

10 augusti 2020

Integral philosophy - the four quadrants

Jag blev tipsad om en transformativ kurs omfattande Integral philosophy som jag anmälde mig till. Det innebar att jag fick 15 mail från Robb från Integral Life - ett om dagen. En centralgestalt inom denna världen verkar vara Ken Wilber - enligt wikipedia är han författare och lärare inom spiritualistiskt präglad psykologi och andlighet.

Teorin har fem koncept (distinctions) som hjälper dig att skapa förståelse för vad som händer dig:  Quadrants, Stages/Holons, Lines of Development, States and Types.
 


Konceptet om quadrants består av en fyrfältare som du kan använda för att förstå en viss given situation. Du använder motpolerna Individual-Collective samt Interior-Exterior (se bild nedan) och kan utifrån detta skapa insikter om att det finns flera aspekter av en viss given situation. Man kan förkorta dem; I (Your inner experience), WE (Values and relationships), IT (Body and behavior), ITS (Systems and networks).


Termen exformation kan man utifrån denna teori förklara genom följande exempel: när någon kommunicerar till dig via ett mail så landar inte information och orden i din hjärna som meningslösa ljussignaler från skärmen utan orden betyder något för dig inom ditt "interior", vilket gör att den andra personen oftast kommunicerar något som är för dig begripligt utifrån att ni delar någon typ av sammanhang och gemensamt syfte.


Konceptet om holons/stages syftar till att förklara att allt i universum är både en helhet och en delmängd av något annat. Exempelvis så är kvarkar en del av en atom, som är en del av en molekyl, som kan vara en del av ett organ som  är en del av din kropp. Allt i universum kan ses i dessa nästlade hierarkier (holarchies).


Konceptet om lines of development handlar om  ständig vidareutveckling inom de fyra kvadranterna. Det finns stora möjligheter till utveckling - varje kvadrant har sina utvecklingssteg. T ex har du inom Upper-Left quadrant (Individual-Interior) möjlighet att utvecklas moraliskt, kognitivt, emotionellt (emotionella förmågor, EQ), spiruellt. Ditt ego utvecklas utifrån ett antal steg som alla bygger vidare på varandra:

As you grow, your ego–what I've called the “shape of your mind”– changes and becomes more complex and multidimensional itself.


För att vidareutveckla sig inom de fyra kvadranterna kan man träna enligt "Integral Life Practice", se exempel nedan:Konceptet kring states definieras som "temporary configurations of reality that act like snapshots at a moment in time". Man ser på verkligheten kopplat till t ex ett känslomässigt tillstånd (du är ledsen), vilket tillstånd vädret har (det regnar), ditt biologiska tillstånd (du är sjuk) , hur samhället mår (oro för framtiden).


Konceptet kring types handlar t ex om types of personality, types of jobs, types of restaurants, types of automobiles. Du kan tolka din omvärld genom att se på saker genom olika "glasögon".


Jag inser att jag behöver smälta detta. Hur hänger detta ihop med NLP, med Stephen Covey´s habit 7 "Sharpen the saw", Daniel Kahnemans system-teorier, Golemans modell över våra emotionella förmågor, Laloux modell från "reinventing organizations" osv. Det får framtiden utvisa. Spännande ...


Från Integral Life Youtube-kanal kan man läsa:

Integral Life is home to the most provocative and insightful conversations on the planet. Here we feature some the world's most prominent teachers, leaders, artists, and visionaries—all of whom are part of the emerging Integral Renaissance that is already sweeping across the globe, and transforming every known field of human activity.
From art to sexuality, to psychology and spirituality, to politics, business, and leadership, to education, medicine, and personal development, to literally every other corner of the human experience—there is an integral revolution occurring in every single dimension of our lives


Här hittar man också Integral Life introduktionsvideo från 2012, enjoy:

 

31 juli 2020

Kung Krigare Magiker Älskare

För en tid sedan fick jag en inbjudan om en "gratis minikurs" från Spirit of Man... den handlade om de fyra manliga arketyperna Kung Krigare Magiker Älskare. Jag blev nyfiken. Var kom dessa fyra arketyper ifrån? Jag kände bara vagt igen att jag hört talas om dessa tidigare.

Jag anmälde mig och gick igenom materialet i minikursen. Det visade sig vara Carl Gustav Jung (se bild till höger från wikipedia) som skapat 12 grundläggande arketyper och att sedan psykologen Moore och mytologen Gillette år 1991 tog fram själva teorin om fyra maskulina arketyper. Teorin påminner om andra sätt att kategorisera personlighet och är utifrån det inte unik. Den ger dock en relativt enkel inblick i fyra olika typer av energier som varje man bör ha inom sig. Jag ser också tydliga kopplingar till de emotionella förmågor (EQ) som varje person besitter och ständigt kan vidareutveckla. För att förstärka energierna i någon av de fyra arketyperna behöver du vidareutveckla någon av dina emotionella förmågor, t ex självförverkligande, självhävdelse, flexibilitet, optimism, empati, självkänsla, självständighet...

Jag hittade förresten även en intressant kandidatuppsats på nätet med titeln "Förebilder bland män i åldrarna 35 till 45 år" skriven av Anders Holmberg 2017, läs den här.  Den gav ytterligare lite mer kött på benen kring de fyra arketyperna...


Sammanfattning av de fyra manliga arketyperna:


KUNG / KING
"överblick och riktning"
Att ta ansvar för samhället och verka för att det ska bli bättre och att alla invånare ska ha det bra. Motsatsen är att kämpa för att sin egen livsåskådning, ideologi eller grupptillhörighet ska ”vinna” eller att sina egna böjelser ska bli norm
EQ som stöd: problemhantering, socialt ansvar, impulskontroll, självförverkligande

KRIGARE /WARRIOR
"handlingskraft och gränssättande"
Att kämpa med klar syn för sina nära och för samhället. Att fullt förstå innebörden av vad en profet / politiker / opinionsbildare säger innan du börjar kämpa för deras sak
EQ som stöd: självhävdelse, realism, stresstolerans, självständighet

MAGIKER / MAGICIAN
"förståelse och intuition"
Att vara vis och logisk och att kunna förklara samband och förmedla kunskap och visioner till andra personer i samhället
EQ som stöd: känslomedvetenhet, flexibilitet, optimism

ÄLSKARE / LOVER
"sinnlighet och kreativitet"
Att vara kärleksfull och sprida kärlek, utan att bli beroende av kärlek tillbaka eller bli destruktivt dramatisk i sina känslouttryck
EQ som stöd: empati, självkänsla, känslouttryck


Avslutningsvis ett spännande klipp från YouTube där Fergus Mulligan gör en analys av boken som beskriver de fyra manliga arketyperna:


7 juli 2020

Ratata dokumentär - en nostalgitripp

Första dagen på semestern - söker runt på Youtube och kommer plötsligt över en dokumentär från typ 2013 gjord av Johan von Sydow på uppdrag av SVT om Ratata.

Detta kan vara den viktigaste dokumentär som någonsin gjorts

En brutal nostalgitripp som på djupet beskriver Ratatas storhet och Mauro Scoccos genialitet

En härlig hyllning till svensk popmusik på 80-taletJag hoppas ni förnimmer lika stor glädje när ni ser denna Ratata dokumentär som jag gör - njut!

31 maj 2020

Mauro Scocco - magiskt melankoliskt magnifikt

Mauro Scoccos nya platta "Den stora glömskan" är inte hans bästa platta någonsin, men det är härligt att han fortfarande försöker fortsätta utvecklas. Några av låtarna tenderar att vara magiska, andra mer melankoliska... men sammanfattningsvis är det som alltid magnifikt.Några exformativa strofer:och alla andra är så lyckliga
samma softa perfekta liv på Instagram
vi kan inte spela det spelet nu
så kan du ge mig nåt att tro på innan allt tar slut


Hoppa upp ur sängen
bli inte liggande
låt inte världens mörker 
dimma ditt ljus


När kökskranen droppar
och det låter som ett vattenfall
och du behöver nån att prata med
och det är upptaget överallt
Tänk på mig då, tänk på mig då
då är jag långt långt härifrån


Vi kommer aldrig bli OK
det får gå på något sätt
för mycket som gått sönder
som skaver och sitter snett
men det får gå...


Vi blev nåt annat
vad kan man begära
folk växer och förändras
-
men för oss som älskat som givit allt
behövs inga ord ingen guldmedalj
vi fick nåt annat vårda det ömt
minnen för livet en vacker dröm


Avslutningsvis  - en lysande Mauro Scocco musikvideo: "Är du lycklig":

Kraften i musikvideos - Think About Things, Island

Ibland stöter vi på musik som är magisk. Musik som får oss att må bra, minnas fina stunder i livet och drömma om framtiden.
Sen andra gånger inser vi att musiken är sisådär men tillsammans med ett framträdande eller musikvideo så blir helheten magisk. Nedan två låtar är ett bevis på det sistnämnda.

Helt klart beror dessa två låtars framgång primärt på koreografin, komiken och "fuldansen"!

Från Eurovision song contest 2020:

1. Island - Think About Things:


2. Ryssland - Little Big:

27 maj 2020

Personality isn´t permanent

The other day I got a proposal from author and entrepreneur Benjamin Hardy. I subscribe to his mailing list since November last year when I wrote this blog post summarizing his "Culture Wall". The proposal was:
- Do you want to read and review my new book "Personality isn´t permanent" before it comes out June 16?
- I said Yes!

The book is interesting for everyone interested in personal development and how you create your Future Self.  I believe it is well written and enlightening in many ways. Buy the book here.

My own focus linked to personal development is all about developing your Emotional Intelligence (EQ). This book actually talks a lot of personal development by developing your emotional skills. So, the book totally resonates with my way of looking into personality and personal development.

"Life is a journey - keep developing and focus on creating new better versions of yourself"

My way of reviewing books, articles, TED-seminars and so on are by doing a summary of the content. I extract some exformative statements from the book that resonates with me - adding my own formatting. Enjoy:The most fundamental aspect of your humanity is your ability to make choices and stand by those choices, what Viktor Frankl called the last of human freedoms, “To choose one’s own way.” 

This is how successful people live: They become who they want to be by orienting their life toward their goals, not as a repeat of the past; by acting bravely as their future selves, not by perpetuating who they formerly were. 
“Personality” is far more nuanced and complex than an overly simplified generalization or category. It’s not an isolated trait uninfluenced by context, culture, behavior, and a thousand other factors. 

Becoming psychologically flexible is part of becoming more emotionally evolved as a human being. Emotional development is at the core of understanding of personality.

Developing a powerful relationship isn’t about “finding,” but collaboratively creating and becoming new people together, through the relationship. Both parties must adjust and change, becoming a more united whole that transcends the sum of the parts.

Confidence is the basis of imagination—which is required for seeing and choosing a future beyond your current capability and circumstances. 


Trauma is at the core of who we are as people.
If we transform it, we can become unstoppable in what we’re trying to accomplish. If 
we don’t transform our trauma, then our very lives become its by-product.The glue that holds our body, memories, and identity together is our emotions. Like memory, we tend to think of emotions as abstract, residing only in our minds. They are not. Emotions are physical. 

To make powerful change in our lives, we need to change at the subconscious level. Otherwise, the change will not be permanent. When you change your subconscious, your personality will change as well. 

There is no right or wrong way to fast. However, fasting from food and caloric beverages for sixteen to twenty-four hours is a great practice for healing and connecting mentally and physically.

Putting yourself in new environments, around new people, and taking on new roles is one of the quickest way to change your personality, for better or worse. 


From a relational worldview, nothing can be understood outside of its context. In fact, it is the context or “relationship between” that determines the meaning of the thing.


  1. Selective ignorance is not the avoidance of learning. It’s simply the intelligence of knowing that with certain things and people, the juice will never be worth the squeeze. It’s knowing what to avoid. 

A forcing function is any situational element that forces you to take action and produce a result. Forcing functions put you in a situation where the only option is the desired option.

Your personality can change in dramatic ways. The life of your dreams can eventually become something you take for granted— your new normal. Once you arrive at your wildest and most imaginative future self, take the confidence and faith you gain and do it again, but this time bigger and bigger. 

Finally - a video clip from TEDxOrlando. Benjamin talking about "How to turn difficult situations into progress":30 april 2020

Remote working by LinkedIn

When corona virus started to spread around the world, LinkedIn decided to "give away" a training for free. A way of inspiring us how to become better at Remote Working. Directly from LinkedIn Learning - the professional development business course link "Remote Working": Setting Yourself and your Teams up for Success. See my short exformative summary from two of the courses below...

The starting course is:
Tips for Working Remotely by Todd Dewett

Plan your work day
Which tasks absolutely have to be done?
What, if anything, is behind schedule?
What´s the most important work in front of you?
Where do you expect the most challenges?

Establishing a dedicated workspace
Natural light
Noise control
Good temperature
Quality chair and specific desk
Make your workspace personal

Staying focused while working remotely
Respect work time
Avoid distractions
Check email sparingly (sparsamt)
Keep "office" hours
Keep distractions out of sight
Remember lunch

Establish a flexible remote work routine
Plan your day out (5 minutes every morning)
Take intentional breaks
When you get stuck - try something new!

Staying in touch
Decide how you will monitor all relevant electronic connections
Build the habit of using proactive messaging
Inform coworker when you have a busy day ahead
Communicate beyond (use phone/video/F-2-F)

Using technology to build connections
Having a reliable power supply
Quality Wi-Fi
Computer backup
Secure connections
Videoconferencing platform
Text and instant messaging
Group collaboration platform

Giving and receiving feedback remotely
...
Rule #1, using text or chat can be problematic.
The best form of feedback is F-2-F (or via video/phone)
...

How to avoid feeling isolated
Find a way to connect in person
Remember the higher purpose you serve
Use technology tools to socialize a little
Don´t be afraid to take a few brakes

Politics of not being in the office
Positively socialize
Make sure your voice is heard
Maintain a bigger dialogue

Making the case for continued remote work
Speak with HR
Analyze current role for remote potential
Support others who work remotelyYou can also choose:
Developing Resourcefulness by Todd Dewett

Resourcefulness
Creating useful and unique solutions
in challenging situations

Benefits of resourcefulness
Visibility
High-value perceptions
Promotions and recognition
Higher group productivity
Improved team morale

Learn to bend the rules
Know which rules you can break
Prepare an explanation and apology
Clarify - how much social capital do you have?
(reputation, track record, personality, character, network)

Assess your current resources 
Team skills-Information-Physical assets-Relationships
Are your resources meeting your immediate needs?
Which of my resources can be stretched or pushed?
Look outside of your group for help

When to use your resources
View your budget as an investment
Reward great performance
Secure your top talent
Recognize and support the key players
Devise contingency plans
Identify the most important resource issues the next quarter

When not to use your resources
Is there a better use for your discretionary funds?
What are the implications of not spending?
Reset expectations of how you plan to use your resources
Discuss your strategy for the resources with your supervisor


Of course, the trainer Todd Dewett has made a TED Talk, called "Get over yourself" from TEDxDayton - enjoy:


28 mars 2020

En liten bok om Lycka av Micael Dahlen

Micael Dahlen - professor på Handelshögskolan i Stockholm - har forskat på Lycka i flera år. Han har nyligen släppt "En liten bok om Lycka" där han på sitt personliga, underhållande och typiska sätt sammanfattar resultaten av sin egen och andras forskning.

Jag tycker boken på ett utmärkt sätt beskriver hur man själv kan påverka sitt eget välmående och ge sig själv lite mer lycka i tillvaron.

Jag ger Er min exformativa summering av boken:


VÄLJ DIN FÖRÄLDRAR MED OMSORG
Föräldrarna påverkar upp till hela 25 
procent av ens lycka genom familjebanden

TRO
Det spelar alltså egentligen ingen roll vilken tro du har
Det påverkade lyckan på precis samma sätt 
när de jämförde gudstro och vetenskapstro 
bland universitetsstudenter.

TA UT SEGERN I FÖRSKOTT
Framtiden är lite som sex. 
När det väl händer går det fortare än vi skulle önska 
och blir inte riktigt lika bra som vi fantiserade om.

FIRA
Varje dag händer det saker som gör dig lite glad och som 
kan påverka din lycka mer än du tror om du firar dem
Det finns det ett helt gäng studier på.

ÅTERUPPLEV
Nostalgiska människor är 
lite lyckligare än genomsnittet.

UNNA DIG
Fira när du har anledning och unna dig 
när du inte har anledning.

RÖR PÅ DIG
Forskarna fann att ungdomar som motionerade mer 
också blev lite lyckligare som vuxna.

HA FLYT
Det finns inga patetiska rockgubbar - och gummor - 
på scenen. Bara lyckliga artister
Och det finns inget dåligt flyt, bara flyt.

VAR SNÄLL
Folk som räknar gångerna de varit snälla den senaste 
veckan blir lyckligare av det - effekterna är precis 
samma när folk donerar pengar till välgörenhet.

VAR TACKSAM
Den främsta anledningen till att de flesta av oss inte 
är lyckligare är inte att vi inte har det tillräckligt bra, 
utan att vi inte tänker på hur bra vi har det.

VAR TILLSAMMANS
Den delade glädjen blir två tredjedelar större när du 
delar den med någon inom en radie på 1,6 kilometer.

VAR DIG SJÄLV
Människor som dricker kaffe blir lite varmare i kroppen
och den värmen gör att de bokstavligt känner sig 
lite mer avslappnade med andra människor.

TA INTE LYCKAN PÅ ALLVAR
Lycka är en tuff mätstock att bedöma utifrån. 
En film kan vara hur spännande eller rolig som helst, 
men om du förväntar dig att den ska vara en av
 höjdpunkterna i ditt liv kan du knappast bli annat än besviken.


Avslutningsvis ett klipp där Micael briljerar i sin Nobel-föreläsning från Dramaten - "About happiness". Här förklarar Micael bland annat att UN mäter lycka varje år utifrån 11 kriterier: boende, inkomst, arbete, förtroende, utbildning, miljö, demokrati, hälsa, säkerhet, fritid, livstillfredsställelse:


Bonus... "Boys with emotions" !