Inlägg

Visar inlägg från juni, 2010

Feedback-trappan

Bild
Feedback är ett av de grundläggande verktygen för att kommunicera - därmed också starkt kopplat till var och ens personlighet. Det används t ex i arbetet för att hjälpa andra att fungera bättre . Syftet är att ge en person möjlighet att utveckla det han redan är bra på ytterligare samt att förändra mindre lämpliga beteenden genom att på ett tydligt sätt bli uppmärksammad på dessa. Det används också för att få en arbetsgrupp att jobba så effektivt som möjligt tillsammans. När man ger feedback är det viktig att tänka på bl a följande saker (summerat från UGL deltagarmaterial): - rikta feedback direkt till en person, gå inte omvägar - använd "jag" budskap , beskriv hur du ser på saken och vilken effekt det har på dig - ge så specifik feedback som möjligt och rikta den endast mot beteenden som personen kan göra något åt - ge feedback i rätt tid - ge lagom mycket feedback - be gärna personen du riktar dig till tala om hur han uppfattar vad du sagt. Lyssna noggrannt på de svar

Johari fönster

Bild
Jag har genomgått tre UGL-utbildningar under min karriär, den första 1998. En modell som används inom UGL är Johari fönster - en modell som används för att visa hur mottaglig eller öppen man är för feedback samt även för hur man kommunicerar (se bild från uvab.se). Modellen visar två dimensioner; vad jag själv vet eller inte vet om mig själv kontra vad andra vet eller inte vet om mig. Beroende på vilka fält som dominerar för medlemmarna inom en grupp så kommer gruppens effektivitet utvecklas olika. Man har satt etiketter på de fyra grundtyperna av kommunikationsstilar som man kan utläsa i denna modell: en person med stor arena kallas den Öppna , en person med stor fasad kallas Frågaren , en person med stort blint fält kallas Tyckaren och en person med ett stort okänt fält kallas Musslan. Den ideala situation i en grupp är att personerna har en stor arena, dvs är Öppna . En Öppen individ känner sig trygg i gruppen och ger dessutom feedback till de övriga gruppmedlemmarna om vad hon

Cloud company

Bild
Nedan videoklipp belyser fenomenen sociala medier & cloud samt hur det påverkar organisationer och dess ledarskap . Man kan konstatera att vi är mitt uppe i en hektisk period - ett paradigmskifte - där vi totalt omvärderar hur vi kommunicerar och med det också hur vi är organiserade medan vi jobbar. Intressant ... Ibland känner jag att det verkar som att jag håller på att bli gammal - på något sätt så känns det som att det är lite för mycket förändring som händer på för kort tid. Tänk när man satt och väntade på att nästa nummer av Åka Skidor skulle dimpa ner i brevlådan eller när man blev glad då man fick ett vykort från en kompis som varit ute och rest eller när man väntade på sin tur att få ta den fasta telefonen och ringa till en kompis och reda ut med honom vad han gjort de senaste veckorna .... those were the days ... Cloud company (Change happens) - 2010, producerat av Elisa, direkt från YouTube : Tack Internet för att du finns ...

Interkulturell kommunikation

Bild
Jag har varit tre dagar i Riga denna veckan. Syftet var att via en Workshop lägga fast strategin för global staffing - process, samarbetsformer och verktygsstöd. Vi var två svenskar, två finnar, två indier, två tyskar och en tjeck ... ingen Bellman. Min reflektion så här efteråt handlar mycket om hur viktigt det är att man har en gemensam kommunikationsplattform - dvs att det engelska språket pratas mer eller mindre flytande av alla inblandade i mötet. Om inte, så tappar man otroligt med "bandbredd" i diskussionerna. Jag lade också märke till att gruppdynamiken inte utvecklades utifrån vilken nationalitet var och en hade utan snarare utifrån vilken personlighet och familjesituation varje individ hade. Någon var mer introvert, andra extroverta, någon drivande - andra mer passiva, någon gillade fotboll, vissa var uppe senare på kvällarna medan andra åkte tillbaka till hotellet tidigare, några hade små barn - andra större barn, medan någon var vegetarian och gillade champagne.

Björn Gustavsson - Carina Berg

Bild
Mycket roligare än så här blir det inte ... kommunikation som har allt; överraskning, självdistans, kärlek ... Men, hade vem som helst kunnat framföra den här typen av nummer och lyckats med det? Om inte - vad är det som Björn Gustavsson har i sin personlighet som gör att han lyckas med det? Kan det ha med exformation att göra månne ... Direkt från Melodifestivalen 2008, via YouTube :

Ett samtal om framtidens kommunikation

Bild
Kom över ett väldigt intressant samtal mellan Johan Ronnestam och Göran Adlén om framtidens kommunikation - producerat via TrendTV . Nyckelord : egna filminspelningar som publiceras på internet, iPad, Google Apps, open source, Cloud, förändring, Facebook, twitter, psykologi , sociala medier,3D-printrar, IPR, customization, Google, Apple, Android, HTC, Facebook mot 1 miljard användare 2010, LinkedIn, @Johan, blogg, Instapaper , Trend-TV, Wordpress. Se klipp embedded från Johan Ronnestam´s blogg : Trendtv 13 - Intervju med Johan Ronnestam from Trendtv on Vimeo .

På randen av kaos

Bild
Jag var på väg att gå och lägga mig, men kände ett plötsligt behov av att dela med mig av ytterligare ett stycke från boken Märk Världen av Tor Nörretranders . Ett av de sista kapitlena i boken heter "På randen av kaos". Det kapitlet handlar om att det intressanta händer när och där ordning möter kaos . Komplexiteten växer på randen av kaos. Jag citerar: ... För att kunna räkna ut vad en människa kommer att göra måste man med andra ord veta allt som denna människa har fått veta och ha haft alla upplevelser som denna människa har haft. Man måste ha varit i denna människas ställe överallt där hon har varit och ha handlat i hennes ställe överallt där hon har handlat. För att ha tillräckligt mycket information för att räkna ut vad en människa kommer att göra måste man vara den människan själv. Och då har man inte denna information, för det mesta av det en människa upplever och gör är icke-medvetet. Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa kommer att göra,

Motivation - Dan Pink

Jag kom över följande YouTube klipp idag. En videosekvens som på ett pedagogiskt, nyskapande och exformativt sätt förklarar vad som motiverar oss människor, baserat på ett föredrag av Dan Pink. Och det visar sig att pengar som motivator ibland gör mer skada än nytta ... För ännu mer information av snarlik karaktär - besök cognitivemedia ! Tack Johan Löfmark för tipset ...

Märk världen. Den märker dig.

Bild
Jag har precis kommit hem från en veckas semester på Cypern - en riktigt härlig vecka med mycket sol&bad och avkoppling tillsammans med familjen. Dessutom så fick jag tid att läsa de sista kapitlen i boken Märk Världen av Tor Nörretranders . Det kändes som om det var första gången jag läste dessa kapitel, trots att jag vet med mig att jag läst hela boken åtminstone en gång. Skälet till denna känsla är sannolikt att varje sida i denna bok är så full med exformation att det krävs många genomläsningar för att smälta hela innehållet. Jag måste bara dela med mig av de sista styckena i boken vilka för mig ger en väldigt bra summering av hela bokens innehåll och också en indikation på dess komplexitet och djup. Håll till godo - allt nedan är direkt citerat från sista sidan i Märk Världen av Tor Nörretranders : Medvetandets kultur och civilisation har firat väldiga triumfer, men skapar också väldiga problem. Ju större makt medvetandet får över tillvaron, desto större blir också probl