28 februari 2015

Den fokuserade ledaren

I det senaste numret av nyhetsbrevet Holone finns det en sammanfattning av boken "Focus - the hidden driver of excellence" skriven av min EQ-favorit Daniel Goleman. En kort exformativ summering ar artikeln i Holone:

Hjärnans evolutionära utveckling visar att de strukturer som styr förnuft och planering har utvecklats ur det limbiska systemet och de strukturer som styr känslor, det som i dagligt tal kallas för "känslohjärnan". Emotionell intelligens (EQ) innebär att vara medveten om känslor, sina egna och andras, för att därmed kunna uppehålla en balans mellan förnuft och känsla.

EQ kan utvecklas och stärkas - uppmärksamhetsträning är nyckeln till framgång. Problemet idag är att uppmärksamheten är splittrad. Aldrig någonsin har människan varit utsatt för så många stimuli samtidigt och som pockar på omedelbar uppmärksamhet. Men uppmärksamhetens nätverk i hjärnan är träningsbara - vi kan återta kommandot.

Goleman menar att en ledare ska träna sig i att medvetet rikta sin uppmärksamhet åt tre olika håll:

  1. Fokus på oss själva - kallas själviakttagelse eller metakognition. Handlar om att noga uppmärksamma fysiologiska signaler i kroppen som övervakas av ett område i hjärnan som kallas insula. Träning i själviakttagelse har också visat sig stärka förmågan till kognitiv kontroll - även kallad viljestyrka. Den används för att kunna motstå frestelser, ignorera distraktioner och att hålla siktet inställt på framtida mål. Alla mycket viktiga ledaregenskaper. Mindfulness har visat sig vara ett utmärkt verktyg för träning i att hålla fokus inåt.
  2. Fokus på andra - då aktiveras hjärnans empatiska nätverk, den kognitiva empatin som är förmågan att kunna förstå någon annans perspektiv, den emotionella empatin som är förmågan att känna det någon annan känner samt den empatiska omtanken som är förmågan att veta hur man bäst kan hjälpa en annan person. Förmågan att hantera olika sociala situationer kallas inom neurovetenskapen för social känslighet - en egenskap som är relaterad till empati. Ett bra sätt att utveckla sin empatiska förmåga är att be om feedback med frågor som: "Jag uppfattar det som att du känner såhär - stämmer det?"
  3. Systemfokus - ett yttre fokus. Genom att rikta uppmärksamheten mot den yttre helheten via krafter såsom politik, ekonomi och ekologi kan man förutspå vilka konsekvenser ett lokalt beslut kan få i den övergripande organisationen. Denna typ av fokus är inte naturligt sammanlänkad med känslohjärnan och uppstår inte av sig själv. Denna tredje uppmärksamheten måste "odlas", vi måste lära oss att intellektuellt förstå hur dessa system påverkas oss och hur vi ska hantera dem.


Läs hela artikeln om den fokuserade ledaren i nyhetsbrevet HOLONE - få rabatt på prenumeration via detta blogginlägg.

Se en föreläsning från YouTube av Daniel Goleman, via Google Talk:

27 februari 2015

Emotional First Aid

Det är dags att börja ta hand om vår emotionella hälsa på samma sätt som vi sedan länge har tagit hand om vår fysiska kropp. Se nedan TED-talk av Guy Winch och läs min exformativa summering, så fattar du varför!

We'll go to the doctor when we feel flu-ish or a nagging pain. So why don’t we see a health professional when we feel emotional pain: guilt, loss, loneliness? Too many of us deal with common psychological-health issues on our own, says Guy Winch. But we don’t have to. He makes a compelling case to practice emotional hygiene — taking care of our emotions, our minds, with the same diligence we take care of our bodies.


How is it that we spend more time taking care of our teeth than we do our minds. Why is it that our physical health is so much more important to us than our psychological health?

We sustain psychological injuries even more often than we do physical ones, injuries like failure or rejection or loneliness.


In fact, scientists have concluded that taken together, chronic loneliness poses as significant a risk for your longterm health and longevity as cigarette smoking.Are you aware of how your mind reacts to failure? You need to be. Because if your mind tries to convince you you're incapable of something and you believe it, you'll begin to feel helpless and you'll stop trying too soon, or you won't even try at all. We know from dozens of studies that when your self-esteem is lower, you are more vulnerable to stress and to anxiety, that failures and rejections hurt more and it takes longer to recover from them. So when you get rejected, the first thing you should be doing is to revive your self-esteem, not join Fight Club and beat it into a pulp. When you're in emotional pain, treat yourself with the same compassion you would expect from a truly good friend.Studies tell us that even a two-minute distraction is sufficient to break the urge to ruminate in that moment. And so each time I had a worrying, upsetting, negative thought, I forced myself to concentrate on something else until the urge passed.By taking action when you're lonely, by changing your responses to failure, by protecting your self-esteem, by battling negative thinking, you won't just heal your psychological wounds, you will build emotional resilience, you will thrive. A hundred years ago, people began practicing personal hygiene, and life expectancy rates rose by over 50 percent in just a matter of decades. I believe our quality of life could rise just as dramatically if we all began practicing emotional hygiene...


22 februari 2015

Maktspelet - språktrix

Henrik Fexeus har verkligen hittat sin nisch. I boken "Maktspelet - konsten att ta kontroll" beskriver han hur du påverkar andra, bl a genom "16 strategier för att få dem att lyssna på bara dig"… som kan sammanfattas exformativt såhär:

SKAFFA FLER ORD FÖR SAMMA SAK
Skillnaden mellan det som räknas som ett banalt och det som räknas som ett rikt ordförråd är bara femtio ord. Hitta synonymer till ord du redan använder - snart anses du tillhöra den intellektuella eliten!

BÖRJA PÅ RÄTT SIDA
Börja med att få den andre att gilla dig - uttryck "Jag håller med" oavsett vad hen säger. Gör en sekundsnabb paus innan du själv uttrycker det du hela tiden ville få hen att gå med på. 

OCH ISTÄLLET FÖR MEN
För att hålla med-formeln ska fungera måste du använda ordet "och" - detta antyder ett orsak-verkan-samband:
"Jag håller med om… och därför…"
"Jag håller med om… och det betyder…"

VÄND PÅ MEN
Istället för att säga "Superbra rapport du skrev, men det är några faktafel i den" så säg: "Du, det var några faktafel i rapporten, men den är verkligen superbra skriven!" Lämna mottagaren med en positiv känsla.

MER OM ORSAK OCH VERKAN
Angående övertygelser - vi tror en sak därför att en annan sak. Anledningen till att det låter rimligt är att det följer en rent språklig logik - det säger ingenting om det verkligen stämmer. Använd eftersom, tillåter, leder till, möjliggör, kommer att för att skapa illusionen om ett orsak-verkan-samband. "Ju mer ni försöker öppna era händer, desto mer kommer ni att upptäcka att de sitter ihop".

FÖRVIRRAD - ELLER?
Nu eller på en gång?
"Jag behöver att du antingen mejlar mig rapporten före lunch eller ser till att jag har den när ni går och äter - och jag hoppas förresten att arbetet med projektet gått bra. Finns det något jag kan göra för att hjälpa till?"

VI SÄGER VÄL DU?
Använd ordet "du" i början av dina meningar så ofta du kan. Då sätter du den andra personen i första rummet."Tror du att du klarar dig utan mig på mötet?" Börja med ordet "du" samt förklara vad de har att vinna - och de kommer att lyda din minsta vink i rent egenintresse.

JU MER VI ÄR TILLSAMMANS
Känslan av gemenskap är ett av de mest användbara koncept som finns. Använd orden "vi" och "oss" även i samtal med främmande människor - det skapar en känsla av samhörighet. "Vad bra väder vi har fått"

KONSTEN ATT LYSSNA RÄTT
Du måste visa att du lyssnar uppmärksamt. Använd fullständiga meningar och ett intresserat tonfall när du bryter in med relevanta följdfrågor, t ex: "Det förstår jag verkligen att du gjorde!" eller "Men hur gick det då?"

NÄR DU INTE HAR NÅGOT ATT SÄGA
Upprepa bara de sista orden någon sa. Då verkar det som om du har lyssnat och är engagerad. Du ger dem också möjlighet att precisera sig och ta reda på vad de egentligen menar.

FRÅGAN ÄR VAD SOM ÄR FOKUS
Om den du pratar med hamnat i en mindre bra tankebana - byt fokus genom att använda orden:"Frågan är inte… utan frågan är…" t ex:
"Frågan är inte om du vill gå på bio ikväll utan frågan är hur denna boken kan underhålla dig samtidigt som du lär dig att få andra dit du vill".

ATT BRYTA MÖNSTER
Många av våra handlingar är en förprogrammerad rad av händelser som utförs automatiskt. Genom att avbryta ett invant mönster hos någon annan skapar du en tillfällig sinnesförvirring som du kan använda dig av. T ex så används ett avbrutet handslag ofta av hypnotisörer för att snabbt kunna suggerera någon till ett hypnotiskt tillstånd.

FÖLJA OCH LEDA
Detta handlar om att placera mitt (frivilliga) offer i ett tillstånd där han inte ifrågasätter mig. Det gör man genom att först följa den andres uppfattning om vad som är sant och sedan leder den. Det är också bra om de sanna påståendena har en koppling till varandra, t ex "När du nu hör min röst och ser fåglarna utanför fönstret kan du märka hur du slappnar av i hela kroppen".

SPECIALAREN
Din hjärna är inställd på att i allmänhet tycka att negativa saker är sämre än positiva saker är bra. Generellt sett lägger vi mer fokus på att undvika smärta än på att nå njutning. Dra nytta av detta genom att påpeka vilka bekymmer andra har. Förklara sedan att du erbjuder en lösning. "Om du inte gör något åt saken nu kommer det bara att bli värre".

FÅ MED BÅDE HJÄRTAT OCH HJÄRNAN
Känslor leder till handling. Därför får det rationella argumentet nästan alltid komma på andra plats när det gäller påverkan och strategiskt maktspelande. Anspela på känslor som stolthet, ilska, rädsla, hopp, avund, skuld, sorg, glädje, lättnad, förväntan, ånger och nyfikenhet. Berätta om dina visioner och drömmar - förnuftet kommer alltid på andra plats.

ORD ATT AKTA DIG FÖR
Undvik vissa specifika ord - de är som ett psykologiskt minfält:
Men - motsäger det som sagts precis innan.
Försöka - indikerar att du inte kommer att lyckas.
Om - har ofta en negativ klang.
Kanske, möjligen - kan ta udden av det du vill förmedla.
Skulle ha, borde ha, kunde ha - låter ofta beklagande och gnälliga.
Inte - kan oavsiktligt ge folk bilder i sitt huvudet som du absolut inte vill att de ska ha. "Tänk inte på när Camilla Henemark och kungen lekte med maten." 

Egen reflektion:
Mycket NLP blir det… utan att nämna det vid namn - magiskt!

Avslutningsvis, en intervju där min gamle kollega Henrik Mannerstråle intervjuar Henrik Fexeus om maktspelet - enjoy:


14 februari 2015

Klart Ledarskap - en smula NLP

Utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap är framtaget av Gervase R.Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring. Det syftar till att erbjuda dig en uppsättning färdigheter för att leda lärande och tydligt kommunicera din inriktning. Dessutom ger det dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i ditt team och din organisation. Jag kom i kontakt med detta för ca ett år sedan och förvånades över, dels att jag aldrig tidigare hade hört talas om det, dels att det verkar använda sig av samma grundsyn som NLP.

Konceptet bygger på några grundläggande komponenter vilka har tydliga kopplingar till NLP:
  • Upplevelsekuben - som handlar om att beskriva sin upplevelse i fyra dimensioner: observation (det objektiva), tanke (din inre dialog och tolkningar), känsla (dina kroppsliga sinnesförnimmelser och emotioner med budskap) samt vilja.
  • Mentala kartor - som påverkar hur vi förklarar saker och ting, hur vi ser att saker hänger ihop och vad de betyder. Dessutom påverkar dessa kartor hur vi tolkar andras agerande och motiv.
  • Klart språk - bygger på förmågan att avgränsa och fokusera på den egna upplevelsen och beskriva den på ett tydligt sätt.
  • Här och nu - handlar om att vara mitt i situationen, att delta i sammanhanget och vara uppmärksam på vad som händer inom dig och i omgivningen.
Ovan fyra färdigheter används i det medvetna självet inom Klart Ledarskap. Inom NLP så finns det ju motsvarande komponenter; Kommunikationsmodellen, "Kartan är inte verkligheten", att använda ett positivt och tydligt språk som förklarar vad du vill, att vara ASS:ad i situationen… spännande!


Klart ledarskap beskriver också det beskrivande självet, det nyfikna självet och det uppskattande självet. De olika själven används för att kunna genomföra lärande samtal. Ett lärande samtal går ut på att beskriva sina upplevelser för varandra kring ett aktuellt missförstånd/problem. Samtalet pågår till dess att de involverade är klara över vad de själva och den andre har upplevt. 

Utvecklingsprogrammet Klart ledarskap är på fyra dagar och levereras av flera olika leverantörer

Här får du ännu mer klart för dig vad Klart Ledarskap är - intervju med Gervase R.Bushe "How to practice clear leadership" från YouTube: