Inlägg

Visar inlägg från juli, 2019

Vikten av att ha "a Growth Mindset"

Bild
En tydlig framgångsfaktor som ledare är att ha " a Growth Mindset "... I Google´s management training är detta en viktig egenskap att lära ut och träna på. Viktigt - ge återkoppling enligt "mallen": Wow, det där gjorde du verkligen bra, du måste ha ansträngt dig väldigt mycket Tre saker vi kan göra för att skapa mer av "a growth mindset": Gör klart att "a growth mindset" inte bara är nyttigt, det stöds tydligt av vetenskapen. Vår hjärna förändras och blir mer kapabel när vi jobbar hårt med att förbättra oss. Lär ut till andra att man kan förbättra sina förmågor. När vi förstår hur vi kan utveckla våra förmågor blir vi mer övertygade om att vi själv är ansvariga för dem. Lyssna efter när du hör din egen "fixed mindset" röst och prata då genast tillbaka med din "growth mindset" röst. "I can´t do it, YET "... Läs mer om ett "Growth Mindset" i denna bloggpost . Se föredraget från TedXManhatta

Google´s new manager training

Bild
Jag kom över en artikel från Inc.com för ett tag sedan med titeln "Google spent years studying effective bosses. Now they teach new managers these 6 things". Genom att analysera intrycken från över 10 000 chefer har man kunnat identifiera 6 egenskaper som de nu via specifika ledarskaps-workshops ingjuter i alla ny chefer. De sex egenskaper som Google fokuserar på är: Mindset and values Google encourages its managers to develop a growth mindset . Ledare med "a growth mindset" är angelägna att fortsätta utvecklas , att våga utmana sig själv och att experimentera. Detta bygger i grunden på en väl utvecklad optimism. Ledare uppmuntras också att identifiera sina värderingar och att använda dessa i sitt personliga ledarskap. Emotional Intelligence (EQ) Google has understood that managers who have higher EQ make better decisions, communicate more effectively and are more relatable. Emotionella förmågor handlar om att identifiera och förstå känslor hos di