Google´s new manager training

Jag kom över en artikel från Inc.com för ett tag sedan med titeln "Google spent years studying effective bosses. Now they teach new managers these 6 things". Genom att analysera intrycken från över 10 000 chefer har man kunnat identifiera 6 egenskaper som de nu via specifika ledarskaps-workshops ingjuter i alla ny chefer.

De sex egenskaper som Google fokuserar på är:

Mindset and values
Google encourages its managers to develop a growth mindset.
Ledare med "a growth mindset" är angelägna att fortsätta utvecklas, att våga utmana sig själv och att experimentera. Detta bygger i grunden på en väl utvecklad optimism. Ledare uppmuntras också att identifiera sina värderingar och att använda dessa i sitt personliga ledarskap.

Emotional Intelligence (EQ)
Google has understood that managers who have higher EQ make better decisions, communicate more effectively and are more relatable.
Emotionella förmågor handlar om att identifiera och förstå känslor hos dig själv och hos andra, samt att nyttja denna medvetenhet till att hantera ditt beteende och dina relationer.

Manager transition
It´s important for managers to know that you are not alone
in your management role facing challenges.
Det visar sig vara viktigt att kunna vara ärlig och sårbar genom att dela med sig av sina utmaningar och att vara öppen för tips från kollegor - andra har ofta upplevt liknande utmaningar och har förslag på lösningar.

Coaching
Google "Project Oxygen" has revealed that the number one  
quality of effective managers is being a good coach.
Google definierar bra coaching som att ge specifik återkoppling, att ge tuffare återkoppling på ett motiverande och genomtänkt sätt, att anpassa återkopplingen till individen och att ses fysiskt, att nyttja empatiskt aktivt lyssnande, att vara lyhörd för era attityder samt att ställa öppna frågor. 

Feedback
Managers´words have the power to build or destroy.
Google förstår vikten av feedback (återkoppling) och lär ut att vara konsekvent, att balansera positiv och negativ återkoppling, att vara autentisk och uppskattande samt att uttrycka utvecklingsmöjligheter på ett tydligt och medlidsamt sätt.

Decision making
To ensure judgements aren´t made in a vacuum, Google has established a routine to help managers make better decisions.
För att ta så bra beslut som möjligt så klargörs; Vad ska du lösa och är alla överens (klargör "root cause")? Varför är det viktigt? Vem bör ta beslutet? Hur ska beslutet tas? När är det rimligt att ta beslutet? Man uppmanar också att få in andras perspektiv för att skapa en så bra förståelse som möjligt inför beslutet.


Google rapporterar (via en artikel i new York Times) att 75% av de ledare som genomgått ett träningsprogram kring ovan sex egenskaper har förbättrat sina resultat.

Summering av Google "The top 8 habits of highly effective Google managers":


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering