Johari fönster

Jag har genomgått tre UGL-utbildningar under min karriär, den första 1998. En modell som används inom UGL är Johari fönster - en modell som används för att visa hur mottaglig eller öppen man är för feedback samt även för hur man kommunicerar (se bild från uvab.se). Modellen visar två dimensioner; vad jag själv vet eller inte vet om mig själv kontra vad andra vet eller inte vet om mig.

Beroende på vilka fält som dominerar för medlemmarna inom en grupp så kommer gruppens effektivitet utvecklas olika. Man har satt etiketter på de fyra grundtyperna av kommunikationsstilar som man kan utläsa i denna modell: en person med stor arena kallas den Öppna, en person med stor fasad kallas Frågaren, en person med stort blint fält kallas Tyckaren och en person med ett stort okänt fält kallas Musslan.

Den ideala situation i en grupp är att personerna har en stor arena, dvs är Öppna. En Öppen individ känner sig trygg i gruppen och ger dessutom feedback till de övriga gruppmedlemmarna om vad hon tycker, tänker och känner av det som händer i gruppen. För att en grupp ska utvecklas är det viktigt att medlemmarna ger och tar emot feedback. Grundläggande sociala relationer är en förutsättning för att detta ska äga rum. Inom UGL har FIRO-modellen använts för att beskriva hur en grupp utvecklas till att bli en effektiv grupp...

Well, jag tycker att Johari fönster är en bra grundläggande modell för att beskriva olika kommunikationsstilar. Personligen är jag betydligt mer mottaglig för och sökande efter feedback än jag öppnar mig och ger feedback, vilket klart påverkar hur jag uppfattas av min omgivning. Skälen till att jag har denna grundstil ser jag ligger både genetiskt och utifrån de sociala betingelserna under min uppväxt - jag menar också att Johari fönster modellen har kopplingar till de psykologiska begreppen självkänsla och självförtroende.

Hur kan denna modell appliceras på begreppet exformation?
Jo, mängden information som måste kommuniceras mellan individer för att uppnå syftet med kommunikation är relaterad till vilken gemensam kontext de delar (dvs hur mycket vet jag att den andra vet om mig - hur stor delad Arena har vi) samt anpassat&kompenserat utifrån vilken kommunikationsstil jag själv har och vilken kommunikationsstil mottagarna har ... enkelt!
Från YouTube hittade jag följande något märkliga inlägg om Johari fönster - enjoy:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering