30 januari 2014

Allt började med ett möte - Tack...

Vilken dag. Helt magisk… så många nya och överraskande intryck…

Jag vill börja med att tacka min f d kollega Annika, för tipset om konferensen "Möten och Events" som arrangerades av EasyFairs på MalmöMässan idag - utan Dig så hade jag aldrig fått uppleva och känna det jag gjorde idag. Tack!

Jag vill verkligen tacka Talarforum och alla de fantastiska föreläsare ni ordnat fram - som vanligt gör ni ett underbart jobb (bild från highspeedart). Speciellt tack till:
* Bob Hansson, som på ett fantastiskt "Timbuktu-liknande sätt" pratade om "Framtidens arbetsplats är kärlekens arbetsplats - om empati, förändring samt tydliga bevis på att du är ett mirakel". Nu vet jag att det som betyder något är att "våga se andra", att våga använda blicken som ett sätt att visa kärlek och att använda daglig meditation som ett verktyg att bibehålla fokus...

Tack till:
* Milad Mohammadi, för att du vågade vara sårbar och dela med dig av din livsresa - från Iran via Västerås förorts "miljonprogram på 7e våningen" och dubbla snabba examen inom Juridik/Politisk statsvetenskap i Stockholm, till att bli en framgångsrik ledare och förebild inom mångfald och utanförskap. Du, och din mamma, är sannerligen två fantastiska människor som berör… 

Tack till:
* Rikard Lundborg från Mackmyra - för att du delade med dig av Mackmyras framgångskoncept: Möte - Uppdrag - Engagemang - Ambassadör. Nu vet vi alla hur man kvalitetsäkrar en "kreativ idé" - den måste överleva söndagen! Helt underbart hur du beskrev ert "community/partner tänk" och hur ni fick ert första kundmöte - efter att lokaltidningen fått tag på er bolagsregistrering och drog upp det som en förstasidesnyhet: "De gör första svenska whiskyn".

Och, tack till: 
* Alexander Bard - du är otroligt skicklig på att väva in moderna frågeställningar i ett historiskt perspektiv… nu vet jag hur tryckpressens uppkomst, Franska revolutionen 1789, bakelsen Marie Antoinette, samt Napoleons framgångsrika arméer hänger ihop med begrepp som Internet, massmedia och interaktivitet.

Därefter vill jag tacka Mässhallarnas restaurang Cloud för er utsökta "gratis VIP lunch". Mycket god buffé i en smakfull miljö. Tack också för trevligt sällskap; Monica från Previa samt Berndt från Mundekulla Retreatcenter. Monica delade med sig av en säljmetodik hon framgångsrikt använt - SPIN, medan Berndt berättade både det ena och det andra från sin långa karriär - t ex hur han drivit projekt inom byggbranschen och vikten av att skogsbada, gärna i en "lycka" i naturen.

Jag vill också slutligen tacka alla Er utställare som förgyllde min dag. Scandic med er tävling - lyckohjulet, Brösarps gästgiveri som bjöd på Äpplemust, Färöarnas turismdelegation - Unspoiled, Unexplored, Unbelievable - hoppas det blir jag som vinner resan ni lottar ut, Kosta Boda Art hotel - för er färgprakt, Moriskan - för det mousserande vinet, Segway - för åkturen…

Slutligen vill jag förstås tacka Tieto, som effektiviserade sin organisation så att jag blev arbetsbefriad från förste December, vilket gjort att jag numer har tid att gå på den här typen av tillställningar. Tack.

Well, via YouTube, Milad på TEDxAlmedalen:


18 januari 2014

Introvert - Den tysta revolutionen

Kontentan #377 (17/2013) summerar boken "Introvert - Den tysta revolutionen" skriven av Linus Jonkman. Linus är författare, föreläsare och konsult med inriktning på generationsskillnader.

Tidigare har den extroverta normen genomsyrat samhället och betraktats som en tillgång. Nu verkar pendeln ha svängt och flera inser fördelarna med introversion som ofta går hand i hand med noggrannhet, konstnärlighet och förmågan att tänkta djupt och självständigt.

Här kommer min summering av Kontentans sammanfattning:

Enskildhet är ett introvert behov
En fjärdedel av jordens befolkning är introvert, men upp till 70% har några introverta behov. De introverta behöver ensamhet ibland - de har ett rikt inre liv med mycket fantasier och grubblerier. Introversion beror till största delen på arvet och nästan inte alls på miljön.
Introverta har generellt sätt bättre impulskontroll - extroverta är mer spontanta och är mer närvarande i nuet.
Introverta:
 • ogillar ofta resor - de vill ha struktur.
 • är mer försiktiga och riskmedvetna
 • har respekt för både sin egen och andras tid
 • är mer benägna att passionerat låta sig uppslukas av ett intresse
 • är skickliga på att visualisera och blir ofta konstnärer eller klassiskt skolade musiker
 • är maratonlöpare - de extroverta är sprinters
 • har ofta en lugn fasad men under ytan rasar intensiva känslostormar
 • tänker ofta djupt och kan hantera stora sjok med information
 • är mer pessimistiska, cyniska och misstänksamma mot främlingar
Man säger idag att det finns tre faktorer som avgör vilka vi blir: arv, miljö och även det fria valet. Graden av introversion varierar ofta mellan olika sammanhang.  Man pratar också om personer som är ambiverta, dvs befinner sig omkring mitten av skalan. Dessa personer kan både vara djupt reflekterande och ha en central roll i sociala sammanhang.
Många introverta är autoteliska vilket innebär att de själva sätter sina mål och handlar för handlingens egen skull. De har hög motivation för att ta sig an uppgifter som andra anser vara monotona och jobbiga. En ytterligare etikett som figurerar i media är HSP - högsensitiv person. Femton procent lär tillhöra denna kategori som kännetecknas av att bli utmattade av alltför många sociala kontakter, en hög närvaro i rummet samt välutvecklade empatiska känslospröt.

Det var länge oartigt att tala om sig själv
På 40- och 50 talet var samhället mer auktoritärt och traditionsstyrt och disciplinen var stenhård - ett mer introvert ideal, som personifierades av Greta Garbo och John Wayne. Från 60-talet blev det inne att förverkliga sig själv och det extroverta började betraktas som föredömligt. Idag genomsyrar den extroverta normen samhället - nästan så att det närmar sig narcissism, en extrem form av självfokus där man överskattar sin egen kapacitet. Dagens tonåringar lever 83 procent mer extrovert än tonåringarna på 40-talet. Samhället tvingar in oss i en mer extrovert fålla - både skola och fritidssysselsättningar har mer sociala och aktiva normer. Kanske håller dock pendeln på att svänga tillbaka. Det verkar bli mer okej att söka efter vår sanna natur och erkänna våra introverta personlighetsdrag. Internet och sociala medier har blivit viktiga verktyg för introverta.

Kommunikation över gränserna
Många introverta har lärt sig att bete sig som extroverta - de kan underhålla och kan vara framgångsrika talare. De introverta är dock bäst när det inte gäller. Deras styrka bygger på logik, reflektion och möjligheter till förberedelse - inte på spontanitet.
Introverta som talare:
 • är väl förberedda
 • uppvisar engagement
 • utmanar publiken med kluriga frågeställningar och oväntade poänger
 • håller sig till ämnet
 • har ett återhållsamt kroppsspråk
De flesta introverta vill gärna prata med intressanta personer en och en, helst i en avslappnad miljö. De har en utvecklad förmåga att lyssna och är bra på att läsa av mänskligt beteende och sociala situationer. Det går att träna sig till ett extrovert intryck i sociala sammanhang - ända tills batterierna är urladdade. En introverts önskelista till andra:
 • undvik spontanbesök
 • håll telefonsamtal korta
 • stava ordentligt
 • lämna plats i samtal
 • avbryt inte
 • undvik intensiv ögonkontakt
 • stör inte när den introverta koncentrerar sig
Kom ihåg att extroversion i första hand är ett västerländskt ideal. I öst är det introversion som gäller. Finländarna anses ha introversion som ett nationaldrag och i Indien betraktas det som utmanande att se någon i ögonen.

På jobbet kan vi komplettera varandra
Den bästa arbetsgruppen är den som blandar personer av många olika slag. Vid en intrevert revolution blir den första åtgärden att avskaffa kontorslandskapen. De introvertas tankeprocess är långsam, djup och självständig vilket gör dem mer känsliga för bakgrundsljud när de arbetar. Introverta föredrar självständigt arbete. Samvetsgrannhet är ett annat utmärkande drag för introverta. De brukar också vara noga med fakta och detaljer, allting ska passas in i rätt struktur och system. Introverta är bromsklossarna som tar ett steg bakåt, ifrågasätter och reflekterar.
Inuti musslan skapas vackra pärlor
Tysta människor har högljudda tankar [Stephen Hawking]
Introverta motverkar grupptänkandet genom att bibehålla sitt kritiska tänkande - de är inte lika beroende av gruppens gillande som extroverta. Receptet på en framgångsrik grupp är därför att blanda introverta och extroverta, män och kvinnor, olika generationer, bakgrunder och kulturer. Flow är ett tillstånd där man har ett extremt fokus och allt utanför blir ovidkommande och känslan av tid och rum försvinner. Det finns studier som visar att flow har en viss koppling till introversion.
Sedan andra världskriget har personlighetssystemet Myers-Briggs sparat information om människors introversion och extroversion. En studie om ledarskap visar att fördelningen mellan extroverta och introverta ledare är ganska jämn. Att vilja leda är mycket extrovert, medan förmågan att lyssna är en introvert styrka i ledarsammanhang. Det som skiljer framgångsrika ledare från resten är graden av flexibilitet. En annan studie har visat att de mest framgångsrika säljarna är ambiverta och att silvermedaljen tillfaller de introverta.  Det visar sig också att de mest framgångsrika programmerarna är extroverta eftersom de har en förmåga att utnyttja arbetslagets gemensamma kompetens istället för att försöka fixa allt själv.

Min egen reflektion
Boken ger en massa bra exempel på hur man är som introvert, extrovert eller ambivert. Den verkar också vilja stärka självförtroendet för alla dem/oss som har mer introverta drag som huvudpersonlighet. Jag läste en annan bok i somras av Dan Pink, "to sell is Human", där jag hittade en länk till ett test kring introversion och extroversion. Jag var ambivert. Jag har sedan tidigare gjort/skrivit om Myers-Briggs och via den fått beskedet att jag är något introvert. Egenskapen Extrovert/Introvert är också en viktig komponent i den välkända personlighetsbedömningen fem faktor teorin (OCEAN). Så, som ambivert är det väl bara att göra som boken säger - ge sig ut och sälja!

Direkt från YouTube, Linus Jonkman pratar om "Vad är rätt ledarskap imorgon?"

13 januari 2014

the Secrets of body language

A very very very interesting program from History channel - "Secrets of body language".

You all know that communication is about our words only to a degree of 7% - the rest is body language. You know: our facial expressions, the way we speak, the way we move…

This program shows well known people in various "interesting" situations; George W Bush doing an "upper-hand handshake", Barack Obama using his hypnotic rhythm "as a baptist preacher", Bill Clinton explaining his "Lewinsky-affair", Angelina Jolie trying to hide she´s in love, Marion Jones trying to explain she is innocent of taking performance enhancing drugs…

Remember!
When there is a mismatch between the words and the body language - always trust the body language.

12 januari 2014

Vapnet heter våldtäkt - Kongo!

Jag läser då och då tidskriften Modern Psykologi. I numret "september 2013" så fastnade jag för flera intressanta artiklar. Framförallt en artikel som gör mig djupt upprörd. Den handlar om kvinnornas situation i inbördeskrigets Kongo - "Vapnet heter våldtäkt". Artikeln är faktiskt så obehaglig att jag egentligen inte riktigt vill läsa den klart...  jag tror det handlar om att jag inte vill fördjupa mig för mycket i historier som tar upp den oerhörda grymhet som fortfarande existerar bland oss människor runt om i världen. Det hotar mitt skyddshölje jag har byggt upp för att kunna fortsätta leva mitt normala liv här i trygga Sverige. Men, jag läser klart artikeln… 
Nedan är ett utdrag - en berättelse från en av de drabbade kvinnorna, Mama Masika:
Med ett knivblad mot sin vänstra kind och en pistolmynning mot den högra bevittnade Mama Masika hur de hackade upp hennes makes ben som kotletter. När hon bad för hans liv skar de av hans penis och frågade om hon någon gång tuggat tuggummi. Hon svarade "ja" och de sa "bra, då vet du hur man gör". Sedan skar de penisen i bitar som de tvingade henne att äta.- När jag grät och sa att jag inte klarar mer skar de upp min kind, säger hon och pekar på ärret som löper ner längs halsen.Efter det öppnade de makens mage och bröstkorg och tog ut alla inälvor.- De sa att jag måste samla ihop delarna av min man. När jag gjort det sa de åt mig att lägga mig på rygg i högen. Och så våldtog de mig. Det var så många män. Jag tappade räkningen vid elva. Det enda jag kunde tänka på var skriken från rummet bredvid. Mina döttrar ropade "Mamma hjälp". Jag förstod vad som höll på att hända och förlorade medvetandet.
Läs hela artikeln på Modern Psykologi´s hemsida.
Den här typen av historier är ju så grymma att man inte kan ta det till sig. Jag läser att det troligen varje år våldtas flera hundra tusen kvinnor i Kongo. Grymt och ofattbart… Jag undrar hur det kommer sig att jag inte har bättre koll på detta. Det verkar som att det sedan 1998 pågår "ett världskrig i Afrika med nio länder inblandade". Antal dödade fram till idag beräknas vara mellan 6 och 7 miljoner. Va f-n!
Det sägs att det startats en fredsprocess redan 2003 som leds av FN, men i det mineralrika östra Kongo har striderna fortsatt.

Jag har tagit beslutet att stödja ett av de mer välkända sjukhus som aktivt tar hand om dessa våldtagna kvinnor - Du kan också skänka pengar till Läkarmissionen som driver Panzisjukhuset i Bukavu (Välj ändamål: Panzisjukhuset).

Läs mer om vad som pågår i Kongo i denna välskrivna artikel från Läkartidningen.

Fakta Kongo:
 • Lika stort som Västeuropa.
 • 71,4 miljoner invånare.
 • Världens fattigaste land med en medelinkomst om knappt 1 USD per dag.
 • Har några av världens rikaste mineralfyndigheter av diamant, guld, koppar, tenn, kobolt, uran och coltan. Coltan finns i mobiltelefoner och gör trådlös kommunikation möjlig.
Från YouTube hittar jag följande om kriget i Kongo, från AlJazeera:


I Modern psykologi kan du läsa mindre obehagliga artiklar också, bl a om att kvinnor med tatuering upplevs som mer sexuellt villiga, att man med hjälp av ljudpulser som är synkroniserade med hjärnvågorna kan förstärka minnen under sömnen, att det numer finns en ätstörningsdiagnos som heter Ortorexi vilket handlar om en negativ fixering vid hälsosam kost i kombination med för mycket träning utan tillräcklig återhämtning. Jag får också lära mig mer om kopplingen mellan crossfit och ett traditionellt jägar/samlarsamhälle samt hur man i crossfit fördjupar det mentala förhållningssättet utifrån forskning inom positiv psykologi samt idrottspsykologi, en artikel handlar om en ny diagnos: "HSP" - Highly Sensitive Person - eller s k "orkidébarn" vilket är personer som är högkänsliga för sinnesintryck och samvaro med andra människor, en annan artikel  förklarar vilka psykologiska faktorer som kan ligga bakom att så många ser de döda gå igen...

10 januari 2014

Lycka - på X3000

I onsdags eftermiddag åkte jag tåg med SJ för första gången på ganska länge. Jag skulle åka med X3000 från Malmö till Halmstad för att köpa en ny "begagnad" bil. Det blev en Audi A4, Avant. Quattro, lavagrå och med parkeringsvarnare i bakre stötfångaren. När jag satt mig tillrätta på tåget så kunde jag inte låta bli att bläddra lite i SJ´s tidning KUPÉ fast jag hade bestämt mig för att ägna resan åt Lars Kepler´s Paganini-kontraktet. Det var en stor bild på Alexander Bard på första sidan, iklädd svarta kortbyxor med hängslen, prickig fluga, specialdesignad skjorta med oranga ärmar, svart-vit-randiga knästrumpor och svart-vita engelska skinnskor. Insprängt mitt i intervjun av Alexander hade de lagt in en sida där "Per Grenert bjuder på en snabbkurs i lyckoforskning". Jag gillar Lycka.
Här kommer min summering av artikeln…

13 saker som lyckoforskningen har kommit fram till

 1. Nära relationer. Ha några riktigt nära relationer är kanske det viktigaste av allt för vårt välbefinnande
 2. Var glad för det du har. De som har förmågan att uppskatta det de har och njuta av nuet är lyckligast.
 3. Ålder. Vi verkar vara minst lyckliga vid 45 års ålder för att sen öka tills vi "peakar" vid 65 års ålder.
 4. Man eller kvinna. I jämställda länder är kvinnor något lyckligare än män.
 5. Arbete. Arbetet har en stor påverkan på välbefinnandet, bl a genom social samvaro, självkänsla, meningsfullhet och trygghet.
 6. Pengar. De som har det väldigt dåligt ställt är i genomsnitt något mindre lyckliga. Men om man har uppnått 25 000 i månaden eller mer så påverkar pengar inte hur lyckliga vi är.
 7. Gener. Vårt arv påverkar till viss del våra personlighetsdrag och därmed vår lyckonivå.
 8. Barn eller ej. Detta påverkar mycket lite vår lycka. Lite lyckligare är vi dock när vi har barn mellan 4-11 år.
 9. Intelligensnivå. Det finns en marginell skillnad - de som är mest intelligenta är något mindre lyckliga. Troligen ställer dessa högre krav på sig själv.
 10. Träning. Träning är bra för välbefinnandet - vid träning produceras flera olika välbefinnandehormoner.
 11. Gift eller ej. Gifta personer är i genomsnitt något lyckligare.
 12. Lycka i olika länder. Lyckliga länder har bra ekonomi och en större grad av jämlikhet och jämställdhet.
 13. Kan man påverka hur lycklig man själv är? Ja, gå in på www.lyckoforskning.se och läs om tre saker som kan höja din egen lyckonivå.
hans hemsida får man också ett citat från John Lennon: 
When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ”happy”. They told me I didn´t understand the assignment, and I told them they didn´t understand life.
Förresten… tåget till Halmstad var framme på utsatt tid. Jag konstaterade att jag troligen aldrig åkt sträckan Helsingborg - Halmstad med tåg. Jag fann det oerhört pittoreskt, behagligt och njutbart att flyta fram över Hallandsåsen upp till Båstad, vidare längs med kusten förbi Laholm susandes förbi badstrand efter badstrand, ibland väldigt sakta, ibland i upp till 200 km/h… ett perfekt sätt att resa. Ensamtid med en spännande bok och en vacker varierande naturlig panoramatavla som utsikt.

7 januari 2014

150 ledningsgrupper senare - av Bartilson och Malmberg

Jag har under åren haft förmånen att jobba tillsammans med Ledarskaparna ett antal gånger. Nu har två av deras konsulter/ägare/grundare skrivit ihop sina erfarenheter av att jobba med ledningsgrupper och hur de ser på att få till en effektiv ledningsgrupp. Boken heter "150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential" och är skriven av Roy Bartilson och Per Malmberg. Boken har fått en hel del fina recensioner, bl a av Christer Olsson (ägare till Utvecklingspoolen) som säger:
Som en anhängare av Action Learning, AL, som handlar om att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg, vill jag säga att det är en sällsynt användbar och pragmatisk bok.

Jag gillar också boken skarpt - detta är min summering av boken;
Roy/Per använder sig av en faciliterad process när de ska hjälpa företag att lösa sina problem - en kombination av "managementkonsulting", verktyg för att nå olika typer av insikter (t ex Myer-Briggs, Belbin) samt "gör-det-själv-varianten". De använder sig av isbergets metafor; att jobba med de formella faktorerna som är synliga (VAD), t ex mål och strategier, budget, handlingsplaner, samt de mer informella faktorerna som är osynliga (HUR), t ex värderingar, känslor, gruppnormer och relationer.

De menar att grunden för all förändring är det som startar på insidan hos individen.

Deras erfarenhet visar att de får bra resultat när de utgår ifrån och jobbar i kundernas vardag. De känner av stämningen i rummet genom att t ex läsa av individernas kroppsspråk. Med det som grund avgör de vad gruppen eller individen behöver jobba med just nu för att utveckla effektiviteten och samarbetet.

Roy/Per har lyft fram tolv facilitatorförmågor som de tycker är viktiga för att kunna bidra till att utveckla företag, helhetstänkande chefer och medarbetare som vågar, kort sammanfattat i:
 • INSE: säkerställa gemensam förståelse inför varför förändring måste ske
 • ÄGA: säkerställa att gruppmål och personliga mål överensstämmer
 • PRESTERA: säkerställa action
De delar upp sina uppdrag i "förliv" - "genomförande" - "efterliv":
 • Förliv: att lära känna kundens nuläge, både ur ett organisatoriskt/verksamhetsmässigt och ett personligt/gruppmässigt perspektiv. Skräddarsy och detaljplanera processen så att det motsvarar de unika förutsättningarna för varje verksamhet.
 • Genomförande: våga vara lyhörda för både det som sägs och det som inte sägs. Ställ frågor som gör att vi förstår det verkliga skälet till varför en insats behövs. Intervjua deltagarna i ledningsgruppen samt ta en "ögonblicksbild" av deras gruppdynamiska upplevelse av gruppen (genom kartläggningsverktyget Team Performance Barometer). Säkerställ att vi som konsulter
  • etablerar en förtroenderelation till beslutsfattaren
  • skapar en genuin känsla av att vi vill företagets och individernas bästa
  • vågar ställa utmanande frågor
  • utforskar nuläget på djupet så att vi förstår vad de är överens om och vad de inte är överens om
  • konkretiserar ramarna för insatsen redan från början
 • Efterliv:  att säkerställa en varaktig förändring. Återberätta allt för uppdragsgivaren som vi tror är relevant för organisationens vidare utveckling.
Roy/Per menar att all utveckling i ett företag startar med människan, hennes vilja, förmåga att våga förändra och samarbeta med andra människor. Deras antagande om ledarskap kan sammanfattas med att chefer ska:
 • ha helhetsförståelse
 • ha en genuin tro på människan
 • vara trygga i sig själva
 • tänka långsiktigt
 • jobba med varaktiga förändringar
 • skapa tydliga mandat
För att skapa varaktig förändring krävs insikt om varför en förändring är nödvändig, att team/grupp/organisation tar ett kollektivt ägarskap för vad som behöver göras samt  att prestera utifrån förebilder (prestigelösa chefer) och tydlig uppföljning.

Roy/Per har valt att använda sig av Team Performance Model (Sibbet/Drexler) för att förklara samarbetet inom en grupp/team. Den beskriver på ett enkelt sätt vad som behöver lösas för att ett team ska bli högpresterande. Den summeras t ex med:
orientering - skapa tillit - mål klargörande - engagerat åtagande - genomförande - högpresterande - förnyelse

20 fallstudier - LÄS SJÄLV - mycket intressanta lärdomar!

Roy/Per´s funderingar på framtiden… Kraven på chefer blir lite annorlunda - de måste:
 • säkerställa en snabbare beslutsprocess, verkställ snarare än att ta besluten själva
 • förstå och kunna kommunicera vilken helhet deras enhet arbetar i och ha modet att främja initiativtagande och handling hos sina medarbetare
 • utveckla ett innovationsdrivande ledarskap, snabb kontinuerlig utveckling inom företagets ramar
 • bli mer prestigelösa, den som är bäst lämpad att leda blir chef "för stunden"
Ledningsgruppens roll blir mer att driva: 
 • innovationsledning - främja snabbare förändring samt ökat initiativtagande långt ut i organisationen
 • implementationsledning - säkerställa att alla strategiska beslut verkligen implementeras fullt ut i organisationen
 • strategiledning - lyfta sig till att i samförstånd inse vilken strategisk roll de som grupp har i företaget
Några gemensamma ord/begrepp/böcker som används i boken (som förresten kan köpas på Bokus) och som du kan läsa mer om på denna blogg (länkar bifogas - bara klicka):
FIRO  
Great by choice - Jim Collins
"Att leva och verka till 100%" - Stephen R Covey

Några andra utmärkta summeringar av hur du bör vara som ledare framåt:

Vill du höra/se något från Roy/Per, så verkar man få leta upp dem live för jag hittade inget på YouTube. Däremot finns Ledarskaparnas chef, Jörgen Svedberg, med från ett frukostseminarie på tema  "Hur leda 90-talister":