30 september 2011

the Speed of Trust, part2

Jag har precis läst Kontentan #329, som heter "The speed of trust - The one thing that changes everything", skriven av Stephen M.R. Covey, son till legenden Stephen R Covey (författaren till Seven habits of highly effective people).

Här följer min exformativa summering av denna Kontentan:
Boken handlar om hur misstro sinkar beslut, förpestar kontakter och relationer medan förtroende minskar friktionen och får hjulen att gå snabbare. Boken börjar med att förklara att "högt förtroende gör det mesta mycket eklare".
Jim Burke, f.d. ordförande och vd i Johnson o Johnson citeras:
Du lyckas inte utan förtroende. Begreppet förtroende inbegriper nästan allt du kan sträva efter för att lyckas. Ingen relation fungerar utan förtroende, det må vara ett äktenskap, en vänskap eller en social kontakt. I det långa loppet gäller det också företag, inte minst de som gör affärer med allmänheten.

Boken svarar på frågan: Har tillit någon ekonomisk betydelse?
Ja, tilliten styr hur snabbt något blir gjort och vad det kostar. När tilliten ökar, går hastigheten upp och kostnaden ner. När den minskar, går hastigheten ner och kostnaden upp (se tidigare inlägg).

Fundera på frågan: Litar du på din chef?
Några stora företag har funnit att svaret på den frågan säger mer än svaret på någon annan om hur gruppen och organisationen kommer att prestera.

Förtroende för dig som person bygger på två faktorer: din karaktär och din kompetens. I din karaktär ligger bland annat din integritet, dina motiv och dina avsikter. Din kompetens innefattar dina förmågor, färdigheter, resultat och meriter.
Det gäller inte bara att göra det rätta. Det gäller också att få det gjort.

Du kan påverka tilliten i alla dina relationer, genom att arbeta inifrån och ut och att få tilliten att sprida sig som ringar på vattnet; självtilliten, tilliten i dina relationer, förtroendet i organisationer, förtroendet på marknaden och slutligen förtroendet i samhället.

Ställ dig frågan: Litar jag på mig själv? Är jag en som andra kan lita på?
Trovärdigheten, din egen liksom din organisations, styrs av fyra faktorer:
 1. Integriteten, som är mer än ärlighet. Det är också att handla efter din övertygelse, vara konsekvent utåt och inåt och ha mod att stå för dina värderingar.
 2. Avsikten, som har att göra med dina motiv och dina mål och det beteende som de resulterar i.
 3. Förmågan: dina talanger, attityder, färdigheter, kunskap och stil.
 4. Resultaten, det vill säga dina meriter, dina prestationer och din förmåga att få saker gjorda. Att hålla ut inger förtroende.
Nietzsche säger:
Det finns inga fakta, bara tolkningar
Följande tretton beteende ökar snabbt din förmåga att skapa tillit i dina personliga och professionella relationer:
Säg som det är
Visa respekt
Lägg korten på bordet
Gör rätt när det går snett
Var lojal
Leverera
Bli bättre
Se sanningen i vitögat
Gör klart vad du förväntar dig
Håll dig själv och andra ansvariga
Lyssna först
Fullfölj dina åtagande
Lita på andra

Detaljhandelskedjan Nordstroms personalhandbok ryms på ett litet kort: Använd ditt goda omdöme i alla situationer. Det visar vilken respekt och vilket förtroende företaget har för sina anställdas förmåga och karaktär. Mitsubishis förre vd säger så här: Enligt min filosofi driver vi inte företag för att göra vinst, vi gör vinst för att vi driver företag. Våra företag behöver mening och syfte för att ha en plats i världen, varför skulle de annars existera?
Albert Einstein säger: All fredlig, mänsklig samverkan bygger främst på ömsesidig tillit, bara i andra hand på institutioner som domstolar och polis.

Nåväl, vad tycker jag då om denna bok (dvs Kontentans summering). Jag blev glad när jag såg den för jag uppskattar ord som tillit och förtroende. Det är för mig ord som förklarar hur en bra ledare ska uppfattas. Jag menar också att ovan tips med fördel kan användas lika mycket i privatlivet som i det professionella, vilket ju är bra.  Återigen får jag en bekräftelse på att en bra ledare i grunden måste vara en bra människa - det är inte så konstigt egentligen...
Köp boken på bokus eller Adlibris.

Avslutningsvis, direkt från YouTube, Trust glasses:

Where Good Ideas Come From

WHERE GOOD IDEAS COME FROM by Steven Johnson.

Engines of creativity = the historic increase in Connectivity
...distracted... borrow... combine... missing piece...

From Wikipedia:
"He is the author of the best-selling book, Everything Bad is Good for You: How Today's Popular Culture Is Actually Making Us Smarter (2005), which argues that over the last three decades popular culture artifacts (like television dramas and video games) have become increasingly complex and have helped to foster higher-order thinking skills."

Directly from YouTube:

27 september 2011

Be the first win to synergize the saw

I would like myself to be proactive ... Sometimes it is difficult, but tomorrow I really would like myself to begin with the end in mind while writing an extraordinary blog post about the Stephen Covey seven habits of highly effective people. I truly believe that I right now should be in my sofa looking at TV, to put first things first, like Fredrik and Filip or Karatefylla. When I think about life, I really think Win-Win. Why? Because, in all my inter-human interactions, I Seek first to understand, then to be understood. After some meditation and reflection, I usually synergize and finally, I look around in despair, looking for a place where I can Sharpen the saw.
By the way, picture from Careerdevelopmentplan.net.

In real life, I found this video clip, directly from YouTube.
The 7 Habits of Highly Effective People in Five Minutes from SelfGrowth.com:


That was pretty good. But wait, the Hindu version is even better. Directly from YouTube, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey's a Hindu Take by Satguru Bodhinatha:


Hey, wait, there is one more. This one is all about pure joy, from Malaysia (and by the way, found via YouTube):

26 september 2011

the Speed of Trust

Stephen M.R. Covey (the son of Stephen R. Covey) has written the book "Speed of trust" - The One Thing that Changes Everything. [picture from clickthecity.com]

This video says it all, or not ... :


If you got inspired and want to know more about "leading at the speed of trust", you should look into this YouTube clip...

It´s all about exformation...

12 september 2011

Tribal change leadership

I am a big fan of TED, to say the least... Thanks to the Tieto Yammer Great Leader group, I found some links to the below "tribe" video clips (picture from triballeadership.net).

First, Seth Godin talks about the tribes we lead ( see the full TED show here):

Some exformative statements...
Paradigms way back, yesterday and now:
Factory - TV- Leadership

Tribes are what matters now! You have to find the true believers!
Steve Jobs - Bill Gates

Tell a story - Connect a Tribe - Lead a movement - Make Change

What leaders have in common and How they change everything:
 • Challenge (the status quo)
 • (build a) Culture
 • (they have) Curiosity
 • (they) Connect people
 • (they show) Carisma
 • (they) Commit
 Reflect and enjoy:


Then, David Logan on tribal leadership (see the full TED show here).
A summary:
 • People form tribes: they always have - they always will.
 • But not all tribes are the same.
 • What makes all the difference is tribal culture.
Tribes are in different maturity stages:
 1. Life sucks
 2. My life sucks
 3. I´m great (and you are not)
 4. We´re great
 5. Life is great
Leaders are fluent in all five tribal stages

Finally:
We all form tribes!
Will yours change the world?
Reflect and enjoy:

10 september 2011

My Emotional Intelligence

Once upon a time there was a man who decided he wanted to understand more about himself. He started to read a lot of books about "getting to know yourself" and even studied psychology in the university. Eventually he became a manager and a leader of his company where he could continue his journey understanding himself by attending different management trainings and also by learning in day to day life what impact he had on his followers. When he became older he noticed that the manager role as such, including a lot of administrative work and economical follow up activities, was not what he enjoyed most. He took a role where he had the freedom to continue with his more strategical overview activities but also supporting others in other more operational areas. He started to write blog posts about leadership and communication during nights and continued to read a lot of interesting books and looking into the web for links and hints for YouTube clips and other interesting sources of information which communicated loads of exformation.

Not so long ago he started to realize that emotional intelligence (picture from http://www.maetrix.com.au/) is one important framework to describe a persons ability to create results in this world. He reflected somewhat of himself and did the following observation about his own abilities linked to the emotional intelligence framework:
"I beleive I have a pretty good self-awareness and also in many situations can use my assertiveness to express my feelings, even though I have some challenges in more conflict oriented situations. My self-regard is getting better but has always been a challenge, but my self-actualization is high even though I still limit my own potential capacities to a certain extent. My independence has never been a strength and probably never will. In interpersonal relations I am good at establishing relationships but really not an expert in maintaining mutually satisfying relationships. My empathy level is high in terms of emotionally reading other people and my social responsibility is OK. My problem solving skills is more into intellectually and emotionally identifying and defining problems than to implement actual solutions in real life whereas my reality testing is good and my flexibility is great (even though my wife claims it´s not)."
After having said that, he felt somewhat satisfied and decided to continue his journey into the unknown territories of self actualization...

A story based on an authentic person IRL...

1 september 2011

Exformation Magic7 September primal list

Yet another exformation Magic7 music video fire-work. This time with Maroon5 moving like Jagger, Ricky Martin Me=You, Lady Gaga You and I, Train Sister, September Party, Beyonzé passion and Mange Makers: