Empathy by Simon Sinek

Simon Sinek har koll. Från 2017 hittade jag ett klipp på YouTube om empati: "Empathy - best speech of all time". Det beskriver hur man som ledare bör hantera dagens utmaningar. Chefsideal som att maximera "shareholder value" och att driva igenom massuppsägningar hör till historien. Moderna ledare tar hand om sin personal och får dem att blomstra.

En kort summering av klippet:


A great leader should:                                                   

focus on Empathy and Perspective

feel responsible for the people who are responsible for the job

make people feel they can be themselves

help people be at their natural best.


Empathy is being concerned by the human being,        

               not just their output


En modern effektiv välmående ledare behöver ha väl utvecklade emotionella förmågor - empati är en av dessa förmågor. Har du insikt i hur empatisk du är jämfört med andra ledare? Om inte - gör en kartläggning av dina emotionella förmågor via verktyget EQ-i 2.0, t ex via den Välmående Ledaren.


Se hela klippet av Simon Sinek:


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering