Inlägg

Visar inlägg från 2022

Chockåret 2022 - enligt Henrik Jönsson

Bild
Den fristående samhällsdebattören Henrik Jönsson är enligt mig en av de som bäst beskriver det som händer i samhället idag på ett pedagogiskt och sanningsenligt sätt. I tider av polarisering är det för mig viktigt att hitta de som på ett vettigt och nyanserat sätt kan förklara det som händer - ofta genom att ge tillbakablickar från historien för att sätta saker i sitt rätta sammanhang. Om du inte redan följer honom via Youtube, gör det här ! Henrik släpper ett inlägg varje lördagsmorgon där han sammanfattar ett aktuellt ämne - idag blev temat en sammanfattning av " Chockåret 2022 ".  Några e x4 ma T ! va höjdpunkter från hans klipp: KRIG Modern propagandakrigsföring - söndra och härska! Stagflation "situationen är på väg att bli ohållbar" Den gröna ideologins realpolitiska konsekvenser är således att betrakta som ett svek mot hela den västerländska civilisationen ÅTERUPPBYGG ENERGISYSTEM ÅTERUPPBYGG FÖRSVARSMAKT ÅTERUPPBYGG ORDNINGSMAKT ENERGIKRIS "Vi kommer

EQ & chakran

Bild
En av mina Yoga-lärare, Malinda, har de senaste passen haft ett yoga-program som bygger på de sju chakran som är definierade inom Ayurveda. Hon har då visat nedan Infographic för att man ska förstå kopplingen mellan de olika energicentrum som finns och de egenskaper som är förknippade med respektive chakran .  Jag ser en koppling mellan EQ-ramverket och chakran som jag tänkte jag skulle ge mig på på att beskriva (jag har knyckt en del formuleringar nedan från boken " Chakraenergi" skriven av Victor Archuleta) - varje chakra är förknippat med ett antal egenskaper och mer eller mindre till flertalet   EQ-förmågor : Root (Survival, Safety, Security, Grounding, Life Force) - detta chakra påverkar känslor som rör trygghet, överlevnad och säkerhet. Det är själva grunden i chakrasystemet och påminner lite om de fysiska grundläggande behoven i Maslows behovspyramid. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självkänsla och Realism . Sacral (Sexuality, Relationships, Joy,

Idag är det 13 år sedan... Hedin Exformation

Bild
Idag är det 13 år sedan jag skrev mitt första blogginlägg här på min blogg Hedin Exformation . Mitt första inlägg förklarade lite kring namnet på bloggen - Hedin Exformation . Jag har skapat denna blogg med syfte att reflektera kring termen exformation, både utifrån den rent vetenskapliga definitionen och utifrån ett mer vardagligt perspektiv. Ordet exformation "uppfanns" av den danska filosofen Tor Nörretranders och beskrevs utförligt i hans bok Märk Världen skriven 1991. Jag läste denna bok för tiotalet år sedan för första gången. I samband med att jag läste boken igen i somras så växte tanken fram att jag måste hitta ett sätt att marknadsföra detta eminenta ord för en något bredare publik. Därav denna blogg. Senaste året har varit speciellt . Jag har under en period varit "mellan jobb", vi har haft corona-pandemi och Putin har startat ett brutalt anfallskrig mot Ukraina. Världen har gått in i en tuffare fas där krig nu har blivit vardag och elpriser är samtalsäm

Några nyanserade framgångsrecept - Exformativt ledarskap

Bild
I boken " Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept " har jag samlat ett antal tankegångar kring hur man blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare... En e X 4 ma T ! v summering av boken: Dagens ledare måste säkerställa att alla känner sig trygga och sedda - att alla ingår i " the circle of safety and belonging " Inse att du klarar mer än du tror genom att vara uthållig samt att enbart talang inte räcker för att lyckas Ledarens humör sprider sig direkt till medarbetarna, en positiv ledare är en bra ledare Unhappiness is best defined as the difference between our talents and our expectations Varje medarbetare förväntas bidra mer med "hela sig själv", att visa även sina mer djupa sidor och våga vara emotionell , intuitiv och spirituell Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid. Nyckelordet är ödmjukhet Skapa maximal kognitiv effekt genom " hjärndosen " , dvs fysisk träning 45 minuter tre gånger per vecka Vår hjärna är g

Har du ett Öppet Sinne?

Bild
Ibland är det viktigare att veta vad man inte vet än vad man vet. Det krävs att man har förmågan att ompröva sina åsikter. Detta har professorn inom organisationspsykologi Adam Grant utforskat i sin bok " Öppet Sinne - Kraften i att veta vad du inte vet". På baksidan av boken kan man läsa: Öppet sinne   (Think again) visar att vi inte behöver tro på allt vi tänker eller internalisera allt vi känner. Det är en inbjudan till att släppa taget om åsikter som inte gagnar oss och värdera mental flexibilitet, ödmjukhet och nyfikenhet högre än korkad tvärsäkerhet. Om kunskap är makt är det visdom att veta vad vi inte vet. I slutet av boken har Adam formulerat ett antal praktiska tips på förändringsåtgärder för att slipa på din förmåga att tänka om. Här följer min e X4 ma T ! va summering av dessa tips: INDIVIDUELLT OMTÄNKANDE Utveckla vanan att tänka om Tänk som en forskare - när du börjar skapa dig en uppfattning om något, motstå då frestelsen att predika, anklaga eller kampan

Har du koll på dina chakran?

Bild
Jag är väldigt intresserad av den positiva psykologin och begreppet emotionella förmågor (EQ). Positiv psykologi är en relativt ny del inom psykologin som valt att fokusera på faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka. Betydligt äldre är ayurveda och de traditioner där man pratar om olika energicenter i kroppen som man benämner chakran . Efter att ha satt mig in skapligt mycket inom detta område så är det för mig tydligt att " de gamla indierna " tagit fram en holistisk modell över de olika personliga, emotionella, sociala och spirituella förmågor som vi människor besitter. Ett sätt att avdramatisera chakran är att se dessa energicenter som platser i kroppen där våra olika förmågor kanaliseras utifrån.  Nedan bild från yogaworld beskriver de sju olika chakran: Jag har via Udemy gått några utbildningar om chakran - bland annat " Your 7 chakras: The complete guide to your Energy Body " levererad av James Seriph . Den gode James har satt ihop neda

Self-Determination Theory - modell för motivation

Bild
Det här med motivation är inte alltid så lätt. Jag hade förmånen att vara med på en seminarieserie nyligen på tema OBM (Organizational Behaviour Management) där man bland annat gick igenom en modell för motivation ,  Self-Determination Theory (SDT). Enligt SDT kan man se motivation som en " drivkraft för våra beteende " samt en " konsekvens av våra beteende ". Se modellen beskriven i nedan bild från researchgate . Modellen beskriver olika faser kring hur man på olika sätt kan reglera sig själv från att man helt saknar intention, lust och mening (AMOTIVATION), via olika typer av yttre press (External/Introjected Regulation) som fokuserar på belöningar/bestraffningar alternativt utmanar samvetet/självkänslan samt via olika typer av inre press (Identified/Integrated Regulation) som fokuserar på internalisering samt att skapa integrering & identitet , till att man tycker en sak är kul och utvecklande - dvs INRE MOTIVATION. Teorin ger stöd till att reflektera kr

Atlas of the Heart - Brené Brown

Bild
I want to give you an x 4 ma T!ve summary of the book " Atlas of the Heart - mapping meaningful connection and the language of human experience" where Brené Brown "takes us on a journey through eighty-seven of the emotions and experiences that define what it means to be human". Earlier I have written a number of blog posts related to Brené Brown. I can recommend her TED talk " Power of vulnerability" that I wrote about in a post 2013 , a post describing her thoughts about Blame and Empathy using RSA short episodes "Espresso for the mind" and finally my review (på svenska) of her book "Trotsa vildmarken ". From  the book   Atlas of the Heart : #1 Places We Go When Things Are Uncertain or Too Much Stress, Overwhelm, Anxiety, Worry, Avoidance, Excitement, Dread, Fear, Vulnerability " Overwhelmed means an extreme level of stress, an emotional and/or cognitive intensity to the point of feeling unable to function" "you are

the Changing World Order av Ray Dalio

Bild
Jag kom över en enormt pedagogisk film på Youtube för en tid sedan. Klippet heter "Principles for dealing with the Changing World Order " och är baserad på en bok av Ray Dalio med samma namn.  Denna film på 45 minuter är magiskt bra för dig som t ex vill förstå varför Putin valt att starta krig mot Ukraina, varför Donald Trump är så populär i USA samt varför Kina troligen kommer ta över världsherraväldet från USA inom en inte alltför avlägsen framtid. Ray Dalio är mest känd för att framgångsrikt drivit hedgefonden Bridgewater och tack vare det blivit en av världens rikaste personer, men också för att ha skrivit ett antal böcker och agerat filantropiskt.  Se även mitt tidigare blogginlägg från ett TED talk med Ray - How to build a company where the best ideas win För att förstå framtiden är det bra att förstå historien. En aspekt är att titta på index för populism (se graf nedan) där man kan se att de senaste tio åren har populismen ökat markant i världen - nästan så att

Putin´s Way (documentary) - Frontline

Bild
Datumet 24 februari 2022 kommer för alltid vara förknippat med dagen då Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina. Det många trodde var omöjligt i modern tid, ett stort krig inom Europa, hade påbörjats. Rysslands motivering till invasionen, att bland annat avnazifiera och avmilitärisera Ukraina, är ju så bedrövliga att de inte går att kommentera på något vettigt vis... Varför gör Putin detta?  Jag hittade en dokumentär gjord av Frontline Public Broadcasting Services (som verkar skapligt oberoende) som heter " Putin´s Way (full documentary) " - finns att se via Youtube - se länk .  Jag tänkte summera some interesting statements from this documentary: Putin has so many guilty secrets, so much money has been stolen, that he really doesn´t trust anybody to keep him safe if he steps down from power. Instead of seeing Russia as a democracy in the process of failing, we need to see it as an authoritarian system in the process of succeeding. There has always been corruption in Ru

How do we learn?

Bild
As a manager , an agile coach or even as a teacher - it´s good to know how we humans learn.  Forney ISD has created a short video explaining it - introduced like this: The human brain is the most incredibly complex thing that we have ever studied. Join us as we take a look inside the brain to see how it´s creating brain-compatible learning experiences for our students. Some key conceptz: How we learn Each person should have a safe risk free learning environment Learning should be : relevant meaningful enjoyable New information Cognitive conflict Long-term memory Self-reflection Active learning Intrinsic motivation : Autonomy Connection Mastery => Flow Enjoy the six minutes animated video from Forney focus via Youtube, it´s magical! Please also look into this short amazing video giving us a summary of the book "Made to stick" by Chip Heath and Dan Heath:

"Everything is connected" - TedxTaipei

Bild
How is everything connected? Tom Chi gives his explanation from a scientific perspective at  TedxTaipei  - this talk gives you something to reflect upon... My e X 4 ma T ! ve summary: Heart The iron atom in our hemoglobin is there to bind oxygen and move that through our circulatory system. 100 000 galaxies swirling together in a gravitational dance, drives the process of galaxies colliding, which drive massive star formation, which drive the process of creating the iron that courses through each one of our veins with every heartbeat. Breath Cyanobacteria has been around for 3 Billion Years performing what we call " photosynthesis " (transform carbon dioxide into oxygen). 900 Million years ago, oxygen start to build up in the atmosphere and about 600 Million years ago, the ozone layer forms which is needed in order to sustain complex, multicellular life. Also, the first plants got onto land.  The descendants to the cyanobacteria were eventually captured by plants and are