30 april 2011

Hjärnan och kommunikation - NLP

Igår morse var det dags igen. Inspirationsföreläsning anordnad av Talarforum på Elite Savoy hotel i Malmö.  Jenny Åkerman pratar på temat "Hjärnan och kommunikation". Det är ju ett klockrent tema! Jag är ju själv enorm intresserad av just hur hjärnan fungerar och hur det påverkar vår kommunikation.

Efter att ha lyckats lämna Meja på skolan kring 07.20 så var jag på plats i föreläsningssalen, med en bulle och en kopp kaffe i högsta hugg, tillsammans med kollega Annika, i god tid innan föreläsningen började 08.15 (efter att ha anlänt till Savoy ca 08.06).
Jenny gick ut i ett ganska lågt tempo. Berättade om att vi har ungefär 100 miljarder hjärnceller i vår hjärna, vilket ger en möjlighet till ungefär 10 upphöjt till 200 olika kopplingar för synapser att sprida sig i. Eftersom hjärnan hela tiden eftersträvar att spara energi, så fastnar vi lätt i gamla tankemönster, längs med våra synapsmotorvägar. Men, för att skapa förändring så är det viktigt att unna sig stunder av förvirring. I dessa ögonblick har vi möjlighet att utvecklas som människor genom att ta till oss nya förklaringar till de utmaningar vi står inför.

Jenny berättar om sin 12-årige kille Helge, som aldrig hänger upp ryggsäcken efter att han kommer hem från skolen. Men, efter att Jenny börjat säga:
- "Oh, vad bra att du hängde upp ryggsäcken"
... varje gång Helge kommer innanför dörren, så har Helge bättrat sig.

Jenny berättar också om visuellt/uppåt, auditivt/åt sidan och kinestetiskt/neråt ... börja gärna neråt ... samt Tänk samspel: FFL, Följa-Följa-Leda. Som Milton Erickson, hypnosens fader, brukade säga till barn som slagit sig, efter att först ha bekräftat att det gör ont, och därefter igen bekräftat att det verkar göra riktigt ont:
- "Det kanske går över om en minut eller två"...

Vad tyckte jag?
Jo, jag tyckte Jenny gjorde ett riktigt bra framträdande utan att för den skull överraska mig speciellt mycket - bäst blir Jenny när hon med röst och kroppsspråk visar olika personlighetstyper, t ex personen Doris, se nedan YouTube klipp så får du en viss inblick i vad jag menar:

28 april 2011

Everyday compassion at Google

What is it that makes Google such a successful company? Could it be that they passionately search for individuals that are more intelligent than the average? Or, is it something completely different ...

I have found that Google, among many other things, have something called authors at Google. One session within this concept was from Jon Kabat-Zinn about Mindfulness. The host for this event was the "Jolly good fellow" from Google, called Chade-Meng Tan. He is now Head of personal growth in Google. In his latest TED Talk called "Everyday compassion at Google", he talks about compassion as a vehicle for profitability. I think this subject really should be digested and reflected upon.

Tieto states that we are all about: Knowledge - Passion - Result. After having looked through this TED Talk, maybe it is time for an update:
Knowledge - comPassion - Result.

See the TED talk below and decide - what impact that this have for you?

21 april 2011

How to be ASSERTIVE

On my way home from a business trip, a couple of months ago now, I bought the book "How to be assertive in any situation" written by Sue Hadfield and Gill Hasson. I am interested in assertive communication, see earlier blog post, but sofar I have not really taken myself the time to read this book. But I have glanced it through and found out that each chapter starts with a quotation or proverbs often full of exformation. (quote above to the right from this blog)

Here are the best ones:
It is not the mountain we conquer but ourself
Edmund Hillary

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself
Leo Tolstoj

Be who you are and say what you feel because those who mind don´t matter and those who matter don´t mind
Dr Seuss

Don´t mind criticism. If it is untrue, disregard it; if unfair, keep from irritation; if it is ignorant, smile; if it is justified it is not criticism, learn from it
Mark Twain

My grandfather once told me that there were two kinds of people: those who do the work and those who take the credit. He told me to try to be in the first group; there was much less competition.
Indira Gandhi

Destiny isn´t a matter of chance: it´s a matter of choice
W.J Bryan

To digest and reflect upon during Easter holidays...

Lastly, a YouTube clip about effective communication:

17 april 2011

Höger hjärnhalva är bäst

Jag tycker hjärnan är en fascinerande del av vår kropp. På senare tid så har jag fördjupat mig i det här med de två hjärnhalvornas olika funktion, se t ex tidigare inlägg om boken "A whole new mind" av Dan Pink. På Wikipedia står det följande som förklaring till de två hjärnhalvornas olika förmågor (bild oxå från Wikipedia):
Hos de allra flesta, även hos många vänsterhänta, finner man samma fördelning av förmågor mellan hemisfärerna. Den vänstra halvan rymmer medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner. Den arbetar sekventiellt, vilket innebär att den koncentrerar sig på en sak i taget. Högra halvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt.


Ett TED Talk som handlar om hjärnan är "How it feels to have a stroke" av Jill Bolte Taylor. Hon förklarar med en otrolig inlevelse hur det kändes när hon vid 37 års ålder fick en stroke. Eftersom hon är hjärnforskare så såg hon det som något extremt coolt att hon fick möjlighet att uppleva något så ovanligt som att få studera sin egen hjärna "inifrån" under en stroke. Hennes slutsats efter denna märkliga upplevelse och de åtta år det tog att bli fullt frisk är att vi bör välja att tillbringa mer tid med att leva vårt liv genom vår högra hjärnhemisfär - då agerar vi med medkänsla vilket skulle göra världen mer fredlig...

Enjoy, direkt från YouTube:

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another.14 april 2011

Primal leadership by HBR

Via HBR on Twitter I had the opportunity to read an article called: "Primal leadership - The Hidden Driver of Great Performance", written by Daniel Goleman, Richard Boyatzis and Annie McKee.

Below quotations are directly taken from the HBR article, and here you have a PDF-version of the article from ChangeForChildren:

We’ve known for years that emotional intelligence improves results—often by an order of magnitude. Now, new research shows that a leader’s mood plays a key role in that dynamic—a discovery that should redefine what leaders do first and best.

If a leader’s mood and accompanying behaviors are indeed such potent drivers of business success, then a leader’s premier task—we would even say his primal task—is emotional leadership. A leader needs to make sure that not only is he regularly in an optimistic, authentic, high-energy mood, but also that, through his chosen actions, his followers feel and act that way, too. Managing for financial results, then, begins with the leader managing his inner life so that the right emotional and behavioral chain reaction occurs.

A growing body of research on the human brain proves that, for better or worse, leaders’ moods affect the emotions of the people around them. The reason for that lies in what scientists call the open-loop nature of the brain’s limbic system, our emotional center. A closed-loop system is self-regulating, whereas an open-loop system depends on external sources to manage itself. In other words, we rely on connections with other people to determine our moods. The open-loop limbic system was a winning design in evolution because it let people come to one another’s emotional rescue—enabling a mother, for example, to soothe her crying infant.

We found that an alarming number of leaders do not really know if they have resonance with their organizations. Rather, they suffer from CEO disease; its one unpleasant symptom is the sufferer’s near-total ignorance about how his mood and actions appear to the organization. It’s not that leaders don’t care how they are perceived; most do. But they incorrectly assume that they can decipher this information themselves. Worse, they think that if they are having a negative effect, someone will tell them. They’re wrong.

Even though emotional skills are partly inborn, experience plays a major role in how the genes are expressed. A happy baby whose parents die or who endures physical abuse may grow into a melancholy adult. A cranky toddler may turn into a cheerful adult after discovering a fulfilling avocation. Still, research suggests that our range of emotional skills is relatively set by our mid-20s and that our accompanying behaviors are, by that time, deep-seated habits. And therein lies the rub: The more we act a certain way—be it happy, depressed, or cranky—the more the behavior becomes ingrained in our brain circuitry, and the more we will continue to feel and act that way.

That’s why emotional intelligence matters so much for a leader. An emotionally intelligent leader can monitor his or her moods through self-awareness, change them for the better through self-management, understand their impact through empathy, and act in ways that boost others’ moods through relationship management.

“Who do I want to be?”
“Who am I now?”
“How do I get from here to there?”
“How do I make change stick?”
“Who can help me?”

When we say that managing your mood and the moods of your followers is the task of primal leadership, we certainly don’t mean to suggest that mood is all that matters. As we’ve noted, your actions are critical, and mood and actions together must resonate with the organization and with reality. Similarly, we acknowledge all the other challenges leaders must conquer—from strategy to hiring to new product development. It’s all in a long day’s work.

But taken as a whole, the message sent by neurological, psychological, and organizational research is startling in its clarity. Emotional leadership is the spark that ignites a company’s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes. Moods matter that much.
Enjoy an assessment of the book Primal leadership via YouTube:

12 april 2011

a TED YouTube virtual choir talk

I love TED. An Internet site for "Ideas worth spreading". Communicating "Riveting talks by remarkable people, free to the world". Exformation at its best (picture from ...).

Using YouTube, choir singing and video design techniques, this TED Talk shows in a magnificient way how Technology, Entertainment and Design can be interlinked.

Enjoy:
Eric Whitacre: A virtual choir 2,000 voices strong (TED link)

10 april 2011

Trendspanarens handbok - Magnus Lindkvist

- "Vi ser inte saker som de är utan som vi är" (Talmud). Så skriver Magnus Lindkvist i sin bok "Trendspanarens handbok" som finns summerad av Kontentan i nr 4/2011. Magnus är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och UCLA i Kalifornien och medlem i det amerikanska trendseminariet TED (Technology, Entertainment och Design). Läs min exformativa summering av Kontentans sammanfattning här:

Öppna dig för de små gradvisa förändringarna.
Våra hjärnor lägger inte märke till de förändringar som spänner över decennier. Varje generation anpassar sig till dem, de blir en naturlig del av livet.
Magnus råd: Uppgradera dina mentala kartor
Lev inte i nuet
Bortse från alla råd från så kallade gurus och experter. Du behöver fokusera på en avlägsen dåtid och på framtiden. Det finns flera sätt att göra det på, t ex prata med någon äldre person om hur det var att leva förr i tiden. Leta upp ett antal nya källor i form av tidskrifter, bloggar, böcker och människor som kan ge dig nya perspektiv.
Lär dig tänka gränsöverskridande
Den som vill bli framgångsrik under de kommande decennierna måste lära sig tänka tvärs över branschgränserna. Nuförtiden riktas fokus allt oftare på det som på engelska kallas effectiveness - att inte bara göra saker rätt utan att också hitta och göra rätt saker. Effectiveness brukar frodas i företag där man också omfattar kreativitet, risktagande och ett stort mått av personlig frihet för de anställda.
Magnus råd: Sudda ut dina gränser
Sluta använda ordet normal
Det ordet är en kvarleva från en liten värld full av gränser. Nuförtiden är världen global och full av unika, udda människor och platser. Oavsett vem du är eller vad du gör, börja sälja dig själv internationellt.
Låt inte informationsöverflödet göra dig blåögd
Framåt så blir det allt viktigare att lära männískor hantera information på rätt sätt och att begränsa informationsintaget. Vi måste lära oss att vara skeptiska och ställa frågor som:
- Vem gynnas av denna information?
- Vem gynnas av att jag för den vidare?
- Vad kan bakomliggande motiv vara?
Magnus råd: Ta kontroll över flödet
Komponera din egen informationsdiet
Gör en lista över nya informationskällor att ta del av och förändra den titt som tätt. Ansträng dig för att konsumera information som är tidskrävande, besvärlig, komplex och till synes ointressant. Unna dig också vanan att stanna upp och reflektera varje dag.
Snabba förändringar tvingar oss använda fantasin
Fantasin är det vi behöver i en värld där det som inträffar ofta är överraskande, chockerande, oväntat eller sker mycket snabbt. Vi behöver utveckla det som poeten John Keats kallade negativ förmåga - "när en människa är kapabel att möta ovisshet, mysterier och tvivel utan att desperat söka efter fakta och förnuft."
Magnus råd: Låt dig aldrig överumplas
Ta ingenting för givet
Vi förbiser ofta många förändringar, eftersom de utmanar vår världsbild alltför mycket. Vi vill i stället tro att framtiden kommer att kännas någorlunda välbekant. Därmed tar vi saker för givna och ser inte de stora förändringar som är på gång.
Nya perspektiv är den högsta valutan
Alla vill tro att den världsbild de har är sann. Vi föredrar att de flesta saker i vårt liv är mer eller mindre väntade. Även om vi är av den äventyrliga typen vill vi att vissa universella lagar alltid ska gälla, vi har behov av vardaglighet. När vi blir tillfrågade säger de flesta att deras vänner och bekanta består av många olika slags människor. De ser då på ganska ytliga egenskaper och drar den felaktiga slutsatsen att dessa vänner och bekanta utgör ett ganska representativt tvärsnitt av samhället i stort.
Magnus råd: Detta är aktiv trendspaning
Fråga dig: Tänk om de har rätt?
Ta nya åsikter och synsätt under övervägande som om du inte hade några egna. Bara fundamentalister avfärdar ständigt alla försök att övertyga dem. Ge dig ut i verkligheten där människorna är, helst ställen du inte brukar vara på.
Du har flera skäl att se ljust på framtiden
Fyra krafter driver på samhällsutvecklingen: tekniken, ekonomin, konsumenternas känslor och gruppdynamiken. Dessa fyra krafter är länkade och ger ett starkt argument för att se framtiden som ljusnande, efterson varje kraft har förmågan att förbättra sig själv. Det finns också långvariga utvecklingstendenser i världen som ger hopp. Det minskade våldet är ett, samarbetet över gränserna ett annat. Vi har också tillgång till mer information, mer kunskap och fler möjligheter att kommunicera med andra än någonsin. Det vi behöver öva upp är vår förmåga att se saker på ett positivt och konstruktivt sätt och utgå ifrån att problem går att lösa.
Magnus råd: Försök spana bakom hörnen
Ta en nyhetspaus och akta dig för haloeffekten
Många lidet av informationsoro - en rädsla för att missa något. Prata med människor och läs böcker istället för att konsumera nyheter. Ibland föredrar vi en person eller ett företag så mycket att vi börjar se dem som ofelbara. Det finns också en "djävulseffekt" som innebär att någon eller något ständigt nedsvärtas. Ingen av dessa ytterligheter har någon plats i ett balanserat sinne.
Min egen reflektion: många tänkvärda sanningar. Använd din kreativitet och fantasi för att hitta vem du vill vara och din roll i samhällsutvecklingen, driv din egen linje i ett globalt perspektiv och var öppen och lyhörd för andra människors åsikter. En klar koppling till begreppet exformation:
Lyssna inte så mycket på vad folk och media säger - försök istället förstå vad de har att säga
Intresserad av Magnus trendspaning, se även ett äldre blogginlägg från en inspirationsföreläsning via Talarforum.

YouTube kan man hitta detta av Magnus Lindkvist - where to find the future:Köp boken på bokus eller på adlibris.

7 april 2011

Mindfulness på jobbet

Jag läste idag i nätekonomibilagan E24 att "If tog in hjärngympan på jobbet" (bild från SvD). Varje dag kl. 11.10 så samlas ca 12 personer på Ifs Risk management sektion i Hvidovre för ett 10-minuters pass i mindfulness. Kroppsmedvetenhet och räkning av andetagen stärker fokus och minskar distraktioner.

I artikeln står bl a:
I en nyligen genomförd utvärdering uppger en majoritet av deltagarna en rad positiva effekter av träningen. 88% upplever just ett ökat fokus på arbetsuppgifterna. Tre av fyra trivs bättre på jobbet och 65% upplever att de blivit effektivare och mer produktiva. Drygt hälften anser sig hantera stress bättre.
Tänk vad man kan uppnå med 10 minuters daglig träning. På Tieto i Malmö har vi i några omgångar kört en hel eller halv timmes lunchyoga, oftast två gånger i veckan. Tror dock inte vi har mätt vilka effekter det har gett. Själv så börjar jag då och då dagen med ett ca 15 minuters yogapass för rygg och nacke. Jag tycker det ger en riktigt härlig energikick - lovar mig själv att göra detta ännu lite oftare.

Se även kommentar på artikeln från Psykologifabriken.

Vil du läsa mer om kopplingen mellan mindfulness och ledarskap, se ett äldre inlägg från denna blogg.

1 april 2011

Exformation Magic7 goes Eurovision 2011

I am a big fan of Eurovision Song Contest. I have put together my "nordic" favourite preview Exformation magic7 list as an apetizer for the 14th of May 2011 event... "I am so popular" ...

Directly from YouTube: